Llinell amser ddaearegol

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad oddi wrth Cyfnodau daearegol)
Neidio i: llywio, chwilio
 Rhybudd! Broom icon.png Er bod peth gwybodaeth o werth ar y dudalen hon, nid yw'r erthygl fel y mae yn cyrraedd y safon angenrheidiol i'w chynnwys ar Wicipedia.
Os na chaiff yr erthygl ei gwella'n ddigonol ymhen wythnos wedi 9 Chwefror 2016, fe all gael ei dileu. Os caiff yr erthygl ei gwella'n sylweddol, wedyn mae croeso i chi dynnu'r neges hon oddi ar y dudalen. Ceir rhestr o erthyglau sydd angen eu gwella yma.


Blynyddoedd CP3,6 Cyfres
Epoc
Cyfnod
Period4,5
Gorgyfnod
Era
Eon Digwyddiadau pwysicaf
Heddiw Holosen Cwaternaidd Cainosöig Ffanerosöig  
11,430 Pleistosen Difodiant llawer o famaliaid. Esblygiad llawn dyn modern.
1.81 miliwn Pliosen Trydyddol Neogenaidd  
5.33 miliwn Miosen
23.0 miliwn Oligosen Paleogenaidd
37.2 miliwn Eosen
55.8 miliwn Paleosen
65.5 miliwn*   Cretasaidd Mesosöig Deinosoriaid yn cyrraedd eu nifer mwyaf niferus ac wedyn yn cael ei difodi. Mamaliaid gyda ôl-ysgar cyntefig.
146 miliwn Jwrasig Mamaliaid bolgodog, adar cyntaf, planhigion blodeuol cyntaf.
200 miliwn Triasig Deinosoriaid cyntaf, mamaliaid sy'n dodwy wyau.
251 miliwn* Permaidd Paleosöig Tua 95 y cant o anifeiliaid a phlanhigion y byd yn cael eu difodi.
299 miliwn Carbonifferaidd1 Pensylfanaidd Pryfed yn niferus iawn, ymlusgiaid cyntaf, Fforestydd Glo.
318 miliwn Mississippian Coed mawr cyntefig.
359 miliwn Defonaidd Amffibiaid, cnwpfwsoglau a marchrawn cyntaf; progymnospermau (planhigion had cyntaf) yn ymddangos
416 miliwn* Silwraidd Planhigion tir cyntaf.
443 miliwn* Ordofigaidd Anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn bennaf.
488 miliwn* Cambriaidd Cynnydd sydyn yn yr amrwyiaeth o anifeiliaid a phlanhigion.
542 miliwn* Neoproterosöig2 Proterosöig Cyn-Gambriaidd7 Anifeiliaid amlgellog cyntaf
1.0 biliwn Mesoproterosöig  
1.6 biliwn Paleoproterosöig Organebau ungellog cymhleth cyntaf
2.5 biliwn Archeaidd Organebau ungellog syml
3.8 biliwn Hadeaidd8

4.1 biliwn- y garreg hynaf y gwyddom amdano;
4.4 biliwn- y mwyn hynaf y gwyddom amdano;
4.57 biliwn- ffurfiad y Ddaear