Gorsaf reilffordd Bow Street

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Bow Street
Bow Street railway station 1868608 2d708665.jpg
Gorsaf Bow Street, i gyfeiriad Machynlleth; Mehefin 1962
Lleoliad
Man Bow Street
Yn gweithredu
Cwmni gwreiddiol Aberystwith and Welsh Coast Railway
Grwp cychwynol Rheilffordd y Cambrian
Grwp olaf Rheilffordd y Great Western
Platfform 2
Hanes
1876 Agor
1965 Cau
Gorsafoedd rheilffordd wedi'u cau yng Nghymru
Gorsafoedd Rheilffyrdd caeedig yng Nghymru

Mae hen orsaf reilffordd Bow Street wedi'i lleoli mewn pentref o'r un enw. Agorwyd gorsaf yn y pentref yn 1876 fel rhan o'r 'Cambrian Line' oedd yn rhan o system Aberystwith and Welsh Coast Railway. Caewyd yr orsaf yn 1965 fel rhan o doriadau anferth Beeching i'r system reilffyrdd ar draws gwledydd Prydain. Bwriedir ail-agor yr orsaf ym mis Mawrth 2020.

Ail-agor[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn dilyn pwysau lleol, yn 2015, comisiynodd Llywodraeth Cymru astudiaeth i ail-agor yr orsaf yn Bow Street[1] Mae Bow Street yn bendref gymudo 3 milltir i'r gogledd o Aberystwyth ac wedi tyfu'n aruthrol ers y 1960au gan gynnig tai rhatach na chanol tref Aberystwyth.

Bydd disgwyl i'r orsaf newydd leihau nifer y ceir sy'n teithio'n ddyddiol i ganol tref Aberystwyth ar gyfer gwaith yn y brifysgol, swyddfeydd y Llywodraeth a Chyngor Sir Ceredigion ynghŷd â busnesau eraill y dref. Gan fod yr osraf arfaethedig i fod ar hyd llwybr rheilffordd sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio (llinell Aberystwyth i'r Amwythig) nid oes angen adeiladu cledrau newydd.

Gwnaethpwys cais gan Lywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU am grant o £4 miliwn tuag at ail-agor yr orsaf ar safle ychydig i'r de o'r orsaf wreiddiol sydd, ar hyn o'r bryd yn safle masnachwr deunydd adeiladu.[2][3] Mae'r cynlluniau newydd yn cynnwys adnoddau ar gyfer maes parcio ar gyfer 110 o gerbydau, storfa beiciau a chyfnewidfa bysiau a choetsis.[4]

Cyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2017 bod yr orsaf wedi derbyn sêl bendith Adran Drafnidaeth San Steffan.[5] Bydd yr orsaf newydd yn costio oddeutu £6.8 miliwn a chaiff ei chwblhau ym Mawrth 2020.[6]

Dolenni Allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]