Baner Guyane

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Baner Giana Ffrengig, answyddogol
Baner Ffrainc

Nid oes gan Guyane (weithiau Gaiana Ffrengig) faner annibynnol sy'n cael ei chydnabod yn gyfreithiol yn ryngwladol ei hun, y faner a arddelwyd yn ryngwladol a'r un gyfreithiol swyddogol yw baner Ffrainc ond, fel gyda baner Cymru bydd llywodraeth leol a'r cyhoedd yn arddel baner melyn a gwyrdd unigryw i'r diriogaeth. Mae hyn oherwydd, yn wahanol i Gaiana (oedd yn un o drefedigaethau Prydain) a Gaiana Iseldireg (a adnebir fel Swrinâm er annibyniaeth yn 1975), nid yw Guyane yn genedl annibynnol. Mae'n dal i fod yn rhan o wladwriaeth Ffrainc o dan system drefedigaethol fel a weinyddir y 'DROM-COM' ar Guadeloupe a Réunion a rhai tiroedd eraill. O'r herwydd, trinir Guyane, er ei bod ar gyfandir De America fel rhan fwy neu lan fewnol o Ffrainc.

Baner genedlaethol - Dyluniad[golygu | golygu cod y dudalen]

Cafwyd mudiad, ac am gyfnod, statws swyddogol i faner sy'n arddel annibyniaeth i'r wlad. Mae'r faner wedi ei rhannu'n ddwy gan linell fertigol o gornel y chwith uchaf i'r dde isaf, gyda'r ochr dde yn liw gwyrdd a'r ochr isaf chwith yn liw melyn a seren goch yn y canol.

Mae'r gwyrdd yn cynrychioli'r fforestydd; melyn yn cynrychioli cyfoeth mwynau'r wlad a'r seren goch yn cynrychioli sosialaeth neu waed. Mae'n dilyn lliwiau baneri pro-annibyniaeth Affrica fel a hyrwyddwyd gan fudiad y GDR (Rassemblement Démocratique Africain).

Hanes y faner[golygu | golygu cod y dudalen]

Crewyd y faner ym Mharis gan fyfyrwyr o Gaiana oedd yn agos a chefnogol i fudiadau dros annibyniaeth i dreftrefedigaethol Ffrengig yn Affrica.[1] Mae'r lliwiau yn dilyn lliwiau mudiad pro-annibyniaeth pan-Affrica y GDR a ddaeth yn sail i faner sawl gwlad annibynnol Ffrengig megis baner Senegal. Mabwysiadwyd y faner ym Medi 1967 mewn cynhadledd o'r UTG, Union des travailleurs guyanais (Undeb Gweithwyr Giana) o dan arweinyddiaeth Turenne Radamonthe.

Mabwysiadwyd y faner yn swyddogol gan Gyngor Cyffredinol Giana ar 22 Ionawr 2010 o dan arweinyddiaeth Alain Tien-Liong, arweinydd pro-annibyniaeth y Cyngor. Mabwysiadwyd y faner yn sgil methiant y mudiad i ennill rhagor o hunanlywodraeth i'r dirogaeth oddi ar Ffrainc. Roedd y Cyngor o dan arweiniad y Cyngor wedi bod yn gefnogol i ragod o annibyniaeth.

Yn 2016, unwyd Cyngor Cyffredinol a Chyngor Rhanbarthol Gaiana ond methwyd a dewis baner newydd, er i'r faner dal gael ei defnyddio'n gyhoeddus gan wahanol rannau o'r gymdeithas. O ganlyniad mae Cyngor newydd unedig Gaiana sawl maestref yn chwifio ac arddel y faner.

Mae'r faner gwyrdd a melyn yn cael eu defnyddio gan dîm pêl-droed cenedlaethol Guyane.

Diffyg Cynrychiolaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Mewn cyfarfod o Gyngres o gynrychiolwyr etholedig Gaiana ar 27 Tachwedd 2018, dadleuai cynrychiolwr pobl frodorol y diriogaeth, Lénaïck Adam, nad oedd y faner coch, melyn a gwyrdd yn cynrychioli'r bobl frodorol ac felly ddim yn foesol dderbyniol. Meddai, "Mae'r faner yn annigonol, o ystyried, ar yr adeg y dyluniwyd hi, roedd y bobl brodorol a'r bobl Bushinengue yn cael eu dosbarthu fel anwariaid annatblygiedig, a thybiwyd mai hunaniaeth Creole yn unig oedd hunaniaeth Guyane."[2]

Baneri Guyane[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]