Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolsefydliad di-elw Edit this on Wikidata
Gwladwriaethy Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
Gwefanhttp://www.wcva.org.uk/ Edit this on Wikidata
Swyddfa Aberystywth o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Saesneg: Wales Council for Voluntary Action, adnebir y mudiad fel rheol gan ei rhalfyriad Saesneg a hynny yn y Gymraeg hefyd, WCVA) yw'r sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector ac yn gwirfoddoli yng Nghymru. Ei nod yw gweithio tuag at 'Ddyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella lles i bawb'.[1]

Mae WCVA yn darparu gwasanaethau a chefnogaeth i elusennau, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr.[2]

Strwythur[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae aelodaeth CGGC yn cynnwys dros 2,500 o sefydliadau trydydd sector. Mae ganddo hefyd bartneriaid o'r sectorau preifat a statudol sy'n cefnogi ei waith.

Yng Nghymru, mae yna gorff seilwaith ar lefel sirol hefyd. Mae gan bob sir Gyngor Gwirfoddol Sirol yn ogystal â chanolfannau gwirfoddoli. Mae'r 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yng Nghymru, a'r corff cymorth cenedlaethol WCVA, yn rhwydwaith o sefydliadau cymorth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru o'r enw Cymorth Trydydd Sector Cymru.[3] Y corff seilwaith a chynrychioliadol cyfatebol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yn yr Alban yw SCVO. Yng Ngogledd Iwerddon mae'n NICVA ac yn Lloegr mae'n NCVO. Y cyrff cyfatebol ar gyfer hyrwyddo, cefnogi a dathlu gwirfoddoli yw Volunteer Now (yng Ngogledd Iwerddon), Volunteer Development Scotland a NCVO yn Lloegr. Ynghyd â WCVA, dyma aelodau Fforwm Gwirfoddoli'r DU.

Swyddfeydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Swyddfa Aberystywth o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, gweler arwyddlun y Cyngor tu fewn

Mae gan WCVA dair swyddfa yng Nghymru, yng Nghaerdydd, y Rhyl ac yn Aberystwyth.[4]

Cyllid[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn 2018-19, dyrannodd CGGC tua £11.5 miliwn mewn arian i elusennau, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr yng Nghymru.[5] Mae modd i sefydliadau a mudiadau ymuno a thalu gwahanol raddfeydd tâl: am ddim i fudiadau sydd ag uncwm rhwng £0 – £50,000 hyd at £90 y flwyddyn i fudiad ag incwm o £90 y flwyddyn.

Incwm blynyddol y corff yn 2018-19 oedd £16.4 miliwm.[6]

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganwyd WCVA ym 1934 a'i alw'n Gyngor Gwasanaethau Cymdeithasol De Cymru a Sir Fynwy. Yn ystod y Dirwasgiad, ariannodd y Cyngor nyrsys ardal ar gost o £ 100 y flwyddyn, a chefnogodd gynlluniau cydweithredol i gloddio glo mynydd a chadw dosbarthiadau heini i fenywod. Yn y degawdau canlynol cynyddodd cwmpas WCVA, ac roedd yn cefnogi sefydlu sefydliadau fel Citizens ’Advice Bureaux ac Anabledd Cymru.[7]

Ers hynny, mae CGGC wedi hyrwyddo gwirfoddoli ledled Cymru, wedi lansio cynllun Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru, wedi ymgymryd â chydlynu Gwasanaeth Cymorth Cymunedau yn Gyntaf [8] ac yn helpu i reoli prosiect Amgylchedd Cymru, sy'n cynnig cyllid i grwpiau sy'n gweithio yn y arena newid hinsawdd.[9] Mae hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddi i'r trydydd sector yng Nghymru [10] ac yn cynnal ystod o gynadleddau a seminarau ar gyfer y sector bob blwyddyn.

Prosiectau cyfredol WCVA[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Gwirvol - rhaglen gwirfoddoli ieuenctid
 • Recruit3 - Wedi'i redeg ar y cyd â Big Issue Cymru, mae hwn yn safle recriwtio ar gyfer y trydydd sector.
 • Cyfranogiad Cymru - Annog cyfranogiad mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru.
 • Environet Cymru - Ariannu a chefnogi grwpiau sy'n gweithio gyda'r amgylchedd.
 • Cronfa Grant Gwirfoddoli Cymru - WCVA sy'n rheoli'r cynllun grant hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Grantiau WCVA[golygu | golygu cod y dudalen]

Ceir sawl gwahanol grant y gallu fudiadau ymgeisio ar eu cyfer. Bydd rhain yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Roedd grantiau 2020 yn cynnwys:[5]

 • Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru
 • Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol
 • Y gronfa helpu Cymru ar ôl Storm Dennis
 • Y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol
 • Cynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru
 • Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
 • Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru
 • Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Yn 2018-19 dosbarthodd CGGC £11.5 miliwm mewn grantiau a benthyciadau.[6]

Dolenni[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "WCVA Strategic Framework 2017-2022" (PDF). Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2017-11-07. Cyrchwyd 2020-08-06.
 2. "Wales Council for Voluntary Action (WCVA) | Business Directory". businesswales.gov.wales (yn Saesneg). Cyrchwyd 2017-11-02.
 3. "Ymunwch â Ni". www.wcva.org.uk. Cyrchwyd 2017-11-02.
 4. "Ein swyddfeydd". www.wcva.org.uk. Cyrchwyd 2017-11-02.
 5. 5.0 5.1 https://wcva.cymru/cy/cyllid/
 6. 6.0 6.1 https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/01/CGGC-Adroddiad-blynyddol-2018-19.pdf
 7. "Ein Stori". www.wcva.org.uk. Cyrchwyd 2017-11-02.
 8. "Information on WCVA's work with Communities First". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2017-11-07. Cyrchwyd 2020-08-06.
 9. Article in Wales Online
 10. "Charity overview". Cyrchwyd 2017-11-02.


Wiki letter w.svg

 Mae'r erthygl hon yn Eginyn. Gallwch helpu Wicipedia drwy ei datblygu.