Sgwrs:Mastig

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Iesu Corbett Sanddef 13:52, 7 Mawrth 2010 (UTC)

Mastic

Mastic (((lang-el | Μαστίχα))) yn resin llaw gan goeden mastic (lentiscus Pistacia'). Enwau eraill yn cynnwys Yemen gwm'a'gwm Arabeg. Yng Ngwlad Groeg ei adnabod fel y dagrau "of Chios" oherwydd ei fod wedi cael ei gynhyrchu taditionally ar yr ynys Groeg o'r un enw.

Tra bod y Beibl yn disgrifio'r hyn a elwir yn Bcaim coed "(yr iaith o" crio ") oherwydd tebyg resin weeping dagrau. Ystod yr ynys Chios Twrci Roedd pwysau cyfartal o aur ac y dyn sy'n dwyn y sbeis ei weithredu gan orchymyn y Sultan. cael ei ddefnyddio hefyd yn gwella clwyfau Sam dadansoddwr diheintydd phroblemau cyffuriau diwydiant y groth ac yn helpu menywod beichiog, stopio gwaedu, atal haint yn y stumog. Hefyd, mae deunydd rhwymo neu ddeunydd melysion paratoi stabilizer dwyreiniol neu bwdinau fel llawenydd Twrceg neu hufen iâ gwm addas ar gyfer paratoi pwdin, fy meddwl, tegeirian (diod) a chymhwyster o jam, cacen a hefyd yn gwasanaethu fel amnewidyn LK Orenflor "a" gelatin ". lle gall y deunydd o'r enw "CMC bowdr" yn cael ei ddefnyddio i sefydlogi hufen iâ o bowdr yn hytrach na llaeth. ffug o ddeunydd synthetig yn cael ei ddefnyddio fel cynhwysyn mewn canolfannau cynhyrchu gwm cnoi sydd eisoes yn 2400 o flynyddoedd. Defnyddio Hmstika resin yn fwy cosmetig a diwydiannol. Gall Mstika resin hefyd yn cynhyrchu mathau eraill o hyn coed fel y rhaiPistacia palaestinaadnabyddus llenyddiaeth rabbinic Talmud midrashim. Mae resin arall o'r enw Thus "(cynhyrchu coed Thus Boswellia ), a elwir hefyd yn siopau sbeis, fferyllfeydd, a natur gwm cnoi neu enw Arabeg gwm Yemenite" resin coed oherwydd y tebygrwydd y Iddewon fy ngheg Yemen a elwir hefyd fel "gwyn". Mae coed cyfandir Affrica resin a gynhyrchwyd dull tebyg o'r enw "Gwm Arabeg" (neu "rwber Arbicom" iaith proffesiynol) yn cael ei defnyddio hefyd fel flavoring o fwydydd a chymhwyster fel gludiog. Hefyd, mae yna hefyd imitations llawer mastic. siopau mastic ystyried sbeis ddrud ac mae'n caniatáu dim ond swm bach o sbeisys ar ffurf gronynnau neu bowdr ôl grawn Nthno, yn ogystal mae "olew mastic" gynhyrchwyd yn bennaf mewn mannau lle mae'r cynhyrchwyr sbeis. Mae gwm Gwerthwyr hufen iâ sy'n tueddu i gymryd lle y glwcos mastic neu ddeunydd arall rhwymo oherwydd y pris uchel o sbeis. Y tyrrau y dduwies coed gwm yn Ne Ynys Chios lleoli yn y Aegean Sea oddi ar arfordir Twrci o allforio byd mastic grawn cyfan ac yn enwedig yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Gall ffurflen crystalline mastic caled hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu Incense yn union fel Thus resin. Cynhyrchu resin a'i drawsnewid i sbeis yn ystod misoedd yr haf rhwng Mehefin a Medi pan fydd yr haul cryf sychu yr hylif yn deunydd caled wedi'i dorri'n ddarnau bach.

== == Meddygaeth Defnyddio Defnyddio mastic hysbys ers hynafiaeth a therapi cyffuriau fel ffynonellau o bwys mawr mewn meddygaeth gwerin traddodiadol y Dwyrain Canol a Gwlad Groeg hynafol pan gaiff ei ddefnyddio fel ateb erbyn y gwenwyn nadroedd. Yn cael ei ddefnyddio India hynafol fel brenin Persia cheudyllau deunydd blocio. Byw ganrif ar hugain meddyg Groegaidd a enwir Dioskorids botanegydd a ysgrifennodd lyfr o'r enw "Am Deunyddiau Meddygol" ar yr eiddo iachau y mastic. mastic da, yn enwedig y problemau o ferched, cryfhau y groth yn ystod beichiogrwydd, lleddfu poen ac atal gwaedu cylch menstrual. Da er mwyn atal oer yn y gaeaf. Dolenni problemau Gingivitis, gwaedu rheolau atal, trin haint berfeddol. Pan grawn gwm cyfansoddion mastic rhyddhau i mewn i'r geg bacteria Lktilt, eli atal pydredd ac yn paratoi soothe y gwm cnoi gwaedu. Meddygaeth gwerin Arabaidd mae defnydd helaeth o'r rhain yn llosgi coed ar gyfer poen yn yr abdomen, atal Shilshulim, loosen y anadl gwael, triniaeth heartburn, drin wlserau (wlserau), poen dannedd, ecsema, ysgogi dreulio atal gwaedu o'r groth, paratoi potion i llaeth y fron yn cynyddu. Technion astudiaeth bod resin yn cynnwys symiau o'r gwrthocsidyddion sy'n gwarchod yr iau / afu, astudiaethau yn dangos bod deunydd resin endometrium yn cryfhau ac yn helpu i gynyddu ovulation oherwydd y nodwedd o lwytho i lawr y cynnwys prolactin. Wedi lluosog mastic helpu amsugno colesterol yn y corff ac felly leihau'r pwysau gwaed uchel a lleihau risg o drawiad ar y galon. "olew mastic" yn helpu i broblemau ar y croen Flstrim cynhyrchu. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, astudiaethau paratoi ar eiddo iachau y mastic. Mewn astudiaeth yn 1985 gan Brifysgol Thessaloniki Caerdydd Miikai a ddarganfuwyd gan y gall leihau'r mastic bacteria plac ar y dannedd -41.5 y cant. Mae astudiaeth a gynhaliwyd yn 1998 yn Athen wedi darganfod olew gwrth mastic - a gwrth-dannedd bacteriol - troedfedd Ftriitiot. Astudiaeth arall ym Mhrifysgol Nottingham a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn "New England Journal of Medicine hawliadau a all wella wlser mastic Peptic (wlserau) drwy ladd bacteria Helicobacter pylori ffactorau Peptic wlser. Astudiaethau eraill wedi dangos unrhyw effaith ar y bacteria mastic cyfnod byr o amser, newydd ond mae astudiaethau wedi dangos bod polymerau yn ddiweddar sy'n toddi mewn i'r wasg Hmstika gludiog (Poly-Beta-Myrcene) i lawr gan y corff ar ôl amser hir. dadansoddiad pellach o'r astudiaeth yn dangos mai dim ond rhan fechan o asid yn weithgar yn bacteriol. Tra bod y rhan fwyaf o rhan weithredol yn enw asid Isomasticadienolic.

Fwydydd Defnydd == == Roedd y Prif Defnyddiwch y sbeis i gwm deunydd a ddefnyddir yn bennaf i gynhyrchu "gwm" felly yr enw. Bwydydd a ddefnyddir yn bennaf cymhwyster mastic of hufen iâ, sawsiau a halen a phupur yn Libanus. Aifft defnyddio cymhwyster mastic o wahanol llysiau cynhyrchu jamiau ac yn creu tagfeydd â ffabrig ymestyn fel gwm cnoi ac fel ychwanegol llawer o fwydydd fel cig a cawl. Moroco a ddefnyddir i fwydydd mwg. Twrci defnyddwyr pwdin mastic meddwl fel "", "pleser Twrceg", hufen iâ swigen gwm "," "pwdin" fel "Sotltz '" (pwdin reis Twrceg), "tegeirian (diod)" diodydd carbonedig. Gwledydd Maghreb defnyddio yn bennaf mastic cacennau, melysion, crwst. Gwlad Groeg yn cael ei ddefnyddio i baratoi diod alcoholaidd gyda gwirod mastic anis, diodydd, gwm cnoi, cacennau, crwst, melysion, pwdinau, bara, a caws cynhyrchu

Defnyddiau eraill == == mastic grawn yn cael eu defnyddio hefyd fel deunyddiau tryloyw gorchudd fel gwydr, plastig a chynhyrchu haen o farnais, ac fel glud epoxy gweithgynhyrchu, gorchudd yn diogelu rhag haul ar ffilm. Hefyd mastic a ddefnyddir hefyd i gynhyrchu perfumes colur diwydiant, cynhyrchu operâu sebon, olew corff, neu lotion corff. Sylweddau a ddefnyddir i diheintio anafiadau oherwydd y swm o lladdwr resin deunydd Hiyakim. Mummification y meirw. Tyllau dros dro rhwystro'r cynhyrchu toothpastes yn dannedd. Fel lle ar gyfer y canhwyllau cwyr.

en:Mastic (plant resin) ar:(راتنج) مصطكاء cs:Masticha de:Mastix es:Almáciga (resina) fa:بنه (رزین) fr:Mastic (gomme naturelle) ko:마스틱 he:מסטיקא nl:Mastiek (hars) ja:マスティック・ガム pl:Mastyks ru:Мастика (материал) sk:Mastix uk:Мастика vi:Mastic