Wicipedia:Biwrocratiaid

Oddi ar Wicipedia

Mae biwrocratiaid yn ddefnyddwyr Wicipedia gyda'r gallu technegol:

add the administrator, bureaucrat, account creator, reviewer, or bot user group to an account remove the administrator, account creator, IP block exemption, reviewer, or bot user group from an account

 • i ychwanegu hawliau gweinyddwr, biwrocrat, crewr cyfrifon, adolygydd neu fot i gyfri
 • dileu hawliau gweinyddwr, crewr cyfrifon, Eithrydd y bloc IP (IP block exemption), adolygydd neu fot o gyfri

Gallant hefyd:

Dylent fod yn atebol i bolisi a chonsensws i roi hawliau gweinyddwr neu fiwrocrat, dim ond pan mae gwneud hynny yn adlewyrchu ewyllys y gymuned, fel arfer ar ôl cais llwyddiannus yn y Caffi. Ac mewn modd tebyg, disgwylir iddynt ddefnyddio barn deg wrth benderfynu a ddylid ailenwi defnyddwyr, ac i gadarnhau fod y polisïau bot yn cael eu dilyn gan roi statws bot i ddefnyddiwr. Disgwylir iddynt fod yn feirniaid galluog o gonsensws ac i egluro eu penderfyniadau pan fo'r gofyn amdanynt, a hynny mewn ffordd foesgar. Dylai eu gweithredoedd adlewyrchu polisiau Wicipedia Cymraeg.

Biwrocratiaid[golygu cod]

 1. Deb (hawliau ailenwi botiau cyfraniadau)
 1. Porius1 (hawliau ailenwi botiau cyfraniadau)
 1. Anatiomaros (hawliau ailenwi botiau cyfraniadau)
 1. Llywelyn2000 (hawliau ailenwi botiau cyfraniadau)


Cyfarwyddiadau[golygu cod]

Urddo[golygu cod]

 1. Aros o leiaf saith diwrnod ar ôl i'r cais am weinyddiaeth gael ei wneud.
 2. Edrych ar hanes y dudalen i gadarnhau fod y sylwadau'n ddilys.
 3. Penderfynu a oes consensws y dylai defnyddiwr gael ei urddo (neu ei ddileu) gan ddilyn y rheolau traddodiadol a'r dyfarniad gorau.
 4. Os felly, i hybu i weinyddwr neu fiwrocrat gan ddefnyddio Arbennig:Makesysop.
 5. Ar gyfer ceisiadau llwyddiannus dylid nodi hynny'n glir yn y Caffi ac ar y dudalen 'Gweinyddwr' neu 'Fiwrocrat' ayb.
 6. Os ydy'r enwebiad yn llwyddiannus, i adael i'r defnyddiwr wybod hynny ac ychwanegu eu henw i'r dudalen hon os yn briodol.

Ailenwi[golygu cod]

 1. Edrych ar en:Wikipedia:Changing username i gadarnhau fod yr ailenwi'n ddilys.
 2. Cadarnhau nad oes gan y defnyddiwr hanes o gamddefnyddio.
 3. Rhoi'r hen enw a'r enw newydd ar Arbennig:Renameuser.

Baner Bot[golygu cod]

 1. Gwneir ceisiadau am yr hawl i ddefnyddio Bot ar Wicipedia Cymraeg yma
 2. Cadarnhau fod aelod o'r gymuned wedi cymeradwyo'r bot
 3. Ewch i Special:Makebot a gosod y faner
 4. Gallwch dynnu baneri bot gan ddefnyddio Special:Makebot.
 5. Diweddaru'r rhestr ar Restr y Botiau

Gweler Hefyd[golygu cod]