Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.Diwrnod sganio lluniau[golygu]

Steve Beech, Maer ac Ann Roberts (dde), Dirprwy Faer Rhuthun wedi diwrnod o sganio hen ffotograffau yn Rhuthun; 2014.

Bydd diwrnod o sganio lluniau yn Awelon, Rhuthun ddydd Sadwrn y 12fed o Orffennaf rhwng 9.00 a 4.00; piciwch draw efo'ch hen ffotograffau ac i ddweud "Helo!" Robin Owain (WMUK) (sgwrs) 09:39, 3 Gorffennaf 2014 (UTC)

Syniad gwych am ddiwrnod, a ceisiaf hel fy rhieni draw gyda unrhyw beth diddorol. Fel bod modd rhoi dolen ato ar Twitter/Facebook, oes modd creu tudalen (is dudalen o dan broseict Llwybrau Byw o bosib) gyda bach mwy o fanylion (enghraifft o'r math o luniau hoffech weld/oes prinder o ddelweddua lleol, dolen sy'n esbonio beth ddigwyddith i'r delweddau). Mi wna innau wedyn ailbostio ar wefan Cymdeithas Wici Cymru/Haciaith / trio cael Menter Iaith Sir Ddinbych a Fama i aildrydar y peth.--Rhyswynne (sgwrs) 12:40, 6 Gorffennaf 2014 (UTC)
Ti'n llawn syniadau da fel arfer Rhys! Amser sydd ei angen i greu dalen! Mi driai greu eginyn yn nes ymlaen. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:41, 8 Gorffennaf 2014 (UTC)

Cwlwm Wici-Geltaidd yn Wicimania[golygu]

WMmedialogo.png

Fel y gwyddoch mae Wicimania yn Llundain rhwng 7 - 10 Awst (ac yn gwrthdaro efo'r Steddfod!) Os 'da chi awydd dod draw, gwnewch gais am nawdd i helpu efo'ch costau teithio ac aros. Wici-ebostiwch fi gyda chais byr. Sylwch hefyd y bydd y wici-gyfarfod cyntaf yno, ar y dydd Sadwrn a wici-gyfarfod o ieithoedd llai rywbryd yn ystod y penwythnos. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:41, 8 Gorffennaf 2014 (UTC)

Cyflwyniad gan y Llydawr yn Nicolas VIGNERON yn fama. Swnio'n ddiddorol iawn - gyda gwersi ar gyfer wici cy! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:30, 9 Gorffennaf 2014 (UTC)

Gwregys neu Groes sy gan Orion?[golygu]

Hoffwn gael eich barn ar y term safonol am Orion's Belt yn Gymraeg. Gweler Sgwrs:Y Groes Fendigaid (=Gwregys Orion) os gwelwch yn dda. Anatiomaros (sgwrs) 00:39, 16 Gorffennaf 2014 (UTC)

Albymau sain[golygu]

Mae llawer ohonom yn y gorffennol wedi datgan mor bwysig yw bod Wicipedia Cymraeg yn adlewyrchu ein arwahanrwydd ni fel cenedl, a'n hawl i greu ein Polisiau ein hunain, cyn belled a'u bônt yn hyrwyddo cynnwys agored, rhydd. Ceir dolen i brif ddalen ein Polisiau yma. 'Da ni yn y broses o uwchlwytho llawer o lyfrau a gyhoeddwyd yng Nghymru ers 1996, diolch i Gyngor Llyfrau Cymru; ceisiwyd tacluso'r data cyn greu'r erthyglau, a dim ond samplau'n unig o lyfrau plant bach a ddefnyddiwyd; ceisiwyd hefyd peidio a chreu erthygl ar adargraffiadau, oni bai fod yr argraffiad ei hun yn ffitio'r polisi Amlygrwydd. Sain: ceir sawl categori ar cy o albymau sain e.e. [[Categori:Albymau'r 21ain ganrif]] a [[Categori:Albymau Cymraeg]]. Ar hyn o bryd mae ein Polisi Amlygrwydd, yn fy marn i, yn rhy negyddol, a charwn iddo fod yn debycach i'n polisi ar lyfrau. Hynny yw, fod pob albwm yn haeddu ei le ar cy, oni bai ei fod yn ail-bobiad. Fel rydym yn ei wneud efo llyfrau, byddai'n wych derbyn mai'r 'default' fyddai - creu erthygl, ac yna gadael i'r gymuned ei dileu os ydyn nhw'n ailgyhoeddiad neu fod rheswm arall dilys. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:17, 18 Gorffennaf 2014 (UTC)

Authority control[golygu]

The English (and many other) Wikipedias use "Authority Control" identifiers like VIAF, ORCID, and several others, which help us to disambiguate people with the same name, and to be sure that the subject is the same person as that referred to in other sources. The main tool for doing this is en:Template:Authority control. I'd be happy to advise on its implementation here, if somone who speaks Welsh (and unsderstands templates) will work with me. Pigsonthewing (sgwrs) 13:53, 18 Gorffennaf 2014 (UTC)

Great; see email. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:24, 18 Gorffennaf 2014 (UTC)

Cader Idris[golygu]

Yn dilyn fy ymdrech i ychwanegu gwybodaeth at y dudalen Cadair Idris, gofynnaf am eich barn ynglŷn â defnyddio Geiriadur Ysgrythyrol Thomas Charles i ychwanegu diffiniad gair - sef 'cader'. Dyfynnaf o’r geiriadur hwnnw: CADAIR, CADER -EIRIAU. (cad) Gr. (cathedra) ; eisteddfa eisteddfa gyffredin ; amddiffynfa, caer, cadarnle – Cader ymadrodd, areithfa; cader buwch, pwrs buwch. Y mae amryw fryniau amddiffynedig yn cadw yr enw Cader ; megys Cader Dinmael, Cader Idris, &c. –Cader Moses, yr ydoedd y Phariseaid yn chwennych eistedd ynddi i farnu a llywodraethu y bobl, fel Moses ............... ApGlyndwr (sgwrs) 10:12, 19 Gorffennaf 2014 (UTC)

Ar Dudalen Sgwrs yr erthygl ei hun y dylid trafod hyn. Mi wnes i ddileu'r geiriau yn berffaith gywir yn y Gymraeg o'r frawddeg agoriadol: Un o fynyddoedd enwog gogledd Cymru yw Cadair Idris (Cader Idris ar lafar yn lleol, ac yn berffaith gywir yn y Gymraeg). gan nad oes mo'i angen. 'Da ni eisioes wedi cydnabod y ffurf leol 'cader' a hynny mewn ffont amlwg (bold). Newidiais hefyd y gair 'cader' i 'cadair' yng nghorff yr erthygl gan ein bod eisioes wedi defnyddio'r ffurf leol, a bod y gair cenedlaethol yn fwy dealladwy. Dydy Gwyddoniadur Cymru (2008) ddim yn ei ddefnyddio o gwbwl - ar wahan i nodi teitl hen lun gan Richard Willson (c. 1765). 'Da ni wedi mynd cryn dipyn pellach na hynny! Dydy Geiriadur Prifysgol Cymru ddim chwaith yn ei ddefnyddio. Defnyddid 'kadeir' ers canrifoedd, ond dim ond yn y 15ed ganrif mae 'cader' yn ymddangos yn y rhestr o wahanol ffurfiau ers y 12fed ganrif. Mae 'cadar' hefyd yn air tafodieithol, ond enwau cenedlaethol, safonol ddylid ei ddefnyddio ar Wicipedia, yn gyffredinol. Wyt ti ddim yn cytuno? O ran Geiriadur Ysgr. Thomas Charles, dw i'n siwr fod na gyfoeth hanesyddol ynddo, ond mae GPC ar frig y rhestr, yn fwy modern, dealladwy ac yn dilyn orgraff yr hybarch JMJ. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:41, 19 Gorffennaf 2014 (UTC)

Help for translate[golygu]

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to your language? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki anytime. Thanks! Xaris333 (sgwrs) 19:19, 12 Awst 2014 (UTC)