Neidio i'r cynnwys

Community (cyfres teledu)

Oddi ar Wicipedia
Community
Enghraifft o'r canlynolcyfres deledu Edit this on Wikidata
CrëwrDan Harmon Edit this on Wikidata
GwladUnol Daleithiau America Edit this on Wikidata
Dechreuwyd17 Medi 2009 Edit this on Wikidata
Daeth i ben2 Mehefin 2015 Edit this on Wikidata
Genresitcom ar deledu Americanaidd, college life television program, comedi sefyllfa Edit this on Wikidata
Prif bwnccommunity college Edit this on Wikidata
Yn cynnwysCommunity, season 1, Community, season 2, Community, season 3, Community, season 4, Community, season 5, Community, season 6 Edit this on Wikidata
Hyd22 munud Edit this on Wikidata
Cwmni cynhyrchuUniversal Television Edit this on Wikidata
CyfansoddwrLudwig Göransson Edit this on Wikidata
DosbarthyddSony Pictures Television Edit this on Wikidata
Iaith wreiddiolSaesneg Edit this on Wikidata[1]
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Cyfres deledu gomedi Americanaidd yw Community a grëwyd gan Dan Harmon a ddarlledwyd ar NBC ac Yahoo! Screen rhwng 17 Medi 2009 a 2 Mehefin 2015. Mae'r gyfres yn dilyn cast ensemble o gymeriadau a chwaraewyd gan Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase, a Jim Rash mewn coleg cymunedol yn nhref ffuglennol Greendale, Colorado. Mae'n gwneud defnydd trwm o meta-hiwmor a cyfeiriadau diwylliant pop, yn aml yn parodïo ystrydebau ffilm a theledu.

Seiliodd Harmon y rhaglen ar ei brofiadau ei hun yn mynychu coleg cymunedol. Ysgrifennwyd pob pennod yn unol â thempled "cylch stori" Harmon, dull a ddyluniwyd i greu straeon effeithiol, strwythuredig. Gweithiodd Harmon fel 'showrunner' y gyfres am ei dri chyfres cyntaf, ond collodd ei swydd cyn y pedwerydd cyfres a'i ddisodli gan yr awduron David Guarascio a Moses Port. Ar ôl ymateb llugoer i'r pedwerydd cyfres gan gefnogwyr a beirniaid, cafodd Harmon ei ail-gyflogi ar gyfer pumed tymor y sioe, ac ar ôl hynny cafodd ei ganslo gan NBC. Comisiynodd Yahoo! Screen y chweched cyfres, yr un derfynol, a ddaeth i ben ar 2 Mehefin 2015.

Derbyniodd Community clod beirniadol am yr actio a'r ysgrifennu, ymddangosodd ar restrau "gorau" diwedd blwyddyn nifer o feirniaid ar gyfer 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, a 2015, a datblygwyd dilyniad cwlt.

Gosodiad[golygu | golygu cod]

Mae Jeff Winger yn cael ei ddiarddel o'r bar a gwahardd o'i gwmni cyfreithiol pan ddarganfyddir ei fod wedi dweud celwydd am feddu ar radd baglor o Brifysgol Columbia. Mae hyn yn ei adael heb unrhyw ddewis ond cofrestru yng Ngholeg Cymunedol Greendale er mwyn ennill gradd dilys. Mae Jeff wedi ei ddenu'n gyflym at ei cyd-myfyrwraig gweithredydd, Britta Perry, ac yn esgus redeg grŵp astudio er mwyn treulio amser gyda hi.

Fodd bynnag, nid yw pethau'n mynd i gynllun pan mae hi'n gwahodd Abed Nadir, nerd sy'n caru diwylliant pop, a mae fe'n dod â chyd-ddisgyblion eraill: Shirley Bennett, mam sengl chrefyddol iawn, gor-gyflawnwr naïf Annie Edison, cyn seren bêl-droed Americanaidd ysgol uwchradd Troy Barnes, a'r miliwnydd oedrannus sinigaidd Pierce Hawthorne. Er gwaethaf eu gwahaniaethau, mae aelodau'r grŵp yn dod yn ffrindiau agos yn glou.

Wrth gymryd rhai dosbarthiadau gyda'i gilydd semester ar ôl semester, mae aelodau'r grŵp yn aml yn cael eu rhaffu i helpu Deon lliwgar y coleg, Craig Pelton, yn ei gynlluniau i wneud i'r ysgol ymddangos yn fwy parchus, yn ogystal â gorfod delio â antics eu hathro ansefydlog (ac yn y pen draw eu cyd-ddisgybl) Ben Chang.

Mae cyfres un yn dilyn creadigaeth y grŵp astudio gan Jeff, a'u anturiaethau a'u anffodion. Mae cyfres dau yn parhau â'u hail flwyddyn yn Greendale. Gorfodir Chang i ymrestru fel myfyriwr ac mae'n ceisio ymuno â'r grŵp astudio, wrth gynllunio dial yn eu herbyn yn gyfrinachol. Yn y cyfamser, mae'r Deon Craig Pelton yn cael ei orfodi i ymladd dros balchder Greendale yn erbyn Deon Spreck o City College, ysgol gelyn Greendale, sy'n arwain yn y pen draw at frwydr peli paent. Yng nghyfres tri, mae'r ysgol o dan fygythiad Chang, sy'n llunio cynllwyn dihiryn i gymryd yr ysgol drosodd. Rhaid i Troy hefyd brwydro i benderfynu fynychu'r Ysgol Atgyweirio Cyflyru Aer, tebyg i gwlt ai peidio.

Cast a chymeriadau[golygu | golygu cod]

Mae'r sioe yn cynnwys cast ensemble o gymeriadau, gan ganolbwyntio ar aelodau'r grŵp astudio a grŵp cylchol o staff Coleg Cymunedol Greendale, gan gynnwys y deon.

 • Joel McHale fel Jeff Winger, cyn-gyfreithiwr sy'n cofrestru yn Greendale ar ôl cael ei wahardd o'i gwmni cyfreithiol am honni ar gam fod ganddo radd baglor. Mae Jeff yn lothario coeglyd, cegog, hunanhyderus, sydd trwy'r amser yn defnyddio pobl er mwyn cael yr hyn y mae ei eisiau, yn aml i beidio â gwneud unrhyw waith. Fodd bynnag, wrth iddo ddod yn agosach at ei grŵp astudio newydd mae'n newid rhai o'i arferion a'i farnau. Dros amser mae'n fwy parod i gwneud aberthau personol dros ei ffrindiau, ac mae'n datgelu'n ddetholus y gall fod yn fwy amyneddgar ac yn llai beirniadol na'r hyn y mae dynion alffa eraill yn ei gynnig yn nodweddiadol.
 • Gillian Jacobs fel Britta Perry, anarchydd hunan-ddiffiniedig, anffyddiwr, ac gweithredwr a deithiodd o amgylch y byd ar ôl gadael yr ysgol uwchradd. Mae Britta yn ymdrechu'n galed i ymddangos yn rhagweithiol, deallus ac aeddfed i eraill, ond fel rheol mae hi'n ymddangos yn rhodresgar ac yn rhagrithiol, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â'i nod i ddod yn therapydd. Er nad yw hi mor bydol-ddoeth neu mor hyddysg ag y mae hi'n meddwl ei bod hi, mae gan Britta awydd gwirioneddol a phwerus i helpu eraill, ac mae ganddi frwdfrydedd ac egni sylweddol yn yr hyn y mae'n rhoi ei hymdrechion ynddo (p'un a yw'n briodol neu wedi eu camosod).
 • Danny Pudi fel Abed Nadir, myfyriwr ffilm o dras Palestina a Gwlad Pwyl, gyda gwybodaeth wyddoniadurol o sioeau teledu a ffilmiau. Mae Abed yn gweld ryngweithio ag eraill trwy ddulliau arferol yn anodd, felly mae aml yn dewis dehongli gweithgareddau bob dydd y grŵp trwy eu cymharu ag ystrydebau ffilm a theledu. Er gwaethaf ei bod allan o gysylltiad â realiti ar brydiau, mae Abed yn arsylwr craff o ymddygiad dynol ac yn aml ef yw aelod doethaf y grŵp.
 • Yvette Nicole Brown fel Shirley Bennett (prif gast, cyfresi 1-5; achlysurol, cyfres 6), mam sengl a Christion lleisiol yn mynd i'r ysgol i gychwyn busnes brownie. Mae Shirley yn cael ei hystyried fel "mam" y grŵp, ond yn aml gall fod yn ormesol yn ei hawydd i helpu ac arwain ei ffrindiau. Er gwaethaf cael tymer boeth a dechrau'r gyfres trwy bod yn bryderus tuag at wahanol safbwyntiau, neu diffyg barn, crefyddol, mae Shirley yn berson caredig iawn gyda set gref o foesau.
 • Alison Brie fel Annie Edison, ieuengaf y grŵp, yn gor-gyflawnwr gymhelliol, yn drefnus yn ddi-baid, ac yn gymharol ddiniwed. Roedd Annie yn hynod amhoblogaidd yn yr ysgol uwchradd ac arfer bod yn gaeth i Adderall, sydd wedi peri iddi fod yn bryderus iawn, ac i ysu i'w brofi ei hun mewn amrywiaeth o grwpiau allgyrsiol er gwaethaf cael ei hystyried eisoes yn naturiol o ddeallus a deniadol gan eraill. Mae hi fel arfer yn hwyliog ac yn hamddenol, ond gall droi’n obsesiynol yn gyflym neu golli ei thymer pan fyddai methu â chyflawni neu pan fyddai wedi cael wrthod rhywbeth y mae hi’n poeni’n gryf amdano, hyd yn oed os yw’n ymwneud â rhywbeth mor syml â beiro.
 • Donald Glover fel Troy Barnes (cyfresi 1-5), cyn-seren pêl-droed Americanaidd ysgol uwchradd a gollodd ei ysgoloriaeth i brifysgol haen-uchaf pan wahanwyd ei ddwy ysgwydd trwy wneud fflip ceg, a wnaeth at bwrpas mewn gwirionedd er mwyn dianc rhag pwysau ei enwogrwydd a'i boblogrwydd. Mae Troy yn cychwyn y gyfres yn ceisio ymddangos yn cŵl ac yn ymddwyn fel bwli a chwaraewr pêl-droed ystrydebol, ond oherwydd dylanwad Abed (sy'n dod yn ffrind gorau iddo yn gyflym), yn y pen draw mae'n teimlo'n gyffyrddus yn croesawu ei ochr nerdy a di-hid.
 • Ken Jeong fel Ben Chang, athro hynod ansefydlog yn Greendale. Mae gwallgofrwydd Chang yn aml yn ei arwain i ymddwyn yn eithafol heb reswm, ac fel arall mae'n yn ffrind ac yn elyn i'r grŵp astudio.
 • Chevy Chase fel Pierce Hawthorne (prif gast, cyfresi 1-4; gwestai, cyfres 5), miliwnydd sy'n cofrestru yn Greendale allan o ddiflastod ac fel ymgais oddefol i hunanddarganfod. Mae Pierce yn aml yn groes i weddill y grŵp astudio oherwydd ei haerllugrwydd, ei ddiffyg empathi a'i feddwl cul. Er gwaethaf ei natur anghymdeithasol a hunanol, mae Pierce eisiau yn enbyd i bod yn rhan â'r grŵp ac weithiau mae'n cynnig mewnwelediad a chyngor gwych, yn rhannol oherwydd perthynas emosiynol a chamweithredol ei deulu ei hun ag ef.
 • Jim Rash fel Craig Pelton (achlysurol, cyfresi 1–2; prif gast, cyfresi 3–6), deon Greendale, sydd eisiau ei ysgol i fod yn fwy tebyg i brifysgol go iawn ac y mae'n mynd i drafferthion eithafol i geisio i'w wneud yn hwyl ac yn wleidyddol gywir, wrth egluro'n aml ei benderfyniadau busnes niferus heb eu datrys. Er ei fod byth yn benodol yn sôn am ei gyfeiriadedd rhywiol (disgrifiwyd unwaith fel "pansexual imp" gan yr Is-Ddeon Robert Laybourne), mae e'n yn crossdresser brwdfrydig, ac mae e'n gwneud ymdrechion cyson ac yn cyffwrdd ac yn fflyrtio'n agored gyda Jeff. Y grŵp astudio yw hoff grŵp myfyrwyr y Deon o bell ffordd, ac mae trwy'r amser yn gwneud esgusodion i wisgo i fyny a dod i siarad â nhw.

Episodau[golygu | golygu cod]


Cyfres Nifer Episodau Dyddiad Dechrau Dyddiad Gorffen Rhwydwaith
1 25 17 Medi 2009 20 Mai 2010 NBC
2 24 23 Medi 2010 12 Mai 2011
3 22 22 Medi 2011 17 Mai 2012
4 13 7 Chwefror 2013 9 Mai 2013
5 13 2 Ionawr 2014 17 Ebrill 2014
6 13 17 Mawrth 2015 2 Mehefin 2015 Yahoo! Screen

Mae'r rhan fwyaf o benodau'n cynnwys teitlau sydd wedi'u cynllunio i swnio fel enwau cyrsiau coleg fel "Cyflwyniad i Ffilm", "Anthropoleg 101" a "Caligraffeg Cydweithredol".[2]

Darlledwyd y cyfres cyntaf am y tro cyntaf ar 17 Medi 2009, ar 9:30pm ET Dydd Iau.[3] Ar ôl tair episod, symudwyd y sioe i ET 8:00pm. Ym mis Hydref 2009, cyhoeddwyd bod y sioe wedi'i adnewyddu am cyfres o dau ddeg dau episod llawn.[4]

Ym mis Ionawr 2010, arbedodd NBC dair episod ychwanegol ar gyfer y tymor cyntaf, yn ei ymestyn i 25 episod.[5] Ar 5 Mawrth 2010, adnewyddwyd Community am ail cyfres a'i dangos am y tro cyntaf ar 23 Medi 2010.[6] Ar 17 Mawrth 2011, adnewyddodd NBC Community am drydydd cyfres.[7] Ar 10 Mai 2012, adnewyddwyd Ccommunity am bedwerydd cyfres yn cynnwys 13 pennod.[8] Ar 10 Mai 2013, adnewyddwyd y sioe am bumed cyfres.[9] Ar 30 Mehefin 2014, cyhoeddwyd y byddai'r sioe yn dychwelyd am chweched cyfres o 13 pennod ar Yahoo! Sgrin.[10]

Webisodau[golygu | golygu cod]

Yn ogystal â'r penodau rheolaidd, cynhyrchodd NBC gyfres o webisodiau. Mae rhai yn canolbwyntio ar fywyd y Deon Pelton ac mae eraill yn cynnwys prosiect Sbaeneg, seibiannau astudio, ac Abed yn copïo bywydau ei ffrindiau a'u troi'n ffilmiau. Mae'r webisodiau hyn i'w gweld ar dudalen flaen gwefan Coleg Cymunedol Greendale ar dudalen yr Adran AV.[11]

Ar 2 Mawrth 2012, cyhoeddwyd y byddai tri webisode animeiddiedig wedi eu darlledu yn gyfan gwbl ar Hulu yn arwain at ddychweliad y gyfres ar 15 Marth 2012. Ysgrifennwyd y webisodes hyn gan Dave Seger a Tom Kauffman o Channel 101 a'u hanimeiddio gan Animax Entertainment, a'u enw yw Abed's Master Key. Yn y webisodiau, daw Abed yn gynorthwyydd i'r Deon Pelton a rhoddir allwedd feistr i Greendale iddo.[12]

Cynhyrchiad[golygu | golygu cod]

Danny Pudi, Gillian Jacobs, Yvette Nicole Brown, Alison Brie a Joel McHale yn San Diego Comic-Con 2012

Pwysleisiodd Dan Harmon bwysigrwydd y cast i wneud cysyniad y comedi weithio. "Roedd castio yn 95 y cant o roi'r sioe at ei gilydd," meddai mewn cyfweliad.[13] Roedd wedi gweithio gyda nifer o aelodau'r cast yn gynharach; Roedd gan Joel McHale, John Oliver, a Chevy Chase i gyd rolau cameo ym mhennod 9 o Water and Power, cyfres ffilm fer a gynhyrchwyd gan Harmon ar gyfer Channel 101.[14] Roedd yr actor Chevy Chase wedi bod yn ffefryn gan Harmon ers amser maith. Er nad oedd yn ddymunol i sitcoms i ddechrau, perswadiwyd ef i gymryd y swydd gan ansawdd ysgrifennu'r sioe. Gwelodd Harmon debygrwydd rhwng Chase a'r cymeriad y mae'n ei chwarae ar y sioe. Er bod Chase yn aml wedi cael ei wawdio am ei ddewisiadau gyrfa, credai Harmon y gallai'r rôl hon fod yn achubol: "Yr hyn sy'n gwneud Chevy a Pierce yn arwrol yw'r gwrthod hwn i stopio."[15] Roedd rhaid i Harmon rybuddio Chase rhag chwarae "wise-ass" y ffordd y mae'n aml yn ei wneud yn ei rolau, gan fod cymeriad Pierce yn ffigwr eithaf pathetig sydd fel arfer yn gasgen y jôc ei hun.

Roedd McHale, yn adnabyddus o'r sioe siarad comedi The Soup ar E!, hefyd (fel Chase) wedi cael argraff da ar ysgrifennu Harmon. Dywedodd fod "sgript Dan mor ben ac ysgwyddau uwchlaw popeth arall yr oeddwn yn ei ddarllen."[16] Apeliodd McHale at Harmon oherwydd ei ansawdd hoffus, a oedd yn caniatáu i'r cymeriad feddu ar rai nodweddion digydymdeimlad heb droi'r gwyliwr yn ei erbyn.[15] Ar gyfer rôl Annie, roedd Harmon am gael rhywun a fyddai'n debyg i Tracy Flick, cymeriad Reese Witherspoon o'r ffilm 1999 Election. Yn wreiddiol, roedd y cynhyrchwyr yn chwilio am Tracy Flick Latina neu Asiaidd, ond ni allent ddod o hyd iddynt. Yn lle hynny fe wnaethant ddod i ben â castio Alison Brie, a oedd yn adnabyddus am ei rôl fel Trudy Campbell ar Mad Men.

Crëwr y gyfres Dan Harmon

Datblygiad[golygu | golygu cod]

Seiliodd Harmon syniad Community ar brofiadau bywyd go iawn ei hun. Mewn ymgais i achub ei berthynas gyda'i gariad ar y pryd, cofrestrodd yng Ngholeg Cymunedol Glendale i'r gogledd-ddwyrain o Los Angeles, lle byddent yn cymryd dosbarth Sbaeneg gyda'i gilydd.[13] Cymerodd Harmon ran mewn grŵp astudio ac, yn erbyn ei reddf ei hun, cafodd cysylltiad agos â'r grŵp o bobl nad oedd ganddo fawr ddim yn gyffredin â nhw. "Roeddwn i yn y grŵp hwn gyda'r penglogau hyn a dechreuais eu hoffi yn fawr," eglura, "er nad oedd ganddyn nhw ddim i'w wneud â'r diwydiant ffilm ac nid oedd gen i ddim i'w ennill ohonyn nhw a dim i'w gynnig iddyn nhw."[15] Gyda hyn fel y cefndir, ysgrifennodd Harmon y sioe gyda phrif gymeriad wedi'i seilio'n bennaf arno'i hun. Roedd e, fel Jeff, wedi bod yn hunan-ganolog ac yn annibynnol i'r eithaf cyn iddo sylweddoli gwerth cysylltu â phobl eraill.

Wrth drafod y broses greadigol y tu ôl i'r ysgrifennu, dywed Harmon fod yn rhaid iddo ysgrifennu'r sioe fel pe bai'n ffilm, nid sitcom. Yn y bôn, nid oedd y broses yn wahanol i'w waith cynharach, heblaw am hyd y rhaglenni a'r targed demograffig.[15]

Ysgrifennu[golygu | golygu cod]

Mae pob episod o Community wedi'i hysgrifennu yn unol â thempled Dan Harmon o "gylchoedd stori" a ddatblygodd tra'n weithio gyda Channel 101.[17] Parhawyd â'r dull ysgrifennu hwn trwy'r pedwerydd tymor heb Harmon. Mae Harmon yn ailysgrifennu pob episod o Community, sy'n helpu iddo benthyg ei lais penodol i'r sioe.[18] Mae aelodau o staff ysgrifennu’r Community wedi cynnwys Liz Cackowski, Dino Stamatopoulos, Chris McKenna, Megan Ganz, Andy Bobrow, Alex Rubens, Tim Saccardo a Matt Warburton. Yn ogystal, ysgrifennodd yr aelod cast Jim Rash, a enillodd Wobr Academi yn 2011 am gyd-ysgrifennu'r ffilm The Descendants, episod yn cyfres pedwar.

Mae'r sioe yn adnabyddus am ei defnydd aml o benodau thematig bob tymor, sy'n defnyddio ystrydebau a trofegau teledu fel cysyniadau un episod sy'n chwarae gydag atal anghrediniaeth wrth gynnal parhad y plot.[19][20] Enghraifft o episod thematig nodedig yw " Remedial Chaos Theory" yng nghyfres 3, lle mae'r cast yn archwilio saith realiti paralel gwahanol yr un noson, gyda'r un amrywiad allweddol yw rholyn o un dis chwe ochrog mewn gêm o Yahtzee y mae Jeff yn defnyddio i ddiswyddo aelod o'r grŵp i fynd i ôl pizza (y seithfed amrywiad yw nad oedd y dis yn cael rholio o gwbl).[21] Themâu episodau aml yw gwyliau blwyddyn ysgol (Calan Gaeaf a'r Nadolig yw'r mwyaf aml), peli paent,[22] a gwahanol fathau o animeiddio.[23][24][25]

Ffilmio[golygu | golygu cod]

Roedd ffilmio'r sioe yn cynnwys llawer o waith byrfyfyr, yn enwedig gan Chevy Chase. Ynglŷn â Chase, dywedodd Harmon ei fod yn “tueddu i feddwl am linellau y gallwch chi gorffen golygfeydd â nhw weithiau”.[26] Soniodd hefyd am Joel McHale a Donald Glover, yr actorion sy'n portreadu Jeff a Troy yn y drefn honno, fel byrfyfyrwyr medrus.[16] Ar wahân i ychydig o olygfeydd allanol a saethwyd yng Ngholeg Dinas Los Angeles, ffilmiwyd y sioe yn lot Paramount Studios yn Hollywood, California, yn ystod cyfresi un trwy bump. Ar gyfer cyfres chwech, symudodd y gyfres i Ganolfan Stiwdio CBS, ac oedd yn cynnwys golygfeydd allanol o Goleg Dinas Los Angeles am y tro cyntaf ers tymor dau.[27] Defnyddiodd y gyfres y dechneg camera sengl, lle mae pob shot yn cael ei ffilmio'n unigol, gan ddefnyddio'r un camera.[28]

Trydydd cyfres[golygu | golygu cod]

Adnewyddwyd y sioe am drydydd cyfres ar 17 Mawrth 2011.[29] Dechreuodd y ffilmio ar ei gyfer ar 25 Gorffennaf 2011.[30] Cafodd Jim Rash, sy'n portreadu'r Deon Pelton, ei ddyrchafu i brif cymeriad ar ôl cael rôl achlysuro trwy gydol y ddau gyfres cyntaf.[31] Cafodd Michael K. Williams ei gastio fel athro bioleg newydd y grŵp astudio, sy'n cael ei ddisgrifio fel cymeriad dwys iawn.[32] Mae John Goodman yn ymddangos fel cymeriad achlysurol trwy gydol y tymor fel Is-Ddeon Laybourne, pennaeth ysgol atgyweirio aerdymheru Greendale, ac mae'n elyn i Dean Pelton.[33]

Darlledwyd trydedd cyfres Community am y tro cyntaf ar 22 Medi 2011. Ar 14 Tachwedd 2011, cyhoeddodd NBC eu bod yn tynnu Community o’u hamserlen ganol tymor, gan ddisodli’r gyfres 30 Rock a oedd yn ddychwelyd.[34] Dechreuodd fans o gyfres ymgyrch i gael y sioe yn ôl ar yr awyr gan ddefnyddio Twitter, Tumblr, a Facebook, gan trwy creu hashtags megis #SaveCommunity, #SixSeasonsAndAMovie, a #OccupyNBC.[35] Ymatebodd NBC i’r adlach trwy gyhoeddi bod y rhwydwaith yn dal i gynllunio i ffilmio ac darlledu'r 22 episod gweddill a gynlluniwyd ar ôl yr hiatws amhenodol, ac y byddai dyfiodol y gyfres yn cael ei benderfynu ar ôl i’r episodau a gynlluniwyd darlledu.

Ar 7 Rhagfyr 2011, rhyddhaodd CollegeHumor fideo o'r enw "Save Greendale (with the cast of Community)" gan ddefnyddio cast Community yn eu cymeriadau i hyrwyddo'r gyfres a'r ysgol mewn fideo â steil PSA.[36] Ar 22 Rhagfyr 2011, creodd cefnogwyr y gyfres flach mob y tu allan i bencadlys Canolfan Rockefeller NBC yn Ninas Efrog Newydd ar gyfer Occupy NBC. Roedd y fflach mob wedi'i wisgo mewn dillad Nadolig, yn gwisgo goatees "llinell amser dywyllaf", ac yn canu "O 'Christmas Troy" o bennod y cyfres cyntaf "Comparative Religion" ac yn llafarganu "Go Greendale, go Greendale, go".[37] Ar 6 Ionawr 2012, cyhoeddodd cadeirydd adloniant NBC, Robert Greenblatt, na chafodd Community ei chanslo, er na soniodd am ddyddiad dychwelyd.[38]

Ar 21 Chwefror 2012, cyhoeddodd y crëwr Dan Harmon trwy Twitter y byddai'r trydydd cyfres yn ailddechrau ar 15 Mawrth 2012, ar yr amser rheolaidd o ddydd Iau am 8:00pm.[39]

Pedwerydd cyfres[golygu | golygu cod]

Disodlwyd crëwr a chynhyrchydd y gyfres Dan Harmon fel showrunner y gyfres yn y bedwaredd gyfres, wrth i’r ysgrifenwyr David Guarascio a Moses Port (cyd-grewyr Aliens in America) cymryd yr awenau fel rhedwyr y sioe a'i chynhyrchwyr. Dywedodd Sony Pictures Television, sy’n cynhyrchu’r gyfres ynghyd â Universal Television, y byddai Harmon yn gweithio fel cynhyrchydd ymgynghori, ond honnodd Harmon na chafodd wybod am y fargen ac na fyddai’n dychwelyd mewn sefyllfa heb unrhyw uchelfreintiau gweithredol.[40] Roedd diwedd y trydydd cyfres hefyd yn nodi sawl ymadawiad arall gan gynnwys y cynhyrchwyr gweithredol Neil Goldman a Garrett Donovan, yr ysgrifennwr / cynhyrchydd Chris McKenna a'r actor / ysgrifennwr Dino Stamatopoulos. Gadawodd cyfarwyddwyr nifer o episodau a chynhyrchwyr gweithredol Anthony a Joe Russo y sioe hefyd er mwyn cyfarwyddo Captain America: The Winter Soldier.[41][42]

Yn gynnar ym mis Hydref 2012, gohiriodd NBC première y pedwerydd cyfres, a oedd wedi'i drefnu ar gyfer Hydref 19, 2012, heb gyhoeddi dyddiad newydd.[43] Ar 30 Hydref 2012, cyhoeddodd NBC y byddai'r pedwerydd cyfres yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ar 7 Chwefror 2013, gan ddychwelyd i'w slot amser gwreiddiol o ddydd Iau am 8:00pm.[44]

Ar 21 Tachwedd 2012, cyhoeddwyd bod Chevy Chase wedi gadael y sioe trwy gytundeb ar y cyd rhwng yr actor a’r rhwydwaith. O ganlyniad i amseru a'r cytundeb a wnaed, mae cymeriad Chase, Pierce, yn absennol am ddwy episod - ni ymddangosodd yn y ddegfed episod (a gynhyrchwyd fel y nawfed), "Intro to Knots", a'r ddeuddegfed episod, "Heroic Origins".[45][46] Ymddangosodd hefyd mewn rôl llais yn unig yn ye episod "Intro to Felt Surrogacy", sef yr episod olaf a gynhyrchwyd ar gyfer y tymor, ac fel rhan o'i gytundeb i adael y sioe, roedd yn ofynnol i Chase recordio'r holl sain ar gyfer y golygfeydd lle ymddangosodd ei gymeriad, ochr yn ochr â'r cymeriadau eraill, fel pyped.[47] Roedd diweddglo'r cyfres, a ffilmiwyd allan o ddilyniant, gan mai hwn oedd yr unfed episod ar ddeg a gynhyrchwyd, yn nodi ymddangosiad olaf Chase ar y sgrin fel aelod rheolaidd o'r cast.[48] Byddai Chase yn ymddangos mewn cameo ym première cyfres 5.[49]

Pumed cyfres[golygu | golygu cod]

Chris McKenna ar banel Community yn WonderCon 2012

Ar 10 Mai 2013, adnewyddwyd y sioe am bumed cyfres.[9] Ar 1 Mehefin 2013, cyhoeddodd Dan Harmon y byddai'n dychwelyd fel showrunner ar gyfer cyfres pump, gan ddisodli'r rhedwyr cyfres pedwar, Moses Port a David Guarascio, gyda'r cyn-ysgrifennwr Chris McKenna yn dychwelyd fel cynhyrchydd.[50] Ar 10 Mehefin cadarnhaodd Sony Television yn swyddogol ddychweliad Harmon a McKenna am y pumed cyfres.[51] Dychwelodd Dino Stamatopoulos, Rob Schrab a'r brodyr Russo hefyd.

Fodd bynnag, penderfynodd yr aelod cast Donald Glover beidio â dychwelyd fel aelod cast amser llawn am y pumed cyfres, gan ymddangos ym mhump episod cyntaf y tair episod ar ddeg yn unig.[52] I wneud lan am absenoldeb Glover a Chase, cafodd Jonathan Banks ei gastio yn y pumed cyfres ym mis Awst 2013 ac ymddangosodd mewn 11 o 13 episod y cyfres, gan bortreadu Buzz Hickey, athro troseddeg.[53] Yn ogystal, ail-ymunodd John Oliver, a chwaraeodd yr Athro Duncan trwy gydol y ddau cyfres cyntaf, ei rôl yn nghyfres 5 ar gyfer nifer o episodau.[54]

Ar 9 Mai 2014, cyhoeddodd NBC ei fod wedi canslo Community.[55] Am sawl blwyddyn cyn ei ganslo, mabwysiadodd cefnogwyr y slogan "six seasons and a movie", llinell o'r episod "Paradigms of Human Memory" ynghylch etifeddiaeth obeithiol Abed o gyfres byrhoedlog NBC, The Cape.[56][57][58] Gwrthodwyd cynigion i barhau â'r gyfres gan ddarparwyr ffrydio poblogaidd fel Netflix[59] a Hulu.[60]

Chweched cyfres[golygu | golygu cod]

Ar 30 Mehefin, y diwrnod yr oedd contractau'r cast i fod i ddod i ben, cyhoeddodd Yahoo! ei fod wedi archebu chweched cyfres 13-episod i ffrydio ar Yahoo! Screen, gan gynnwys y prif gast ynghyd â'r cynhyrchwyr Dan Harmon, Chris McKenna, Russ Krasnoff, a Gary Foster. Meddai Harmon, "Rwy'n falch iawn y bydd Community yn dychwelyd am ei chweched cyfres ar Yahoo. . . Edrychaf ymlaen at ddod â'n sitcom NBC annwyl i gynulleidfa fwy trwy ei symud ar-lein."[10] Fodd bynnag, fe wnaeth Yvette Nicole Brown adael i ofalu am ei thad a oedd yn wael, er iddi ymddangos yn westai yn "Ladders" ac "Emotional Consquences of Broadcast Television".[61] Cafodd Paget Brewster ei gastio fel yr ymgynghorydd Francesca "Frankie" Dart a chastiwyd Keith David fel y dyfeisiwr Elroy Patashnik.[62] Dechreuodd y ffilmio ar gyfer cyfres chwech ar 17 Tachwedd 2014, ac ar 8 Rhagfyr 2014, dathlodd y gyfres garreg filltir 100 o epiodau.[63] Daeth y ffilmio i ben ar 27 Mawrth 2015.[64]

Mewn cyfweliad 3 Mehefin 2015 gyda TV Insider, eglurodd Dan Harmon pam y byddai cyfres chwech yn debygol o fod yr olaf o'r sioe:

"Rydym wedi ffrwydro gyda shrapnel llwyddiannus. Mae Dr. Ken nawr yn Dr. Ken. Mae'n debyg bod gan Alison ei lygaid yr ffilmau. Mae Gillian yn gweithio ar sioe Netflix. Os oedd unrhyw ffordd hydol o gwarantu bod pawb yn dychwelyd ar yr un bryd, gadewch i ni ei wneud. Ond bydd lot haws rhoi ffilm at ei gilydd na i cael nhw i gyd i ddweud "Gadewch i ni ei rhoi un mwy cyfres!"[65]

Er gwaethaf mantra "six seasons and a movie" y sioe, ni wnaeth Yahoo farchnata cyfres chwech yn ffurfiol fel y cyfres olaf. Ar 30 Gorffennaf 2015, nododd Joel McHale fod Yahoo! "eisiau [gwneud mwy o cyfresi Community], ond roedd pob un o gontractau [yr actorau] i fyny ar ôl chwe blynedd."[66] Yn ddiweddarach, eglurodd McHale ei ddatganiad trwy Twitter, gan ddweud "Nid yw Community wedi ei chanslo."[67] Rhyddhaodd Yahoo ddatganiad: "Rydyn ni wedi gweld gwerth aruthrol yn ein partneriaeth â Sony ac rydyn ni'n parhau i drafod cyfleoedd i Community yn y dyfodol."[68] Dywedodd Harmon y gallai "fod wedi dweud ie ar unwaith" i gyfres saith, ond penderfynodd "o ystyried cyflymder a thaflwybr yr actorion" o blaid "cael [y cast] yn ôl at ei gilydd ar gyfer ffilm anhygoel."[69] Ar 4 Ionawr 2016, cyhoeddodd Yahoo ei fod wedi cau ei wasanaeth Yahoo Screen, ar ôl dileu $42 miliwn, gyda’i raglenni gwreiddiol yn cael eu symud i Yahoo TV er mwyn i’r cyhoedd barhau i'w gwylio.[70]

Ffilm[golygu | golygu cod]

Mewn cyfweliad yn Mehefin 2014 gyda The Hollywood Reporter, cadarnhaodd Zack Van Amburg o Sony Pictures Television fod ffilm Community yn y camau cynnar o'i ddatblygiad. Pan ofynnwyd a oedd gan Sony gynlluniau y tu hwnt i'r chweched cyfres, dywedodd Amburg:

"Does dim modd nad ydym yn gwneud ffilm nawr! Rwy'n meddwl unwaith bod gennym ffilm, gadewch i ni edrych a penderfynu faint yn fwy o Community mae'r byd eisiau. Byddaf yn dweud celwydd os dywedais dydyn ni heb cael rhai sgyrsiau cynnar sy'n cyffroes iawn am beth all ffilm potensial fod a pwy all ei cyfarwyddo."[71]

Blwyddyn yn ddiweddarach, ar ôl i'r chweched tymor lapio, dywedodd Dan Harmon nad oedd yn barod i gynhyrchu ffilm ar ddiwedd y tymor:

"Dywedais wrth Yahoo, 'Ni allaf meddwl am ysgrifennu ffilm nes i mi gweld eisiau Community,' ... Roeddant eisiau gwneud ffilm yn syth, a gall Yahoo gwneud hwnna. Maen nhw fel yr NSA."[72]

Ym mis Gorffennaf 2016, yn ystod cyfweliad â Larry King Now, sicrhaodd Harmon y bydd ffilm Community “yn digwydd”, wrth fynegi ansicrwydd ar sut i ddechrau ei chynhyrchu.[73] Ym mis Gorffennaf 2017, mewn cyfweliad ag Time, nododd Harmon ynglŷn â ffilm Comunmity, "Yn ddiweddar cefais sgwrs gyda chyfarwyddwr a yw'r math o foi y gallai ei bwysau yn y diwydiant wneud i hynny ddigwydd. Am y tro cyntaf ers amser maith, rydw i mewn gwirionedd yn meddwl am hynny eto."[74] Ym mis Tachwedd 2017, dywedodd Harmon wrth The Wrap ei fod ef a Justin Lin yn gweithio i wneud i'r ffilm ddigwydd.[75]

Ym mis Ionawr 2018, nododd cyd-seren y gyfres Danny Pudi fod y cast yn dal i fod yn gyffrous am obaith o ffilm, gan nodi, "Mae gennym ni gadwyn destun fach, felly rydyn ni bob amser fel, 'Rydyn ni'n barod! Rydyn ni'n barod!'"[76] Ar 23 Mawrth 2018, soniodd Joel McHale ei fod yn dal i fod yn obeithiol am y ffilm, wrth nodi ei fod yn teimlo y byddai dod â’r cyn-gyd-gastiwr Donald Glover yn ôl yn hanfodol i wneud y ffilm yn llwyddiant, er ei fod yn ansicr a fyddai hyn yn ymarferol. Ymhelaethodd McHale: "Byddai'n wych ei wneud, byddwn i'n ei wneud mewn munud Efrog Newydd."[77]

Ym mis Mehefin 2019, pan ofynnwyd iddi mewn cyfweliad am gwneud ffilm Community dywedodd Alison Brie, "Ie, rwy'n credu y byddwn i." Gan ychwanegu, "Rwy'n golygu, 'drych, mae fel, a ydyn ni'n mynd i wneud y ffilm? Rwy'n teimlo pe bai'r ffilm Community byth yn cael ei gwneud, dylid ei gwneud ar gyfer Netflix yn unig, a byddai'n hwyl ei gwneud, ond, rwy'n credu y byddai'n well pe gallem gael pawb i'w wneud, felly rwy'n teimlo y gallai hynny ei wneud yn anodd."[78]

Derbyniad[golygu | golygu cod]

Derbyniad beirniadol[golygu | golygu cod]

Derbyniodd cyfres cyntaf y sioe adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan, gan sgorio 69 allan o 100 yn seiliedig ar 23 beirniad ar Metacritic.[79] Galwodd David Bushman (Curadur, Teledu) o Canolfan y Cyfryngau Paley Community sioe newydd orau tymor yr Hydref.[80] Rhoddodd Jonah Krakow o IGN 8.5 i'r cyfres cyntaf gan ddweud bod "Community yn y pen draw wedi rampio i fyny a chyflwyno straeon anhygoel yn ail hanner y gyfres."[81]

Derbyniodd yr ail cyfres clod beirniadol uchel, gan sgorio 88 allan o 100 yn seiliedig ar 4 beirniad ar Metacritic.[82] Graddiodd Emily Nussbaum o New York Magazine a Heather Havrilesky o Salon.com Community fel y sioe orau yn 2010.[83][84] Yn rhestr 25 cyfres teledu gorau 2010 The AV Club daeth Community yn ail, gan nodi bod yr episodau gorau yw "Modern Warfare", "Cooperative Calligraphy", a "Abed's Uncontrollable Christmas".[85] Enwodd IGN Community y gyfres gomedi orau yn 2010 a 2011.[86][87]

Mae Danny Pudi wedi derbyn clod beirniadol am ei berfformiad.

Parhaodd y clod am y sioe yn y trydydd cyfres, gan sgorio 81 allan o 100 yn seiliedig ar 4 beirniad ar Metacritic.[88] Roedd hefyd ar frig y Pôl Defnyddiwr Metacritig yn y categori 'Sioe Deledu Orau 2011', gan dderbyn 3,478 o bwyntiau.[89] Roedd Community ar sawl rhestr deledu gorau beirniaid; gan gynnwys ail safle yn ôl Paste,[90] bumed gan HitFix[91] a The Huffington Post,[92] gyntaf gan Hulu[93] ac yn drydydd ar 100 Gorau Popeth TV.com yn 2011.[94]

Yn 2012, rhestrodd Entertainment Weekly y sioe yn #15 yn y "25 Sioe Deledu Gwlt Orau o'r 25 Mlynedd Ddiwethaf," gyda chanmoliaeth uchel: "Mae perthnasedd y gyfres ar gyfer llinellau stori uchelgeisiol, uchel eu cysyniad (ee ond ychydig o sioeau sy'n barod i ymroi episod gyfan i animeiddio stop-motion), hiwmor meta , a chyfeiriadau diwylliant pop cyson wedi ei helpu i ennill y math o dilyniant gan ffans mae'n rhaid i rai o'i gystadleuwyr comedig ar gyfradd uwch genfigenu ohono."[95] Gwnaeth pôl defnyddiwr ar Splitsider enwi "Remedial Chaos Theory" fel y episod sitcom orau erioed, gan guro pennod The Simpsons "Marge vs. the Monorail".[96]

Roedd yr adolygiadau ar gyfer y pedwerydd cyfres yn gyffredinol yn gadarnhaol, ond yn llai brwdfrydig na derbyniad y tri chyfres cyntaf. Sgoriodd 69 allan o 100 yn seiliedig ar 17 beirniad ar Metacritic.[97] Dywedodd Verne Gay o Newsday fod y sioe "yn bendant dal i fod yn Community, yn dal yn dda ac yn dal i fod heb ddiddordeb mewn ychwanegu gwylwyr newydd."[98] Ar y llaw arall, ysgrifennodd Alan Sepinwall o Hitfix, "Mae'n teimlo bod [Moses] Port, [David] Guarascio a'r awduron eraill wedi penderfynu i wrthdroi-beiriannydd y fersiwn [Dan] Harmon Community, ond ni allai ymdopi heb cynhwysyn coll Harmon ei hun."[99] Mae Mike Hale o The New York Times wedi nodi bod y gyfres "wedi cael ei dymchwel, ei hiwmor wedi ehangu tu hwnt i gydnabyddiaeth, ac mae'r ddwy episod a ddarparwyd i'w hadolygu ... yn cael llai o chwerthin rhyngddynt nag un olygfa dda o'r hen Community."[100]

Parhaodd y chweched tymor i dderbyn adolygiadau cadarnhaol, gan sgorio 78 allan o 100 yn seiliedig ar 12 adolygiad ar Metacritic,[101] a sgorio sgôr cymeradwyo 87% ar Rotten Tomatoes, gyda'r consensws, "Er gwaethaf newidiadau cast a darlledu, mae'r Gymuned yn rheoli i aros ar frig ei ddosbarth hynod."[102] Ysgrifennodd Amy Amatangelo o The Hollywood Reporter, "Mae popeth yr oedd cefnogwyr yn ei garu am olion Cymuned [...] mae'r sioe wedi trosglwyddo'n ddi-dor i leoliad ar-lein."[103] Mae'r Los Angeles Times hystyried yn ' Lloyd "rhywbeth arbennig" am y tymor, gan ddweud ei fod yn "byw yn ymwybyddiaeth ei adeiladu ei hun mewn rhyw fath o ffordd dirfodol ond hefyd yn ddramatig ystyrlon."[104] The New York Times yn teimlo 'Hale Harmon sy'n gyfrifol "am droi i mewn i whimsicality countercultural effeithio, comedi cyflym" yn y tymor.[105] Amser yn teimlo ' James Poniewozik ei yr un sioe yn hiwmor ac ansawdd, er iddo nodi yn absennol "ymdeimlad o genhadaeth ynghylch y cymeriadau. [. . . ] Efallai ei bod yn ddigon i'r Gymuned, yn rhydd o bwysau graddio NBC, i fyw ei hail fywyd yn rhydd i fod yn rhyfedd ac yn chwareus ac yn arbrofol."[106]

Ers ei episod olaf, mae Community wedi ymddangos ar nifer o restrau sy'n pennu'r sioeau teledu gorau erioed. Yn TV (The Book): Two Experts Pick the Greatest American Shows of All Time, gosododd beirniaid Alan Sepinwall a Matt Zoller Seitz Communtiy yn rhif 54 yn eu rhestr cyfunol 100 uchaf, gan eu gosod yn yr adran sy'n dwyn y teitl "Groundbreakers and Workhorses."[107] Yn 2017, gosododd IGN y sioe yn y 51fed safle yn ei 100 safle uchaf o sioeau teledu, gyda'r awdur Jonathon Dornbush yn ei ddisgrifio "fel llythyr cariad meta i'r ffilmiau a'r sioeau a ysbrydolodd ef a'i grewr, Dan Harmon."[108]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. https://www.fernsehserien.de/community. dyddiad cyrchiad: 7 Mehefin 2020. dynodwr fernsehserien.de: community.
 2. Lyons, Margaret (6 Mai 2011). "The One With All the Episode-Title Formulas". NY Mag. Vulture. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 20 Tachwedd 2011. Cyrchwyd 17 Awst 2011.
 3. Mitovich, Matt (25 Mehefin 2009). "Fall TV: NBC Announces Premiere Dates". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 26 Mehefin 2009. Cyrchwyd 25 Mehefin 2009.
 4. Flint, Joe (23 Hydref 2009). "NBC picks up 'Community,' 'Parks and Recreation' and 'Mercy' for season". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 26 Hydref 2009. Cyrchwyd 31 Hydref 2009.
 5. "NBC Orders More Trauma and Community, Parks & Recreation, Law & Order: SVU & More". TV by the Numbers. 20 Ionawr 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Hydref 2012. Cyrchwyd 20 Chwefror 2011.
 6. "NBC Gives Pickups To Thursday-Night Comedies '30 Rock,' 'The Office' and 'Community'". NBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 Mawrth 2010. Cyrchwyd 5 Mawrth 2010.
 7. Gorman, Bill (17 Mawrth 2011). "'The Office,' 'Parks & Recreation,' 'Community' Renewed By NBC". TV by the Numbers. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 Mawrth 2011. Cyrchwyd 17 Mawrth 2011.
 8. Andreeva, Nellie (10 Mai 2012). "NBC's 'Community' Renewed with 13 Episode Order". Deadline Hollywood. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Mai 2012. Cyrchwyd 10 Mai 2012.
 9. 9.0 9.1 Stanhope, Kate (10 Mai 2013). "Community Renewed for Fifth Season". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 Mehefin 2013. Cyrchwyd 10 Mai 2013.
 10. 10.0 10.1 Hibberd, James (30 Mehefin 2014). "'Community' saved! Yahoo orders sixth season". Entertainment Weekly. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 14 Gorffennaf 2014. Cyrchwyd 30 Mehefin 2014.
 11. "AV Department". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 Rhagfyr 2009. Cyrchwyd 28 Rhagfyr 2009.
 12. Wagner, Curt (4 Mawrth 2012). "'Community' gets animated in 'Abed's Master Key' webisodes". Redeye Chicago. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 16 Mehefin 2013. Cyrchwyd 2 Mawrth 2012.
 13. 13.0 13.1 "Fine writing spurs Chevy to move to 'Community'". Omaha World-Herald. 22 Medi 2009. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 4 Ionawr 2013. Cyrchwyd 25 Hydref 2009.
 14. "Water and Power Episode Nine at Channel101.com". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 28 Chwefror 2011. Cyrchwyd 12 Medi 2009.
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Hyden, Steven (19 Medi 2009). "How Dan Harmon went from doing ComedySportz in Milwaukee to creating NBC's Community". The A.V. Club. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 Hydref 2009. Cyrchwyd 25 Hydref 2009.
 16. 16.0 16.1 Loggins, Emma (19 Hydref 2009). "Joel McHale & Dan Harmon of Community". Fanbolt. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Gorffennaf 2011. Cyrchwyd 25 Hydref 2009.
 17. Raftery, Brian (22 Medi 2011). "How Dan Harmon Drives Himself Crazy Making Community". Wired. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 16 Mai 2014. Cyrchwyd 11 Mai 2014.
 18. Rose, Lacey (17 Gorffennaf 2013). "Community's Dan Harmon Reveals the Wild Story Behind His Firing And Rehiring". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 26 Ebrill 2014. Cyrchwyd 11 Mai 2014.
 19. Tigges, Jesse (31 Mai 2012). "The List: 10 Best Genre Episodes of Community". Columbus Alive. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 14 Tachwedd 2014. Cyrchwyd 25 Mehefin 2014.
 20. McGill, Megan (1 Awst 2012). "Top 10 Community Episodes". Den of Geek. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Gorffennaf 2014. Cyrchwyd 25 Mehefin 2014.
 21. Frucci, Adam (20 Chwefror 2012). "An Historic Episode Takes On a New Classic: 'I Love Lucy' vs. 'Community'". Splitsider. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 Tachwedd 2014. Cyrchwyd 25 Mehefin 2014.
 22. Snierson, Dan (29 Ebrill 2011). "Community: Guest star Josh Holloway and creator Dan Harmon on the paintball season finale". Entertainment Weekly. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 Gorffennaf 2013. Cyrchwyd 25 Mehefin 2014.
 23. Arbeiter, Michael (12 Ebrill 2013). "Community's Puppet Episode: Well, That's It. Show's Over". Hollywood.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 6 Awst 2014. Cyrchwyd 25 Mehefin 2014.
 24. VanDerWerff, Emily (3 Ebrill 2014). "Community: "G.I. Jeff" An existential dilemma gets animated—'80s style!". The A.V. Club. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 6 Gorffennaf 2014. Cyrchwyd 6 Hydref 2019.
 25. Sepinwall, Alan (9 Rhagfyr 2010). "'Community' - 'Abed's Uncontrollable Christmas': We all watch Christmas TV". HitFix. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 14 Chwefror 2015. Cyrchwyd 25 Mehefin 2014.
 26. Elkin, Michael (1 Hydref 2009). "College Daze". The Jewish Exponent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 Ionawr 2011. Cyrchwyd 25 Hydref 2009.
 27. Sepinwall, Alan (13 Ionawr 2015). "'Community' stars and Dan Harmon on the move to Yahoo: Press Tour live-blog". HitFix. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Mawrth 2015. Cyrchwyd 20 Mawrth 2015.
 28. Surette, Tim (2 Rhagfyr 2011). "Throwdown: Single-Camera Comedies vs. Multi-Camera Comedies". TV.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Mehefin 2018. Cyrchwyd 9 Mehefin 2018.
 29. Ausiello, Michael (17 Mawrth 2011). "Breaking: NBC Renews The Office, Community and Parks and Recreation". TVLine. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 Awst 2011. Cyrchwyd 24 Gorffennaf 2011.
 30. Goldberg, Matt (25 Gorffennaf 2011). "Filming on Season 3 of COMMUNITY Begins Today with a Nice Welcome for the Cast and Crew". Collider. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 16 Hydref 2011. Cyrchwyd 18 Rhagfyr 2011.
 31. Adalian, Josef (22 Gorffennaf 2011). "Community Creator Dan Harmon on What's in Store for Next Season". NY Mag. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 Gorffennaf 2011. Cyrchwyd 24 Gorffennaf 2011.
 32. Bryant, Adam (23 Gorffennaf 2011). "Community Taps The Wire's Michael K. Williams to Teach Biology". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 14 Awst 2011. Cyrchwyd 24 Gorffennaf 2011.
 33. Abrams, Natalie (25 Gorffennaf 2011). "John Goodman Signs on As Dean of Community". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 Tachwedd 2011. Cyrchwyd 25 Gorffennaf 2011.
 34. Goldberg, Lesley; Ng, Philiana (14 Tachwedd 2011). "'Prime Suspect' Future Uncertain, 'Community' Will Be Back on NBC". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Tachwedd 2011. Cyrchwyd 15 Tachwedd 2011.
 35. "Community pulled from NBC's schedule: The backlash". The Week. 16 Tachwedd 2011. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 16 Rhagfyr 2011. Cyrchwyd 27 Rhagfyr 2011.
 36. "CollegeHumor Exclusive: Save Greendale (with the cast of Community)". 7 Rhagfyr 2011. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 Ionawr 2012. Cyrchwyd 27 Rhagfyr 2011.
 37. Simon, Perry Michael (22 Rhagfyr 2011). "Occupy NBC Sings to save Community". Nerdist. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Ionawr 2012. Cyrchwyd 27 Rhagfyr 2011.
 38. Martin, Denise (6 Ionawr 2012). "NBC Scoop! Hargitay Signs Up for Another Season of SVU, Community to Return in Spring". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 Ionawr 2012. Cyrchwyd 6 Ionawr 2012.
 39. Harmon, Dan (21 Chwefror 2012). "What you call 8:00, we call home. Community returns to Thursday nights on March 15th". Twitter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 Mawrth 2015. Cyrchwyd 21 Chwefror 2012.
 40. Harmon, Dan (19 Mai 2012). "HEY, DID I MISS ANYTHING?". Dan Harmon Poops. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 Ionawr 2013. Cyrchwyd 19 Mai 2012.
 41. Adalian, Josef (18 Mai 2012). "Dan Harmon Is No Longer Showrunner on Community". Vulture. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 Mai 2012. Cyrchwyd 19 Mai 2012.
 42. Sepinwall, Alan (19 Mai 2012). "Can 'Community' work without Dan Harmon?". HitFix. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 Mai 2012. Cyrchwyd 19 Mai 2012.
 43. Carter, Bill (8 Hydref 2012). "NBC Delays Premiere of 'Community'". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Hydref 2012. Cyrchwyd 9 Hydref 2012.
 44. Villarreal, Yvonne (30 Hydref 2012). "'Community' goes back to school Feb. 7 as NBC sets midseason slate". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 30 Hydref 2012. Cyrchwyd 31 Hydref 2012.
 45. VanDerWerff, Emily (18 Ebrill 2013). "Intro To Knots". The A.V. Club. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 Ebrill 2013. Cyrchwyd 6 Hydref 2019.
 46. VanDerWerff, Emily (2 Mai 2013). "Heroic Origins". The A.V. Club. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 Mai 2013. Cyrchwyd 6 Hydref 2019.
 47. VanDerWerff, Emily (11 Ebrill 2013). "Intro To Felt Surrogacy". The A.V. Club. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 16 Ebrill 2013. Cyrchwyd 6 Hydref 2019.
 48. Andreeva, Nellie (21 Tachwedd 2012). "Chevy Chase Leaving NBC's 'Community'". Deadline Hollywood. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 Tachwedd 2012. Cyrchwyd 22 Tachwedd 2012.
 49. Goldman, Eric (3 Ionawr 2014). "Community: How the Season 5 Cameo Came to Be". IGN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Ionawr 2014. Cyrchwyd 3 Ionawr 2014.
 50. Goldberg, Lesley (1 Mehefin 2013). "Dan Harmon Returning as 'Community' Showrunner". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2 Mehefin 2013. Cyrchwyd 1 Mehefin 2013.
 51. Snierson, Dan (10 Mehefin 2013). "'Community': Dan Harmon officially returning for season 5". Entertainment Weekly. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 13 Mehefin 2013. Cyrchwyd 10 Mehefin 2013.
 52. Ausiello, Michael (8 Gorffennaf 2013). "Community Season 5: Donald Glover Not Returning Full Time — Who's Gonna Tell Abed?". TVLine. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Gorffennaf 2013. Cyrchwyd 8 Gorffennaf 2013.
 53. Goldman, Eric (20 Awst 2013). "Breaking Bad's Jonathan Banks Joins Community". IGN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 20 Awst 2013. Cyrchwyd 20 Awst 2013.
 54. Goldberg, Lesley (11 Medi 2013). "'Community' Brings Back 'Daily Show's' John Oliver for Season 5 (Exclusive)". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 13 Medi 2013. Cyrchwyd 12 Medi 2013.
 55. Goldman, Eric (9 Mai 2014). "Community Cancelled by NBC". IGN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 Mai 2014. Cyrchwyd 9 Mai 2014.
 56. O'Neal, Sean (26 Mawrth 2014). "Talk has begun about making Community's six seasons and a movie a reality". The A.V. Club. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 Mai 2014. Cyrchwyd 11 Mai 2014.
 57. Jagernauth, Kevin (9 Mai 2014). "Six Seasons and a Movie? Nope- NBC Cancels Community". IndieWire. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 Mai 2014. Cyrchwyd 11 Mai 2014.
 58. Evans, Bradford (26 Mawrth 2014). "Amazingly, Community Might Actually Get Those Six Seasons and a Movie". Splitsider. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 Mai 2014. Cyrchwyd 11 Mai 2014.
 59. Stedman, Alex (11 Mai 2014). "Netflix Not Picking Up 'Community,' Dan Harmon Reacts to Cancellation". Variety. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 Mai 2016. Cyrchwyd 13 Mehefin 2016.
 60. Nededog, Jethro (24 Mehefin 2014). "Insider: 'Community' Isn't Dead Yet, Hulu Still in Talks With Sony". TheWrap. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 Mawrth 2016. Cyrchwyd 13 Mehefin 2016.
 61. Schneider, Michael (30 Medi 2014). "Exclusive: Yvette Nicole Brown Departs Community". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Hydref 2014. Cyrchwyd 30 Medi 2014.
 62. Nemetz, Dave (10 Tachwedd 2014). "'Community' Enrolls Paget Brewster, Keith David For Season 6". Yahoo!. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Tachwedd 2014. Cyrchwyd 10 Tachwedd 2014.
 63. Brouwer, Bree (9 Rhagfyr 2014). "Cast, Crew Of Yahoo's 'Community' Celebrate The Series' 100th Episode". Tubefilter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2 Ebrill 2015. Cyrchwyd 21 Mawrth 2015.
 64. Rubens, Alex (27 Mawrth 2015). "Last day of production on Community Season 6. WARNING: I am full of feelings, so there may be some earnest, unfunny tweets on the way". Twitter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 Mawrth 2016. Cyrchwyd 31 Mawrth 2015.
 65. Schneider, Michael (3 Mehefin 2015). "Community Finale: Dan Harmon on Jeff and Annie, Movie Possibilities, and Profanity". TV Insider. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 4 Mehefin 2015. Cyrchwyd 4 Mehefin 2015.
 66. Shulman, Randy (30 Gorffennaf 2015). "From Soup to Nuts: An interview with Joel McHale". Metro Weekly. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Awst 2015. Cyrchwyd 3 Awst 2015.
 67. McHale, Joel (4 Awst 2015). "Easy sugar-bear, Community is not canceled. #QuestionMarkSeasonsAndaMovie". Twitter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2 Tachwedd 2015. Cyrchwyd 8 Awst 2015.
 68. Baysinger, Tim (6 Awst 2015). "Joel McHale Sets the Record Straight About Community: It's Not Canceled". Adweek. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 Awst 2015. Cyrchwyd 8 Awst 2015.
 69. "Dan Harmon Dishes Community Movie Prospects, Confirms Big-Screen Title". TVLine. 10 Gorffennaf 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 Awst 2015. Cyrchwyd 8 Awst 2015.
 70. Wallenstein, Andrew (4 Ionawr 2016). "Yahoo Screen Shuttered: Video Service Hosted 'Community'; NFL Telecast". Variety. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 4 Ionawr 2016. Cyrchwyd 4 Ionawr 2016.
 71. Goldberg, Lesley (30 Mehefin 2014). "'Community' Revival: Sony Exec Talks Studio Persistence, Movie Odds". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Gorffennaf 2014. Cyrchwyd 3 Gorffennaf 2014.
 72. Gennis, Sadie (7 Mehefin 2015). "A Community Movie Might Really Happen... and Soon". TV Guide. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 17 Mehefin 2016. Cyrchwyd 13 Mehefin 2016.
 73. Schwartz, Ryan (12 Gorffennaf 2016). "Community Movie 'Will Happen,' Series Creator Dan Harmon Declares". TVLine. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 Ionawr 2017. Cyrchwyd 5 Ionawr 2017.
 74. Eadicicco, Lisa (19 Gorffennaf 2017). "Dan Harmon on the Future of Rick and Morty and That Community Movie". Time. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 Medi 2017. Cyrchwyd 20 Medi 2017.
 75. Gajewski, Ryan (21 Tachwedd 2017). "Dan Harmon on 'Community' Movie: Justin Lin and I Are 'Trying' to Make It Happen". The Wrap. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 Tachwedd 2017. Cyrchwyd 23 Tachwedd 2017.
 76. MacDonald, Lindsay (11 Ionawr 2018). "Community's Danny Pudi: The Cast Is Ready for a Movie". TVGuide.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 19 Mawrth 2018. Cyrchwyd 20 Mawrth 2018.
 77. McCreesh, Louise (23 Mawrth 2018). "Joel McHale says a Community movie can't happen without Donald Glover". Digital Spy. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 26 Mawrth 2018. Cyrchwyd 26 Mawrth 2018.
 78. Moghaddami, Victoria (20 Mehefin 2019). "Alison Brie Would Want a 'Community' Movie Made for Netflix". PopCulture. Cyrchwyd 20 Mehefin 2019.
 79. "Community: Season 1". Metacritic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 13 Medi 2010. Cyrchwyd 16 Chwefror 2010.
 80. Bushman, David (13 Hydref 2009). "And the Best New Show of the Season Is..." Paley Center. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 28 Rhagfyr 2009. Cyrchwyd 16 Chwefror 2010.
 81. Krakow, Jonah (27 Mai 2010). "Community: Season 1 Review". IGN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 30 Mai 2010. Cyrchwyd 6 Mehefin 2010.
 82. "Community: Season 2". Metacritic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Rhagfyr 2010. Cyrchwyd 20 Rhagfyr 2010.
 83. Nussbaum, Emily (5 Rhagfyr 2010). "The Year in TV". New York. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 Rhagfyr 2010. Cyrchwyd 10 Rhagfyr 2010.
 84. Havrilesky, Heather. "The best TV shows of 2010". Salon.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 Chwefror 2011. Cyrchwyd 20 Rhagfyr 2010.
 85. "The 25 best television series of 2010". The A.V. Club. 20 Rhagfyr 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 25 Rhagfyr 2010. Cyrchwyd 8 Gorffennaf 2011.
 86. "Best of 2010". IGN. 20 Rhagfyr 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 6 Awst 2011. Cyrchwyd 14 Hydref 2011.
 87. "Best Comedy Series – Best of 2011". IGN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Ionawr 2012. Cyrchwyd 27 Rhagfyr 2011.
 88. "Community: Season 3". Metacritic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Ebrill 2012. Cyrchwyd 13 Ebrill 2012.
 89. "Metacritic Users Pick the Best of 2011: Best Television Show of 2011 as Voted by Metacritic Users". Metacritic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Ebrill 2012. Cyrchwyd 13 Ebrill 2012.
 90. Jackson, Josh (1 Rhagfyr 2011). "The 20 Best TV Shows of 2011". Paste. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 5 Rhagfyr 2011. Cyrchwyd 7 Rhagfyr 2011.
 91. Sepinwall, Alan (14 Rhagfyr 2011). "TV Top 10 of 2011: The best 10 returning shows". HitFix. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Ionawr 2012. Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2011.
 92. Glennon, Morgan (14 Rhagfyr 2011). "Best Television Shows of 2011". The Huffington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 Ionawr 2012. Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2011.
 93. Collins, Ben (23 Rhagfyr 2011). "Best of 2011". Hulu. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 Ionawr 2012. Cyrchwyd 24 Rhagfyr 2011.
 94. "TV.com's Top 100 Everything of 2011, Vol. 10: Items 10–1". TV.com. 30 Rhagfyr 2011. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 7 Ionawr 2012. Cyrchwyd 3 Ionawr 2012.
 95. "25 Best Cult TV Shows from the Past 25 Years." Entertainment Weekly, 3 Awst 2012, p. 41.
 96. Frucci, Adam (7 Mawrth 2012). "And the Best Sitcom Episode of All Time Is…". Splitsider. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 30 Rhagfyr 2013. Cyrchwyd 29 Rhagfyr 2013.
 97. "Community: Season 4". Metacritic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Chwefror 2013. Cyrchwyd 10 Chwefror 2013.
 98. Gay, Verne (6 Chwefror 2013). "'Community' review: Never fear, the gang's all here". Newsday. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Chwefror 2013. Cyrchwyd 10 Chwefror 2013.
 99. Sepinwall, Alan (7 Chwefror 2013). "Review: NBC's 'Community' not the same without Dan Harmon in season 4". Hitfix. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Chwefror 2013. Cyrchwyd 10 Chwefror 2013.
 100. Hale, Mike (6 Chwefror 2013). "Same Classroom, New Curriculum on 'Community'". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Chwefror 2013. Cyrchwyd 10 Chwefror 2013.
 101. "Community: Season 6". Metacritic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 20 Mawrth 2015. Cyrchwyd 18 Mawrth 2015.
 102. "Community: Season 6". Rotten Tomatoes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 Mawrth 2015. Cyrchwyd 25 Mawrth 2015.
 103. Amatangelo, Amy (16 Mawrth 2015). "'Community' Season 6: TV Review". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 24 Medi 2015. Cyrchwyd 4 Awst 2015.
 104. Lloyd, Robert (17 Mawrth 2015). "'Community' is back in session, this time on Yahoo Screen". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 27 Mai 2015. Cyrchwyd 4 Awst 2015.
 105. Hale, Mike (16 Mawrth 2015). "A Sixth Season for 'Community,' Rescued by Yahoo Screen". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Gorffennaf 2017. Cyrchwyd 4 Awst 2015.
 106. Poniewozik, James (16 Mawrth 2015). "Review: Community Comes to Yahoo, the Same But Different". Time. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 9 Gorffennaf 2015. Cyrchwyd 4 Awst 2015.
 107. Sepinwall, Alan; Zoller Seitz, Matt (2016). TV (The Book): Two Experts Pick the Greatest American Shows of All Time (arg. First). New York: Grand Central Publishing. tt. 213–215. ISBN 9781455588190.
 108. Dornbush, Jonathon (18 Ionawr 2017). "Top 100 TV shows of all time". IGN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 20 Medi 2017. Cyrchwyd 20 Medi 2017.