Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan

Oddi ar Wicipedia
Ysgol Gyfun Llanbedr
Pont Steffan
Ysgol Llambed
Arwyddair A Fo Ben Bid Bont
Sefydlwyd 1946
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Dwyieithog naturiol, Cymraeg a Saesneg
Pennaeth Mr Dylan Wyn
Lleoliad Heol Peterwell, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru, SA48 7BX
AALl Cyngor Sir Ceredigion
Disgyblion 700[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Lliwiau Gwyrdd
Gwefan http://www.ysgol-llambed.org.uk

Ysgol uwchradd yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion yw Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, neu Ysgol Llambed fel ei adnabyddir ar lafar. Newidiwyd enw'r ysgol, sydd bellach yn ysgol 3-16 oed, yn Ysgol Bro Pedr. Daw traean y disgyblion o Sir Gaerfyrddin oherwydd lleoliad yr ysgol yn agos i’r ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.[1]

Mr Dylan Wyn yw prifathro presennol yr ysgol. Roedd 700 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2006, yn ogystal â thua 120 yn y chweched ddosbarth.[1]

Mae'n ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol, gan fod llai na hanner y disgyblion yn dod o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn brif iaith, a siaradai tua hanner y disgyblion y Gymraeg i safon iaith gyntaf. Mae dau ddosbarth ym mhob grŵp oedran yn derbyn 60% o'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae un dosbarth yn derbyn 40% o'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd dau ddosbarth o ddysgwyr Cymraeg, sydd yn astudio’r Gymraeg ac addysg gorfforol trwy gyfrwng y Gymraeg (felly yn derbyn tua 20% o'u haddysg yn Gymraeg).[1]

Ffilm o 1959[golygu | golygu cod]

Ceir ffilm lliw mud cartref o'r Maes yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru sy'n rhan o'r Llyfrgell Genedlaethol. Yn y ffilm gwelir teuluoedd yn mwynhau eu hunain, pobl yn symud telynau, oedolion yn gwthio pram babi, y stondinau a criwiau sy'n amlwg yn perthyn neu'n gyfeillgar â'r ffilmiwr. Ceir hefyd glip anneglur o Dic Jones yn y Pafiliwn wrth gyhoeddi iddo ennill y Gadair.[2]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3  Arolygiad: 2 Mai 2006. ESTYN (30 Mehefin 2006).
  2. "Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 1959". Gwefan British Film Institute. Cyrchwyd 1 Rhagfyr 2023.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]