Sgwrs Defnyddiwr:Llais Sais

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia

Croeso[golygu cod]

Shwmae, Llais Sais! Croeso mawr i Wicipedia - y gwyddoniadur rhydd, ac ar gael yn Gymraeg.
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf - fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia, gyda 280,338 erthygl. Dysgwch sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl trwy gymorth y dolenni isod.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".
Ar ddiwedd y neges, gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges.
Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.

Welcome to the Welsh language version of Wikipedia. You can also ask questions in English at the café. If you do not speak, read, or write Welsh, please add {{User cy-0}} to your user page, or use Babel (in Welsh or English) to suit your language needs.


Cofion cynnes, -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:38, 10 Awst 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Cymraeg arbennig o loyw ar adegau![golygu cod]

Llongyfarchiadau mawr iti ar dy Gymraeg arbennig o loyw, ar adegau; mae dy ramadeg wedi gwella'n arthurol dros y 6 wythnos y buost yn ein cwmni. Yn wir, o fwrw golwg dros dy holl gyfraniadau di mae'r ddau begwn eitha i'w weld, dau bersonoliaeth! Pa un yw'r gwir berson? Llywelyn2000 22:09, 30 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Ga i hefyd ofyn i ti beidio a rhegi mor aflan ag a wnest yma. Mae ymateb fel hyn yn gwbwl groes i reolau Wici. Llywelyn2000 22:15, 30 Medi 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Whereas you calling me a witch is completely acceptable. Right, well with a puff of magic I'll disappear then.


Oh, one very last thing before I finally b.gg.r off from here.

That Czech article about Robin Owain, [1]

I see where the bit about October came in now.

You've created it by trying to adapt the start of the article about Dylan Thomas.

Not only did you leave October in his date of birth, but you also left in that he wrote in English, and have also left in two of the links to Dylan Thomas websites. Oh, and a description of him as "British" - I wonder if he'd like that.

Right, now I'm properly outta here.

Dwi'n meddwl dy fod wedi camddeall sylw Llywelyn. Tafodiaith yw wrach sy'n golygu efallai. Dim byd mwy. Y frawddeg yw:
Y gronynnau'n dy lygid, efallai.
Credaf mai jôc fechan oedd hi i fod. Eisingrug 15:31, 1 Hydref 2010 (UTC)Ateb[ateb]

SVG pictures[golygu cod]

Thanks for creating Delwedd:Wales EP constituency 2004.svg for the Cymru (etholaeth Senedd Ewrop) article. I've had trouble working with SVG files, so I was wondering if you could, in the future, help with converting the PNG Welsh Assembly constituency maps into SVG files? Paul-L 12:33, 6 Hydref 2010 (UTC)Ateb[ateb]