Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Wicipedia:Tiwtorial (Nodi ffynonellau)"

Jump to navigation Jump to search
llai o ddolenau cul de sac a symlhau / cywiro
(llai o ddolenau cul de sac a symlhau / cywiro)
{{Wicipedia:Tiwtorial/PennawdTabiau|This=5}}
<div style="border:2px solid #A3B1BF; padding:.5em 1em 1em 1em; border-top:none; background-color:#fff; color:#000">
Fel yr esbonnir yn [[Wicipedia:Ynglŷn â Wicipedia|Ynglŷn â Wicipedia]], "osOs ydych yn ychwanegu gwybodaeth at erthygl, sicrhewch eich bod yn [[Wicipedia:Nodi ffynonellau|cynnwys eich ffynonellau]], oherwydd yfe [[Wicipedia:Gwiriadwy|câiddilëir waredffeithiau âneu ffeithiauerthyglau heb ffynonellau]]." Y ffordd orau o wneud hyn yw trwy ddefnyddio [[Wicipedia:Nodi ffynonellau#dyfyniad_mewnol|dyfyniad mewnol]] er mwyn i olygwyr a darllenwyr eraill fedru gwirio'r wybodaeth rydych yn ychwaneguei hychwanegu. Yn ogystal â hyn, sicrhewchSicrhewch fod y ffynonellau a ddefnyddiwch yn [[Wicipedia:Ffynonellau dibynadwy|ddibynadwy ac yn rhai y gellir ymddiried ynddynt]].
 
== Troednodiadau ==
Y ffordd hawshawddaf o greu dyfyniad mewnol yw trwy ddefnyddio [[Wicipedia:Troednodiadau|troednodiadau]]. Gallwch greu troednodiadau gydag '''iaith marcio Wici''' (o dan y blwch golygu ar eich rhyngwyneb defnyddiwr graffigol Wici) drwy ychwanegu '''tagiau cyfeirio'''
* <nowiki><ref>EICH FFYNHONNELL</ref></nowiki> o amgylch eich ffynhonnell, ac os nad yw hi yno eisoes,
* <nowiki>{{Cyfeiriadau}}</nowiki> neu <nowiki><references/></nowiki> o dan y pennawd '''<nowiki>==Cyfeiriadau==</nowiki>''' yn agos i waelod y dudalen.
 
'''Os mai gwefan yw'ch eich ffynhonnell''', dylech greu '''dolen allanol''' i gyfeiriad y wefan. Peidiwch â defnyddio erthyglau eraill o Wicipedia fel ffynonellau.
 
Er mwyn creu dolen allanol i'ch ffynhonnell, rhowch gyfeiriad y wefan (yr [[URL]]) mewn cromfachau sgwâr cyn y testun a fyddwch yn ychwanegu, megis
* <nowiki><ref>[http://www.google.com Peiriant chwilio Google]</ref></nowiki>
Mae'n syniad da, er nad yn angenrheidiol, i ddarparu disgrifiad byr ar ôl cyfeiriad y ddolen allanol. Bydd y disgrifiad hwn yn ymddangos yn y rhestr o gyfeiriadau fel teitl y ddolen allanol, yn hytrach na chyfeiriad URL y wefan.
 
Er mwyn dyfynnu o wefan heb roi esboniad, gallwch roi'r URL a'i gynnwys mewn tagiau cyfeirio, er enghraifft
 
== Yr adran dolenni allanol ==
Mae gan nifer o erthyglau Wicipedia adran ar wahân o'r enw '''Dolenni allanol''', tua gwaelod y ddalen. Ar gyfer cysylltu â gwefannau sydd â gwybodaeth ychwanegol, sylweddol a dibynadwy am bwnc yr erthygl mae'r adran hon. Nid yw pob un ddolen allanol yn addas i'w defnyddio mewn erthygl Wicipedia, ac felly gweler [[Wicipedia:Dolenni allanol]] am arweiniad. Cyn ychwanegu gwefan at yr adran '''Dolenni allanol''', fe'ch anogir i drafod hyn ar dudalen '''Sgwrs''' yr erthygl honno.
 
Trwy gynnwys bwlch ar ôl URL ac o fewn set unigol o gromfachau, gallwch benderfynu ar y testun a fyddynfydd yn weledol, er enghraifft:
Os ydych yn teipio'r URL llawn ar gyfer y dudalen yr hoffech gysylltu â hi:
:<tt>http://www.google.com</tt>
Bydd y wici yn ystyried y testun hwn fel dolen yn awtomatig (fel y mae wedi gwneud gyda'r URL uchod) a bydd yn arddangos cyfeiriad y wefan fel y mae, gan gynnwys y rhan "<nowiki>http://</nowiki>". Fe'ch argymhellir i beidio defnyddio'r fformat hwn yn ormodol, am fod URLs ar eu pennau eu hunain yn hyll ac yn aml nid ydynt yn awgrymu dim ynglŷn â beth mae'r wefan yn sôn amdano.
 
Trwy gynnwys bwlch ar ôl URL ac o fewn set unigol o gromfachau, gallwch benderfynu ar y testun a fyddyn weledol, er enghraifft:
:<tt><nowiki>[http://www.google.com Peiriant chwilio Google]</nowiki></tt>
Dim ond y testun sy'n dilyn y bwlch sydd ynsy'n weledol, ond bydd yn cadw'r ddolen a welir fan hyn
o hyd:
:<tt>[http://www.google.com Peiriant chwilio Google]</tt>
 
{{-}}
<div style="float: left; background-color: #f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 130%; border: 1px solid #cedff2;">'''Profwch yr hyn rydych wedi dysguei ddysgu yn y [[Wicipedia:Pwll tywod|Pwll tywod]]'''</div>{{-}}
 
<div style="float:right; margin-top: 0.0em; margin-bottom:3px; background-color: #cedff2; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 130%; border: 1px solid #B8C7D9;">'''Parhau â'r tiwtorial gyda [[Wicipedia:Tiwtorial (Tudalennau sgwrs)|Tudalennau sgwrs]]'''<span style="font-size: larger; font-weight: bold;">&rarr;</span></div>

Llywio