Bioamrywiaeth

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Gwyddorau daear
Gwyddorau daear

Bioamrywiaeth
Cartograffeg
Cloddio
Daeareg
Daearyddiaeth
Defnydd tir
Demograffeg
Ecoleg
Eigioneg
Geocemeg
Hanes daearegol
Hydroleg
Meteoroleg
Morffoleg
Mwynyddiaeth
Paleontoleg
Petroleg
Rhewlifeg
Seismoleg

Bioamrywiaeth yw'n fesur y nifer o greaduriaid wahanol mewn ecosystem. Mae'n bwysig i gadw ecosystemau'r byd mewn ecwilibriwm achos fod gan ecosystemau lawer o rywogaethau fel arfer yn gryfach nag ecosystemau gyda dim ond nifer o rywogaethau. Os yw rywogaeth yn mynd i ddifodiant, mae gwybodaeth genetig wedi ei golli am byth a'r bioamrywiaeth yn lleihau.

Cafodd y term Saesneg (Biodiversity) ei ddefnyddio gan Edward Osborne Wilson ym 1986 am y tro cyntaf.

Mae tri math o fioamrywiaeth: Amrywiaeth genetig, amrywiaeth rhywogaethau ac amrywiaeth ecosystemau.

Amcangyfrifir fod rhwng dwy filiwn a chan miliwn o rywogaethau yn y byd, ond dim ond tua 1.4 miliwn ohonyn nhw sydd wedi eu disgrifio.