Husiaeth

Oddi ar Wicipedia
Husiaeth
Enghraifft o'r canlynolenwad crefyddol, mudiad gwleidyddol Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Mudiad Cristnogol yn seiliedig ar ddysgeidiaeth Jan Hus oedd Husiaeth a flodeuai yn y Tiroedd Tsiec yn ystod y Diwygiad Bohemaidd. Ffurf ar rag-Brotestaniaeth ydoedd gyda'r nod o ddiwygio'r Eglwys Gatholig, a ragflaenai'r Diwygiad Protestannaidd yn yr 16g. Husiaeth oedd prif yriedydd y Diwygiad Bohemaidd, ac o'r herwydd gelwir yr hwnnw weithiau yn y Diwygiad Husaidd.

Ar ddechrau'r 15g denodd yr offeiriad Catholig Jan Hus nifer o ddilynwyr am iddo ladd ar nifer o arferion dadleuol yr Eglwys Gatholig. Dylanwadwyd ar Hus gan ddiwygwyr eraill, megis John Wycliffe yn Lloegr, i gondemnio llygredigaeth eglwysig, gan gynnwys gwerthu maddeuebau ac ymddygiad bydol y glerigiaeth, ac i gwestiynu grym ac awdurdod y Pab. Dadleuodd Hus, yn debyg i Wycliffe, dros gyfieithu'r Beibl i iaith y werin. Cafodd Hus ei esgymuno a fe'i gwahoddwyd i Gyngor Konstanz ym 1414 i amddiffyn ei daliadau. Fodd bynnag, cafodd ei arestio a'i gael yn euog o heresi, a fe'i llosgwyd wrth y stanc ym 1415.

Ni rhoddwyd ei ferthyrdod daw ar ei ddilynwyr, a throdd yn radicalaidd fyth. Cychwynnodd Rhyfeloedd yr Husiaid ym 1419, a chyflwynodd pendefigion a chlerigwyr Husaidd Bedair Erthygl Prag ym 1420, gan fynnu'r hawl i bregethu'r Efengyl, i weini dwy elfen y cymun i leygwyr (Wtracaeth), i gosbi pechodau marwol, ac i ddiddymu grym seciwlar yr eglwys. Ceisiodd yr eglwys ostegu'r Husiaid a lansiwyd sawl croesgad yn eu herbyn, gyda chymorth yr Ymerodraeth Lân Rufeinig a phwerau Catholig eraill Ewrop. Ymrannodd yr Husiaid cynnar yn sawl tueddiad a sect, gan gynnwys y Taboriaid a'r Orebiaid.

Daeth y rhyfeloedd i ben ym 1434 wedi i'r Husiaid cymedrol ymgynghreirio â'r Catholigion yn erbyn yr Husiaid radicalaidd, a rhoddai Cytundebau Basel (1436) oddefiadau i Husiaeth heb ildio awdurdod yr Eglwys Gatholig ym Mohemia. Caniatawyd sefydlu Eglwys Bohemia, eglwys ddiwygiedig unigryw a arddelai Wtracaeth. Hon oedd yr eglwys genedlaethol gyntaf yn hanes Cristnogaeth y Gorllewin a oedd ar wahân i awdurdod Eglwys Rhufain.

Cydnabuwyd Wtracaeth yn un o grefyddau answyddogol Teyrnas Bohemia gan y Frenhiniaeth Hapsbwrgaidd nes ei gwahardd ym 1627. Daeth y Diwygiad Bohemaidd a'r mudiad Husaidd i ben yn sgil Gwrthryfel Bohemia ym 1620, a sbardunodd yr Ymerawdwr Ferdinand II i orfodi Catholigiaeth Rufeinig ar holl drigolion y deyrnas.

Rhyfeloedd yr Husiaid (1419–34)[golygu | golygu cod]

Wedi dienyddiad Hus, ceisiodd Václav IV, brenin Bohemia, ostegu Husiaeth yn llym, gan obeithio plesio'r Babaeth a chael ei goroni'n Ymerawdwr Glân Rhufeinig yn y pen draw. Fodd bynnag, cynyddodd niferoedd yr Husiaid, ac yn raddol teimlasant ddigon o hyder i herio'r drefn. Gwaethygodd y tensiynau rhwng y diwygwyr a'r Catholigion traddodiadol, a bu gwedd ethnig hefyd ar y gwrthdaro wrth i'r Tsieciaid brodorol ddigio wrth yr Almaenwyr, a wahoddwyd i wladychu'r deyrnas ers canrifoedd fel rhan o'r ymdrech i Almaeneiddio a Chatholigeiddio Bohemia. Yn haf 1419, cafodd nifer o gynghorwyr dinesig Prag eu taflu o ffenestri'r neuadd gan dorf o Husiaid a'u lladd. Pythefnos yn ddiweddarach, bu farw Václav IV o drawiad ar y galon—yn ôl y stori boblogaidd, fe'i lladdwyd gan y sioc o glywed newyddion y diffenestriad ym Mhrag. Ffrwydrodd anfodlonrwydd yr Husiaid ac aeth yn wrthdaro treisgar, a dechreuodd yr Husiaid radicalaidd yrru'r Almaenwyr Catholig allan o rannau o Fohemia.

Olynwyd Václav yn Frenin Bohemia gan ei frawd Zikmund, a fu cyn ddiged â'i ragflaenydd am ledaeniad Husiaeth. Erfynodd ar y pab i ganiatau croesgad yn erbyn yr Husiaid, a daeth marchogion a lluoedd ar draws Ewrop i Fohemia i frwydro'n erbyn yr hereticiaid. Llwyddasant ar y cychwyn i yrru'r Husiaid yn ôl ac ailgipio Prag, ond wedi gwarchae ar y croesgadwyr adenillodd yr Husiaid y rhan fwyaf o'u tiriogaeth. Wedi i'r iwmon Jan Žižka gymryd awennau'r lluoedd Husaidd, ymddangosodd anghydfodau yn eu plith, a lansiodd yr Almaenwyr groesgad arall yn eu herbyn.Er gwaethaf y rhaniadau mewnol, llwyddodd y glymblaid Husaidd unwaith eto i orchfygu'r goresgynwyr, a hynny dan arweiniad Žižka ym Mrwydr Deutschbrod yn Ionawr 1422. Yn y ddeng mlynedd nesaf, cyhoeddwyd tair croesgad arall gan y Babaeth, ond yr Husiaid a fyddai'n drech bob tro.

Er i undeb yr Husiaid wrthsefyll y bygythiad allanol, chwalodd y mudiad o ganlyniad i ymladd rhwng yr amryw sectau, a throdd y gwrthryfel yn rhyfel cartref. Cytunodd elfen gymedrol yr Husiaid, yr Wtracyddion, i gyfaddawdu â'r Eglwys Gatholig er mwyn ymgynghreirio'n erbyn yr Husiaid radicalaidd. O'r diwedd, daeth y rhyfeloedd i ben ym 1434 gyda buddugoliaeth yr Wtracyddion dros y Taboriaid radicalaidd, ac arwyddwyd Cytundebau Basel gan yr eglwys, yr Wtracyddion, ac Ystadau Bohemia a Morafia ym 1436. Erbyn diwedd 1437, cyhoeddodd Cyngor Eglwysig Basel nad oedd cymundeb drwy'r ddwy elfen yn heresi.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Darllen pellach[golygu | golygu cod]

  • Frantisek Michálek Bartos, The Hussite Revolution, 1424–37 (Efrog Newydd: Columbia University Press, 1986).
  • Howard Kaminsky, A History of the Hussite Revolution (Berkeley, Califfornia: University of California Press, 1967).
  • Josef Macek, Husitské revoluční hnutí (Prag: Rovnost, 1952).