Wicipedia:Parthau

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae'r dudalen hon yn disgrifio'r gwahanol mathau o dudalennau a geir yn Wicipedia. Mae'r gair parth yn cael ei ddefnyddio i nodi math y dudalen, ac mae parth y dudalen yn cael ei nodi gan ragddodiad ar flaen enw'r dudalen. Er enghraifft, enw'r dudalen hon yw Wicipedia:Parthau, felly Wicipedia yw parth y dudalen. Dyma restr o'r parthau sydd ar gael ar hyn o bryd.

 • (Prif)
 • Sgwrs
 • Defnyddiwr
 • Sgwrs Defnyddiwr
 • Wicipedia
 • Sgwrs Wicipedia
 • Delwedd
 • Sgwrs Delwedd
 • MediaWici
 • Sgwrs MediaWici
 • Nodyn
 • Sgwrs Nodyn
 • Cymorth
 • Sgwrs Cymorth
 • Categori
 • Sgwrs Categori
 • Media
 • Arbennig

Gallwch gael gafael ar restr o bob tudalen o fewn parth arbennig trwy ddefnyddio'r dudalen Pob tudalen.

Isod mae esboniad byr o'r gwahanol barthau.

(Prif)[golygu cod y dudalen]

Does dim rhagddodiad gan dudalennau yn y parth hwn, a rhain yw erthyglau Wicipedia yn bennaf. Heblaw am yr erthyglau, gall tudalennau yn y prif barth fod yn dudalennau gwahaniaethu neu'n ail-gyfeiriadau. Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag erthyglau, tudalennau gwahaniaethu ac ail-gyfeiriadau, gwelwch y cysylltiadau canlynol.

Sgwrs[golygu cod y dudalen]

Mae'r parth hwn yn rhoi cyfle i gyfranwyr i'r safle i drafod cynnwys tudalennau yn y prif barth. Yn wir, mae yna barth sgwrs i bob parth, er enghraifft mae'r parth 'Sgwrs Wicipedia' yno i roi cyfle i drafod tudalennau sydd yn y parth 'Wicipedia'. Gweler Wicipedia:Tudalen sgwrs am fwy o wybodaeth.

Defnyddiwr[golygu cod y dudalen]

Mae gan pob defnyddiwr y cyfle i greu tudalen 'gartref', sydd yn cyflwyno'i hunan i Wicipedwyr eraill, yn nodi diddordebau ac ati. Mae'r tudalennau yn ymddangos yn y parth hwn. Defnyddir y parth Sgwrs Defnyddiwr er mwyn cyfathrebu â defnyddwyr eraill. Gallwch weld rhestr o'r holl ddefnyddwyr yma.

Wicipedia[golygu cod y dudalen]

Mae'r parth hwn yn cynnwys tudalennau prosiect, sydd yn esbonio gwahanol agweddau o Wicipedia, ac yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y prosiect.

Delwedd[golygu cod y dudalen]

Mae'r teitl yn esbonio'i hunan -- yn y parth hwn ceir delweddau ynghyd â'u tudalennau disgrifiad. Gweler Wicipedia:Delweddau am fwy o wybodaeth ar sut i ymdrin â delweddau yn Wicipedia.

MediaWici[golygu cod y dudalen]

Mae cyfieithiadau o'r negeseuon sustem wreiddiol yn cael eu storio yn y parth hwn. Gallwch weld rhestr lawn o'r cyfieithiadau, a chynnig newidiadau ar y dudalen Sgwrs MediaWici cyfatebol (ond dim ond gweinyddwyr sydd yn gallu newid y negeseuon eu hunain).

Nodyn[golygu cod y dudalen]

Mae nodion yn cynnwys testun, neu gôd wici, sydd yn gallu cael ei osod mewn tudalennau eraill yn rhwydd. Er enghraifft, mae egin erthyglau yn cael eu dynodi trwy osod y testun '{{Eginyn}}' ynddynt, sy'n tynnu'r cynnwys oddi wrth Nodyn:Eginyn ac yn ei roi yn y dudalen yn y fan honno. Gwelwch Wicipedia:Nodion am fwy o wybodaeth.

Cymorth[golygu cod y dudalen]

Nid oes tudalennau yn y parth hwn gan Wicipedia; mae'r holl erthyglau cymorth yn ran o'r parth prosiect ('Wicipedia'). Mewn prosiectau sydd yn fwy o faint, fe allai fod yn fantais i wahanu'r tudalennau cymorth oddi wrth tudalennau eraill yn y parth prosiect.

Categori[golygu cod y dudalen]

Mae'r parth hwn yn cynnwys tudalennau categori, sydd yn gymorth mawr i'r broses o drefnu gwahanol erthyglau Wicipedia. I weld sut i'w defnyddio, gwelwch Wicipedia:Categorïau.

Arbennig[golygu cod y dudalen]

Nid yw hwn yn barth go iawn, fel y rhai uchod. Mae'r 'ffug-barth' hwn yn cynnwys tudalennau sy'n cael eu creu yn uniongyrchol gan feddalwedd y safle yn hytrach na gan ddefnyddwyr. Gallwch weld rhestr lawn o dudalennau arbennig sydd ar gael i chi trwy ymweld ag Arbennig:Specialpages.