Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolDeddf Senedd Cymru Edit this on Wikidata
IaithSaesneg, Cymraeg Edit this on Wikidata
Gwladwriaethy Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
Safle tirlenwi Casnewydd yn ardal y dociau gyda depo ailgylchu lleol yn y blaenlun (2007). Nodir gan drigolion bod y tir bellach wedi ei lenwi

Pasiwyd Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 dccc 3, ar 7 Medi 2017[1] Rhoddodd hyn yr hawl i Senedd Cymru amrywio treth ar dirlenwi gan godi incwm a cheisio newid arferion ailgylchu a gwaredu sbwriel.

Disodlodd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yr hen dreth dirlenwi yng Nghymru o fis Ebrill 2018.[2] a gweinyddir gan Awdurdod Cyllid Cymru ac mewn cydweithrediad gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

Cyd-destun[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyhoeddwyd bod y dreth am gael ei datganoli i Gymru yn 2016 a'r disgwyl y byddai'n cael ei defnyddio yn fwy ar gyfer newid agweddau ac arferion pobl wrth waredu sbwriel yn hytrach nag ar gyfer codi symiau sylweddol o arian. Disgwyy byddai'r dreth yn codi £27m yn 2018-19.[3] Nodwyd bod bron i 2,000,000 tunnell o wastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi yng Nghymru bob blwyddyn, ond roedd disgwyl i'r cyfanswm, a'r cyfanswm trethi, ostwng yn y dyfodol wrth i lefelau ailgylchu gynyddu.

Cyfradd Treth[golygu | golygu cod y dudalen]

Ceir 3 cyfradd ar gyfer y Dreth Gwarediadau Tirlenwi:[4]

  • Cyfradd is ar gyfer deunyddiau sy’n diwallu’r amodau sy’n cael eu hamlinellu yn y Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017
  • Cyfradd safonol ar gyfer yr holl ddeunyddiau eraill
  • Cyfradd gwarediadau heb eu hawdurdodi ar gyfer gwarediadau trethadwy sy’n cael eu gwneud mewn mannau heblaw safleoedd tirlenwi awdurdodedig

Cododd y cyfradd dreth yn ystod tair mlynedd gyntaf y dreth newydd.

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhan o waddol y dreth newydd oedd sefydlu Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi lle byddai arian o'r dreth yn cael ei ddosrannu i fudiadau a busnesau ar gyfer gwella arferion amgylcheddol ac ailgylchu.

Gweinyddir y Gronfa gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt.

Mae'r gronfa tn agored i unrhyw fudiad ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar un neu fwy o'r themâu canlynol:

  • bioamrywiaeth - creu Rhwydweithiau Ecolegol Cydnerth er budd cynefinoedd a rhywogaethau amrywiol
  • lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi - hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir
  • gwelliannau amgylcheddol ehangach - dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle

Mae'r grantiau'n werth rhwng £5,000 a £49,999. Mis Ionawr 2020 oedd dyddiad cau y ceisidau cyntaf erioed ar gyfer y Gronfa.[5]

Dolenni[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]