Neidio i'r cynnwys

Cymorth:Canllaw Pum Munud

Oddi ar Wicipedia

Canllaw Pum Munud

Mae'r canlynol yn gweithio unrhyw le o fewn y testun:        
Disgrifiad Teipiwch hyn ... a dyma sydd i'w weld
Testun italig

''italig''

italig

Testun bras (bold)

'''testun bras'''

testun bras

Testun bras ac italig

'''''Testun bras ac italig'''''

Testun bras ac italig

Dolen i erthygl arall

Glas: dolen lwyddiannus;
Coch: dolen aflwyddiannus

[[Gwyfyn]]

[[Gwyfyn]]od

Gwyfyn

Gwyfynod

Peipen sy'n newid yr hyn a welir ar y sgrin

[[Hyde, Manceinion Fwyaf|Hyde]]

Hyde

Treigladau: defnyddiwch yr un system i greu treiglad

yng [[Cymru|Nghymru]]

yng Nghymru

Dolenni i ran o erthygl

[[Cymru#Economi]]
[[Cymru#Economi|economeg y wlad]]

Cymru#Economi
economeg y wlad

Dolen goch
mae dolen goch yn arwain i nunlle - dydy'r dudalen neu'r erthygl heb ei chreu eto.

[[erthygl ar goll]]

erthygl ar goll

Ffynhonnell (neu "gyfeiriadau")
mae'r ffynhonnell o fewn yr erthygl yn ymddangos ble y gosodir y Nodyn {{cyfeiriadau}} - fel arfer tua gwaelod yr erthygl.

Trysorau'r<ref>Llyfrgell Genedlaethol Cymru</ref> Genedl.<ref>http://www.w3.org/</ref>

Cyfeiriadau: {{cyfeiriadau}}

Trysorau'r[1] Genedl.[2]

Cyfeiriadau:

 1. Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 2. http://www.w3.org/
Arwyddo ar Dudalennau Sgwrs
Nid mewn erthygl!

~~~~

Enw'r Defnyddiwr (sgwrs) 18:30, 10 Mawrth 2013 (UTC)

Gwefan

http://www.wicipediacymraeg.org

http://www.wicipediacymraeg.org

Dolen i wefan

[http://www.wicipediacymraeg.org]

[1]

Dolen i wefan ac enw

[http://www.wicipediacymraeg.org Wicipedia]

Wicipedia

Croesi allan eich sylw
i ddangos eich bod wedi newid eich meddwl

<s>Yn fy marn i dydy'r erthygl ddim yn ddiduedd.</s>

Yn fy marn i dydy'r erthygl ddim yn ddiduedd.

Cuddio testun yn yr erthygl
cyn newid y rhan hon darllenwch Wicipedia:Cymorth

<!--Yn fy marn dydy'r erthygl ddim yn ddiduedd.-->

Delwedd

[[Delwedd:Wicipedia rwls ok.png|bawd|Testun]]

Testun
Angen Ffynhonnell
nodyn handi i dacluso pethau.

Trysorau'r Genedl.{{angen ffynhonnell}}

Trysorau'r Genedl.[angen ffynhonnell]

Categori

ychwanegwch gategori mewn erthygl

tua'i gwaelod.
[[Categori:Pobl yn ôl galwedigaeth]]

Pobl yn ôl galwedigaeth
Nodyn: bydd y Categori yn ymddangos ar waelod y dudalen ar ôl dangos arolwg neu ei safio.

Mae'r canlynol yn gweithio ar gychwyn llinell YN UNIG:    
Disgrifiad Teipiwch hyn ... a dyma sydd i'w weld
Ailgyfeirio (redirect)
mae tudalennau ailgyfeirio yn ddolennau ychwanegol sy'n arwain i erthyglau.

#AILGYFEIRIO [[Y dudalen darged]]

Y dudalen darged

Ailgyfeirio i ran o erthygl (i benawdau)

#REDIRECT [[Saunders Lewis#Dramâu]]

Saunders Lewis#Dramâu

Pennawd
mae'r "Tabl Cynnwys" yn cael ei greu'n otomatig
pan y ceir 4 neu fwy o benawdau.

==Lefel 2==
===Lefel 3===
====Lefel 4====
=====Lefel 5=====
======Lefel 6======

Nodyn: lefel 1   =Level 1=  ydy'r sgript arferol

Lefel 2

Lefel 3

Lefel 4

Lefel 5
Lefel 6
Penawdau
nad ydynt i'w cynnwys yn y Tabl Cynnwys

; Enw'r Pennawd

rhowch semi colon ";" o flaen eich testun e.e. ;Dramâu

Dramâu

ond ni fydd yn ymddangos yn y Tabl Cynnwys
Bwledi

* Gwartheg
* Ceffylau
** Cobiau Cymreig
** Merlod Cymreig
* Moch

 • Gwartheg
 • Ceffylau
  • Cobiau Cymreig
  • Merlod Cymreig
 • Moch
Rhestr rhifau

# Un
# Dau
## Dau pwynt un
## Dau pwynt dau
# Tri

 1. Un
 2. Dau
  1. Dau pwynt un
  2. Dau pwynt dau
 3. Tri
Mewnosod testun
defnyddiwn hyn yn aml pan rydym yn ateb ar Dudalen Sgwrs: mae'n haws dilyn y sgwrs!

dim mewnosodiad (dyma sy'n arferol)
:mewnosodiad cyntaf
::yr ail fewnosodiad
:::y trydydd mewnosodiad

dim mewnosodiad (dyma sy'n arferol)

mewnosodiad cyntaf
yr ail fewnosodiad
y trydydd mewnosodiad

Gweler hefyd