Prifysgol Arabaidd America (Palesteina)

Oddi ar Wicipedia
Prifysgol Arabaidd America
Enghraifft o'r canlynolprifysgol breifat, ysgol y gyfraith Edit this on Wikidata
GwladBaner Palesteina Palesteina
Dechrau/Sefydlu1996 Edit this on Wikidata
Map
PencadlysZababdeh Edit this on Wikidata
GwladwriaethGwladwriaeth Palesteina Edit this on Wikidata
RhanbarthZababdeh, Ramallah Edit this on Wikidata
Gwefanhttp://www.aaup.edu/ Edit this on Wikidata

Prifysgol Arabaidd America (Palesteina) neu'r AAUP ( Arabeg: الجامعة العربية الأمريكية‎; Saesneg: Arab American University) yw'r brifysgol breifat gyntaf ym Mhalestina.[1][2][3] Sefydlwyd yr AAUP yn y flwyddyn 2000 ac mae'n darparu rhaglenni gradd BA, MA a PhD. Mae'r prif gampws wedi'i leoli ger Talfit yn ne Jenin, ac mae'r ail gampws wedi'i leoli yn ardal AlReehan yn Llywodraethiaeth Ramallah ac AlBireh.

Mae AAUP yn aelod o:

 • Cymdeithas y Prifysgolion Arabaidd,
 • Ffederasiwn y Prifysgolion Islamaidd a
 • Chymdeithas y Prifysgolion Preifat.

Hanes[golygu | golygu cod]

Dechreuodd y syniad o Brifysgol Americanaidd Arabaidd ym 1996 mewn trafodaeth rhwng rhai dynion busnes Palesteinaidd. Yn eu plith roedd Dr. Yousef Asfour a oedd yn 2021 yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y brifysgol.

Dewiswyd llywodraethiaeth Jenin yn lleoliad ar gyfer prif gampws AAUP gan nad oedd gan rhan ogleddol y Lan Orllewinol sefydliad addysg uwch ac yn enwedig oherwydd bod Jenin wedi'i leoli ger dinasoedd a phentrefi Arabaidd y 'tiriogaethau llinell werdd'. Ac felly, agorwyd Prifysgol Arabaidd America ar 28 Medi 2000 gyda chyfalaf o $12 miliwn USD, heb lawer o fyfyrwyr ac un adeilad a oedd yn cynnwys pedair cyfadran: y Gyfadran Ddeintyddiaeth, Cyfadran y Gwyddorau, Cyfadran y Gwyddorau Meddygol Perthynol a Chyfadran y Gwyddorau Gweinyddol ac Ariannol.

Dechreuodd y rhaglenni academaidd yn AAUP o dan gydweithrediad â Phrifysgol Talaith California (CSU) yn Stanislaus a helpodd i lunio cwricwlwm, a Phrifysgol Talaith Utah (USU) yn Logan a ddarparodd aelodau a staff y gyfadran yn ystod y blynyddoedd cyntaf. Yn 2017, agorodd AAUP yr ail gampws yn llywodraethiaeth Ramallah ac AlBireh. Yn 2020 roedd yr AAUP yn darparu dros 40 o raglenni mewn graddau BA, Diploma Uchel, MA, a PhD.

Adeilad y Llywyddiaeth a ffordd Cyfadran y Gwyddorau Chwaraeon

Nodau[golygu | golygu cod]

Mae gan AAUP lawer o nodau gan gynnwys:

 • Rhagoriaeth Academaidd: Mabwysiadodd AAUP system reoli a rheoli ansawdd ddatblygedig i bennu'r meysydd y mae angen canolbwyntio arnynt er mwyn: gwella perfformiad aelodau'r gyfadran, gwella iaith Saesneg i aelodau'r gyfadran a myfyrwyr gyrraedd hyfedredd ynddo, ehangu ynddo defnyddio technoleg gwybodaeth mewn addysgu a dysgu, sefydlu uned meithrin gallu, sefydlu system fonitro gwaith y myfyrwyr, a'r gwaith dilynol parhaus i raddedigion trwy'r clwb cyn-fyfyrwyr.
 • Ymchwil Wyddonol: Mae'r AAUP yn annog ymchwil wyddonol ac yn annog myfyrwyr i gymryd rhan ynddo, yn gwella'r cysylltiadau cydweithredu â prifysgolion cenedlaethol eraill - yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol, yn chwilio am ariannu-adnoddau allanol, gweithio ar ehangu'r rhaglenni astudiaethau graddedig, hyrwyddo ymweliadau sabathol ar gyfer staff, datblygu rhaglenni dysgu yn unol â safonau rhyngwladol, darparu cymhellion ariannol i ymchwilwyr, annog cyfranogi mewn cynadleddau rhyngwladol, a symudedd aelodau rhwng prifysgolion lleol.
 • Cynaliadwyedd ac Annibyniaeth Ariannol: Mae'r AAUP yn gweithredu system gyllideb go iawn. Defnyddir y gwarged i ddod ag aelodau cyfadran effeithlon i mewn i'r coleg ac i gychwyn prosiectau datblygu ac isadeiledd. Er mwyn cyflawni ei gynaliadwyedd a'i annibyniaeth ariannol, mae AAUP yn ceisio cynyddu nifer y myfyrwyr trwy ehangu'n llorweddol trwy (gynyddu nifer y rhaglenni newydd), ac yn fertigol gan gynyddu nifer y rhaglenni astudiaethau graddedig, i sefydlu canolfannau newydd sy'n anelu at gynyddu incwm, fel Canolfannau Ymgynghorwyr, clinigau arbenigol, cyfleusterau adloniant, ysbyty AAUP ac ystafelloedd aros.
 • Cymuned Leol: Mae'r AAUP yn ceisio adeiladu cysylltiadau partneriaeth â sefydliadau o fewn cymdeithasau sifil trwy ddarparu addysg a hyfforddiant gydol oes, a thrwy gydweithio â'r sectorau diwydiannol a masnachol. Ceisia'r AAUP wella cysylltiadau â'r gymuned trwy swyddfa'r Is-lywydd Materion Cymunedol a'r Adran Cysylltiadau Cyhoeddus a Rhyngwladol, i bennu'r agweddau cydweithredu a'r ffyrdd posibl o ehangu a gwella ei wasanaethau i'r gymuned. Mae AAUP hefyd yn gweithio ar ailstrwythuro a datblygu gweithgareddau sy'n gofyn am wasanaethau cymunedol, ar wella'r canolfannau ymgynghori a hefyd yn gweithio ar annog sefydlu Cymdeithas Cyfeillion Prifysgol Arabaidd America.

Amgylchedd addysgol[golygu | golygu cod]

Mae'r AAUP yn darparu amgylchedd addysgol sy'n cynnwys cyfleusterau addysgol a thechnolegol fel yr adeiladau, y labordai cyfrifiadurol, y dyfeisiau meddygol a'r pentref chwaraeon ac mae bob amser yn annog ei fyfyrwyr i ddysgu a hyfforddi eu hunain i gael y gorau ac i allu cystadlu'n lleol, yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol yn unol â phrif weledigaeth AAUP.

Cyfadrannau academaidd[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gwyddorau Gweinyddol ac Ariannol[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gwyddorau Gweinyddol ac Ariannol

Mae Cyfadran y Gwyddorau Gweinyddol ac Ariannol yn darparu'r rhaglenni BA canlynol: Cyfrifeg, Gweinyddu Busnes, Rheoli Adnoddau Dynol, Gwyddorau Ariannol a Bancio, Marchnata, Ysbytai a Rheoli Gofal Iechyd, System Gwybodaeth Reoli (MIS), Cyllid a Gwyddor Data ac Economeg ac astudiaethau Islamaidd.

Cyfadran y Gwyddorau Meddygol Perthynol[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gwyddorau Meddygol Perthynol

Mae Cyfadran y Gwyddorau Meddygol Perthynol yn cynnig rhaglenni BA sy'n gysylltiedig â'r gweithwyr meddygol proffesiynol a thechnoleg feddygol fel: Prostheteg ac Orthoteg, Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, Gwyddorau Labordy Meddygol, Gwyddorau Amgylcheddol a Thechnoleg, Delweddu Meddygol, Fferylliaeth a Lleferydd, Iaith ac Anhwylderau Clyw. .

Cyfadran y Celfyddydau[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Celfyddydau

Mae Cyfadran y Celfyddydau yn cynnig rhaglenni gradd BA mewn sawl maes academaidd fel: Iaith a Chyfryngau Arabeg, Addysg Elfen Sylfaenol ac Iaith Saesneg. Mae'r gyfadran hefyd yn cynnig rhai graddau diploma mewn addysg fel: Diploma mewn Addysg ar gyfer Lefel Sylfaenol Uchaf - Addysgu Saesneg, Diploma mewn Addysg ar gyfer Lefel Sylfaenol Uchaf - Addysgu Mathemateg a Diploma mewn Addysg ar gyfer Lefel Sylfaenol Uchaf - Addysgu Arabeg.

Cyfadran Deintyddiaeth[golygu | golygu cod]

Cyfadran Deintyddiaeth

Mae'r Gyfadran Deintyddiaeth yn cynnig rhaglen academaidd sy'n galluogi myfyrwyr i gael BA mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol i fod yn Feddyg Llawfeddygaeth Ddeintyddol. Mae'r gyfadran hefyd yn cynnig Diploma mewn Technoleg Ddeintyddol.

Cyfadran Peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth[golygu | golygu cod]

Cyfadran Peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth

Graddiodd carfan gyntaf y Gyfadran Peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth yn 2003/2004, ac mae'r gyfadran hon yn cynnig y rhaglenni canlynol: Peirianneg Drydanol ac Ynni Adnewyddadwy, Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol, System Gwybodaeth Ddaearyddol, Technoleg Amlgyfrwng, Cyfrifiadureg, Cyfrifiadureg / Mân Wybodaeth. Technoleg, Rhwydweithiau Cyfrifiadurol / Mân Ddiogelwch Gwybodaeth a Pheirianneg Telathrebu.

Cyfadran y Gyfraith[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gyfraith

Sefydlwyd Cyfadran y Gyfraith yn AAUP ar ddechrau'r flwyddyn academaidd 2002/2003 ac mae'n cynnig y rhaglenni canlynol: 'Fiqh a'r Gyfraith' a'r 'Gyfraith'.

Cyfadran Meddygaeth[golygu | golygu cod]

Sefydlwyd y Gyfadran Meddygaeth yn 2020, ac mae'n cynnig rhaglen BA mewn Meddygaeth.

Cyfadran y Gwyddorau Modern[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gwyddorau Modern

Sefydlwyd y gyfadran hon yn y 2010au hwyr, gyda'r nod o ddarparu'r datblygiadau byd-eang diweddaraf a darparu rhaglenni sy'n gydnaws ag anghenion y farchnad megis: Marchnata Digidol, Pensaernïaeth Mewnol ac Optometreg.

Cyfadran y Cyfryngau Modern[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Cyfryngau Modern

Mae Cyfadran y Cyfryngau Modern yn cynnig rhai rhaglenni BA cyfoes fel: Cyfryngau Digidol, Cyfathrebu a'r Cyfryngau Cymdeithasol a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Cyfadran Nyrsio[golygu | golygu cod]

Cyfadran Nyrsio

Sefydlwyd yr Adran Nyrsio yn 2006 ac mae'n cynnig BA mewn Nyrsio. Yn 2016, gwahanwyd yr adran oddi wrth Gyfadran y Gwyddorau Meddygol Perthynol ac fe'i gwnaed yn Gyfadran Nyrsio annibynnol.

Cyfadran y Gwyddorau[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gwyddorau

Mae cyfadran y gwyddorau yn cynnig rhaglenni sy'n galluogi myfyrwyr i gael eu gradd BA mewn llawer o arbenigeddau academaidd. Hefyd mae'r gyfadran yn cynnig rhai o'r cyrsiau dewisol a gorfodol gwyddoniaeth sylfaenol i fyfyrwyr o gyfadrannau eraill.

Mae Cyfadran y Gwyddorau yn cynnig y rhaglenni BA canlynol: Bioleg a Biotechnoleg, Bioleg a Biotechnoleg mewn Addysg, Cemeg, Cemeg mewn Addysg, Mathemateg ac Ystadegau, Mathemateg ac Ystadegau mewn Cyfrifiadureg, Mathemateg ayb.

Cyfadran Gwyddorau Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Cyfadran y Gwyddorau Chwaraeon

Mae gan AAUP lawer o adeiladau a chyfleusterau chwaraeon sy'n darparu gwasanaethau chwaraeon i fyfyrwyr, megis pwll nofio hanner Olympaidd, stadiwm pêl-droed rhyngwladol sy'n cael ei gydnabod a'i achredu gan Gydffederasiwn Pêl-droed Asia, neuaddau chwaraeon, campfa, cyrtiau y tu mewn a'r tu allan a chaeau fel: cae pêl-fasged, cae pêl foli, cae tenis, cae pêl law, cae pêl-droed pump bob ochr, cae sboncen, neuadd taro a neuadd tenis bwrdd. Mae'r gyfadran yn cynnig gradd BA mewn gwyddorau chwaraeon.

Cyfadran Astudiaethau Graddedig[golygu | golygu cod]

Cyfadran Astudiaethau Graddedig

Mae AAUP yn darparu llawer iawn o raddau rhaglenni graddedig MA, PhD a Diploma Uchel.

Ymchwil wyddonol[golygu | golygu cod]

Cylchgrawn Prifysgol Arabaidd America

Mae'n gyfnodolyn gwyddonol dyfarnedig rhyngwladol a gyhoeddir bob dwy flynedd gan Ddeoniaeth Ymchwil Wyddonol Prifysgol Arabaidd America ers 2014 yn Saesneg ac Arabeg. Yn 2018, cafodd y cyfnodolyn y lle cyntaf yn y Ffactor Effaith Arabaidd (Arab Impact Factor; AIF) o 3.07 ac mae'n derbyn papurau ymchwil mewn gwahanol feysydd o'r dyniaethau a'r gwyddorau naturiol.

Cadwrfa Ddigidol

Mae'r Storfa Ddigidol yn AAUP yn gwella natur agored diwylliant i bob cymuned ac yn hwyluso mynediad i'r holl wybodaeth a data digidol ar gyfer yr holl fuddiolwyr o'r tu mewn i'r brifysgol neu'r gymuned leol neu'r byd, ac mae hyn yn ei dro yn gwasanaethu'r broses addysg yn uniongyrchol. Mae'r ystorfa ddigidol yn darparu papurau, adroddiadau technegol, papurau cynhadledd, erthyglau gwyddonol, llyfrau, astudiaethau, traethodau hir, papurau gwyddonol ac ymchwiliadau, prosiectau a chasgliadau data.

Adeiladau a chyfleusterau chwaraeon[golygu | golygu cod]

Pwll Nofio Hanner Gemau Olympaidd

Pwll Nofio Hanner Gemau Olympaidd

Pwll nofio hanner Gemau Olympaidd a fydd yn rhan o gyrsiau Cyfadran y Gwyddorau Chwaraeon a fydd yn darparu gwasanaethau i weithwyr a’r gymuned leol.

Stadiwm Rhyngwladol AAUP

Stadiwm Rhyngwladol AAUP

Fe’i sefydlwyd yn unol â safonau rhyngwladol FIFA, ac fe’i hystyrir yn llys cartref Palesteina ar gyfer tîm pêl-droed Palestina. Fe'i defnyddiwyd mewn llawer o gemau pêl-droed rhyngwladol.

Neuadd Chwaraeon Aml-Swyddogaeth

Neuadd Chwaraeon Aml-Swyddogaeth
Canolfan Gampfa a Ffitrwydd

Mae'n neuadd chwaraeon aml-swyddogaeth sy'n cwrdd â safonau a manylebau rhyngwladol awyru, inswleiddio sain a thymheru ... ac ati. Yn genedlaethol, hon yw'r neuadd fwyaf a gall ddal dros 5,000 o bobl. Mae ganddo gae pêl-droed Pum-bob-ochr, cae Pêl-law, cae Pêl-foli, neuadd Tenis Bwrdd, cae Badminton, cae Pêl-fasged, yn ogystal â neuadd Judo, neuadd gampfa, neuadd ffitrwydd a neuadd sboncen.

Meysydd Chwaraeon Allanol

Meysydd Chwaraeon Allanol

Mae gan y caeau chwaraeon y tu allan gaeau ar gyfer chwaraeon fel: pêl-droed Pum-bob-ochr, Pêl-fasged, Pêl-law, Pêl-foli, Tenis a Badminton ac mae ganddo stadiwm ar gyfer dros 2500 o bobl yn unol â safonau rhyngwladol.

Llywyddion AAUP[golygu | golygu cod]

Llywyddion Prifysgol Arabaidd America yw:

 • Waleed Deeb (1/9/2000 - 31/3/2005).
 • Munther Salah (1/4/2005 - 31/3/2007).
 • Adli Saleh (1/4/2007 - 31/8/2012).
 • Mahmoud Abu Mwais (11/9/2012 - 31/8/2015).
 • Ali Zedan Abu Zuhri (2015 -)

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

 • Rhestr o brifysgolion a cholegau yn Nhalaith Palestina
 • Addysg yn Nhalaith Palestina

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. معلومات عن الجامعة العربية الأمريكية (فلسطين) على موقع data.crossref.org. data.crossref.org. doi:10.13039/501100007815. https://data.crossref.org/fundingdata/funder/10.13039/501100007815.
 2. "معلومات عن الجامعة العربية الأمريكية (فلسطين) على موقع grid.ac". grid.ac.
 3. "معلومات عن الجامعة العربية الأمريكية (فلسطين) على موقع umultirank.org". umultirank.org.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]