Triongl pinc

Oddi ar Wicipedia
Defnyddir y triongl pinc fel symbol o falchder hoyw a hawliau LHDT. Yn wreiddiol, pwyntiai'r triongl am i lawr ar fathodynnau gwersylloedd crynhoi'r Natsiaid er mwyn dynodi dynion hoyw.

Roedd y triongl pinc yn un o fathodynnau gwersylloedd crynhoi'r Natsiaid, a ddefnyddiwyd gan Natsïaid i adnabod carcharorion gwrywaidd yng ngwersylloedd crynhoi'r Almaenwyr a ddanfonwyd atynt oherwydd eu rhywioldeb. Gorfodwyd pob carcharor i wisgo'r triongl ar ei siaced, gyda'r lliw yn eu categoreiddio "yn ôl eu math". Gwisgai'r Iddewon fathodyn melyn ( yn ogystal â bathodynau eraill a gynrychiolai rhesymau eraill dros garcharu), ac "unigolion gwrth-gymdeithasol" (a oedd yn cynnwys y digartref ac unigolion "amharod i weithio") y triongl du. Nid oes unrhyw dystiolaeth o lesbiaid yn cael eu herlid o dan y "triongl du".

Mae'r triongl pinc wyneb i waered, a fwriadwyd yn wreiddiol fel bathodyn o gywilydd, wedi dod yn symbol ryngwladol o falchder hoyw a'r mudiad hawliau LHDT.