Gleision Caerdydd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Gleision Caerdydd

Gleision Caerdydd logo.gif

Lliwiau'r Tim

Cartref

Fwrdd

Prif lliwiau
Ail lliwiau

Rhanbarthau Rygbi Cymru 2004

Pedwar Rhanbarth Rygbi'r Undeb yng Nghymru

Gleision Caerdydd
Caerdydd
Sgarlets Llanelli
Llanelli
Y Gweilch
Abertawe
Castell-
Nedd
Dreigiau Casnewydd Gwent
Casnewydd

Tîm rygbi sy'n chwarae yn y Gynghrair Geltaidd, Cwpan Heineken a'r Cwpan Eingl-Gymreig yw Gleision Caerdydd.


Hanes y Rhanbarth[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Gleision Caerdydd yn un o'r bum rhanbarth gwreddiol yn hanes rygbi rhanbarthol Cymru. Nhw hefyd oedd un o'r ddau ranbarth nad oedd rhaid iddynt uno â chlwb arall pan ddaeth y rhanbarthau i fodolaeth yng Nghymru ym myd rygbi'r undeb.

Yn 2003, penderfynodd Undeb Rygbi Cymru newid lefel uchaf rygbi Cymru o naw clwb i bum rhanbarth, yn dilyn llwyddiant system debyg yn Iwerddon, Seland Newydd, Awstralia a De Affrica. Roedd hwn yn benderfyniad dadleuol ar y pryd, ac roedd llawer o'r cefnogwyr yn gwrthwynebu'r newidiadau. Gleision Caerdydd oedd y rhanbarth gyntaf i benderfynu ar enw. Lansiwyd y rhanbarth ar 6 Mehefin 2003 yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd. Gorffenodd y Gleision yn y 6ed safle yn y Gynghrair Geltaidd yn eu tymor cyntaf - y rhanbarth o Gymru a wnaeth waethaf.

Yn wreiddiol, dim ond dinas Caerdydd a Bro Morgannwg roedd y Gleision yn ei gynrychioli. Pan ddaeth rhanbarth y Rhyfelwyr Celtaidd i ben yn 2004 ar ôl un tymor, ehangwyd dalgylch y Gleision i gynrychioli Morgannwg gyfan a rhan o Bowys.

Ar ddechrau trydydd tymor y Gleision, nid oedd pethau'n ymddangos fel petaen nhw'n gwella, gyda'r tîm yn methu cyrraedd ail rownd Cwpan Heineken. Yn ystod y tymor, ymunodd Jonah Lomu gyda'r Gleision, ac er nad oedd mor gyflym na mor gryf ag oedd pan fu'n chwarae yng Nghwpan y Byd, ddeg mlynedd yn ddiweddarach, daeth llawer o gefnogwyr i'w weld. Yn ystod ail hanner y tymor, dechreuodd y rhanbarth gael canlyniadau da yn y Gynghrair Geltaidd, a nhw oedd y rhanbarth gryfaf o Gymru pan orffennon nhw yn y 4ydd safle.

Cartref[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Gleision Caerdydd yn chwarae ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd, drws nesaf i Stadiwm y Mileniwm. Mae'r fynedfa i Barc yr Arfau ar Stryd Westgate.

Dolen allanol[golygu | golygu cod y dudalen]