Llinell amser ddaearegol

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad oddi wrth Cyfnodau daearegol)
Neidio i: llywio, chwilio
 Rhybudd! Broom icon.png Er bod peth gwybodaeth o werth ar y dudalen hon, nid yw'r erthygl fel y mae yn cyrraedd y safon angenrheidiol i'w chynnwys ar Wicipedia.
Os na chaiff yr erthygl ei gwella'n ddigonol ymhen wythnos wedi 27 Tachwedd 2015, fe all gael ei dileu. Os caiff yr erthygl ei gwella'n sylweddol, wedyn mae croeso i chi dynnu'r neges hon oddi ar y dudalen. Ceir rhestr o erthyglau sydd angen eu gwella yma.


Blynyddoedd CP3,6 Cyfres
Epoc
Cyfnod
Period4,5
Gorgyfnod
Era
Eon Digwyddiadau pwysicaf
Heddiw Holosen Cwaternaidd Cainosöig Ffanerosöig  
11,430 Pleistosen Difodiant llawer o famaliaid. Esblygiad llawn dyn modern.
1.81 miliwn Pliosen Trydyddol Neogenaidd  
5.33 miliwn Miosen
23.0 miliwn Oligosen Paleogenaidd
37.2 miliwn Eosen
55.8 miliwn Paleosen
65.5 miliwn*   Cretasaidd Mesosöig Deinosoriaid yn cyrraedd eu nifer mwyaf niferus ac wedyn yn cael ei difodi. Mamaliaid gyda ôl-ysgar cyntefig.
146 miliwn Jwrasig Mamaliaid bolgodog, adar cyntaf, planhigion blodeuol cyntaf.
200 miliwn Triasig Deinosoriaid cyntaf, mamaliaid sy'n dodwy wyau.
251 miliwn* Permaidd Paleosöig Tua 95 y cant o anifeiliaid a phlanhigion y byd yn cael eu difodi.
299 miliwn Carbonifferaidd1 Pensylfanaidd Pryfed yn niferus iawn, ymlusgiaid cyntaf, Fforestydd Glo.
318 miliwn Mississippian Coed mawr cyntefig.
359 miliwn Defonaidd Amffibiaid, cnwpfwsoglau a marchrawn cyntaf; progymnospermau (planhigion had cyntaf) yn ymddangos
416 miliwn* Silwraidd Planhigion tir cyntaf.
443 miliwn* Ordofigaidd Anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn bennaf.
488 miliwn* Cambriaidd Cynnydd sydyn yn yr amrwyiaeth o anifeiliaid a phlanhigion.
542 miliwn* Neoproterosöig2 Proterosöig Cyn-Gambriaidd7 Anifeiliaid amlgellog cyntaf
1.0 biliwn Mesoproterosöig  
1.6 biliwn Paleoproterosöig Organebau ungellog cymhleth cyntaf
2.5 biliwn Archeaidd Organebau ungellog syml
3.8 biliwn Hadeaidd8

4.1 biliwn- y garreg hynaf y gwyddom amdano;
4.4 biliwn- y mwyn hynaf y gwyddom amdano;
4.57 biliwn- ffurfiad y Ddaear