Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Oddi ar Wicipedia
Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil
Enghraifft o'r canlynolasiantaeth lywodraethol Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu2024 Edit this on Wikidata
Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles a sefydlodd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Mae'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (defnyddir y talfyriad Cymraeg, CADY, yn y Gymraeg, ac yn aml, yn y Saesneg hefyd) (Saesneg: Commission for Tertiary Education and Research; CTER) yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru, gan ddisodli Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) a chyfuno agweddau eraill o waith strategol cynllunio addysg yn y maes. Roedd Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022) yn un o’r biliau olaf i gael Cydsyniad Brenhinol gan Frenhines Elisabeth II, cyn iddi farw yn gynharach yn y flwyddyn. Sefydlwyd y Comisiwn yn gyfreithiol yn 2022 a bydd yn weithredol yn 2024 [1] a bydd yn gyfrifol am strategaeth, cyllido a goruchwylio'r sectorau canlynol:

Cefndir[golygu | golygu cod]

Comisiynodd Llywodraeth Cymru yr Athro Ellen Hazelkorn i gynnal adolygiad o lywodraethu, rheoleiddio a goruchwylio addysg ôl-orfodol yng Nghymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys dau brif argymhelliad:

  • datblygu gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y sector AHO
  • sefydlu corff hyd braich newydd sy'n gyfrifol am oruchwylio, cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth y sector.

Ym mis Tachwedd 2021 cyhoeddodd Gweinidog Addysg Senedd Cymru, Jeremy Miles AS, y byddai CCAUC yn dod i ben fel rhan o Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022.[3] Gydag hynny daeth y Comisiwn i fodolaeth - er y tueddir i alw'r Comisiwn wrth ei thalfyriad Saesneg, CTER. Bu sefydlu CETR yn un o’r diwygiadau mwyaf arwyddocaol i fframwaith system addysg Cymru ers Datganoli. Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i arloesi gydag un awdurdod rheoleiddio, goruchwylio a chydlynu cyffredinol ar gyfer addysg drydyddol. [1]

Rhoi trefn ar addysg ôl-orfodol[golygu | golygu cod]

Yn ôl yr awduron, cyfrifoldeb CADY fydd gwireddu’r weledigaeth a nodir yn argymhellion adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn 2016, Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru, o system ôl-orfodol integredig a chydlynol. Meddai'r Athro Hazelkorn yn ei hadroddiad:

“Mae un corff goruchwylio ar gyfer addysg drydyddol yn gwneud synnwyr ar adeg pan oedd cenhedloedd yn gynyddol yn rhoi mwy o sylw polisi i’r rhai nad ydynt yn mynychu’r brifysgol, ac felly’n edrych yn gynyddol ar ddatblygu systemau ôl-orfodol “mwy cydlynol”.[1]

Gweithredu[golygu | golygu cod]

Dechreuodd y sefydliad rai gweithrediadau ym mis Medi 2023. Yn wreiddiol, cynigiwyd bod yn gwbl weithredol ym mis Ebrill 2024, er ym mis Ionawr 2024, cafodd ei ddyddiad gweithredu llawn ei ohirio tan fis Awst 2024. Yn lle hynny, byddai'r comisiwn yn dechrau datblygu cynlluniau ym mis Ebrill ond dim ond yn gweld trosglwyddo pwerau’n llawn o CCAUC ym mis Awst 2024.[4]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. 1.0 1.1 1.2 "Sefydlu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil fel Endid Cyfreithiol - Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)". Gwefan ColegauCymru. Cyrchwyd 22 Mai 2023.
  2. "Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil". Gwefan Llywodraeth Cymru. 21 Medi 2022. Cyrchwyd 22 Mai 2023.
  3. "Welsh higher education funding body to be dissolved and new 'national steward' role created". Nation.Cymru. 1 Tachwedd 2021.
  4. "Datganiad Ysgrifenedig: Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil - Diweddariad". www.llyw.cymru. 2024-01-24. Cyrchwyd 2024-05-21.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]