Araucaria angustifolia

Oddi ar Wicipedia
{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/Nodyn:Taxonomy/Araucaria|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Araucaria angustifolia
Coed aeddfed ym Mharc Cenedlaethol Aparados da Serra, Brasil. Aparados da Serra National Park, Brazil
Statws cadwraeth
Dosbarthiad gwyddonol e
Unrecognized taxon (fix): Araucaria
Rhywogaeth: A. angustifolia
Enw deuenwol
Araucaria angustifolia
(Bertol.) Kuntze
Araucaria angustifolia, lledaeniad
Cyfystyron

Mae'r Araucaria angustifolia, Awracaria Paraná, ( pinheiro-do-paraná</link> , araucária</link> neu pinheiro brasileiro</link> ), yn rywogaeth sydd mewn perygl difrifol o fewn genws conwydd Araucaria . Er bod yr enwau cyffredin mewn ieithoedd amrywiol yn cyfeirio at y rhywogaeth fel " pinwydd ", nid yw'n perthyn i'r genws Pinus .

Tarddiad a thacsonomeg[golygu | golygu cod]

Roedd y genws Araucaria yn rhan o fflora daearol ers y Triasig a daeth o hyd i'w anterth yn Gondwana . Heddiw, mae wedi'i gyfyngu i Hemisffer y De ac mae iddo 19 rhywogaeth. [3]

Dosbarthiad[golygu | golygu cod]

A. angustifolia yn Campos do Jordão

Yn cwmpasu ardal wreiddiol o 233,000 kilomedr sgwâr, [4] mae bellach wedi colli oddeutu 97% o'i gynefin i dorri coed, amaethyddiaeth a choedwriaeth . [1]

Mae'n frodorol i dde Brasil (hefyd i'w ganfod mewn ardaloedd uchder uchel yn ne Minas Gerais, yng nghanol Rio de Janeiro ac yn nwyrain a de São Paulo, ond yn fwy nodweddiadol yn nhaleithiau Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul ). ). Yn ôl astudiaeth a wnaed gan yr ymchwilydd o Frasil Reinhard Maack, roedd y maes gwreiddiol yn cynrychioli 36.67% o dalaith Paraná (73,088 km sgwâr), 60.13% o dalaith Santa Catarina (57,332km sgwâr), 21.6% o dalaith São Paulo ( 53,613km sgwâr) a 17.38% o dalaith Rio Grande do Sul ( 48,968km sgwâr). [4] Fe'i darganfyddir hefyd yng ngogledd-ddwyrain yr Ariannin ( Misiones a Corrientes ), yn lleol ym Mharagwâi ( Alto Paraná ), yn tyfu mewn mynyddoedd isel ar uchder o 500-1,800medr) ac mewn parthau gogleddol o Wrwgwái lle y tybiwyd ei fod wedi darfod hyd nes darganfyddiadau diweddar. [5]

Roedd dosbarthiad cynhanesyddol A. angustifolia mewn cyfnodau daearegol cynharach yn wahanol iawn i'r presennol, canfuwyd ffosilau yng ngogledd-ddwyrain Brasil . [6] Mae'r dosbarthiad presennol yn ddiweddar, gyda'r rhywogaeth yn symud i'r ardal hon yn ystod y cyfnod Pleistosenaidd diweddarach a'r Holosen cynnar . Mae'n bosibl bod y newid corolegol hwn o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd a'r ymfudiad fflora mynyddig trwy gyrsiau afonydd. [7]

Disgrifiad[golygu | golygu cod]

A. angustifolia ifanc iawn

Mae'n goeden fythwyrdd sy'n tyfu i 40medr tal ac 1medr diamedr ar uchder y fron . Fodd bynnag, mae'r unigolyn mwyaf, ger Nova Petrópolis, talaith Rio Grande do Sul, Brasil yn 45medr o uchder gyda DBH (diamedr ar uchder y fron) o 12.5 feet (3.8 m) cwmpas. [8] Mae'r goeden yn tyfu'n gyflym; cymaint â 113 centimetre (3 ft 8 in) y flwyddyn ( 16 metre (52 ft) mewn 14 mlynedd) yn Puerto Piray, Talaith Misiones, yr Ariannin. [9] : 13_8 Mae'r dail yn drwchus, yn wydn ac yn debyg i gennau trionglog,3-6cm hir, 5-10mm o led yn y gwaelod, a chydag ymylon miniog ar y blaen. Maent yn parhau am 10 i 15 mlynedd, felly maent yn gorchuddio'r rhan fwyaf o'r goeden ac eithrio'r boncyff a'r canghennau hŷn. Mae'r rhisgl yn anghyffredin o drwch; hyd at 15cm o ddyfnder. [10] Mae'n perthyn yn agos i Araucaria araucana o ymhellach i'r de-orllewin yn Ne America, sy'n amrywio'n fwyaf amlwg yn y dail culach sydd iddo. </link>[ dyfyniad sydd ei angen ]

Mae fel arfer yn ysgarol, gyda'r conau gwrywaidd a benywaidd ar goed ar wahân. Mae'r conau gwrywaidd (paill) yn hirgul, 6cm o hir ar y dechrau, gan ehangu i 10-18cm hir gan15-25cm o led adeg rhyddhau paill. Fel pob conwydd mae'n cael ei beillio gan y gwynt. Mae'r conau benywaidd (had), sy'n aeddfedu yn yr hydref tua 18 mis ar ôl peillio, yn gronellog, mawr, 18-25cm mewn diamedr, ac yn dal tua 100-150 o hadau. Mae'r conau yn chwalu ar aeddfedrwydd i ryddhau'r hadau hir tua 5cm tebyg i gnau, sydd wedyn yn cael eu gwasgaru gan anifeiliaid, yn arbennig y sgrech asur, Cyanocorax caerulus . </link>[ dyfyniad sydd ei angen ]

Mae'r rhisgl mewnol a'r resin o foncyff y goeden yn goch, a all fod yn gymeriad diffiniol da oherwydd ei fod yn wahanol i A. araucana, sydd â rhisgl brown mewnol a resin gwyn. [11]

Cynefin ac ecoleg[golygu | golygu cod]

Araucaria angustifolia yn Cerro Largo, Wrwgwái

Mae'n well ganddo bridd wedi'i ddraenio'n dda, ychydig yn asidig ond bydd yn goddef bron unrhyw fath o bridd ar yr amod bod y draeniad yn dda. Mae angen hinsawdd isdrofannol/tymherus gyda glawiad helaeth, gan oddef rhew achlysurol i lawr i tua -5c hyd at -20c .

Mae'r hadau yn bwysig iawn i'r anifeiliaid brodorol. Mae nifer o famaliaid ac adar yn bwyta'r pinhão</link> , ac mae ganddo rôl ecolegol bwysig yng nghoedwigoedd llaith Araucaria (is-fath o Goedwig Iwerydd Brasil). </link>[ dyfyniad sydd ei angen ]

Mewn astudiaeth hirdymor sy’n arsylwi ymddygiad bwydo’r wiwer <i id="mwlw">Guerlinguetus brasiliensis</i> ssp. <i id="mwmA">ingrami</i> mewn coedwig A. angustifolia eilaidd yn y Parque Recreativo Primavera yng nghyffiniau dinas Curitiba, Paraná, o'r deg rhywogaeth o blanhigyn yr oedd y wiwer yn bwyta'r hadau neu'r cnau ohonynt, hadau A. angustifolia oedd yr eitem fwyd bwysicaf yn yn ystod tymor yr hydref, gyda chanran sylweddol o'u diet yn y gaeaf yn cynnwys yr hadau hefyd.

Mae’r wiwerod yn cuddio hadau, ond nid yw’n glir sut mae hyn yn effeithio ar recriwtio. [12]

Defnydd dynol[golygu | golygu cod]

conau Araucaria angustifolia ( pinhas</link> ) a chnau ( pinhões</link> )
Two dry male cones lie side by side on a table
Conau gwrywaidd sych

Mae'n goeden ardd boblogaidd mewn ardaloedd isdrofannol, wedi'i phlannu oherwydd ei heffaith anarferol o ganghennau trwchus, 'ymlusgiadol' gydag ymddangosiad cymesur iawn. </link>[ dyfyniad sydd ei angen ]

Mae'r hadau, yn debyg i gnau pinwydd mawr, yn fwytadwy, ac yn cael eu cynaeafu'n helaeth yn ne Brasil (yn nhaleithiau Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul), galwedigaeth sy'n arbennig o bwysig i boblogaeth fach y rhanbarth o frodorion (y Kaingáng a Southern Jê). ). Mae'r hadau, a elwir yn pinhão</link> [ piˈɲɐ̃w ]</link> yn boblogaidd fel byrbryd gaeaf. Mae dinas Lages, yn Santa Catarina, yn cynnal ffair pinhão boblogaidd</link>, ac yn hon y mae gwin cynnes a hadau Araucaria wedi'u berwi yn cael eu yfed a bwyta. Mae Brasil yn cynaeafu 3,4000 tunnell o hadau'n flynyddol.

Fe'i defnyddir hefyd fel pren meddal mewn grisiau ac asiedydd . [13] Defnyddir y rhywogaeth yn helaeth mewn meddygaeth werin . [14]

Tyfir A. angustifolia fel planhigyn addurniadol ym mharciau trefi a dinasoedd Chile, o Santiago i Valdivia . Mae'n tyfu'n well mewn uchdeldiroedd îs na'r Araucaria araucana lleol, a dyna pam y caiff ei ddefnyddio yn ei le yn Nyffryn Canolog a rhanbarthau arfordirol Chile.[15] Mewn rhai mannau fel tref Melipeuco gellir gweld A. angustifolia yn tyfu ochr yn ochr ag A. araucana.[15]

Credir bod yr hybrid Araucaria angustifolia × araucana wedi codi gyntaf "mewn amgylchedd coedwigaeth planhigfa yn yr Ariannin rywbryd ar ddiwedd y 19eg ganrif neu ddechrau'r 20fed ganrif". [15] Felly nid yw'n hybrid naturiol gan fod mwy na 1000 km rhwng clystyrau naturiol y ddwy rywogaeth.[15]

Rôl mewn ehangu coedwigoedd[golygu | golygu cod]

Mae astudiaethau'n dangos cyfraniad hanfodol coed Araucaria wrth hyrwyddo ehangu coedwigoedd. Mae coed Araucaria angustifolia yn chwarae rhan ganolog wrth lunio'r dirwedd a meithrin amrywiaeth ecolegol yn ucheldiroedd de Brasil. Mae'r conwydd hyn yn gweithredu fel rhywogaeth hwyluso, a elwir hefyd yn goed nyrsio, gan gynyddu'n sylweddol gyfoeth rhywogaethau a digonedd o goed eraill o dan eu coronau. [16] [17] Mae coronau'r coed eiconig hyn yn meithrin micro-amgylchedd unigryw sy'n dylanwadu'n gadarnhaol ar strwythur ac amrywiaeth cymunedau planhigion [18]

Cadwraeth[golygu | golygu cod]

Yn ôl un cyfrifiad yn unig, amcangyfrifwyd bod yr awracaria Paraná wedi colli 97% o'i gynefin i dorri coed, amaethyddiaeth a choedwriaeth yn y ganrif ddiwethaf. [1] Mae pobl hefyd yn bwyta'r hadau, a allai leihau chynhaliaeth. [1] Fe'i rhestrwyd felly gan yr IUCN fel yn 'agored i niwed' yn 1998 ac 'mewn perygl difrifol' yn 2008. [1]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Nodyn:Cite iucn
 2. Carrière Traité Gén. Conif. 415 1855
 3. "ALEXANDRE BERNARDI KOEHLER" (PDF). Floresta.ufpr.br (yn Portiwgaleg). Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 24 November 2012. Cyrchwyd 19 July 2018.
 4. 4.0 4.1 Helton Damin da Silva; Antonio F. Jurado Bellote; Carlos Alberto Ferreira; Itamar Antonio Bognola (2001). "Recomendação de solos para Araucaria angustifolia com base nas suas propriedades físicas e químicas". Boletim de Pesquisa Florestal 43: 61–74. http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim43/silva.pdf.
 5. Arballo, Eduardo. "Caracterización de los bosques nativos uruguayos según sus aves" (PDF). www.guayubira.org.uy. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2021-06-26. Cyrchwyd 2019-01-16.
 6. "Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais IPEF".
 7. Müller-Starck, Gerhard & Schubert, Roland.
 8. "Monumental Trees". December 2012. Cyrchwyd September 24, 2012.
 9. Wadsworth, Frank H.; (Chairman) (1960). "Records of forest plantation growth in Mexico, the West Indies, and Central and South America. Second annual report of the section on planting". Caribbean Forester (Regional Committee on forest research, Latin American Forestry Commission, Food and Agriculture Organization, United Nations.) 21 (Supplement): 272 + 16 pages refs.
 10. Enright, Neal J; Hill, Robert S. (1995). Ecology of the Southern Conifers. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press. t. 124.
 11. Farjon, Aljos (2010). A handbook of the world's conifers. Netherlands: Brill Publishers. t. 188. ISBN 9789004177185.
 12. Bordignon, Marcelo; Monteiro-Filho, E. L. A. (1999). "Seasonal Food Resources of the Squirrel Sciurus ingrami in a Secondary Araucaria Forest in Southern Brazil". Studies on Neotropical Fauna and Environment 34 (3): 137–140. Bibcode 1999SNFE...34..137B. doi:10.1076/snfe.34.3.137.8910. https://www.researchgate.net/publication/233029598. Adalwyd 15 October 2018.
 13. Buckley, Michael (2005). "A basic guide to softwoods and hardwoods" (PDF). worldhardwoods.com. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 19 August 2019. Cyrchwyd 1 October 2017.
 14. A. M. Freitas; M. T. R. Almeida; C. R. Andrighetti-Fröhner; F. T. G. S. Cardozo; C. R. M. Barardi; M. R. Farias; C. M. O. Simões (2009). "Antiviral activity-guided fractionation from Araucaria angustifolia leaves extract". Journal of Ethnopharmacology 126 (3): 512–517. doi:10.1016/j.jep.2009.09.005. PMID 19761825.
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Christian, Tom (2018). "Araucaria angustifolia × araucana". Trees and Shrubs Online. International Dendrology Society. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-08-14. Cyrchwyd 2021-04-22.
 16. Barbizan Sühs, R.; Hettwer Giehl, E. L.; Peroni, N. (2018). "Interaction of land management and araucaria trees in the maintenance of landscape diversity in the highlands of southern Brazil". PLOS ONE 13 (11): 471–478. Bibcode 2018PLoSO..1306805B. doi:10.1371/journal.pone.0206805. PMC 6248941. PMID 30399131. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=6248941.
 17. Duarte, L. D. S.; Hartz, M. M.; Pillar, S. M. (2006). "Role of nurse plants in Araucaria Forest expansion over grassland in south Brazil". Austral Ecology 31 (4): 520–528. doi:10.1111/j.1442-9993.2006.01609.x.
 18. Korndörfer, C. L.; Dillenburg, L. R.; Duarte, L. D. S. (2015). "Assessing the potential of Araucaria angustifolia (Araucariaceae) as a nurse plant in highland grasslands of south Brazil". New Zealand Journal of Botany 53 (1): 5–14. doi:10.1080/0028825X.2014.978134 (inactive 2024-04-03) .

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]