Bathodynnau gwersylloedd crynhoi'r Natsïaid

Oddi ar Wicipedia

Roedd bathodynnau gwersylloedd crynhoi'r Natsïaid, trionglau'n bennaf, yn rhan o system adnabyddiaeth yng ngwersylloedd crynhoi'r Natsiaid. Cawsant eu defnyddio er mwyn gwybod paham fod carcharor wedi cael ei roi yno.[1] Gwnaed y trionglau hyn o ffabrig a chawsant eu gwnïo ar siacedi a chrysau'r carcharorion. Roedd gan y bathodynnau cywilydd hyn ystyr penodol, yn dibynnu ar eu siâp a'u lliw.

System codio bathodynnau[golygu | golygu cod]

Iddewon o'r Iseldiroedd yn gwisgo seren felen a'r lythyren "N" am Niederländer yng ngwersyll crynhoi Buchenwald.
Plentyn 14 oed Czesława Kwoka gyda bathodyn (triongl sengl tywyll), Auschwitz 1942/43.

Amrywiai'r system fathodynnau o wersyll i wersyll, a thua diwedd yr Ail Ryfel Byd, lleihaodd y defnydd ohonynt. Mae'r disgrifiad canlynol yn seiliedig ar y system godio bathodynnau a ddefnyddiwyd cyn ac ar ddechrau'r rhyfel yng ngwersyll crynhoi Dachau. Yn y gwersyll hwnnw y gwelwyd y system godio fwyaf manwl.

Trionglau sengl[golygu | golygu cod]

Tabl o fathodynnau'r gwersylloedd[golygu | golygu cod]

Gelynion gwleidyddol Troseddwr parhaus Gweithwyr gorfodol o dramor neu fewnfudwyr "Myfyrwyr y Beibl" (Tystion Jehovah) Troseddwyr rhyw (yn cynnwys dynion cyfunrywiol) "Pobl anghymdeithasol" Roma (Sipsiwn)
Lliwiau elfennol
Symbolau ar gyfer troseddwyr parhaus
Carcharorion y system gosb (Almaeneg: Strafkompanie)
Symbolau ar gyfer Iddewon

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. Nazis Open Dachau Concentration Camp
  2. Plant, The Pink Triangle.
  3. Claudia Schoppmann: Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität (Dissertation, FU Berlin, 1990.) Centaurus, Pfaffenweiler 1991 (revisited 2nd edition 1997). ISBN 3-89085-538-5
  4.  Black triangle women.

Ffynonellau[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]