Cors Ddyga

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Cors Ddyga
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Flooded track across the marshes - geograph.org.uk - 226516.jpg
Cors Ddyga: llwybr dan ddŵr
Cors Ddyga is located in Cymru
O fewn Cymru
Ardal ymchwil Cymru
Cyfesurynnau OS SH4460371420
Cyfesurynnau daearyddol 53°13′01″N 4°19′44″W / 53.217047°N 4.328801°W / 53.217047; -4.328801Cyfesurynnau: 53°13′01″N 4°19′44″W / 53.217047°N 4.328801°W / 53.217047; -4.328801
Diddordeb Bywyd gwyllt
Arwynebedd 1359.75 ha
Cofrestrwyd 01 Ionawr 1957
ID 496
Côd 31WZL

Cors yng ngorllewin Ynys Môn yw Cors Ddyga (Saesneg: 'Tygai's Marsh after the 6th cent. Celtic Saint). Mae wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru (SoDdGA neu SSSI) ers 01 Ionawr 1957 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle.[1] Mae ei arwynebedd yn 1359.75 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am y safle.

==Disgrifiad== Cofiwn:- Dwy gors arwahan yw Cors Ddyga (sef llygriad o Cors Tygai) a Gors Malltraeth.

Mae Cors Ddyga yn ymestyn ar ochr Pentre Berw a Llangaffo sef yr ochr ddwyreiniol i'r Afon Fawr sef Afon Cefni. Mae Cors Malltraeth yn ymestyn ar ochr Trefdraeth, Bodorgan  i'r gorllewin o bentref Malltraeth ac yn ymestyn bron hyd at dref Llangefni yng nghanol yr ynys. Roedd rhyd Aber Malltraeth pan oedd llanw i mewn yn beryglus iawn ac yn gwneud teithio yn anodd o Sir Fon Fawr i Sir Fon Fach. Yr hen  Afon Cefni oedd y ffin rhwng Cwmwd Rhosyr a Chwmwd Malltraeth sef rhaniad Cantrefi Mon. Cafwyd deddf i gau y mor a sychu y ddwy gors sef The enclosure Act of Malltraeth Marsh and Cors Ddyga . Dechreuodd hyn newid,pan adeiladwyd Cob Malltraeth ac y dechreuwyd ffurfio Afon Cefni newydd ar ganol y dyffryn. Heblaw sythu Afon Cefni ei hun, adeiladwyd dwy ffos fawr o'r enw Afon Fain, un bob ochr i'r afon i sychu y ddwy gors.

Trwy wneud hyn, trowyd y rhan fwyaf o'r gors yn borfa. Bu cloddio am lo yma am gyfnod.Gyda'r gwaith yn dod i ben ffurfiwyd y llynnau a elwir yn "Llynnau Gwaith-glo".

Mae darn sylweddol o ran ddwyreiniol Cors Ddyga yn awr yn warchodfa adar yn perthyn i'r RSPB, sydd wedi gwneud llawer o waith i adfer cynefin corsiog naturiol yma. Nid yw'r warchodfa ar agor i'r cyhoedd yn swyddogol hyd yma. Mae llwybrau cyhoeddus a ffordd gyhoeddus Lon Gors a Lon Morfa Mawr yn croesi y gors. Trwy weledigaeth Donald Glyn Pritchard ysgrifennydd Cymdeithas Gwarchod Pentre Berw gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Esceifiog,

swyddogion Cyngor Sir Ynys Mon a Menter Mon, Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos a Ieuan Wyn Jones AS a AC cafwyd arian o Ewrop i ail wynebu y ffyrdd sef Lon Gwaith Lon Gors Lon Bach a chreu Maes Parcio cyhoeddus i gerddwyr (a'u cwn) a beicwyr i fwynhau distawrydd Cors Ddyga. Prif ysgogiad y cynllun oedd creu llwybrau gwastad diogel i bobl oedd wedi cael triniaeth calon a chymalau newydd. Mae'r Maes Parcio a'r llwybrau uchod yn cysylltu Lon Las Cefni ac yn hynod o boblogaidd gan bobl yr ynys a'r tir mawr.  Agorwyd y Maes Parcio yn gyhoeddus gan blant hynaf Ysgol Esgeifiog a threfnwyd picnic iddynt gan aelodau a chyfeillion y gymdeithas. Noddwyd y dathliad gan Bysiau Gwynfor a D G Pritchard (CGPB.)

Math o safle[golygu | golygu cod y dudalen]

Dynodwyd y safle ar sail ei fywyd gwyllt, er enghraifft grwpiau tacsonomegol megis adar, gloynnod byw, madfallod, ymlusgiaid neu drychfilod. Mae safleoedd bywyd gwyllt fel arfer yn ymwneud â pharhad a datblygiad yr amgylchedd megis tir pori traddodiadol.

Cyffredinol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae SoDdGA yn cynnwys amrywiaeth eang o gynefinoedd, gan gynnwys ffeniau bach, dolydd ar lannau afonydd, twyni tywod, coetiroedd ac ucheldiroedd. Mae'n ddarn o dir sydd wedi’i ddiogelu o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]