Arwydd (mathemateg)

Oddi ar Wicipedia
Arwydd
Enghraifft o'r canlynolcysyniad, trichotomy Edit this on Wikidata
Mathnodwedd Edit this on Wikidata
Rhan omathemateg Edit this on Wikidata
Yn cynnwysrhif positif, rhif negatif, 0 Edit this on Wikidata
Y ddau arwydd mathemategol a ddefnyddir i ddangos a yw rhif yn negatif neu'n bositif.

Defnyddir y symbolau plws a minws i ddangos arwydd rhif. Tarddodd y termau hyn o nodweddion pob rhif real, a ellir eu dosbarthu'n bositif, yn negatif neu'n sero. Mae'r sero'n hyblyg iawn, a gall newid o wlad i wlad: yn bositif, yn negatif, neu ddim yn unrhyw un o'r ddau. Os na chrybwyllir yn benodol, mae'r erthygl hon yn cydymffurfio â'r confensiwn olaf - nad yw sero'n bositif nac yn negatif. Mewn rhai cyd-destunau, mae'n gwneud synnwyr ystyried sero yn arwydd, e.e., mewn cynrychioliadau o bwyntiau arnawf o rifau real o fewn cyfrifiadureg.

Mewn nodiant rhifol cyffredin (sy'n cael ei ddefnyddio mewn rhifyddeg a mannau eraill), mae arwydd rhif yn aml yn cael ei wneud yn glir trwy osod symbol adio (plws) neu dynnu (minws) cyn y rhif. Er enghraifft, mae +3 yn dynodi "tri positif", a -3 yn dynodi "tri negatif". Heb gyd-destun penodol, neu pan na roddir arwydd pendant, dehonglir y rhif fel rhif cadarnhaol, positif. Mae'r nodiant hwn wedi sefydlu perthynas gref rhwng yr arwydd minws "-" gyda rhifau negyddol, ac, yn yr un modd, mae'r arwydd plws "+" yn gysylltiedig â phositifrwydd.

Pan nad yw sero'n bositif nac yn negatif, gellir dweud fod :

  • rhif yn bositif pan fo'n fwy na sero.
  • rhif yn hollol bositif (strictly positive) fo'n fwy na sero.
  • rhif yn annegatif pan fo'n fwyn na, neu'n hafal i sero.
  • rhif yn negatif pan fo'n llai na sero.
  • rhif yn hollol negatif (strictly negative) pan fo'n llai na sero.
  • rhif yn amhositif pan fo'n llai na, neu'n hafal i sero.

Mae gwerth absoliwt rhif real bob tro yn annegatif, ond nid yw hynny'n golygui ei fod yn bositif.

Ystyron eraill[golygu | golygu cod]

Gall gwefr drydanol fod yn bositif neu'n negatif.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]