Defnyddiwr:Adda'r Yw/Porth y Gymuned

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Dyma oedd fy nyluniad ar gyfer y dudalen Wicipedia:Porth y Gymuned. Cafodd ei roi ar waith ar 15 Medi, 2006.

Croeso i Borth y Gymuned!

Mae Wicipedia angen eich cymorth chi. Ein hamcan yw creu gwyddoniadur arlein rhydd, yn y parth cyhoeddus, y gall pawb ei olygu.

Arbrofwch eich sgiliau golygu yn y blwch tywod, i weld sut mae wici'n gweithio. Os crëwch gyfrif, gallwch uwchlwytho delweddau a mwy. I ofyn cwestiynau ynglŷn a'r gymuned neu i ddechrau sgwrs, ewch i'r Caffi.

Cynnwys

1 Pethau i'w gwneud
2 Cymuned
3 Ynglŷn â Wicipedia
4 Adnoddau

Pethau i'w gwneud

Pethau i'w gwneud

Dyma restr o bethau sydd angen eu gwneud (golygu):

Cymuned

Y Caffi

Y Caffi yw'r man trafod, hysbysfwrdd a chanolfan gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr Wicipedia.

Os oes gennych unrhyw cwestiynau iaith, rhowch neges ar y dudalen Cymorth Iaith.

Sgyrsiau cyfredol: Pigion, Cyffredin Wicimedia

Gweler hefyd: Rhestr Wicipedwyr

Ynglŷn â Wicipedia

Gwybodaeth a chymorth

Croeso, newydd-ddyfodiaid · Ynglŷn â Wicipedia · Cwestiynau Poblogaidd · Cymorth · Cofrestru · Chwilio am erthygl · Geirfa · Parthau

Adnoddau

Polisïau a chanllawiau

Arddull · Canllawiau iaith · Canllaw golygu cryno · Blwch tywod · Polisi preifatrwydd