Cyfnodau daearegol

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Blynyddoedd a fu3,6 Epoc /
Cyfres
Cyfnod Daearegol4,5 Gorgyfnod Eon Digwyddiadau pwysicaf
Heddiw Holosen Cwaternaidd Cainosöig Ffanerosöig  
11,430 Pleistosen Difodiant llawer o famaliaid. Esblygiad llawn dyn modern.
1.81 miliwn Pliosen Trydyddol Neogenaidd  
5.33 miliwn Miosen
23.0 miliwn Oligosen Paleogenaidd
37.2 miliwn Eosen
55.8 miliwn Paleosen
65.5 miliwn*   Cretasaidd Mesosöig Deinosoriaid yn cyrraedd eu nifer mwyaf niferus ac wedyn yn cael ei difodi. Mamaliaid gyda ôl-ysgar cyntefig.
146 miliwn Jwrasig Mamaliaid bolgodog, adar cyntaf, planhigion blodeuol cyntaf.
200 miliwn Triasig Deinosoriaid cyntaf, mamaliaid sy'n dodwy wyau.
251 miliwn* Permaidd Paleosöig Tua 95 y cant o anifeiliaid a phlanhigion y byd yn cael eu difodi.
299 miliwn Carbonifferaidd1 Pensylfanaidd Pryfed yn niferus iawn, ymlusgiaid cyntaf, Fforestydd Glo.
318 miliwn Mississippian Coed mawr cyntefig.
359 miliwn Defonaidd Amffibiaid, cnwpfwsoglau a marchrawn cyntaf; progymnospermau (planhigion had cyntaf) yn ymddangos
416 miliwn* Silwraidd Planhigion tir cyntaf.
443 miliwn* Ordofigaidd Anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn bennaf.
488 miliwn* Cambriaidd Cynnydd sydyn yn yr amrwyiaeth o anifeiliaid a phlanhigion.
542 miliwn* Neoproterosöig2 Proterosöig Cyn-Gambriaidd7 Anifeiliaid amlgellog cyntaf
1.0 biliwn Mesoproterosöig  
1.6 biliwn Paleoproterosöig Organebau ungellog cymhleth cyntaf
2.5 biliwn Archeaidd Organebau ungellog syml
3.8 biliwn Hadeaidd8

4.1 biliwn- y garreg hynaf y gwyddom amdano;
4.4 biliwn- y mwyn hynaf y gwyddom amdano;
4.57 biliwn- ffurfiad y Ddaear