Ysgol Syr Thomas Jones

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ysgol Syr Thomas Jones

Ysgol uwchradd gyfun dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar gyrion Amlwch, ar Ynys Môn, yw Ysgol Syr Thomas Jones. Lleolir yr ysgol ym Mhentrefelin, ychydig i'r gogledd-orllewin Amlwch. Y prifathro presennol ydy Aaron Bayley[1], a ddaeth yn brifathro yr ysgol ym Medi 2013.

Ystadegau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae tua 500 o blant yn yr ysgol a tua 50 o athrawon. Mae yna 6 aelod yn y tim bugeilio sef, pennaeth, dirpwy, 3 pennaeth cynorthwyol ac 1 pennaeth cynhwysiant ac lles. Presenoldeb blynyddol yr ysgol ar gyfartaledd yw 94.9%. Mae tua 32 ystafell ddysgu yn yr ysgol.

Hanes yr Ysgol[golygu | golygu cod y dudalen]

Adeilad yr ysgol

Cafodd yr ysgol ei hadeiladu 5 mlynedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd ond ar y pryd, bwriad Syr Thomas Jones oedd adeiladu ysbyty. Roedd yn meddwl y byddai yna drydedd ryfel byd. Dyna'r rheswm pam fod y coridorau mor llydan - er mwyn i gwlau ysbyty gael teithio o un pen yr 'ysbyty' i'r llall. Mae yna dwneli o dan yr ysgol sy'n mynd am filltiroedd rhag ofn i'r gelyn fomio.[angen ffynhonnell]

Traddodiadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn yr ysgol mae llawer o ddigwyddiadau bob blwyddyn:

  • Ar ddechrau pob blwyddyn mae seremoni wobrwyo yn cael ei gynnal
  • Pob Nadolig mae na 'Santa Run' lle mae'r plant a rhai athrawon yn rhedeg neu gerdded 1 milltir, mae pawb yn gallu prynu siocled poeth a bisgedi.
  • Mae yr ysgol yn casglu arian i Comic Relief neu 'Sport Relief'
  • Mae eisteddfod ysgol yn cael ei gynnal pob blwyddyn.

Gwisg[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwisg Ysgol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'n rhaid i ddisgyblion wisgo crys-T glas golau hefo y bathodyn, siwmper glas tywyll, trowsus neu sgert ddu ac esgidiau du. Ar gyfer y chweched dosbarth bydd rhaid gwisgo siwmper ddu, crys gwyn, tei, trowsus neu sgert ddu ac esgidiau du.

Gwisg Ymarfer Corff[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwisg ymarfer corff yw, yn y Gaeaf; legginhs du, esgidiau pêl-droed, sanau hir glas, siwmper las a crys-t gwyn. Yn yr haf; crys-t gwyn, leggins du, a threinyrs rhedeg.

Eisteddfod yr Urdd[golygu | golygu cod y dudalen]

Pob blwyddyn mae yna eisteddfod cylch ac eisteddfod sir yn yr ysgol. Mae'n gyfle i'r disgyblion cynradd ganu, adrodd a dawnsio.

Eisteddfod Ysgol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r ysgol yn cynnal ei Eisteddfod ei hun bob blwyddyn hefyd. Mae'r disgyblion ac athrawon wedi'i rhannu i mewn i dair grwp; Eilian sy'n liw coch, Eleth sy'n liw glas a Padrig sy'n lliw melyn. Mae'r Eisteddfod yn cymryd diwrnod cyfan ar gyfer yr holl weithgareddau cyn i'r Prifathro gyhoeddi'r canlyniadau. Mae hyn yn gyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn cystadlaethau canu, adrodd, dawnsio ac ati.

Cyn-ddisgyblion enwog[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysgolion cynradd yng nhylgylch yr ysgol[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]