Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Ysgrifennydd Gwladol (y Deyrnas Unedig)

Yn y Deyrnas Unedig, mae ysgrifennydd Gwladol yn weinidog Cabinet sy'n gyfrifol am adran o'r llywodraeth (er nad yw pob adran yn cael ei arwain gan ysgrifennydd gwladol, ee mae'r Trysorlys yn cael ei arwain gan Ganghellor y Trysorlys ).

Mae nifer o ysgrifenyddion y wladwriaeth, mae pob un efo'r teitl ffurfiol "Prif Ysgrifennydd Gwladol Ei Mawrhydi dros... ". Yn gyffredinol, mae deddfwriaeth yn cyfeirio at "yr Ysgrifennydd Gwladol" yn unig heb bennu pa un yn benodol; yn rhinwedd Deddf Dehongli 1978, mae'r ymadrodd hwn yn golygu "un o Brif Ysgrifenyddion Gwladol Ei Mawrhydi".  Gellir creu'r swyddi hyn heb ddeddfwriaeth sylfaenol yn ôl dymuniad y Prif Weinidog.

Cynnwys

Teyrnas Lloegr[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn yr Oesoedd Canol roedd gan frenhinoedd "clerc y brenin". Yn ystod teyrnasiad Harri VIII, cyflogwyd dim ond un clerc fel arfer, er fu iddo ddirprwy. Yn ystod teyrnasiad Elizabeth I (1558-1603) newidiwyd teitl y swyddogion clerigol i "Ysgrifennydd Gwladol". Wedi sefydlu cyfundrefn o lywodraeth cabinet ar ôl 1688, rhoddwyd dyletswyddau ychwanegol i'r Ysgrifenyddion a rhannwyd y swydd yn ddwy. Y Ddau Ysgrifennydd oedd yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran ogleddol a'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Ddeheuol. Roedd y ddau yn delio â materion cartref, ond roeddent yn rhannu materion tramor, fel bod y naill yn delio â gwladwriaethau Protestannaidd gogledd Ewrop a'r llall â gwladwriaethau Catholig Deheuol Ewrop. Roedd swydd Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Ddeheuol yn cael ei gyfrif yn uwch na'r un ar gyfer Adran y Gogledd.

Ar ôl uno Lloegr a'r Alban[golygu | golygu cod y dudalen]

Ym 1708, wedi uno Senedd yr Alban â Senedd Lloegr, penodwyd Ysgrifennydd Gwladol i'r Alban, ond diflannodd y swydd ym 1742. Ym 1768 penderfynwyd bod angen tri ysgrifennydd gwladol eto i ddelio efo gwaith gweinyddu cynyddol yr Ymerodraeth Brydeinig. Ym 1782 aeth y nifer o ysgrifenyddion yn ôl i ddau gyda phenodi Ysgrifennydd Cartref, i ddelio â materion cartref, ac Ysgrifennydd Tramor, i ddelio â chysylltiadau tramor. O ganlyniad i Ryfel y Glymblaid Gyntaf yn erbyn Ffrainc y 1794, penderfynwyd cael trydydd ysgrifennydd eto i oruchwylio gweithgareddau'r Adran Ryfel. Saith mlynedd yn ddiweddarach daeth busnes y gwladfeydd yn rhan o'i adran. Ym 1854, rhoddwyd gofal o'r Adran Rhyfel i bedwerydd ysgrifennydd gwladol, ac ym 1858 penodwyd pumed ysgrifennydd i fod yn gyfrifol am India.

Wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf[golygu | golygu cod y dudalen]

Parhaodd y gyfundrefn o bum Ysgrifennydd Gwladol hyd y cyfnod wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn y degawd ar ôl y rhyfel, sefydlwyd tri ysgrifennydd gwladol newydd. Roedd un ar gyfer y Llu Awyr Brenhinol wedi'i rannu o'r Swyddfa Ryfel; cafodd un ar gyfer cysylltiadau â gwledydd Dominiwn hunanlywodraethol Prydain ei cherfio allan o'r Swyddfa Drefedigaethol, ac fe godwyd y gweinidog a chyfrifoldeb am faterion yr Alban yn ôl i lefel ysgrifennydd gwladol.

Wedi'r Ail Ryfel Byd[golygu | golygu cod y dudalen]

Prin bu'r newid i'r drefn, eto, cyn y cyfnod wedi'r Ail Ryfel Byd. Yn dilyn annibyniaeth gwledydd India ym 1947, cyfunwyd Swyddfa India a Swyddfa'r Dominiynau o dan un Ysgrifennydd Gwladol dros Gysylltiadau â'r Gymanwlad. Flwyddyn yn gynharach, collodd yr Ysgrifenyddion dros Ryfel a'r Awyr eu statws gweinidogion lefel cabinet, oherwydd ad-drefnu rheolaeth filwrol Prydain i ddod o dan un Gweinidog newydd dros Amddiffyn. Ychydig yn ddiweddarach, gyda chrebachiad cynyddol yr Ymerodraeth Brydeinig, cyfunwyd y gweinidogaethau Trefedigaethol a'r Gymanwlad, ac ym 1968, cynhwyswyd eu cyfrifoldebau o fewn rhai'r Ysgrifennydd Tramor.

Wedi'r 1960au[golygu | golygu cod y dudalen]

Erbyn y 1960, roedd cysyniad cyfan ysgrifenyddion gwladol wedi'i thrawsnewid i raddau helaeth. Dechreuodd y Prif Weinidog Harold Wilson ym 1964 y broses o drawsnewid bron pob un o'r gwahanol weinidogion a llywyddion bwrdd oedd yn ffurfio cabinet Prydain yn ysgrifenyddion gwladol. Erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif, roedd bron pob gweinidog cabinet adrannol yn ysgrifennydd gwladol, gydag eithriad nodedig Canghellor y Trysorlys. Mewn cyferbyniad â sefydlogrwydd cyffredinol yr ysgrifenyddiaethau cyn y 1960au, mae union nifer a dyletswyddau'r ysgrifenyddion gwladol amrywiol wedi bod yn hylif iawn, gyda dim ond yr Ysgrifenyddion Tramor a Chartref, y ddau ysgrifennydd gwladol gwreiddiol, efo portffolio gweddol barhaus.

rHestr Dalen newydd

Swyddi Ysgrifennydd Gwladol cyfredol[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor a'r Gymanwlad (a elwir yn Ysgrifennydd Tramor fel arfer) (1782; cymerodd yr enw presennol ym 1968)

Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref (a elwir yn Ysgrifennydd Cartref fel arfer) (1782)

Ysgrifennydd Gwladol yr Alban (1707-1746; 1926-presennol)

Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg (1964, enw presennol 2010)

Ysgrifennydd Gwladol Amddiffyn (1964)

Ysgrifennydd Gwladol Cymru (1964)

Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau (1968, dywedodd y Gweinidog Llafur a'r Gweinidog dros Ddiogelwch Cymdeithasol i'r Ysgrifennydd Gwladol yn rhedeg adrannau ar wahân; roedd yr adrannau'n uno â'r enw presennol 2001)

Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon (1972)

Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth (1976; enw heb ei ddefnyddio 1979-1981; wedi'i gynnwys yn adrannau eraill 1997-2002)

Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol (1988; cymerodd yr enw cyfredol yn 2018)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (1992; cymerodd yr enw cyfredol yn 2017, gan ychwanegu a'r "Gemau Olympaidd " rhwng 2010-2012)

Ysgrifennydd Gwladol Ddatblygu Rhyngwladol (1997)

Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (2001)

Ysgrifennydd Gwladol Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006)

Ysgrifennydd Gwladol Cyfiawnder a'r Arglwydd Ganghellor (2007)

Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (2016)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (2016)

Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach Ryngwladol (2016)

Rhestr dalen newydd

Swyddi Ysgrifennydd Gwladol darfodedig[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gogleddol (1660-1782)

Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Deheuol (1660-1782)

Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor (1782-1968) wedi'i uno i Faterion Tramor a Chymanwlad)

Ysgrifennydd Gwladol dros y Trefedigaethau (1768-1782 a 1854-1966; wedi'i gyfuno i Faterion y Gymanwlad)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel (1794-1801 a 1854-1964) (wedi uno i Amddiffyn)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel a'r Trefedigaethau (1801-1854; rhannwyd)

Adran Arglwydd Cyntaf y Morlys (1801-1964; wedi'i uno i Amddiffyn)

Ysgrifennydd Gwladol dros India (1858-1947; India a Burma o 1935)

Ysgrifennydd Gwladol yr Awyr (1918-1964) wedi'i uno ag Amddiffyn)

Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Dominiwn (1925-1947; wedi uno i Berthnasau'r Gymanwlad)

Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Cysylltiadau â'r Gymanwlad (1947-1966; wedi'i gyfuno i Faterion y Gymanwlad)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwydiant, Masnach a Datblygu Rhanbarthol (1963-1964; wedi'i uno i fasnach a diwydiant)

Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Gwyddoniaeth (1964-1992; ailenwyd Addysg)

Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Economaidd (1964-1969)

Ysgrifennydd Gwladol Materion y Gymanwlad (1966-1968) wedi'i uno i Faterion Tramor a'r Gymanwlad)

Ysgrifennydd Gwladol dros Gyflogaeth a Chynhyrchiant (1968-1970; Cyflogaeth a enwyd yn ôl)

Ysgrifennydd Gwladol dros Wasanaethau Cymdeithasol (1968-1988; wedi'i rannu i Iechyd a Nawdd Cymdeithasol)

Ysgrifennydd Gwladol dros Lywodraeth Leol a Chynllunio Rhanbarthol (1969-1970; daeth yn Weinidog Gwladol)

Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd (1970-1997; ailenwyd yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau)

Ysgrifennydd Gwladol dros Gyflogaeth (1970-1995; wedi'i uno i Addysg a Chyflogaeth)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni (1974-1992; wedi'i uno i fasnach a diwydiant)

Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach (1974-1983, wedi'i uno i fasnach a diwydiant)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwydiant (1974-1983, wedi'i uno i Fasnach a Diwydiant)

Ysgrifennydd Gwladol Prisiau a Diogelu Defnyddwyr (1974-1979)

Ysgrifennydd Gwladol dros Nawdd Cymdeithasol (1988-2001; ailenwyd Gwaith a Phensiynau)

Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg (1992-1995; wedi'i uno i Addysg a Chyflogaeth)

Ysgrifennydd Gwladol dros Dreftadaeth Genedlaethol (1992-1997; enw'r Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon)

Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Chyflogaeth (1995-2001; wedi'i rannu'n Addysg a Sgiliau, a Gwaith a Phensiynau)

Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau (1997-2001; wedi'i rannu yn Gludiant, Llywodraeth Leol a'r Rhanbarthau a'r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig)

Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, Llywodraeth Leol a'r Rhanbarthau (2001-2002; wedi'i rannu yn Gludiant a Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog)

Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Cyfansoddiadol (2003-2007; uno â rhai dyletswyddau Cartref i greu Cyfiawnder)

Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Sgiliau (1964-2007; wedi'i rannu'n Plant, Ysgolion a Theuluoedd ac Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau)

Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach a Diwydiant (1970-2007; ailenwyd Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio)

Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Menter a Diwygio Rheoleiddiol (2007-2009, wedi'i uno i Fusnes, Arloesedd a Sgiliau)

Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Arloesi, Prifysgolion a Sgiliau (2007-2009, wedi uno i Fusnes, Arloesedd a Sgiliau)

Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau a Llywydd y Bwrdd Masnach (2007-2016; wedi'i rannu'n Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiannol a Masnach Ryngwladol)

Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid yn yr Hinsawdd (2008-2016; wedi'i uno i Fusnes, Ynni a Diwydiannol)

Cyfeiriadau


Secretary of State for Children, Schools and Families[golygu | golygu cod y dudalen]

The Secretary of State for Children, Schools and Families was a Cabinet minister post in the United Kingdom. The post was created on 28 Mehefin 2007 wedi the disbanding of the Department for Education and Skills by Gordon Brown.[1] The only Secretary of State with this title was Ed Balls, a former treasury aide to Brown.[2] He was head of the Department for Children, Schools and Families responsible for coordinating work across Government relevant to youth justice, the respect agenda and family policy, while also taking over responsibility for education policy up to the age of 19 in England from the Department for Education and Skills, with the Secretary of State for Innovation, Universities and Skills being responsible for education wedi that age.[3] Other responsibilities included inputs into the Government's strategy for ending child poverty, with the Department for Work and Pensions and into promoting the health of all children by working with the Department of Culture, Media and Sport.

On Mai 12, 2010, the Department was again renamed and Michael Gove was appointed Secretary of State for Education.

Colour key (for political parties):
      Llafur       Labour Co-op

Enw Delwedd Term of Office Plaid Prime Minister
Ed Balls Ed Balls 2.jpg 28 Mehefin 2007 11 Mai 2010 Labour Co-op Gordon Brown

References[golygu | golygu cod y dudalen]


Postmaster General of the United Kingdom
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
Albert Illingworth 1916–1921
Arddull Postmaster General
Penodwr Monarch of the United Kingdom on advice of their Prime Minister
Cynt Master of the King's Post
Ffurfwyd 1517
Deilydd cyntaf

Brian Tuke

as Master of the King’s Post
Deilydd olaf John Stonehouse
Diddymwyd 1969
Olynydd overseen by the Secretary of State for Business, Innovation and Skills

The Postmaster General of the United Kingdom was a Cabinet-level ministerial position in HM Government. Aside from maintaining the postal system, the Telegraph Act of 1868 established the Postmaster General's right to exclusively maintain electric telegraphs. This would subsequently extend to telecommunications and broadcasting.

The office was abolished in 1969 by the Post Office Act 1969. A replacement public authority governed by a chairman was established under the name of the "Post Office (that part subsumed by Royal Mail)". The position of "Postmaster General" was, with reduced powers, replaced with "Minister of Posts and Telecommunications"; since which most such regulation instead has been delegated to the Secretary of State for Culture, Media and Sport however the present-day Royal Mail Group was overseen by the Secretary of State for Business, Innovation and Skills prior to flotation.

History[golygu | golygu cod y dudalen]

In England, the monarch's letters to his subjects are known to have been carried by relays of couriers as long ago as the 15th century. The earliest mention of Master of the Posts is in the King's Book of Payments where a payment of £100 was authorised for Brian Tuke as master of the posts in Chwefror 1512.[1] Belatedly, in 1517, he was officially appointed to the office of Governor of the King's Posts, a precursor to the office of Postmaster General of the United Kingdom, by Henry VIII.[2] In 1609 it was decreed that letters could only be carried and delivered by persons authorised by the Postmaster General.[3]

In 1657 an Act entitled 'Postage of England, Scotland and Ireland Settled' set up a system for the British Isles and enacted the position of Postmaster General. The Act also reasserted the postal monopoly for letter delivery and for post horses. After the Restoration in 1660, a further Act (12 Car II, c.35) confirmed this and the post of Postmaster-General, the previous Cromwellian Act being void.

The former site of the General Letter Office in London

1660 saw the establishment of the General Letter Office, which would later become the General Post Office (GPO).[3] A similar position evolved in the Kingdom of Scotland prior to the 1707 Act of Union.

The office was abolished in 1969 by the Post Office Act 1969.[3] A new public authority governed by a chairman was established under the name of the Post Office (however, the part later subsumed by Royal Mail). The position of Postmaster General was initially replaced with Minister of Posts and Telecommunications with less direct involvement; since this most regulatory functions formerly conducted by the Postmaster General generally fall within the remit of the Secretary of State for Culture, Media and Sport, although the present-day Royal Mail Group is overseen by the Secretary of State for Business, Innovation and Skills.

Masters of the King's Post[golygu | golygu cod y dudalen]

Years Master of the King's Post
1517–1545 Brian Tuke
1545–1566 John Mason
1566–1590 Thomas Randolph
1590–1607 Syr John Stanhope
1607–1635 Charles Stanhope
1637–1642 Philip Burlamachi
1642–1649 Edmund Prideaux

Postmaster under the Commonwealth[golygu | golygu cod y dudalen]

Years Postmaster under the Commonwealth
1649–1653 Edmund Prideaux
1653–1655 John Manley[4]
1655–1660 John Thurloe

Postmasters General of England, Great Britain, and the United Kingdom[golygu | golygu cod y dudalen]

The earliest Postmasters had responsibility for England and Wales. In 1707, on the Union with Scotland, the responsibility of the office was extended to cover the whole of the new Kingdom of Great Britain as well as Ireland, but with some powers held by a Post Office Manager for Scotland. By the Post Office (Revenues) Act 1710, with effect from 1711, the services were united, but with a Deputy Postmaster for Scotland. From 1784, there were also Postmasters General of Ireland, but from 1831, the Postmasters based at Westminster became responsible for the whole of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.[5] In 1922, the Irish Free State became independent, and in 1923 it established its own arrangements under a Postmaster General of the Irish Free State. In 1924 the title became Minister for Posts and Telegraphs.

Years Postmaster-General
1660–1663 Henry Bishop
1663–1664 Daniel O'Neill
1664–1667 Katherine O'Neill, Countess of Chesterfield
1667–1685 Henry Bennet, Iarll 1af of Arlington
1686–1689 Laurence Hyde, Iarll 1af of Rochester
1689–1691 John Wildman

Two Postmasters General[golygu | golygu cod y dudalen]

From 1691 to 1823 there were two Postmasters General, to divide the patronage between the Whigs and Tories.

Year 1st Postmaster-General 1st Party 2nd Postmaster-General 2nd Party
1691 rowspan="2" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Syr Thomas Frankland Syr Robert Cotton Tory
1708 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Syr John Evelyn
1715 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | James Craggs the Elder style="background-color: Nodyn:Whig/meta/color" | Charles Cornwallis, 4ydd Barwn Cornwallis Whig
1720 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Galfridus Walpole rowspan="3" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Edward Carteret
1725 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Edward Harrison
1733 rowspan="3" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Thomas Coke, Barwn 1af Lovel
(Iarll Leicester from 1744)
1739 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Syr John Eyles, Bt
1745 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Everard Fawkener
1759 rowspan="3" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Robert Hampden, 4ydd Barwn Trevor style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | William Ponsonby, 2nd Iarll Bessborough
1762 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | John Perceval, 2nd Iarll Egmont
1763 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Thomas Villiers, Barwn 1af Hyde
1765 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Thomas Robinson, Barwn 1af Grantham style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | William Ponsonby, 2nd Iarll Bessborough
1766 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Wills Hill, 2nd Viscount Hillsborough rowspan="3" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Francis Dashwood, 11th Barwn le Despencer
1768 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | John Montagu, 4ydd Iarll Sandwich
1771 rowspan="7" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Henry Carteret
(from 1784 Barwn Carteret)
1782 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | The Viscount Barrington
1782 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Charles Bennet, 4ydd Iarll Tankerville[6]
1783 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Thomas Foley, 2nd Barwn Foley[6]
1784 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Charles Bennet, 4ydd Iarll Tankerville[6]
1786 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Thomas Villiers, Iarll 1af of Clarendon
1787 rowspan="3" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Thomas de Grey, 2nd Barwn Walsingham
1789 John Fane, 10th Iarll Westmorland Tory
1790 rowspan="2" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Philip Stanhope, 5th Iarll Chesterfield
1794 rowspan="2" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | George Townshend, Iarll 1af of Leicester
1798 rowspan="3" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | William Eden, Barwn 1af Auckland
1799 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | George Leveson-Gower, Barwn Gower
1801 rowspan="2" style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Lord Charles Spencer
1804 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | James Graham, 3ydd Dug Montrose
1806 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | John Proby, Iarll 1af of Carysfort style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Robert Hobart, 4ydd Iarll Buckinghamshire
1807 Thomas Pelham, 2nd Iarll Chichester Whig John Montagu, 5th Iarll Sandwich Tory
1814 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | Richard Trench, 2nd Iarll Clancarty
1816 style="background-color: Defnyddiwr:AlwynapHuw/Gwleidyddol/meta/color" | James Cecil, Ardalydd 1af of Salisbury

A single Postmaster[golygu | golygu cod y dudalen]

In 1823 the idea of a Whig and a Tory sharing the post was abolished.[6]

Years Postmaster General
1823 Thomas Pelham, 2nd Iarll Chichester
continuing in office alone
1826–1827 Lord Frederick Montagu
1827–1830 William Montagu, 5th Dug Manchester
1830–1834 Charles Lennox, 5th Dug Richmond and Lennox
1834 Francis Nathaniel Conyngham, 2nd Marquess Conyngham
1834–1835 William Wellesley-Pole, Barwn 1af Maryborough
1835 Francis Nathaniel Conyngham, 2nd Marquess Conyngham
1835–1841 Thomas William Anson, Iarll 1af of Lichfield
1841–1845 William Lowther, Viscount Lowther
1845–1846 Edward Granville Eliot, 3ydd Iarll St Germans
1846–1852 Ulick John de Burgh, Ardalydd 1af of Clanricarde
1852 Charles Philip Yorke, 4ydd Iarll Hardwicke
1853–1855 Charles John Canning, 2nd Viscount Canning
1855–1858 George Douglas Campbell, 8th Dug Argyll
1858–1859 Charles Edward Abbot, 2nd Barwn Colchester
1859–1860 James Bruce, 8th Iarll Elgin
1860–1866 Edward John Stanley, 2nd Barwn Stanley of Alderley
1866–1868 James Graham, 4ydd Dug Montrose
1868–1871 Spencer Compton Cavendish, Marquess of Hartington
1871–1873 William Monsell
1873–1874 Lyon Playfair
1874–1880 Lord John Manners
1880–1884 Henry Fawcett
1884–1885 George John Shaw-Lefevre
1885–1886 Lord John Manners
1886 George Grenfell Glyn, 2nd Barwn Wolverton
1886–1891 Henry Cecil Raikes
1891–1892 Syr James Fergusson
1892–1895 Arnold Morley
1895–1900 Henry Howard, 15th Dug Norfolk
1900–1902 Charles Stewart Vane-Tempest-Stewart, 6ed Marquess of Londonderry
1902–1903 Austen Chamberlain
1903–1905 Edward George Villiers Stanley, Lord Stanley
1905–1910 Sidney Buxton
1910–1914 Herbert Samuel
1914–1915 Charles Hobhouse
1915–1916 Herbert Samuel
1916 Joseph Pease
1916–1921 Albert Illingworth
1921–1922 Frederick Kellaway
1922–1923 Neville Chamberlain
1923 Syr William Joynson-Hicks
1923–1924 Syr Laming Worthington-Evans
1924 Vernon Hartshorn
1924–1929 Syr William Mitchell-Thomson
1929–1931 Hastings Lees-Smith
1931 Clement Attlee
1931 Syr William Ormsby-Gore

Postmaster-General, 1931–1969[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Delwedd Cyfnod yn y Swydd Plaid Prime Minister
William Ormsby-Gore William Ormsby-Gore 1936.jpg 14 Awst 1931 Ceidwadol Ramsay MacDonald
Syr Kingsley Wood Kingsley Wood cropped.jpg 10 Tachwedd 1931 Ceidwadol
George Tryon 7 Mehefin 1935 Ceidwadol Stanley Baldwin
Neville Chamberlain
William Morrison WilliamMorrisonDunrossil.jpg 3 Ebrill 1940 Ceidwadol
Winston Churchill
Harry Crookshank Crookshank1932.png 7 Tachwedd 1943 Ceidwadol
The Iarll Listowel Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 19 Hydref 1945 Llafur Clement Attlee
Wilfred Paling British Political Personalities 1936-1945 HU59767.jpg 17 Ebrill 1947 Llafur
Ness Edwards Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 28 Chwefror 1950 Llafur
The Earl De La Warr Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 5 Tachwedd 1951 Ceidwadol Winston Churchill
Charles Hill Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 7 Ebrill 1955 National Liberal Anthony Eden
Ernest Marples 16 Ionawr 1957 Ceidwadol Harold Macmillan
Reginald Bevins Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 22 Hydref 1959 Ceidwadol
Syr Alec Douglas-Home
Tony Benn 11.12.67 Présentation officielle du Concorde (1967) - 53Fi1748 (Tony Benn).jpg 19 Hydref 1964 Llafur Harold Wilson
Edward Short Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 4 Gorffennaf 1966 Llafur
Roy Mason Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 6 Ebrill 1968 Llafur
John Stonehouse Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg 1 Gorffennaf 1968 Llafur

See also[golygu | golygu cod y dudalen]

References[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. Brewer, J.S.; Brewer, John Sherren; Brodie, Robert Henry; Gairdner, James (1864). Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII. London: Longman, Green, Longman, & Roberts. p. 1454.
 2. Walker (1938), p. 37
 3. 3.0 3.1 3.2 "Division No. 1 (Postal Services Bill) [15 Jun 2000] – Column 1782". Volume No. 613 – Part No. 104. 15 Mehefin 2000. Cyrchwyd 17 Awst 2013.
 4. "Manley, John (c. 1622–99)". History of Parliament Online. 2012. Cyrchwyd 13 Ebrill 2012.
 5. Chambers's Encyclopaedia: A Dictionary of Universal Knowledge: Vol. VIII (London: W. & R. Chambers, Ltd., 1901), p. 347
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Falmouth packet archives Archifwyd 16 Rhagfyr 2012 yn Archive.is. Retrieved 9 Mehefin 2008
===============[golygu | golygu cod y dudalen]

Nodyn:Infobox Political post The Secretary of State for Economic Affairs was briefly an office of Her Majesty's government in the United Kingdom. It was established by Harold Wilson in Hydref 1964. Wilson had been impressed by the six-weeks experiment of a Minister for Economic Affairs in 1947, an office occupied by Stafford Cripps cyn he was appointed Chancellor of the Exchequer. The office was revived for eight months in 1950 and held by Hugh Gaitskell and, wedi Conservative victory in 1951 election, Churchill also appointed a Minister of Economic Affairs, Arthur Salter, in the period 1951–52.

Wilson's advisers Patrick Blackett and Thomas Balogh advised him to recreate a new ministry, to be called the Department of Economic Affairs (DEA), in order to drive through his economic plan. Wilson wanted to divide the functions of the Treasury in two, in part to reduce its power. The DEA, as it soon became known, would undertake long-term planning of the economy and industry, while the Treasury would determine short-term revenue raising and financial management. The DEA was therefore tasked with the preparation of a National Plan for the economy, which was published in September 1965.

Critics of Wilson's approach, including Douglas Jay, suspected the main reason for the Department was to appease George Brown, Deputy Leader of the Llafur Party. The story (which was true) that Brown finally accepted the job while riding in a taxi with Wilson tended to lead credence to this analysis.

Under Brown the Department had a reasonable degree of influence. However, Brown was moved to the Foreign Office in Awst 1966, and the two succeeding secretaries of state were not of his rank. The Treasury was able to claw back its power and the Department had become moribund long cyn it was wound up in 1969.

The Department of Economic Affairs was the model for the fictional Department of Administrative Affairs in the television series Yes, Minister.[1]

Department of Economic Affairs (1947; 1950 and 1951-52)[golygu | golygu cod y dudalen]

Minister for Economic Affairs[golygu | golygu cod y dudalen]

Colour key (for political parties):
      Llafur
      Ceidwadol

Enw Cyfnod yn y Swydd Plaid P.M. Chancellor
Syr Stafford Cripps 29 September 1947 13 Tachwedd 1947 Llafur Attlee Dalton
Office not in use 1947–1950 Cripps
Hugh Gaitskell 28 Chwefror 1950 19 Hydref 1950 Llafur
Office not in use 1950–1951 Gaitskell
Syr Arthur Salter 26 Hydref 1951 Tachwedd 1952 Ceidwadol Churchill Butler

Department of Economic Affairs (1964–1969)[golygu | golygu cod y dudalen]

Secretaries of State for Economic Affairs[golygu | golygu cod y dudalen]

Colour key (for political parties):
      Llafur

Enw Cyfnod yn y Swydd Plaid P.M. Chancellor
George Brown 16 Hydref 1964 11 Awst 1966 Llafur Wilson Callaghan
Michael Stewart 11 Awst 1966 29 Awst 1967 Llafur
Peter Shore 29 Awst 1967 6 Hydref 1969 Llafur Jenkins

Ministers of State for Economic Affairs[golygu | golygu cod y dudalen]

Under-Secretaries of State for Economic Affairs[golygu | golygu cod y dudalen]

References[golygu | golygu cod y dudalen]

Source: D. Butler and G. Butler, Twentieth Century British Political Facts 1900–2000

 1. Lynn, Jonathan; Jay, Antony (1981). Yes Minister: Volume One. London: BBC Books. p. 7. ISBN 0-563-17934-1.
=========================[golygu | golygu cod y dudalen]

The Secretary of State for Employment was a position in the Cabinet of the United Kingdom. In 1995 it was merged with Secretary of State for Education to make the Secretary of State for Education and Employment. In 2001 the employment functions were hived off and transferred to the Secretary of State for Work and Pensions.

Minister of Labour (1916–1940)[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Delwedd Cyfnod yn y Swydd Political Party Prime Minister
John Hodge John Hodge.JPG 10 Rhagfyr 1916 17 Awst 1917 Llafur David Lloyd George
(Coalition)
George Henry Roberts G H Roberts.JPG 17 Awst 1917 10 Ionawr 1919 Llafur
Syr Robert Horne Robert Horne cropped.jpg 10 Ionawr 1919 19 Mawrth 1920 Unionist
Thomas James Macnamara TJ Macnamara 1901.jpg 19 Mawrth 1920 19 Hydref 1922 Rhyddfrydol
Syr Anderson Montague-Barlow 31 Hydref 1922 22 Ionawr 1924 Ceidwadol Bonar Law
Stanley Baldwin
Tom Shaw 60px 22 Ionawr 1924 3 Tachwedd 1924 Llafur Ramsay MacDonald
Syr Arthur Steel-Maitland, Bt Arthur Steel-Maitland.jpg 6 Tachwedd 1924 4 Mehefin 1929 Ceidwadol Stanley Baldwin
Margaret Bondfield Margaret Bondfield 1919.jpg 7 Mehefin 1929 24 Awst 1931
(lost seat 1931)
Llafur Ramsay MacDonald
Syr Henry Betterton, Bt 25 Awst 1931 29 Mehefin 1934 Ceidwadol Ramsay MacDonald
(1st & 2nd National Min.)
Oliver Stanley 29 Mehefin 1934 7 Mehefin 1935 Conservative
Ernest Brown 7 Mehefin 1935 13 Mai 1940 Liberal National Stanley Baldwin
(3ydd National Min.)
Neville Chamberlain
(4ydd Nat.Min.; War Coalition)

Minister of Labour and National Service (1940–1959)[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Delwedd Cyfnod yn y Swydd Political Party Prime Minister
Ernest Bevin Ernest Bevin cph.3b17494.jpg 13 Mai 1940 23 Mai 1945 Llafur Winston Churchill
(War Coalition)
R. A. Butler Rab Butler.png 25 Mai 1945 26 Gorffennaf 1945 Ceidwadol Winston Churchill
(Caretaker Min.)
George Isaacs No image.svg 3 Awst 1945 17 Ionawr 1951 Llafur Clement Attlee
Aneurin Bevan 17 Ionawr 1951 23 Ebrill 1951
(resigned)
Labour
Alfred Robens 24 Ebrill 1951 26 Hydref 1951 Labour
Walter Monckton 28 Hydref 1951 20 Rhagfyr 1955 Ceidwadol Syr Winston Churchill
Syr Anthony Eden
Iain Macleod The National Archives UK - CO 1069-166-17 Macleod crop.jpg 20 Rhagfyr 1955 14 Hydref 1959 Conservative
Harold Macmillan
Edward Heath Heathdod.JPG 14 Hydref 1959 12 Tachwedd 1959 Conservative

Minister of Labour (1959–1968)[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Cyfnod yn y Swydd Political Party Prime Minister
Edward Heath 12 Tachwedd 1959 27 Gorffennaf 1960 Ceidwadol Harold Macmillan
John Hare 27 Gorffennaf 1960 20 Hydref 1963 Conservative
Joseph Godber 20 Hydref 1963 16 Hydref 1964 Conservative Syr Alec Douglas-Home
Ray Gunter 18 Hydref 1964 6 Ebrill 1968 Llafur Harold Wilson

Secretary of State for Employment and Productivity (1968–1970)[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Delwedd Cyfnod yn y Swydd Political Party Prime Minister
Barbara Castle Mme Barbara Castle, Ministre britannique du développement outre-mer.jpg 6 Ebrill 1968 19 Mehefin 1970 Llafur Harold Wilson

Secretary of State for Employment (1970–1995)[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Cyfnod yn y Swydd Political Party Prime Minister
Robert Carr 20 Mehefin 1970 7 Ebrill 1972 Ceidwadol Edward Heath
Maurice Macmillan 7 Ebrill 1972 2 Rhagfyr 1973 Conservative
William Whitelaw 2 Rhagfyr 1973 4 Mawrth 1974 Conservative
Michael Foot 5 Mawrth 1974 8 Ebrill 1976 Llafur Harold Wilson
Albert Booth 8 Ebrill 1976 4 Mai 1979 Labour James Callaghan
James Prior 5 Mai 1979 14 September 1981 Ceidwadol Margaret Thatcher
Norman Tebbit 14 September 1981 16 Hydref 1983 Conservative
Tom King 16 Hydref 1983 2 September 1985 Conservative
Lord Young of Graffham 2 September 1985 13 Mehefin 1987 Conservative
Norman Fowler 13 Mehefin 1987 3 Ionawr 1990 Conservative
Michael Howard 3 Ionawr 1990 11 Ebrill 1992 Conservative
John Major
Gillian Shephard 11 Ebrill 1992 27 Mai 1993 Conservative
David Hunt 27 Mai 1993 20 Gorffennaf 1994 Conservative
Michael Portillo 20 Gorffennaf 1994 5 Gorffennaf 1995 Conservative

Secretary of State for Education and Employment (1995–2001)[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Cyfnod yn y Swydd Political Party Prime Minister
Gillian Shephard 5 Gorffennaf 1995 2 Mai 1997 Ceidwadol John Major
David Blunkett 2 Mai 1997 8 Mehefin 2001 Llafur Tony Blair

The office was merged with the Department of Social Security to form the Department of Work and Pensions in 2001.


===========================================[golygu | golygu cod y dudalen]

The Secretary of State for Health and Social Services was a position in the UK cabinet, created on 1 Tachwedd 1968 with responsibility for the Department of Health and Social Security. It continued until 25 Gorffennaf 1988 when Department of Health and the Department of Social Security were created.

Though when created the position had responsibility for the National Health Service throughout England and Wales, responsibility for the NHS in Wales was transferred to the Secretary of State for Wales in 1969.

Secretaries of State for Social Services[golygu | golygu cod y dudalen]

Colour key (for political parties):
      Llafur       Ceidwadol

Enw Cyfnod yn y Swydd Plaid Prime Minister
Richard Crossman 1 Tachwedd 1968 19 Mehefin 1970 Llafur Harold Wilson
Syr Keith Joseph 20 Mehefin 1970 4 Mawrth 1974 Ceidwadol Edward Heath
Barbara Castle 5 Mawrth 1974 8 Ebrill 1976 Labour Harold Wilson
David Ennals 8 Ebrill 1976 4 Mai 1979 Labour James Callaghan
Patrick Jenkin 5 Mai 1979 14 September 1981 Conservative Margaret Thatcher
Norman Fowler 14 September 1981 13 Mehefin 1987 Conservative
John Moore 13 Mehefin 1987 25 Gorffennaf 1988 Conservative
Post split into Secretary of State for Social Security and Secretary of State for Health in 1988.
=======[golygu | golygu cod y dudalen]

The Secretary of State for Innovation, Universities and Skills was a Cabinet minister in the United Kingdom, heading the Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS). The post was created on 28 Mehefin 2007 from parts of the Department for Education and Skills (DfES) and the Department of Trade and Industry (DTI). It was merged with the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR) on 5 Mehefin 2009, to form the Department for Business, Innovation and Skills. The first and only Secretary of State was John Denham.

The Secretary was responsible for expanding high-end graduate skills and raising the skills of the wider adult workforce. The Department took over responsibility from the Department of Trade and Industry for making Britain "one of the best places in the world for science, research and innovation". It was also responsible for the "development, funding and performance" of higher and further education.

Colour key (for political parties):       Llafur

Enw Delwedd Cyfnod yn y Swydd Plaid Prime Minister
John Denham John Denham.jpg 28 Mehefin 2007 5 Mehefin 2009 Llafur Gordon Brown
==============[golygu | golygu cod y dudalen]

Nodyn:Infobox political post

Joseph Chamberlain; Secretary of State for the Colonies, 1895–1903

The Secretary of State for the Colonies or Colonial Secretary was the British Cabinet minister in charge of managing the United Kingdom's various colonial dependencies.

History[golygu | golygu cod y dudalen]

The position was first created in 1768 to deal with the increasingly troublesome North American colonies, following passage of the Townsend Acts. Previously, colonial responsibilities were held jointly by the Lords of Trade and Plantations and the Secretary of State for the Southern Department,[1] who was responsible for Southern England, Wales, Ireland, the American colonies, and relations with the Catholic and Muslim states of Europe. Joint responsibility continued under the Secretary of State for the Colonies, but led to a diminution of the board's status, and it became an adjunct to the new Secretary's Department.[2]

Following the loss of the American colonies, both the board and the short-lived secretaryship were dismissed by the king on 2 Mai 1782; both were abolished later by the Civil List and Secret Service Money Act 1782 (22 Geo. 3, c 82).[3] Following this, colonial duties given to the Home Secretary, then Lord Sydney. Following the Treaty of Paris 1783, a new board, named the Committee of Council on Trade and Plantations (later known as 'the First Committee') was established under William Pitt the Younger, by an Order in Council in 1784.[2] In 1794 a new office was created for Henry Dundas — the Secretary of State for War, which now took responsibility for the Colonies, and was renamed the Secretary of State for War and the Colonies in 1801. In 1854, military reforms led to the Colonial and Military responsibilities of this secretary of state being split into two separate offices, with Syr George Grey becoming the first Secretary of State for the Colonies under the new arrangement.

In the latter part of the nineteenth century Britain gained control over a number of territories with the status of "protectorate". The ministerial responsibility for these territories was initially held by the Foreign Secretary. However, by the early years of the twentieth century the responsibility for each of these territories had been transferred to the Colonial Secretary as well. The League of Nations mandated territories acquired as a result of the Treaty of Versailles (1919) became a further responsibility of the Colonial Office in the wedimath of the First World War.

In 1925 part of the Colonial Office was separated out as the Dominions Office, with its own Secretary of State. The new office was responsible for dealing with the Dominions together with a small number of other territories (most notably Southern Rhodesia).

In the twenty years following the end of the Second World War, much of the British Empire was dismantled as its various territories gained independence. In consequence, the Colonial Office was merged in 1966 with the Commonwealth Relations Office (which until 1947 had been the Dominions Office) to form the Commonwealth Office, while ministerial responsibility was transferred to the Secretary of State for Commonwealth Affairs (previously known as the Secretary of State for Commonwealth Relations). In 1968 the Commonwealth Office was subsumed into the Foreign Office, which was renamed the Foreign and Commonwealth Office (FCO).

The Colonial Secretary never had responsibility for the provinces and princely states of India, which had its own Secretary of State.

From 1768 until 1966 the Secretary of State was supported by an Under-Secretary of State for the Colonies (at times an Under-Secretary of State for War and the Colonies), and latterly by a Minister of State.

List of Secretaries of State for the Colonies[golygu | golygu cod y dudalen]

Secretaries of State for the Colonies (1768–1782)[golygu | golygu cod y dudalen]

Sometimes referred to as Secretary of State for the American Colonies.

Secretary of State for the Colonies[4]
Delwedd Enw
(Birth–Death)
Cyfnod yn y Swydd Gweinyddiaeth Monarch
(Reign)
Marquess of Downshire.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Wills Hill
Iarll 1af of Hillsborough
PC

(1718–1793)
27 Chwefror
1768
27 Awst
1772
 
Grafton
 
George III
Coat of Arms of Great Britain (1714-1801).svg
(1760–1820)
North
75px Y Gwir Anrhydeddus
William Legge
2nd Iarll Dartmouth
PC FRS

(1731–1801)
27 Awst
1772
10 Tachwedd
1775
George Germain, 1st Viscount Sackville.PNG Y Gwir Anrhydeddus
Lord George Germain

AS etholaeth East Grinstead
(1716–1785)
10 Tachwedd
1775
Chwefror
1782
Welbore Ellis.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Welbore Ellis
FRS

AS etholaeth Weymouth and Melcombe Regis
(1713–1802)
Chwefror
1782
8 Mawrth
1782

Office abolished in 1782 wedi the loss of the American Colonies.[5]

Responsibility for the Colonies therewedi held by:

Secretaries of State for the Colonies (1854–1966)[golygu | golygu cod y dudalen]

Secretary of State for the Colonies
Delwedd Enw
(Birth–Death)
Cyfnod yn y Swydd Party Gweinyddiaeth Monarch
(Reign)
Sir George Grey, 2nd Bt.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Syr George Grey
Bt

AS etholaeth Morpeth
(1799–1882)
12 Mehefin
1854
8 Chwefror
1855
Whig Aberdeen
(PeeliteWhig)
Victoria
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1837–1901)
Sidney Herbert, 1st Baron Herbert of Lea.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sidney Herbert

AS etholaeth South Wiltshire
(1810–1861)
8 Chwefror
1855
23 Chwefror
1855
Whig Palmerston I
Lord john russell.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Lord John Russell
FRS

AS etholaeth City of London
(1792–1878)
23 Chwefror
1855
21 Gorffennaf
1855
Whig
WilliamMolesworth.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Syr William Molesworth
Bt

AS etholaeth Southwark
(1810–1855)
21 Gorffennaf
1855
21 Tachwedd
1855
Radical
Henry Labouchere, Baron Taunton by William Menzies Tweedie.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry Labouchere

AS etholaeth Taunton
(1798–1869)
21 Tachwedd
1855
21 Chwefror
1858
Whig
75px Y Gwir Anrhydeddus
Edward Stanley
Lord Stanley

AS etholaeth King's Lynn
(1826–1893)
26 Chwefror
1858
5 Mehefin
1858
Ceidwadol Derby–Disraeli II
Edward George Earle Lytton Bulwer Lytton, 1st Baron Lytton by Henry William Pickersgill.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Syr Edward Bulwer-Lytton
Bt

AS etholaeth Hertfordshire
(1803–1873)
5 Mehefin
1858
11 Mehefin
1859
Ceidwadol
5thDukeOfNewcastle.jpg His Grace
Henry Pelham-Clinton
5th Dug Newcastle
KG PC

(1811–1864)
18 Mehefin
1859
7 Ebrill
1864
Rhyddfrydol Palmerston II
1stViscountCardwell.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Edward Cardwell

AS etholaeth Oxford
(1813–1886)
7 Ebrill
1864
26 Mehefin
1866
Rhyddfrydol
Russell II
4th Earl of Carnarvon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry Herbert
4ydd Iarll Carnarvon
PC

(1831–1890)
6 Gorffennaf
1866
8 Mawrth
1867
Ceidwadol Derby–Disraeli III
3rd Duke of Buckingham and Chandos.jpg His Grace
Richard Temple-Grenville
3ydd Dug Buckingham and Chandos
PC DL

(1823–1889)
8 Mawrth
1867
1 Rhagfyr
1868
Ceidwadol
Second Earl Granville.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Granville Leveson-Gower
2nd Earl Granville
KG PC FRS

(1815–1891)
9 Rhagfyr
1868
6 Gorffennaf
1870
Rhyddfrydol Gladstone I
1st Earl of Kimberley 1868.jpg Y Gwir Anrhydeddus
John Wodehouse
Iarll 1af of Kimberley
PC

(1826–1902)
6 Gorffennaf
1870
17 Chwefror
1874
Rhyddfrydol
4th Earl of Carnarvon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry Herbert
4ydd Iarll Carnarvon
PC FRS

(1831–1890)
21 Chwefror
1874
4 Chwefror
1878
Ceidwadol Disraeli II
St Aldwyn Michael Edward Hicks-Beach (1st Earl).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Syr Michael Hicks Beach
Bt DL

AS etholaeth Gloucestershire East
(1837–1916)
4 Chwefror
1878
21 Ebrill
1880
Ceidwadol
1st Earl of Kimberley 1868.jpg Y Gwir Anrhydeddus
John Wodehouse
Iarll 1af of Kimberley
PC

(1826–1902)
21 Ebrill
1880
16 Rhagfyr
1882
Rhyddfrydol Gladstone II
Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Edward Stanley
15th Iarll Derby
KG PC FRS

(1826–1893)
16 Rhagfyr
1882
9 Mehefin
1885
Rhyddfrydol
Frederick Arthur Stanley.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Frederick Stanley

AS etholaeth Blackpool
(1841–1908)
24 Mehefin
1885
28 Ionawr
1886
Ceidwadol Salisbury I
Second Earl Granville.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Granville Leveson-Gower
2nd Earl Granville
KG PC FRS

(1815–1891)
6 Chwefror
1886
20 Gorffennaf
1886
Rhyddfrydol Gladstone III
Edward Stanhope.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Edward Stanhope

AS etholaeth Horncastle
(1840–1893)
3 Awst
1886
14 Ionawr
1887
Ceidwadol Salisbury II
Knutsford1.JPG Y Gwir Anrhydeddus
Henry Holland
Barwn 1af Knutsford
Bt GCMG PC

(1825–1914)
14 Ionawr
1887
11 Awst
1892
Ceidwadol
75px The Most Honourable
George Robinson
1st Marquess of Ripon
GCSI CIE VS PC

(1827–1909)
18 Awst
1892
21 Mehefin
1895
Rhyddfrydol Gladstone IV
Rosebery
Joseph Chamberlain in colour.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Joseph Chamberlain

AS etholaeth Birmingham West
(1836–1914)
29 Mehefin
1895
16 September
1903
Liberal Unionist Salisbury
(III & IV)

(Con.Lib.U.)
Edward VII
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1901–1910)
Balfour
(Con.Lib.U.)
Alfred Lyttelton.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Alfred Lyttelton
QC

AS etholaeth Warwick and Leamington
(1857–1913)
11 Hydref
1903
4 Rhagfyr
1905
Liberal Unionist
Picture of Victor Bruce, 9th Earl of Elgin.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Victor Bruce
9th Iarll Elgin
KG GCSI GCIE PC

(1849–1917)
10 Rhagfyr
1905
12 Ebrill
1908
Rhyddfrydol Campbell-Bannerman
75px Y Gwir Anrhydeddus
Robert Crewe-Milnes
1st Marquess of Crewe
KG PC FSA

(1858–1945)
12 Ebrill
1908
3 Tachwedd
1910
Rhyddfrydol Asquith
(I–III)
George V
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1910–1936)
Lewis Viscount Harcourt by Solomon J Solomon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Lewis Vernon Harcourt

AS etholaeth Rossendale
(1863–1922)
3 Tachwedd
1910
25 Mai
1915
Rhyddfrydol
Andrew Bonar Law 02.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Bonar Law

AS etholaeth Bootle
(1858–1923)
25 Mai
1915
10 Rhagfyr
1916
Ceidwadol Asquith Coalition
(Lib.Con.Lab.)
Walter Hume Long, 1st Viscount Long portrait.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Walter Long
JP FRS

AS etholaeth Westminster St George's [nb 1]
(1854–1924)
10 Rhagfyr
1916
10 Ionawr
1919
Ceidwadol Lloyd George
(I & II)

(Lib.Con.Lab.)
Lord Milner.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Alfred Milner
Is iarll 1af Milner
GCB GCMG PC

(1854–1925)
10 Ionawr
1919
13 Chwefror
1921
Rhyddfrydol
Churchill 1904 Q 42037.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Winston Churchill

AS etholaeth Dundee
(1874–1965)
13 Chwefror
1921
19 Hydref
1922
Rhyddfrydol
GG Duke of Devonshire.jpg His Grace
Victor Cavendish
9th Dug Devonshire
KG GCMG GCVO TD KStJ PC

(1868–1938)
24 Hydref
1922
22 Ionawr
1924
Ceidwadol Law
Baldwin I
James Henry Thomas circa 1920.jpg Y Gwir Anrhydeddus
James Henry Thomas

AS etholaeth Derby
(1874–1949)
22 Ionawr
1924
3 Tachwedd
1924
Llafur MacDonald I
Y Gwir Anrhydeddus
Leo Amery

AS etholaeth Birmingham Sparkbrook
(1873–1955)
6 Tachwedd
1924
4 Mehefin
1929
Ceidwadol Baldwin II
Sidney Webb 01.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sidney Webb
Barwn 1af Passfield
PC

(1859–1947)
7 Mehefin
1929
24 Awst
1931
Llafur MacDonald II
James Henry Thomas circa 1920.jpg Y Gwir Anrhydeddus
James Henry Thomas

AS etholaeth Derby
(1874–1949)
25 Awst
1931
5 Tachwedd
1931
Llafur Cenedllaethol National I
(N.Lab.Con.Lib.N.Lib.)
No image.svg Y Gwir Anrhydeddus
Syr Philip Cunliffe-Lister
GBE MC

AS etholaeth Hendon
(1884–1972)
5 Tachwedd
1931
7 Mehefin
1935
Ceidwadol National II
(N.Lab.Con.Lib.N.Lib.)
Malcolm MacDonald cropped.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Malcolm MacDonald

AS etholaeth Bassetlaw
(1901–1981)
7 Mehefin
1935
22 Tachwedd
1935
National Labour National III
(Con.N.Lab.Lib.N.)
James Henry Thomas circa 1920.jpg Y Gwir Anrhydeddus
James Henry Thomas

AS etholaeth Derby
(1874–1949)
22 Tachwedd
1935
22 Mai
1936
National Labour
Edward VIII
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1936)
William Ormsby-Gore 1936.jpg Y Gwir Anrhydeddus
William Ormsby-Gore

AS etholaeth Stafford
(1885–1964)
28 Mai
1936
16 Mai
1938
Ceidwadol
George VI
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1936–1952)
National IV
(Con.N.Lab.Lib.N.)
Malcolm MacDonald cropped.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Malcolm MacDonald

AS etholaeth Ross and Cromarty
(1901–1981)
16 Mai
1938
12 Mai
1940
National Labour
Chamberlain War
(Con.N.Lab.Lib.N.)
Lord Lloyd.JPG Y Gwir Anrhydeddus
George Lloyd
Barwn 1af Lloyd
GCSI GCIE DSO PC

(1879–1941)
12 Mai
1940
4 Chwefror
1941
Ceidwadol Churchill War
(All parties)
Walter Guinness, Lord Moyne.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Walter Guinness
Barwn 1af Moyne
DSO PC

(1880–1944)
8 Chwefror
1941
22 Chwefror
1942
Ceidwadol
Robert Gascoyne-Cecil 1947.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Robert Gascoyne-Cecil
Viscount Cranborne

AS etholaeth South Dorset
(1893–1972)
22 Chwefror
1942
22 Tachwedd
1942
Ceidwadol
Y Gwir Anrhydeddus
Oliver Stanley

AS etholaeth Westmorland
(1896–1950)
22 Tachwedd
1942
26 Gorffennaf
1945
Ceidwadol
Churchill Caretaker
(Con.N.Lib.)
George Henry Hall 1945.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Henry Hall

AS etholaeth Aberdare
(1881–1965)
3 Awst
1945
4 Hydref
1946
Llafur Attlee
(I & II)
No image.svg Y Gwir Anrhydeddus
Arthur Creech Jones

AS etholaeth Shipley
(1891–1964)
4 Hydref
1946
28 Chwefror
1950
Llafur
No image.svg Y Gwir Anrhydeddus
Jim Griffiths

AS etholaeth Llanelli
(1890–1975)
28 Chwefror
1950
26 Hydref
1951
Llafur
Oliver Lyttelton Visc Chandos.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Oliver Lyttelton
DSO MC

AS etholaeth Aldershot
(1893–1972)
28 Hydref
1951
28 Gorffennaf
1954
Ceidwadol Churchill III
Elizabeth II
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
(1952–present)
No image.svg Y Gwir Anrhydeddus
Alan Lennox-Boyd

AS etholaeth Mid Bedfordshire
(1904–1983)
28 Gorffennaf
1954
14 Hydref
1959
Ceidwadol
Eden
Macmillan
(I & II)
The National Archives UK - CO 1069-166-17 Macleod crop.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Iain Macleod

AS etholaeth Enfield West
(1913–1970)
14 Hydref
1959
9 Hydref
1961
Ceidwadol
Reginald Maudling.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Reginald Maudling

AS etholaeth Barnet
(1917–1979)
9 Hydref
1961
13 Gorffennaf
1962
Ceidwadol
Duncan Sandys 1975.png Y Gwir Anrhydeddus
Duncan Sandys

AS etholaeth Streatham
(1908–1987)
13 Gorffennaf
1962
16 Hydref
1964
Ceidwadol
Douglas-Home
No image.svg Y Gwir Anrhydeddus
Anthony Greenwood

AS etholaeth Rossendale
(1911–1982)
18 Hydref
1964
23 Rhagfyr
1965
Llafur Wilson
(I & II)
Lord Longford 4 Allan Warren.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Frank Pakenham
7th Iarll Longford
PC

(1905–2001)
23 Rhagfyr
1965
6 Ebrill
1966
Llafur
No image.svg Y Gwir Anrhydeddus
Frederick Lee

AS etholaeth Newton
(1906–1984)
6 Ebrill
1966
1 Awst
1966
Llafur

Responsibility for the colonies held by:

Following the British Nationality Act 1981 the term "colony" ceased to be used; Britain's rule over Hong Kong, the last significant colony, ceased in 1997. Britain retains certain overseas territories.

Notes
 1. AS etholaeth Strand until 1918; therewedi AS etholaeth Westminster St George's.

Secretaries from the Colonies[golygu | golygu cod y dudalen]

A few title holders were born in colonies under their portfolio and some beyond:

References[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. American and West Indian colonies cyn 1782, National Archives
 2. 2.0 2.1 Records of the Board of Trade and of successor and related bodies, Department code BT, The National Archives
 3. Council of trade and plantations 1696-1782, in Office-Holders in Modern Britain: Volume 3, Officials of the Boards of Trade 1660-1870, p.28-37. University of London, London, 1974.
 4. Chris Cook and John Stevenson, British Historical Facts 1830–1900 (Macmillan Press 1980) 29.
 5. E.B. Fryde and others, Handbook of British Chronology (3rd edn, Cambridge University Press 1986) 125.


===============================================[golygu | golygu cod y dudalen]

Nodyn:Infobox Government agency The Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions was a United Kingdom Cabinet position created in 1997, with responsibility for the Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR).[1] The position and department were created for John Prescott by merging the positions and responsibilities of the Secretary of State for Environment, the Secretary of State for Transport and some other functions.

Frank Dobson, who had been Shadow Secretary of State for the Environment prior to the 1997 General Election, was made Secretary of State for Health, while Andrew Smith, who had been Shadow Secretary of State for Transport, was made a junior minister at the Department for Education and Employment.

Michael Meacher, who had been Shadow Minister for Environmental Protection within the Shadow Cabinet, was given the non cabinet position of Minister of State for the Environment, and attended cabinet meetings where the Environment was discussed,[2] and a position of Minister of State for Transport was similarly created, initially held by Gavin Strang.

In Mehefin 2001, the department was renamed the Department for Transport, Local Government and the Regions (DTLR), with the Environment portfolio being merged with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food into the Department of Environment, Food and Rural Affairs. All departments were given their own Secretaries of State. In Mai 2002, the Local Government and the Regions portfolios were separated from Transport and given to the Office of the Deputy Prime Minister, which in turn became the Department for Communities and Local Government in Mai 2006.

Transport[golygu | golygu cod y dudalen]

From 1997 to 2001, the Ministers of State with responsibility for Transport were:

John Reid attended cabinet meetings, but was not formally a member of the cabinet, whereas Gavin Strang was given a seat in the cabinet when he held the position.

Environment[golygu | golygu cod y dudalen]

Ministers of State with responsibility for the Environment included

Local government[golygu | golygu cod y dudalen]

Hilary Armstrong was Minister of State with responsibility for Local Government (1997–2001).

References[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. www.archive.official-documents.co.uk Archifwyd 2009-04-10 yn y Peiriant Wayback.
 2. [1]
 3. Chris Mullin A view from the Foothills; extract from The Mail on Sunday 22 Chwefror 2009


Ysgrifennydd Gwladol dros Materion Tramor a'r Gymanwlad
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
Arfbais Llywodraeth Ei Mawrhydi
Official portrait of Mr Jeremy Hunt.jpg
Deilydd
Jeremy Hunt

ers 9 Gorffennaf 2018
Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad
Arddull Ysgrifennydd Tramor
(anffurfiol)
Y Gwir Anrhydeddus
(yn y DU a'r Gymanwladonwealth)
Ei Fawrhydi
(mewn gohebiaeth rhyngwlado)[1]
Aelod o Cabinet
Privy Council
National Security Council
Yn adrodd i Prime Minister of the United Kingdom
Residence No. 1 Carlton Gardens Chevening
Lleoliad Westminster
Penodwr The Monarch
on advice of the Prime Minister
Cyfnod y swydd At Her Majesty's pleasure
Ffurfwyd 27 Mawrth 1782
Deilydd cyntaf Charles James Fox
Dirprwy Minister of State for Europe
Gwefan www.gov.uk

Nodyn:PoliticsUK Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, normally referred to as the Foreign Secretary, is a senior, high-ranking official within the Government of the United Kingdom and head of the Foreign and Commonwealth Office. The Foreign Secretary is a member of the Cabinet, and the post is considered one of the Great Offices of State. It is considered a position similar to that of Foreign Minister in other countries. The Foreign Secretary reports directly to the Prime Minister of the United Kingdom.

The Foreign Secretary's remit includes: relations with foreign countries, matters pertaining to the Commonwealth of Nations and the Overseas Territories in addition to the promotion of British interests abroad.[2] The Foreign Secretary also has ministerial oversight for the Secret Intelligence Service (MI6) and the Government Communications Headquarters (GCHQ).[3] The Foreign Secretary works out of the Foreign Office in Whitehall, and the post's official residences are 1 Carlton Gardens in London and Chevening in Kent. Margaret Beckett, appointed in 2006 by Tony Blair, is the only woman to have held the post.

The current Foreign Secretary is Jeremy Hunt, following Boris Johnson's resignation on 9 Gorffennaf 2018.[4][5]

History[golygu | golygu cod y dudalen]

Nodyn:Uk-fco-history The position of Secretary of State for Foreign Affairs was created in the British governmental reorganisation of 1782, in which the Northern and Southern Departments became the Home and Foreign Offices, respectively. Eventually, the position of Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs came into existence in 1968 with the merger of the functions of Secretary of State for Foreign Affairs and Secretary of State for Commonwealth Affairs into a single Department of State. The India Office was a constituent predecessor department of the Foreign Office, as were the Colonial Office and the Dominions Office.

List of Foreign Secretaries[golygu | golygu cod y dudalen]

Secretaries of State for Foreign Affairs (1782–1968)[golygu | golygu cod y dudalen]

Secretary of State for Foreign Affairs[6]
Delwedd Name[7]
(Birth–Death)
Cyfnod yn y swydd Plaid Gweinyddiaeth Teyrnasiad
(Reign)
Ref.
Charles James Fox00.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Charles James Fox

AS Westminster
(1749–1806)
27 Mawrth
1782
5 Gorffennaf
1782
Chwig Rockingham II Siôr III
Coat of Arms of the United Kingdom (1801-1816).svg
(1760–1820)
[1782 1]
[6]
Thomas Robinson 2nd Baron.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Thomas Robinson
2nd Barwn Grantham
PC

(1738–1786)
13 Gorffennaf
1782
2 Ebrill
1783
Chwig Shelburne
(Chwig–Tori)
[6]
Charles James Fox00.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Charles James Fox

AS Westminster
(1749–1806)
2 Ebrill
1783
19 Rhagfyr
1783
Chwig Fox–North [6]
1stMarquessOfBuckingham.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Nugent-Temple-Grenville
3ydd Iarlll Temple
PC

(1753–1813)
19 Rhagfyr
1783
23 Rhagfyr
1783
Tori Pitt I [6]
Francis Osborne cropped.jpg Ei Ras
Francis Osborne
5ed Dug Leeds
KGPC

(1751–1799)
23 Rhagfyr
1783
Mai
1791
Tori [6]
1st Baron Grenville-cropped.jpg Y Gwir Anrhydeddus
William Grenville
Barwn 1af Grenville
PCPC (Ire)

(1759–1834)
8 Gorffennaf
1791
20 Chwefror
1801
Tori [6]
Earl jenkinson.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Robert Jenkinson
2il Barwn Hawkesbury
PCFRS

AS Rye[1782 2]
(1770–1828)
20 Chwefror
1801
14 Mai
1804
Tori [6]
Addington
1stEarlOfHarrowby.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Dudley Ryder
2il Barwn Harrowby
PCFSA

(1762–1847)
14 Mai
1804
11 Ionawr
1805
Tori Pitt II [6]
Henry Phipps, 1st Earl of Mulgrave by Sir William Beechey.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry Phipps
3rd Barwn Mulgrave
PC

(1755–1831)
11 Ionawr
1805
7 Chwefror
1806
Tori [6]
Charles James Fox00.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Charles James Fox

AS Westminster
(1749–1806)
7 Chwefror
1806
13 Medi
1806
Chwig All the Talents
(Chwig–Tori)
[6]
Charles Grey, 2nd Earl Grey after Sir Thomas Lawrence.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Charles Grey
Is-iarll Howick
PC

AS Northumberland
(1764–1845)
24 Medi
1806
25 Mawrth
1807
Chwig [6]
George Canning by Richard Evans - detail.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Canning

(1770–1827)
25 Mawrth
1807
11 Hydref
1809
Tori Portland II [6]
Henry Bathurst, 3rd Earl Bathurst by William Salter.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry Bathurst
3rd Earl Bathurst
PC

(1762–1834)
11 Hydref
1809
6 Rhagfyr
1809
Tori Perceval [6]
Richard Colley Wellesley, Marquess Wellesley by John Philip Davis ('Pope' Davis).jpg The Most Honourable
Richard Wellesley
1st Marquess Wellesley
KGPCPC (Ire)

(1760–1842)
6 Rhagfyr
1809
4 Mawrth
1812
Independent [6]
Lord Castlereagh Marquess of Londonderry.jpg The Most Honourable
Robert Stewart
2nd Marquess of Londonderry
KGGCHPCPC (Ire)

(1769–1822)
4 Mawrth
1812
12 Awst
1822
Tori Liverpool [6]
George IV
Coat of Arms of the United Kingdom (1816-1837).svg
(1820–1830)
George Canning by Richard Evans - detail.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Canning
FRS

AS 3 constituencies respectively
(1770–1827)
16 Medi
1822
30 Ebrill
1827
Tori [6]
1stEarlOfDudley.jpg Y Gwir Anrhydeddus
John Ward
1st Earl of Dudley
PCFRS

(1781–1833)
30 Ebrill
1827
2 Gorffennaf
1828
Tori Canning
(Canningite–Chwig)
[6]
Goderich
Wellington–Peel
Earlofaberdeen.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Hamilton-Gordon
4th Earl of Aberdeen
KTFRSPCFSA Scot

(1784–1860)
2 Gorffennaf
1828
22 November
1830
Tori [6]
William IV
Coat of Arms of the United Kingdom (1816-1837).svg
(1830–1837)
Lord Palmerston 1855.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry John Temple
3rd Viscount Palmerston
GCBPC

AS 3 constituencies respectively
(1784–1865)
22 November
1830
14 November
1834
Chwig Grey [6]
Melbourne I
Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington by John Jackson cropped.jpg Field MarshalHis Grace
Arthur Wellesley
1st Duke of Wellington
KGGCBGCHPC

(1769–1852)
14 November
1834
18 Ebrill
1835
Tori Wellington Caretaker [6]
Ceidwadol Peel I
Lord Palmerston 1855.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry John Temple
3rd Viscount Palmerston
GCBPC

AS Tiverton
(1784–1865)
18 Ebrill
1835
2 Medi
1841
Chwig Melbourne II [6]
Victoria
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1837–1901)
Earlofaberdeen.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Hamilton-Gordon
4th Earl of Aberdeen
KTFRSPCFSA Scot

(1784–1860)
2 Medi
1841
6 Gorffennaf
1846
Ceidwadol Peel II [6]
Lord Palmerston 1855.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Henry John Temple
3rd Viscount Palmerston
GCBPC

AS Tiverton
(1784–1865)
6 Gorffennaf
1846
26 Rhagfyr
1851
Chwig Russell I [6]
Second Earl Granville.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Granville Leveson-Gower
2nd Earl Granville
PC

(1815–1891)
26 Rhagfyr
1851
27 Chwefror
1852
Chwig [6]
JH Harris 3rd Earl of Malmesbury by JG Middleton crop.jpg Y Gwir Anrhydeddus
James Howard Harris
3rd Earl of Malmesbury
PC

(1807–1889)
27 Chwefror
1852
28 Rhagfyr
1852
Ceidwadol Who? Who? [6]
Lord john russell.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Lord John Russell
FRS

AS the City of London
(1792–1878)
28 Rhagfyr
1852
21 Chwefror
1853
Chwig Aberdeen
(Peelite–Chwig)
[6]
4thEarlOfClarendon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Villiers
4th Earl of Clarendon
KGGCBPC

(1800–1870)
21 Chwefror
1853
26 Chwefror
1858
Chwig [6]
Palmerston I
JH Harris 3rd Earl of Malmesbury by JG Middleton crop.jpg Y Gwir Anrhydeddus
James Howard Harris
3rd Earl of Malmesbury
GCBPC

(1807–1889)
26 Chwefror
1858
18 Gorffennaf
1859
Ceidwadol Derby–Disraeli II [6]
Lord john russell.jpg Y Gwir Anrhydeddus
John Russell
1st Earl Russell
KGPCFRS

(1792–1878)
18 Gorffennaf
1859
3 November
1865
Liberal Palmerston II [6]
Russell II
4thEarlOfClarendon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Villiers
4th Earl of Clarendon
KGGCBPC

(1800–1870)
3 November
1865
6 Gorffennaf
1866
Liberal [6]
Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Edward Stanley
Lord Stanley
PCFRS

AS King's Lynn
(1826–1893)
6 Gorffennaf
1866
9 Rhagfyr
1868
Ceidwadol Derby–Disraeli III [6]
4thEarlOfClarendon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Villiers
4th Earl of Clarendon
KGGCBPC

(1800–1870)
9 Rhagfyr
1868
6 Gorffennaf
1870
Liberal Gladstone I [6]
Second Earl Granville.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Granville Leveson-Gower
2nd Earl Granville
KGPCFRS

(1815–1891)
6 Gorffennaf
1870
21 Chwefror
1874
Liberal [6]
Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Edward Stanley
15th Earl of Derby
PCFRS

(1826–1893)
21 Chwefror
1874
2 Ebrill
1878
Ceidwadol Disraeli II [6]
Robert-Gascoyne-Cecil-3rd-Marquess-of-Salisbury.jpg The Most Honourable
Robert Gascoyne-Cecil
3rd Marquess of Salisbury
KGPCFRSDL

(1830–1903)
2 Ebrill
1878
28 Ebrill
1880
Ceidwadol [6]
Second Earl Granville.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Granville Leveson-Gower
2nd Earl Granville
KGPCFRS

(1815–1891)
28 Ebrill
1880
24 Gorffennaf
1885
Liberal Gladstone II [6]
Robert-Gascoyne-Cecil-3rd-Marquess-of-Salisbury.jpg The Most Honourable
Robert Gascoyne-Cecil
3rd Marquess of Salisbury
KGPCFRSDL

(1830–1903)
24 Gorffennaf
1885
6 Chwefror
1886
Ceidwadol Salisbury I [6]
Archibald-Philip-Primrose-5th-Earl-of-Rosebery (cropped).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Archibald Primrose
5th Earl of Rosebery
PCFRS

(1847–1929)
6 Chwefror
1886
3 Awst
1886
Liberal Gladstone III [6]
Stafford Northcote, 1st Earl of Iddesleigh.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Stafford Northcote
1st Earl of Iddesleigh
GCBPCFRS

(1818–1887)
3 Awst
1886
12 Ionawr
1887
Ceidwadol Salisbury II [6]
Robert-Gascoyne-Cecil-3rd-Marquess-of-Salisbury.jpg The Most Honourable
Robert Gascoyne-Cecil
3rd Marquess of Salisbury
KGPCFRSDL

(1830–1903)
14 Ionawr
1887
11 Awst
1892
Ceidwadol [6]
Archibald-Philip-Primrose-5th-Earl-of-Rosebery (cropped).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Archibald Primrose
5th Earl of Rosebery
KGPCFRS

(1847–1929)
18 Awst
1892
11 Mawrth
1894
Liberal Gladstone IV [6]
1st Earl of Kimberley 1897.jpg Y Gwir Anrhydeddus
John Wodehouse
1st Earl of Kimberley
KGPCDL

(1826–1902)
11 Mawrth
1894
21 Gorffennaf
1895
Liberal Rosebery [6]
Robert-Gascoyne-Cecil-3rd-Marquess-of-Salisbury.jpg The Most Honourable
Robert Gascoyne-Cecil
3rd Marquess of Salisbury
KGPCFRSDL

(1830–1903)
29 Gorffennaf
1895
12 November
1900
Ceidwadol Salisbury
(III & IV)

(Con.Lib.U.)
[6]
Marquess of Lansdowne crop.jpg The Most Honourable
Henry Petty-Fitzmaurice
5th Marquess of Lansdowne
KGGCSIGCMGGCIEPC

(1845–1927)
12 November
1900
4 Rhagfyr
1905
Liberal Unionist [6]
Edward VII
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1901–1910)
Balfour
Picture of Edward Grey, 1st Viscount Grey of Fallodon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir Edward Grey
BtDL

AS Berwick-upon-Tweed
(1862–1933)
10 Rhagfyr
1905
10 Rhagfyr
1916
Liberal Campbell-Bannerman [6]
Asquith
(I–III)
George V
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1910–1936)
Asquith Coalition
(Lib.Con.–et al.)
Arthur-James-Balfour-1st-Earl-of-Balfour.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Arthur Balfour
OMFRSDL

AS the City of London
(1848–1930)
10 Rhagfyr
1916
23 Hydref
1919
Ceidwadol Lloyd George
(I & II)
[6]
Curzon GGBain.jpg The Most Honourable
George Curzon
1st Marquess Curzon of Kedleston
KGGCSIGCIEPC

(1859–1925)
23 Hydref
1919
22 Ionawr
1924
Ceidwadol [6]
Law
Baldwin I
Ramsay-MacDonald.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Ramsay MacDonald

AS Aberavon
(1866–1937)
22 Ionawr
1924
3 November
1924
Llafur MacDonald I [6]
Austen Chamberlain nobel.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir Austen Chamberlain
KG

AS Birmingham West
(1863–1937)
6 November
1924
4 Gorffennaf
1929
Ceidwadol Baldwin II [6]
1910 Arthur Henderson.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Arthur Henderson

AS Burnley
(1863–1935)
7 Gorffennaf
1929
24 Awst
1931
Llafur MacDonald II [6]
Rufus Isaacs.jpg The Most Honourable
Rufus Isaacs
1st Marquess of Reading
GCBGCSIGCIEGCVOPCKC

(1860–1935)
25 Awst
1931
5 November
1931
Liberal National I
(N.Lab.Con.–et al.)
[6]
Portrait of John Simon, 1st Viscount Simon.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir John Simon
GCSIOBE

AS Spen Valley
(1873–1954)
5 November
1931
7 Gorffennaf
1935
Liberal National National II [6]
Sir Samuel Hoare GGBain.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir Samuel Hoare
BtGCSIGBECMGJP

AS Chelsea
(1880–1959)
7 Gorffennaf
1935
18 Rhagfyr
1935
Ceidwadol National III
(Con.N.Lab.–et al.)
[6]
Anthony Eden.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Anthony Eden
MC

AS Warwick & Leamington
(1897–1977)
22 Rhagfyr
1935
20 Chwefror
1938
Ceidwadol [6]
Edward VIII
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1936)
George VI
Coat of arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
(1936–1952)
National IV
1st Earl of Halifax 1947.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Edward Wood
3rd Viscount Halifax
PC

(1881–1959)
21 Chwefror
1938
22 Rhagfyr
1940
Ceidwadol [6]
Chamberlain War
Churchill War
(All parties)
Anthony Eden.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Anthony Eden
MC

AS Warwick & Leamington
(1897–1977)
22 Rhagfyr
1940
26 Gorffennaf
1945
Ceidwadol [6]
Churchill Caretaker
(Con.Lib.N.)
Ernest Bevin cph.3b17494.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Ernest Bevin

(1881–1951)
27 Gorffennaf
1945
9 Mawrth
1951
Llafur Attlee
(I & II)
[6]
Herbert Morrison 1947.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Herbert Morrison

AS Lewisham South
(1888–1965)
9 Mawrth
1951
26 Hydref
1951
Llafur [6]
Anthony Eden.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir Anthony Eden
KGMC

AS Warwick & Leamington
(1897–1977)
28 Hydref
1951
7 Ebrill
1955
Ceidwadol Churchill III [6]
Elizabeth II
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
(1952–present)
Harold Macmillan in 1942.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Harold Macmillan

AS Bromley
(1894–1986)
7 Ebrill
1955
20 Rhagfyr
1955
Ceidwadol Eden [6]
Selwyn Lloyd cropped.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Selwyn Lloyd
CBEQC

AS Wirral
(1904–1978)
20 Rhagfyr
1955
27 Gorffennaf
1960
Ceidwadol [6]
Macmillan
(I & II)
Alec Douglas-Home (c1963).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Alec Douglas-Home
14th Earl of Home
PC

(1903–1995)
27 Gorffennaf
1960
20 Hydref
1963
Ceidwadol [6]
Rab Butler.png Y Gwir Anrhydeddus
Richard Austen Butler
CH

AS Saffron Walden
(1902–1982)
20 Hydref
1963
16 Hydref
1964
Ceidwadol Douglas-Home [6]
Patrick Gordon Walker.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Patrick Gordon Walker

AS Smethwick[1782 5]
(1907–1980)
16 Hydref
1964
22 Ionawr
1965
Llafur Wilson
(I & II)
[6]
Michael Stewart (1966).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Michael Stewart

AS Fulham
(1906–1990)
22 Ionawr
1965
11 Awst
1966
Llafur [6]
George Brown, 1967.jpg Y Gwir Anrhydeddus
George Brown

AS Belper
(1914–1985)
11 Awst
1966
16 Mawrth
1968
Llafur [6]
Michael Stewart (1966).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Michael Stewart

AS Fulham
(1906–1990)
16 Mawrth
1968
17 Hydref
1968
Llafur [6]
^† Died in office.
 1. The Prince of Wales served as Prince Regent from 5 Chwefror 1811.
 2. Elevated to the Peerage of the United Kingdom in November 1803.
 3. Elected to a new constituency in the 1807 general election.
 4. Elected to a new constituency in the 1950 general election.
 5. Lost seat in the 1964 general election.

Secretaries of State for Foreign and Commonwealth Affairs (1968–present)[golygu | golygu cod y dudalen]

Post created through the merger of the Foreign Office and the Commonwealth Office.

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Portrait Name[7]
(Birth–Death)
Cyfnod yn y swydd Party Gweinyddiaeth Sovereign
(Reign)
Ref.
Michael Stewart (1966).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Michael Stewart

AS Fulham
(1906–1990)
17 Hydref
1968
19 Gorffennaf
1970
Llafur Wilson
(I & II)
Elizabeth II
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
(1952–present)
[6]
Alec Douglas-Home (c1963).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir Alec Douglas-Home
KT

AS Kinross and Western Perthshire
(1903–1995)
20 Gorffennaf
1970
4 Mawrth
1974
Ceidwadol Heath [6]
James Callaghan and James Chichester-Clark 1970 (cropped).jpg Y Gwir Anrhydeddus
James Callaghan

AS Cardiff South East
(1912–2005)
5 Mawrth
1974
5 Ebrill
1976
Llafur Wilson
(III & IV)
[6]
Ford A9572 Anthony Crosland crop.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Anthony Crosland

AS Great Grimsby
(1918–1977)
8 Ebrill
1976
19 Chwefror
1977
Llafur Callaghan [6]
David Owen-1.jpg Y Gwir Anrhydeddus
David Owen

AS Plymouth Devonport
(born 1938)
22 Chwefror
1977
4 Mai
1979
Llafur [6]
Peter Carington 1984.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Peter Carington
6th Barwn Carrington
KCMGMCPCDL

(1919–2018)
5 Mai
1979
5 Ebrill
1982
Ceidwadol Thatcher I [6]
Zconcam61.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Francis Pym
MC

AS Cambridgeshire
(1922–2008)
6 Ebrill
1982
11 Gorffennaf
1983
Ceidwadol [6]
Geoffrey Howe.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Sir Geoffrey Howe
QC

AS East Surrey
(1926–2015)
11 Gorffennaf
1983
24 Gorffennaf
1989
Ceidwadol Thatcher II [6]
Thatcher III
Major PM full.jpg Y Gwir Anrhydeddus
John Major

AS Huntingdon
(born 1943)
24 Gorffennaf
1989
26 Hydref
1989
Ceidwadol [6]
Lord Hurd (cropped).jpg Y Gwir Anrhydeddus
Douglas Hurd
CBE

AS Witney
(born 1930)
26 Hydref
1989
5 Gorffennaf
1995
Ceidwadol [6]
Major I
Major II
Malcolm Rifkind.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Malcolm Rifkind
QC

AS Edinburgh Pentlands
(born 1946)
5 Gorffennaf
1995
2 Mai
1997
Ceidwadol [6]
Robin Cook-close crop.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Robin Cook

AS Livingston
(1946–2005)
2 Mai
1997
8 Gorffennaf
2001
Llafur Blair
(I–III)
[6]
Jack straw.JPG Y Gwir Anrhydeddus
Jack Straw

AS Blackburn
(born 1946)
8 Gorffennaf
2001
5 Mai
2006
Llafur [6]
Margaret Beckett May 2007 cropped.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Margaret Beckett

AS Derby South
(born 1943)
5 Mai
2006
28 Gorffennaf
2007
Llafur [6]
David Miliband 2.jpg Y Gwir Anrhydeddus
David Miliband

AS South Shields
(born 1965)
28 Gorffennaf
2007
11 Mai
2010
Llafur Brown [6]
William Hague 2010 cropped.jpg Y Gwir Anrhydeddus
William Hague
FRSL

AS Richmond (Yorks)
(born 1961)
11 Mai
2010
14 Gorffennaf
2014
Ceidwadol Cameron–Clegg
(Con.L.D.)
[6]
Official portrait of Mr Philip Hammond crop 2.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Philip Hammond

AS Runnymede and Weybridge
(born 1955)
14 Gorffennaf
2014
13 Gorffennaf
2016
Ceidwadol [6]
Cameron II
Boris Johnson July 2016.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Boris Johnson

AS Uxbridge and South Ruislip
(born 1964)
13 Gorffennaf
2016
9 Gorffennaf
2018
Ceidwadol Mai I [6][8]
Mai II
Official portrait of Mr Jeremy Hunt crop 2.jpg Y Gwir Anrhydeddus
Jeremy Hunt

AS South West Surrey
(born 1966)
9 Gorffennaf
2018
Incumbent Ceidwadol [9]
http://newspapers.library.wales/view/3587918/3587922Nodyn:Infobox person/Wikidata

{{infobox person/Wikidata|fetchwikidata=ALL|onlysourced=no}}


Llun ar Cym yn unig

{{infobox person/Wikidata

|image=E-J-Griffiths.jpg

|caption=Ellis Jones Ellis-Griffith

|fetchwikidata=ALL

|onlysourced=no}}

TEMPLAD BLWCH ETHOLIAD[golygu | golygu cod y dudalen]

LLAFUR[golygu | golygu cod y dudalen]

ILP[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Blaid Democrataidd Cenedlaethol a Llafur[golygu | golygu cod y dudalen]

Plaid Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Ceidwadwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Unoliaethwr (Unionist)[golygu | golygu cod y dudalen]

DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL[golygu | golygu cod y dudalen]

Democratiaid Cymdeithasol[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhyddfrydwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhyddfrydwr y Glymblaid (1922)[golygu | golygu cod y dudalen]

Gynghrair Democratiaid Cymdeithasol - Rhyddfrydol[golygu | golygu cod y dudalen]

Y Blaid Unoliaethol Ryddfrydol (Liberal Unionists)[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhyddfrydwyr Cenedlaethol (National Liberals)[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhyddfrydwr Annibynnol[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhyddfrydwr Llafur[golygu | golygu cod y dudalen]

ANNIBYNOL (gwleidydd)[golygu | golygu cod y dudalen]

Refferendwm[golygu | golygu cod y dudalen]

UKIP[golygu | golygu cod y dudalen]

Plaid Gristionogol[golygu | golygu cod y dudalen]

ProLife Alliance[golygu | golygu cod y dudalen]

BNP[golygu | golygu cod y dudalen]

Ecoleg[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwyrdd[golygu | golygu cod y dudalen]

Deddf Naturiol (natural law)[golygu | golygu cod y dudalen]

Plaid Gomiwnyddol Prydain[golygu | golygu cod y dudalen]

Llafur Sosialaidd[golygu | golygu cod y dudalen]

HEB DOLEN PLAID[golygu | golygu cod y dudalen]

MWYAFRIF[golygu | golygu cod y dudalen]

NIFER[golygu | golygu cod y dudalen]

DAL[golygu | golygu cod y dudalen]

CIPIO[golygu | golygu cod y dudalen]

Cipio Sedd Newydd[golygu | golygu cod y dudalen]

DIWEDD[golygu | golygu cod y dudalen]

Etholiad cyffredinol blwyddyn: Etholaeth
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur
Plaid Lafur Annibynol (ILP)
NDP
Plaid Cymru
Ceidwadwyr
Unoliaethwr
Democratiaid Rhyddfrydol
Dem Cymdeithasol
Rhyddfrydol
Rhyddfrydwr y Glymblaid
Cyngrhair Dem Cym - Rhyddfrydol
Unoliaethol Ryddfrydol
Rhyddfrydwr Cenedlaethol
Rhyddfrydwr Annibynol
Rhyddfrydwr Llafur
Annibynnol
Refferendwm
Plaid Annibyniaeth y DU
Plaid Gristionogol
Prolife Alliance
BNP
Plaid Ecoleg
Gwyrdd
Deddf Naturiol
Plaid Gomiwnyddol Prydain
Llafur Sosialaidd
(enw)
Mwyafrif
Y nifer a bleidleisiodd
Llafur yn cadw Gogwydd
Llafur yn disodli Rhyddfrydol Gogwydd
Plaid Cymru yn cipio etholaeth newydd

Dewis Lliw ac Enw[golygu | golygu cod y dudalen]

Dewis-lliwiau http://html-color-codes.info/]Lliwiau


Nodyn:Enw Plaid/meta/lliw

#Rhif lliw

Nodyn:Enw Plaid/meta/enwbyr

Enw bach [.[Categori:Nodiadau enwau pleidiau|Enw go iawn plaid]]


Categoriau AS[golygu | golygu cod y dudalen]

{{DEFAULTSORT:Roberts, John }}

[[Categori:Genedigaethau 1863]]

[[Categori:Marwolaethau 1955]]

[[Categori:Aelodau Seneddol y Deyrnas Unedig]]

[[Categori:Gwleidyddion Cymreig y 19eg ganrif]]

[[Categori:Gwleidyddion Cymreig yr 20fed ganrif]]

Llywio[golygu | golygu cod y dudalen]

{{Llywio| enw = Custodes Rotulorum Cymru | pennyn = Custodes Rotulorum Cymru | corff = [[Custos Rotulorum Môn| Ynys Môn]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Frycheiniog | Sir Frycheiniog]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Gaernarfon | Sir Gaernarfon]] {{w}} [[Custos Rotulorum Ceredigion| Ceredigion]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Gaerfyrddin | Sir Gaerfyrddin]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Ddinbych | Sir Ddinbych]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir y Fflint | Sir y Fflint]] {{w}} [[Custos Rotulorum Morgannwg | Morgannwg]] {{w}} [[Custos Rotulorum Feirionnydd | Sir Feirionnydd]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Fynwy| Sir Fynwy]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Drefaldwyn | Sir Drefaldwyn]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Benfro | Sir Benfro]] {{w}} [[Custos Rotulorum Sir Faesyfed | Sir Faesyfed]] }}

 1. "Public List" (PDF). Protocol and Liaison Service. United Nations. 24 Awst 2016. Cyrchwyd 10 Medi 2017.
 2. "Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs". Government of the United Kingdom. Cyrchwyd 4 Medi 2014.
 3. "Ministerial responsibility". GCHQ. 23 Mawrth 2016. Cyrchwyd 25 Mai 2017. Day-to-day ministerial responsibility for GCHQ lies with the Foreign Secretary.
 4. Stewart, Heather (9 Gorffennaf 2018). "Boris Johnson resigns as foreign secretary" (yn en). the Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/09/boris-johnson-resigns-as-foreign-secretary-brexit. Adalwyd 9 Gorffennaf 2018.
 5. Jeremy Hunt replaces Boris Johnson as foreign secretary, in the Guardian, 9 Gorffennaf 2018
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 6.61 6.62 6.63 6.64 6.65 6.66 6.67 6.68 6.69 6.70 6.71 6.72 6.73 6.74 6.75 6.76 6.77 6.78 6.79 6.80 6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 "Past Foreign Secretaries". gov.uk. Government of the United Kingdom. Cyrchwyd 8 Medi 2017.
 7. 7.0 7.1 Including honorifics and constituencies for elected MPs.
 8. "Boris Johnson quits to add to pressure on Mai over Brexit". 9 Gorffennaf 2018. https://www.bbc.com/news/uk-politics-44770847.
 9. "Jeremy Hunt replaces Boris Johnson as foreign secretary". 9 Gorffennaf 2018. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44774702.