Elfen cyfnod 5

Oddi ar Wicipedia

Elfen gemegol yn yr bumed rhes o'r tabl cyfnodol ydy elfen cyfnod 5. Mae'r tabl cyfnodol wedi'i osod mewn rhesi taclus (llorweddol) er mwyn dangos patrymau yn ymddygiad y gwahanol elfennau, wrth i'w rhifau atomig gynyddu. Pan fo'r ymddygiad yn cael ei ailadrodd, dechreuir rhes newydd. Mae'r elfennau sydd ag ymddygiad tebyg, felly, o dan ei gilydd, mewn colofnau.

Dyma'r elfennau hynny sy'n perthyn i gyfnod 5:

Elfennau cemegol yn y bumed cyfnod:
Grŵp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
Enw
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
Mae lliw y rhif atomig yn dangos beth ydy stâd yr elfen o dan pwysedd a thymheredd safonol (0 °C ac 1 atm)
Solidau
(lliw du)
Hylifau
(gwyrdd)
Nwyon
(lliw coch)
Anhysbys
(llwyd)
Mae ymylon y blychau yn dangos a ydynt
yn digwydd yn naturiol
Primordaidd Ers dadfeiliad Synthetig (Elfen heb ei darganfod)