Confensiwn Cymru Gyfan

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio

Sefydlwyd Confensiwn Cymru Gyfan gan Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru ac Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ffordd y caiff Cymru ei llywodraethu ac er mwyn hybu trafodaeth ledled Cymru ar rai agweddau o system ddatganoli presennol y Cynulliad ac a ddylid cynnal refferendwm ar symud i bwerau deddfu sylfaenol ai peidio?

Cylch Gorchwyl Confensiwn Cymru Gyfan yw

  1. Codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o'r trefniadau cyfredol ar gyfer llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru ac o ddarpariaethau Rhan 4 o Ddeddf 2006 Llywodraeth Cymru, a'u goblygiadau o ran dyfodol llywodraethu Cymru.
  2. Hwyluso ac ysgogi ymgynghoriad eang, trylwyr a chyfrannol ar bob lefel o gymdeithas yng Nghymru ar y mater o bwerau deddfu sylfaenol.
  3. Paratoi dadansoddiad o'r safbwyntiau a leisiwyd a'r dystiolaeth a gyflwynwyd drwy'r broses hon.
  4. Asesu lefel y gefnogaeth ymhlith y cyhoedd am roi pwerau deddfu sylfaenol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
  5. Adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru'n Un ar unrhyw ganfyddiadau, gydag argymhellion perthnasol i gynnal refferendwm.

Syr Emyr Jones Parry yw cadeirydd y Confensiwn.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]