Europeana

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Europeana logo black.svg
Europeana logo black.svg
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolllyfrgell ddigidol, gwefan, web portal, llyfrgell Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu2008 Edit this on Wikidata
Yn cynnwysEuropeana 1914-1918, Europeana Food and Drink, EAGLE Edit this on Wikidata
GweithredwrEuropeana Edit this on Wikidata
PencadlysKoninklijke Bibliotheek Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://www.europeana.eu Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Mae Europeana.eu yn borth rhyngrwyd sy'n gweithredu fel rhyngwyneb i filiynau o lyfrau, lluniau, ffilmiau a gwrthrychau amgueddfa, mae'r cofnodion archifol hyn wedi eu digido ledled Ewrop. Mae rhai o'r uchafbwyntiau ar Europeana yn cynnwys y Mona Lisa gan Leonardo da Vinci, "Merch gyda chlustlws perlog" gan Johannes Vermeer, gwaith Charles Darwin ac Isaac Newton a cherddoriaeth Wolfgang Amadeus Mozart.

Mae tua 1500 o sefydliadau ledled Ewrop wedi cyfrannu at Europeana. Mae rhain yn amrywio o enwau mawr rhyngwladol fel y Rijksmuseum yn Amsterdam, y Llyfrgell Brydeinig, a'r Louvre i'r archifau rhanbarthol ac amgueddfeydd lleol o bob aelod o'r UE. Gyda'i gilydd, mae eu casgliadau'n galluogi defnyddwyr i archwilio treftadaeth ddiwylliannol a gwyddonol Ewrop o gynhanes i'r dydd modern.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Y catalydd ar gyfer Europeana oedd llythyr a anfonwyd gan Jacques Chirac, Arlywydd Ffrainc, ynghyd ag arweinwyr yr Almaen, Sbaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Hwngari at Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Durão Barosso ym mis Ebrill 2005. Mae'r llythyr yn argymell creu llyfrgell Ewropeaidd rhydd, i wneud treftadaeth ddiwylliannol hygyrch i bawb yn Ewrop. Roedd y llythyr yn ychwanegu cyseiniant at y gwaith a oedd y Gyfarwyddiaeth Gwybodaeth Cymdeithas a Chyfryngau wedi cymryd rhan ynddi ers dros ddegawd, gyda rhaglenni fel telemateg ar gyfer llyfrgelloedd. Rhoddodd gefnogaeth gwleidyddol cryf i strategaeth y Gyfarwyddiaeth, i2010: cyfathrebu ar lyfrgelloedd digidol, a gyhoeddwyd ar 30 Medi 2005. Cyhoeddodd y strategaeth y bwriad i hyrwyddo a chefnogi creu llyfrgell ddigidol Ewropeaidd, fel nod o fewn y Ewropeaidd, sydd â'r nod o feithrin twf yn y wybodaeth a chymdeithas diwydiannau cyfryngau. EDLnet yw'r brosiect a ddechreuodd adeiladu Europeana, sef y rhwydwaith llyfrgell ddigidol Ewropeaidd, a oedd yn anelu at adeiladu prototeip o wasanaeth draws-ffiniol, traws-barth, sy'n canolbwyntio ar y ddefnyddiwr. Cafodd ei hariannu gan y Comisiwn o dan eu rhaglen eContentplus, un o'r ffrydiau ymchwil ac ariannu ar gyfer datblygiad i2010. Cafodd y prototeip ei lansio ar 20 Tachwedd 2008. Yn ei lansiad beta, rhoddodd y safle fynediad at 4.5 miliwn o wrthrychau digidol. Fwy na dwbl y targed cychwynnol - o dros 1,000 o fudiadau sy'n cyfrannu, gan gynnwys byd-enwog genedlaethol llyfrgell, oriel a casgliadau amgueddfa o brifddinasoedd Ewrop. O ganlyniad i ymchwydd ddefnyddiwr annisgwyl (gan gyrraedd uchafbwynt ar 10,000,000 amcangyfrifir hits pob awr), doedd y gweinyddion ddim yn gallu ymdopi â'r llwyth enfawr. Roedd y safle yn eu cymryd dros dro i lawr, ac ar ôl cyfres o uwchraddio technegol aeth i fyny eto ym mis Rhagfyr 2008. Ym mis Chwefror 2009, cychwynodd Europeana fersiwn 1.0, sef olynydd EDLnet. Roedd y prosiect 30-mis hwn i ddatblygu'r prototeip yn wasanaeth gwbl weithredol. Erbyn 2010, roedd y prosiect wedi cyflawni ei amcan o roi mynediad i dros 10 miliwn o wrthrychau digidol. Yn gynnar yn 2011, roedd nodweddion newydd ar y safle, yn cynnwys teclyn cyfieithu a'r gallu i ehangu ar wybodaeth gan drosglwyddo'r term chwilio ac eraill i'r gwasanaethau Wicipedia yn awtomatig.

Rôl[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r Europeana yn rhoi mynediad i wahanol fathau o gynnwys o wahanol fathau o sefydliadau treftadaeth. Nid yw'r gwrthrychau digidol y gall defnyddwyr ddod o hyd i mewn Europeana yn cael eu storio ar gyfrifiadur canolog, ond yn aros gyda'r sefydliad diwylliannol a gynhaliwyd ar eu rhwydweithiau. Mae'r Europeana yn casglu gwybodaeth gyd-destunol - neu metadata - am yr eitemau, gan gynnwys llun bach. Mae'r defnyddwyr yn chwilio gwybodaeth gyd-destunol. Unwaith y byddant o hyd i'r hyn maent yn chwilio amdano, os ydynt yn dymuno i gael mynediad i gynnwys llawn yr eitem, y gallant glicio ar y safle gwreiddiol sy'n dal y cynnwys. Mae yno gwahanol fathau o sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol - llyfrgelloedd, amgueddfeydd, archifau a chasgliadau clyweledol - ac maen nhw'n catalogio eu cynnwys mewn ffyrdd gwahanol ac i safonau gwahanol. Mae dulliau hefyd yn amrywio mewn gwahanol wledydd. Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth chwiliadwy, mae'n rhaid iddo gael eu mapio i safon gyffredin unigol, a elwir yn Elfennau Europeana Semantig. Mae'r safon metadata ar hyn o bryd yn cymryd lleiaf ymagwedd gyffredin at integreiddio gwahanol fathau o gynnwys digidol. Fodd bynnag, bydd cyflwyno safon metadata cyfoethocach, y Model Data Europeana, yn helpu i roi i ddefnyddwyr mwy o wybodaeth a gwell. Mae'r Europeana yn derbyn metadata am wrthrychau digidol, nid yw'n gwneud unrhyw benderfyniadau am digido. Mae'r penderfyniad ynghylch pa wrthrychau yn cael eu digido yn gorwedd gyda'r sefydliad sy'n dal y deunydd.

Strategaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ei Gynllun Strategol ar gyfer 2011-2015, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2011, amlinellodd Europeana pedair llwybr strategol a fydd yn llunio ei datblygiad ymhellach:

 • Agregau - i adeiladu y ffynhonnell agored dibynadwy ar gyfer cynnwys treftadaeth ddiwylliannol Ewrop a gwyddonol;
 • Hwyluso - i gefnogi'r sector treftadaeth ddiwylliannol a gwyddonol drwy drosglwyddo gwybodaeth arloesi, ac eiriolaeth;
 • Dosbarthu - i wneud treftadaeth ar gael i ddefnyddwyr lle bynnag y maen nhw, pryd bynnag y maent am ei gael;
 • Ymgysylltu - i feithrin ffyrdd newydd ar gyfer defnyddwyr i gymryd rhan yn eu treftadaeth ddiwylliannol a gwyddonol.

Sefydliad[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r Sefydliad Europeana yn y corff llywodraethol y gwasanaeth Europeana. Mae ei aelodau yn y lywyddion a chadeiryddion chymdeithasau Ewropeaidd ar gyfer treftadaeth ddiwylliannol a chymdeithasau gwybodaeth.

Mae'r Sefydliad yn hyrwyddo cydweithio rhwng amgueddfeydd, archifau, casgliadau clyweledol a llyfrgelloedd er mwyn i ddefnyddwyr gael mynediad integredig er mwyn eu cynnwys drwy Europeana a gwasanaethau eraill.

Mae'r Sefydliad yn corffori o dan y gyfraith yr Iseldiroedd fel Stichting Europeana ac wedi ei lleoli o fewn y Bibliotheek Koninklijke, y llyfrgell genedlaethol yr Iseldiroedd. Mae'n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer llywodraethu Europeana, cyflogi'r staff, gwneud cais am gyllid a galluogi cynaliadwyedd y gwasanaeth.

Jill Cousins yw'r cyfarwyddwr gweithredol y Sefydliad Europeana.

Alsatia tam Superior, quam Inferior una cum Sundgovia , utraque in suos Status provinciales divisa ^ ex subsidiis veteri - urn-nbn-de-0128-1-11716

Prosiectau Europeana[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae nifer o brosiectau - y Grŵp Europeana - sy'n cyfrannu atebion technoleg a chynnwys i Europeana. Mae y prosiectau hyn yn cael eu rhedeg gan sefydliadau treftadaeth diwylliannol gwahanol, ac maent yn rhan-ariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd ar raglen raglen eContentplus eContentplus a Gwybodaeth a Rhaglen Cefnogi Technolegau Polisi Cyfathrebu.

 • Europeana v1.0 yn datblygu gwefan Europeana gwbl weithredol.
 • APEnet – Archifau Porth Ewrop
 • ASSETS yn gwella defnyddioldeb Europeana.
 • ATHENA yn casglu ac yn cefnogi safonau cynnwys amgueddfeydd ar gyfer digido metadata.
 • Biodiversity Heritage Library - Europe
 • CARARE yn casglu dreftadaeth archeolegol a phensaernïol.
 • Digital Contemporary Art (DCA)
 • ECLAP
 • Europeana Connect
 • European Film Gateway (EFG)
 • Europeana Libraries
 • Europeana Local
 • Europeana Regia
 • EURO-Photo
 • EUscreen
 • Europeana Travel
 • Heritage of People’s Europe (HOPE)
 • JUDAICA Europeana yn edrych ar y cyfraniad Iddewig i Ewrop, yn ddiwylliannol.
 • Musical Instrument Museums Online (MIMO) Offerynnau Cerdd ar-lein.
 • Natural Europe casgliadau digidol o amgueddfeydd hanes naturiol.
 • OpenUp!
 • PATHS treftadaeth hanes naturiol.
 • The European Library agregau gynnwys llyfrgelloedd Ewropeaidd cenedlaethol.
 • thinkMOTION ynnwys casglu oddi wrth y maes systemau cynnig.

Cymru a Europana (enghraifftiau)[golygu | golygu cod y dudalen]

http://www.europeana.eu/portal/record/92037/E7D66C39C47A710964C220AC279D67B9215900C7.html

http://www.europeana.eu/portal/record/09405k/7D1C2A9DE9576942462E0CC6D495274ABA7E2F24.html?start=1&pageId=brd&query=Wales&qf=TYPE:IMAGE&view=table&startPage=1

Ariannol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r Europeana a'r prosiectau sy'n cyfrannu at Europeana.eu wedi cael eu hariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd o dan eContentplus, Gwybodaeth a Chyfathrebu Polisi Rhaglenni Technolegau Cymorth a rhaglenni tebyg. Er mwyn cymryd rhan mewn ystod eang o brosiectau, sy'n cael eu hariannu yn unig gan y Comisiwn ar gyfer 50-100% o'r costau ac nid ydynt yn cynnwys costau cyffredinol, mae'r Europeana hefyd yn dibynnu am elfen o'i gyllid ar aelod-wladwriaethau 'weinidogaethau o ddiwylliant a addysg.

Cysylltiadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Partneriaeth, Europeana.eu. 7 o Fedi 2011.

Strategaeth 2011-2015, Europeana.eu. 7 o Fedi 2011.

The Europeana Foundation, Europeana.eu. 7 o Fedi 2011

Dolenni[golygu | golygu cod y dudalen]

Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i: