Dosbarth Trefol Rhydamman

Oddi ar Wicipedia
Cyngor Dosbarth Trefol Rhydamman
Daearyddiaeth
Statws Dosbarth Gwledig
Pencadlys Rhydamman
Hanes
Tarddiad Ddeddf Llywodraeth Lleol 1894
Crëwyd 1903
Diddymwyd 1974
Ailwampio Cyngor Bwrdeistref Dinefwr

Roedd Cyngor Dosbarth Trefol Rhydaman yn awdurdod lleol yn rhan ganolog Sir Gaerfyrddin, Cymru a grëwyd yn 1903 dan Ddeddf Corfforaethau Dinesig 1835. Fe’i crëwyd yn benodol o ganlyniad i’r twf cyflym ym mhoblogaeth y dref o ganlyniad i ehangu maes glo Cymru.

Roedd Cyngor Dosbarth Trefol Rhydaman yn cynnwys pymtheg o gynghorwyr gan gynnwys cadeirydd ac, yn dilyn yr etholiad cychwynnol o bymtheg aelod, safodd traean o'r cyngor i lawr yn flynyddol. Roedd y cyngor, fel ardaloedd trefol eraill, yn gyfrifol am lanweithdra, carthffosiaeth, tai, strydoedd, mynwentydd, llyfrgelloedd, parciau, a thrwyddedu adloniant cyhoeddus. Gweinyddwyd y cyngor gan nifer o bwyllgorau a chan swyddogion gan gynnwys Clerc a Swyddog Meddygol Iechyd.

Diddymwyd yr awdurdod yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol yn 1974, a chymerwyd ei rôl gan Gyngor Bwrdeistref Dinefwr.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]