Confensiwn Rotterdam

Oddi ar Wicipedia
Map of Rotterdam Convention.svg
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolcytundeb amlochrog Edit this on Wikidata
Dyddiad10 Medi 1998 Edit this on Wikidata
LleoliadRotterdam Edit this on Wikidata

Mae Confensiwn Rotterdam yn gytundeb amlochrog i hyrwyddo cyfrifoldebau a rennir mewn perthynas â mewnforio cemegau peryglus. Mae'r confensiwn yn hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth yn agored ac yn galw ar allforwyr cemegau peryglus i ddefnyddio labelau cywir, cynnwys cyfarwyddiadau sut i'w trin yn ddiogel, a hysbysu darpar brynwyr o unrhyw gyfyngiadau neu waharddiadau hysbys. Gall gwledydd llofnodol benderfynu a ddylid caniatáu neu wahardd mewnforio cemegau a restrir yn y cytundeb, ac mae'n ofynnol i wledydd allforio sicrhau bod cynhyrchwyr o fewn eu hawdurdodaeth yn cydymffurfio.

Yn 2012, unodd Ysgrifenyddiaethau confensiynau Basel a Stockholm, yn ogystal ag UNEP - rhan o Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Rotterdam, i greu un Ysgrifenyddiaeth yn gwasanaethu'r tri chonfensiwn.[1] Mae'r tri chonfensiwn bellach yn dal Cynadleddau'r Partion gefn wrth gefn fel rhan o'u penderfyniadau i gydweithio.

Cynhaliwyd nawfed cyfarfod Cynhadledd Rotterdam[2] rhwng 29 Ebrill a 10 Mai 2019 yn Genefa, y Swistir.

Sylweddau a gwmpesir o dan y Confensiwn[golygu | golygu cod]

Gofal: nid yw'r sillafiadau isod yn rhai wedi'u safoni.
 • 2,4,5-T a'i halwynau a'i esterau
 • Alachlor
 • Aldicarb
 • Aldrin
 • Asbestos - Actinolite, Anthophyllite, Amosite, Crocidolite, a Tremolite yn unig
 • Benomyl (rhai fformwleiddiadau)
 • Binapacryl
 • Captafol
 • Carbofuran (rhai fformwleiddiadau)
 • Clordan
 • Ffurf clordymor
 • Clorobenzilate
 • DDT
 • Dieldrin
 • Dinitro-ortho-cresol (DNOC) a'i halwynau
 • Deinoseb a'i halwynau a'i esterau
 • 1,2-dibromoethan (EDB)
 • Endosulfan
 • Deuclorid ethylene
 • Ethylene ocsid
 • Fflworoacetamid
 • Hexachlorocyclohexane (isomers cymysg)
 • Heptachlor
 • Hecsachlorobensen
 • Lindane
 • Cyfansoddion mercwri gan gynnwys cyfansoddion mercwri anorganig ac organometalig
 • Methamidoffos (rhai fformwleiddiadau)
 • Methyl parathion (rhai fformwleiddiadau)
 • Monocrotoffos
 • Parathion
 • Pentachlorophenol a'i halwynau a'i esterau
 • Phosphamidon (rhai fformwleiddiadau)
 • Deuffenylau wedi'u polybromineiddio (PBB)
 • Deuffenylau polyclorinedig (PCB)
 • terphenyls polyclorinedig (PCT)
 • Tetraethyl plwm
 • Plwm tetramethyl
 • Thiram (rhai fformwleiddiadau)
 • Toxaphene
 • Cyfansoddion tributyltin
 • Tris (2,3-dibromopropyl) ffosffad (TRIS) [3]

Sylweddau y bwriedir eu hychwanegu at y Confensiwn[golygu | golygu cod]

Penderfynodd Pwyllgor Adolygu Cemegol Confensiwn Rotterdam[4] argymell i seithfed Gynhadledd cyfarfod y pleidiau yn 2015 ei fod yn ystyried rhestru'r cemegau canlynol yn Atodiad III i'r confensiwn:

 • asbestos Chrysotile (trafodaeth wedi ei gohirio o gyfarfod blaenorol Cynhadledd y Pleidiau).
 • Ffenthion (fformiwleiddiadau cyfaint isel iawn (ULV) ar neu'n uwch na 640 g cynhwysyn gweithredol / L)
 • Fformwleiddiadau hylif sy'n cynnwys paraquat dichloride ar neu'n uwch na 276 g/L, sy'n cyfateb i ïon paraquat ar neu'n uwch na 200 g/L
 • Trichlorfon

Gwladwriaethau[golygu | golygu cod]

Yn Hydref 2018, mae gan y confensiwn 161 o bartïon, sy'n cynnwys 158 o aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig, Ynysoedd Cook, Gwladwriaeth Palesteina, a'r Undeb Ewropeaidd . Un wladwriaeth nad yw'n aelod yw'r Unol Daleithiau.

Gweld hefyd[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Joint Portal of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions > Secretariat > Overview". brsmeas.org. Cyrchwyd 2016-06-17.
 2. "Meetings of the conferences of the Parties to the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions".
 3. "Annex III Chemicals". pic.int. Cyrchwyd 31 July 2020.
 4. Chemicals recommended for listing in Annex III.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]