Gwlypdiroedd y Fali

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad oddi wrth Gwlyptiroedd y Fali)
Jump to navigation Jump to search
Llyn Penrhyn
Llyn Treflesg

Gwarchodfa natur yng ngogledd-orllewin Ynys Môn yn perthyn i'r RSPB yw Gwlypdiroedd y Fali (Saesneg: Valley Wetlands). Saif i'r de-ddwyrain o bentref Y Fali, yng nghymuned Llanfair-yn-neubwll a gerllaw gorsaf RAF y Fali. Mae'n cynnwys nifer o lynnoedd: Llyn Traffwll, Llyn Penrhyn, Llyn Treflesg a rhan o Llyn Dinam, ynghyd a'r corsydd o gwmpas y llynnoedd ac ar hyd Afon Crigyll. Mae'r rhan fwyaf o'r warchodfa yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Ceir amrywiaeth o blanhigion dŵr ar yr warchodfa, megis Elatine hydropiper, Butomus umbellatus Thelypteris thelypteroides a Carex pseudocyperus, ac mae'r rhwogaethau o adar sy'n nythu yma yn cynnwys nifer o hwyaid. Yn y gaeaf, ceir Aderyn y Bwn ar brydiau. Ymhlith y mamaliaid, ceir y Dyfrgi.