Community (cyfres teledu)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Community
Delwedd:Community title.jpg
Genre Comedi
Crewyd gan Dan Harmon
Yn serennu
Thema agoriadol "At Least It Was Here"
by The 88
Cyfansoddwr/wyr Ludwig Göransson
Gwlad Unol Daleithau America
Iaith wreiddiol Saesneg
Nifer o dymhorau 6
Nifer o benodau 110 (rhestr penodau)
Cynhyrchiad
Cynhyrchydd/wyr gweithredol
Lleoliad(au)
Gosodiad camera Single-camera
Hyd y rhaglen
 • 22 minutes (seasons 1–5)
 • 24–30 minutes (season 6)
Cwmni cynhyrchu
Dosbarthwr Sony Pictures Television
Rhyddhau
Rhwydwaith gwreiddiol
Fformat y llun 1080i HDTV (16:9)
Fformat y sain Dolby Digital
Darlledwyd yn wreiddiol Medi 17, 2009 (2009-09-17) – Mehefin 2, 2015 (2015-06-02)
Dolennau allanol
Gwefan

Cyfres deledu gomedi Americanaidd yw Community a grëwyd gan Dan Harmon a ddarlledwyd ar NBC ac Yahoo! Screen rhwng Medi 17, 2009, a Mehefin 2, 2015. Mae'r gyfres yn dilyn cast ensemble o gymeriadau a chwaraewyd gan Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase, a Jim Rash mewn coleg cymunedol yn nhref ffuglennol Greendale, Colorado . Mae'n gwneud defnydd trwm o meta-hiwmor a cyfeiriadau diwylliant pop, yn aml yn parodïo ystrydebau ffilm a theledu a trofegau .

Seiliodd Harmon y rhaglen ar ei brofiadau ei hun yn mynychu coleg cymunedol. Ysgrifennwyd pob pennod yn unol â thempled "cylch stori" Harmon, dull a ddyluniwyd i greu straeon effeithiol, strwythuredig. Gweithiodd Harmon fel 'showrunner' y gyfres am ei dri chyfres cyntaf, ond collodd ei swydd cyn y pedwerydd cyfres a'i ddisodli gan yr awduron David Guarascio a Moses Port. Ar ôl ymateb llugoer i'r pedwerydd cyfres gan gefnogwyr a beirniaid, cafodd Harmon ei ail-gyflogi ar gyfer pumed tymor y sioe, ac ar ôl hynny cafodd ei ganslo gan NBC. Comisiynodd Yahoo! Screen y chweched cyfres, yr un terfynnol, a ddaeth i ben ar 2 Mehefin, 2015.

Derbyniodd Community clod beirniadol am yr actio a'r ysgrifennu, ymddangosodd ar restrau "gorau" diwedd blwyddyn nifer o feirniaid ar gyfer 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, a 2015, a datblygwyd dilyniad cwlt.

Gosodiad[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Jeff Winger yn cael ei ddiarddel o'r bar a gwahardd o'i gwmni cyfreithiol pan ddarganfyddir ei fod wedi dweud celwydd am feddu ar radd baglor o Brifysgol Columbia. Mae hyn yn ei adael heb unrhyw ddewis ond cofrestru yng Ngholeg Cymunedol Greendale er mwyn ennill gradd dilys. Mae Jeff wedi ei ddenu'n gyflym at ei cyd-myfyrwraig gweithredydd, Britta Perry, ac yn esgus redeg grŵp astudio er mwyn treulio amser gyda hi.

Fodd bynnag, nid yw pethau'n mynd i gynllun pan mae hi'n gwahodd Abed Nadir, nerd sy'n caru diwylliant pop, a mae fe'n dod â chyd-ddisgyblion eraill: Shirley Bennett, mam sengl chrefyddol iawn, gor-gyflawnwr naïf Annie Edison, cyn seren bêl-droed Americanaidd ysgol uwchradd Troy Barnes, a'r miliwnydd oedrannus sinigaidd Pierce Hawthorne. Er gwaethaf eu gwahaniaethau, mae aelodau'r grŵp yn dod yn ffrindiau agos yn glou.

Wrth gymryd rhai dosbarthiadau gyda'i gilydd semester ar ôl semester, mae aelodau'r grŵp yn aml yn cael eu rhaffu i helpu Deon lliwgar y coleg, Craig Pelton, yn ei gynlluniau i wneud i'r ysgol ymddangos yn fwy parchus, yn ogystal â gorfod delio â antics eu hathro ansefydlog (ac yn y pen draw eu cyd-ddisgybl) Ben Chang.

Mae cyfres un yn dilyn creadigaeth y grŵp astudio gan Jeff, a'u anturiaethau a'u anffodion. Mae cyfres dau yn parhau â'u hail flwyddyn yn Greendale. Gorfodir Chang i ymrestru fel myfyriwr ac mae'n ceisio ymuno â'r grŵp astudio, wrth gynllunio dial yn eu herbyn yn gyfrinachol. Yn y cyfamser, mae'r Deon Craig Pelton yn cael ei orfodi i ymladd dros balchder Greendale yn erbyn Deon Spreck o City College, ysgol gelyn Greendale, sy'n arwain yn y pen draw at frwydr peli paent. Yng nghyfres tri, mae'r ysgol o dan fygythiad Chang, sy'n llunio cynllwyn dihiryn i gymryd yr ysgol drosodd. Rhaid i Troy hefyd brwydro i penderfynnu fynychu'r Ysgol Atgyweirio Cyflyru Aer, tebyg i gwlt ai peidio.

Cast a chymeriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r sioe yn cynnwys cast ensemble o gymeriadau, gan ganolbwyntio ar aelodau'r grŵp astudio a grŵp cylchol o staff Coleg Cymunedol Greendale, gan gynnwys y deon.

 • Joel McHale fel Jeff Winger, cyn-gyfreithiwr sy'n cofrestru yn Greendale ar ôl cael ei wahardd o'i gwmni cyfreithiol am honni ar gam fod ganddo radd baglor. Mae Jeff yn lothario coeglyd, cegog, hunanhyderus, sydd trwy'r amser yn manipwleiddio pobl er mwyn cael yr hyn y mae ei eisiau, yn aml i beidio â gwneud unrhyw waith. Fodd bynnag, wrth iddo ddod yn agosach at ei grŵp astudio newydd mae'n newid rhai o'i arferion a'i farnau. Dros amser mae'n fwy parod i gwneud aberthau personol dros ei ffrindiau, ac mae'n datgelu'n ddetholus y gall fod yn fwy amyneddgar ac yn llai beirniadol na'r hyn y mae dynion alffa eraill yn ei gynnig yn nodweddiadol.
 • Gillian Jacobs fel Britta Perry, anarchydd hunan-ddiffiniedig, anffyddiwr, ac gweithredwr a deithiodd o amgylch y byd ar ôl gadael yr ysgol uwchradd. Mae Britta yn ymdrechu'n galed i ymddangos yn rhagweithiol, deallus ac aeddfed i eraill, ond fel rheol mae hi'n ymddangos yn rhodresgar ac yn rhagrithiol, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â'i nod i ddod yn therapydd. Er nad yw hi mor bydol-ddoeth neu mor hyddysg ag y mae hi'n meddwl ei bod hi, mae gan Britta awydd gwirioneddol a phwerus i helpu eraill, ac mae ganddi frwdfrydedd ac egni sylweddol yn yr hyn y mae'n rhoi ei hymdrechion ynddo (p'un a yw'n briodol neu wedi eu camosod).
 • Danny Pudi fel Abed Nadir, myfyriwr ffilm o dras Palestina a Gwlad Pwyl, gyda gwybodaeth wyddoniadurol o sioeau teledu a ffilmiau. Mae Abed yn gweld ryngweithio ag eraill trwy ddulliau arferol yn anodd, felly mae aml yn dewis dehongli gweithgareddau bob dydd y grŵp trwy eu cymharu ag ystrydebau ffilm a theledu. Er gwaethaf ei bod allan o gysylltiad â realiti ar brydiau, mae Abed yn arsylwr craff o ymddygiad dynol ac yn aml ef yw aelod doethaf y grŵp.
 • Yvette Nicole Brown fel Shirley Bennett (prif gast, cyfresi 1-5; achlysurol, cyfres 6), mam sengl a Christion lleisiol yn mynd i'r ysgol i gychwyn busnes brownie. Mae Shirley yn cael ei hystyried fel "mam" y grŵp, ond yn aml gall fod yn ormesol yn ei hawydd i helpu ac arwain ei ffrindiau. Er gwaethaf cael tymer boeth a dechrau'r gyfres trwy bod yn bryderus tuag at wahanol safbwyntiau, neu diffyg barn, crefyddol, mae Shirley yn berson caredig iawn gyda set gref o foesau.
 • Alison Brie fel Annie Edison, ieuengaf y grŵp, yn gor-gyflawnwr gymhelliol, yn drefnus yn ddi-baid, ac yn gymharol ddiniwed. Roedd Annie yn hynod amhoblogaidd yn yr ysgol uwchradd ac arfer bod yn gaeth i Adderall, sydd wedi peri iddi fod yn bryderus iawn, ac i ysu i'w brofi ei hun mewn amrywiaeth o grwpiau allgyrsiol er gwaethaf cael ei hystyried eisoes yn naturiol o ddeallus a deniadol gan eraill. Mae hi fel arfer yn hwyliog ac yn hamddenol, ond gall droi’n obsesiynol yn gyflym neu golli ei thymer pan fyddai methu â chyflawni neu pan fyddai wedi cael wrthod rhywbeth y mae hi’n poeni’n gryf amdano, hyd yn oed os yw’n ymwneud â rhywbeth mor syml â beiro.
 • Donald Glover fel Troy Barnes (cyfresi 1-5), cyn-seren pêl-droed Americanaidd ysgol uwchradd a gollodd ei ysgoloriaeth i brifysgol haen-uchaf pan wahanwyd ei ddwy ysgwydd trwy wneud fflip ceg, a wnaeth at bwrpas mewn gwirionedd er mwyn dianc rhag pwysau ei enwogrwydd a'i boblogrwydd. Mae Troy yn cychwyn y gyfres yn ceisio ymddangos yn cŵl ac yn ymddwyn fel bwli a chwaraewr pêl-droed ystrydebol, ond oherwydd dylanwad Abed (sy'n dod yn ffrind gorau iddo yn gyflym), yn y pen draw mae'n teimlo'n gyffyrddus yn croesawu ei ochr nerdy a di-hid.
 • Ken Jeong fel Ben Chang, athro hynod ansefydlog yn Greendale. Mae gwallgofrwydd Chang yn aml yn ei arwain i ymddwyn yn eithafol heb reswm, ac fel arall mae'n yn ffrind ac yn elyn i'r grŵp astudio.
 • Chevy Chase fel Pierce Hawthorne (prif gast, cyfresi 1-4; gwestai, cyfres 5), miliwnydd sy'n cofrestru yn Greendale allan o ddiflastod ac fel ymgais oddefol i hunanddarganfod. Mae Pierce yn aml yn groes i weddill y grŵp astudio oherwydd ei haerllugrwydd, ei ddiffyg empathi a'i feddwl cul. Er gwaethaf ei natur anghymdeithasol a hunanol, mae Pierce eisiau yn enbyd i bod yn rhan â'r grŵp ac weithiau mae'n cynnig mewnwelediad a chyngor gwych, yn rhannol oherwydd perthynas emosiynol a chamweithredol ei deulu ei hun ag ef.
 • Jim Rash fel Craig Pelton (achlysurol, cyfresi 1–2; prif gast, cyfresi 3–6), deon Greendale, sydd eisiau ei ysgol i fod yn fwy tebyg i brifysgol go iawn ac y mae'n mynd i drafferthion eithafol i geisio i'w wneud yn hwyl ac yn wleidyddol gywir, wrth egluro'n aml ei benderfyniadau busnes niferus heb eu datrys. Er ei fod byth yn benodol yn sôn am ei gyfeiriadedd rhywiol (disgrifiwyd unwaith fel "pansexual imp" gan yr Is-Ddeon Robert Laybourne), mae e'n yn crossdresser brwdfrydig, ac mae e'n gwneud ymdrechion cyson ac yn cyffwrdd ac yn fflyrtio'n agored gyda Jeff. Y grŵp astudio yw hoff grŵp myfyrwyr y Deon o bell ffordd, ac mae trwy'r amser yn gwneud esgusodion i wisgo i fyny a dod i siarad â nhw.

Episodau[golygu | golygu cod y dudalen]

List of Community episodes

Cyfres Nifer Episodau Dyddiad Dechrau Dyddiad Gorffen Rhwydwaith
1 25 Medi 17, 2009 Mai 20, 2010 NBC
2 24 Medi 23, 2010 Mai 12, 2011
3 22 Medi 22, 2011 Mai 17, 2012
4 13 Chwefror 7, 2013 Mai 9, 2013
5 13 Ionawr 2, 2014 Ebrill 17, 2014
6 13 Mawrth 17, 2015 Mehefin 2, 2015 Yahoo! Screen

Mae'r rhan fwyaf o benodau'n cynnwys teitlau sydd wedi'u cynllunio i swnio fel enwau cyrsiau coleg fel "Cyflwyniad i Ffilm", "Anthropoleg 101" a "Caligraffeg Cydweithredol".[1]

Darlledwyd y cyfres cyntaf am y tro cyntaf ar Fedi 17, 2009, ar 9:30pm ET Dydd Iau.[2] Ar ôl tair episod, symudwyd y sioe i ET 8:00pm. Ym mis Hydref 2009, cyhoeddwyd bod y sioe wedi'i adnewyddu am cyfres o dau ddeg dau episod llawn.[3]

Ym mis Ionawr 2010, arbedodd NBC dair episod ychwanegol ar gyfer y tymor cyntaf, yn ei ymestyn i 25 episod.[4] Ar Fawrth 5, 2010, adnewyddwyd Community am ail cyfres a'i dangos am y tro cyntaf ar Fedi 23, 2010.[5] Ar Fawrth 17, 2011, adnewyddodd NBC Community am drydydd cyfres.[6] Ar Fai 10, 2012, adnewyddwyd Ccommunity am bedwerydd cyfres yn cynnwys 13 pennod.[7] Ar Fai 10, 2013, adnewyddwyd y sioe am bumed cyfres.[8] Ar 30 Mehefin, 2014, cyhoeddwyd y byddai'r sioe yn dychwelyd am chweched cyfres o 13 pennod ar Yahoo! Sgrin . [9]

Webisodau[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ogystal â'r penodau rheolaidd, cynhyrchodd NBC gyfres o webisodiau. Mae rhai yn canolbwyntio ar fywyd y Deon Pelton ac mae eraill yn cynnwys prosiect Sbaeneg, seibiannau astudio, ac Abed yn copïo bywydau ei ffrindiau a'u troi'n ffilmiau. Mae'r webisodiau hyn i'w gweld ar dudalen flaen gwefan Coleg Cymunedol Greendale ar dudalen yr Adran AV.[10]

Ar 2 Mawrth, 2012, cyhoeddwyd y byddai tri webisode animeiddiedig wedi eu darlledu yn gyfan gwbl ar Hulu yn arwain at ddychweliad y gyfres ar Fawrth 15, 2012. Ysgrifennwyd y webisodes hyn gan Dave Seger a Tom Kauffman o Channel 101 a'u hanimeiddio gan Animax Entertainment, a'u enw yw Abed's Master Key. Yn y webisodiau, daw Abed yn gynorthwyydd i'r Deon Pelton a rhoddir allwedd feistr i Greendale iddo.[11]

Cynhyrchiad[golygu | golygu cod y dudalen]

Danny Pudi, Gillian Jacobs, Yvette Nicole Brown, Alison Brie a Joel McHale yn San Diego Comic-Con 2012

Pwysleisiodd Dan Harmon bwysigrwydd y cast i wneud cysyniad y comedi weithio. "Roedd castio yn 95 y cant o roi'r sioe at ei gilydd," meddai mewn cyfweliad.[12] Roedd wedi gweithio gyda nifer o aelodau'r cast yn gynharach; Roedd gan Joel McHale, John Oliver, a Chevy Chase i gyd rolau cameo ym mhennod 9 o Water and Power, cyfres ffilm fer a gynhyrchwyd gan Harmon ar gyfer Channel 101.[13] Roedd yr actor Chevy Chase wedi bod yn ffefryn gan Harmon ers amser maith. Er nad oedd yn ddymunol i sitcoms i ddechrau, perswadiwyd ef i gymryd y swydd gan ansawdd ysgrifennu'r sioe. Gwelodd Harmon debygrwydd rhwng Chase a'r cymeriad y mae'n ei chwarae ar y sioe. Er bod Chase yn aml wedi cael ei wawdio am ei ddewisiadau gyrfa, credai Harmon y gallai'r rôl hon fod yn achubol: "Yr hyn sy'n gwneud Chevy a Pierce yn arwrol yw'r gwrthod hwn i stopio."[14] Roedd rhaid i Harmon rybuddio Chase rhag chwarae "wise-ass" y ffordd y mae'n aml yn ei wneud yn ei rolau, gan fod cymeriad Pierce yn ffigwr eithaf pathetig sydd fel arfer yn gasgen y jôc ei hun.

Roedd McHale, yn adnabyddus o'r sioe siarad comedi The Soup ar E!, hefyd (fel Chase) wedi cael argraff da ar ysgrifennu Harmon. Dywedodd fod "sgript Dan mor ben ac ysgwyddau uwchlaw popeth arall yr oeddwn yn ei ddarllen."[15] Apeliodd McHale at Harmon oherwydd ei ansawdd hoffus, a oedd yn caniatáu i'r cymeriad feddu ar rai nodweddion digydymdeimlad heb droi'r gwyliwr yn ei erbyn.[14] Ar gyfer rôl Annie, roedd Harmon am gael rhywun a fyddai'n debyg i Tracy Flick, cymeriad Reese Witherspoon o'r ffilm 1999 Election. Yn wreiddiol, roedd y cynhyrchwyr yn chwilio am Tracy Flick Latina neu Asiaidd, ond ni allent ddod o hyd iddynt. Yn lle hynny fe wnaethant ddod i ben â castio Alison Brie, a oedd yn adnabyddus am ei rôl fel Trudy Campbell ar Mad Men.

Crëwr y gyfres Dan Harmon

Datblygiad[golygu | golygu cod y dudalen]

Seiliodd Harmon syniad Community ar brofiadau bywyd go iawn ei hun. Mewn ymgais i achub ei berthynas gyda'i gariad ar y pryd, cofrestrodd yng Ngholeg Cymunedol Glendale i'r gogledd-ddwyrain o Los Angeles, lle byddent yn cymryd dosbarth Sbaeneg gyda'i gilydd.[12] Cymerodd Harmon ran mewn grŵp astudio ac, yn erbyn ei reddf ei hun, cafodd cysylltiad agos â'r grŵp o bobl nad oedd ganddo fawr ddim yn gyffredin â nhw. "Roeddwn i yn y grŵp hwn gyda'r penglogau hyn a dechreuais eu hoffi yn fawr," eglura, "er nad oedd ganddyn nhw ddim i'w wneud â'r diwydiant ffilm ac nid oedd gen i ddim i'w ennill ohonyn nhw a dim i'w gynnig iddyn nhw."[14] Gyda hyn fel y cefndir, ysgrifennodd Harmon y sioe gyda phrif gymeriad wedi'i seilio'n bennaf arno'i hun. Roedd e, fel Jeff, wedi bod yn hunan-ganolog ac yn annibynnol i'r eithaf cyn iddo sylweddoli gwerth cysylltu â phobl eraill.

Ynglŷn â'r broses greadigol y tu ôl i'r ysgrifennu, dywed Harmon fod yn rhaid iddo ysgrifennu'r sioe fel pe bai'n ffilm, nid sitcom. Yn y bôn, nid oedd y broses yn gwahanol i'r gwaith cynharach a wnaethodd, heblaw am y hyd a'r targed demograffig.[14]

Ysgrifennu[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae pob episod o Community wedi'i hysgrifennu yn unol â thempled Dan Harmon o "gylchoedd stori" a ddatblygodd tra'n weithio gyda Channel 101.[16] Parhawyd â'r dull ysgrifennu hwn trwy'r pedwerydd tymor heb Harmon. Mae Harmon yn ailysgrifennu pob episod o Community, sy'n helpu iddo benthyg ei lais penodol i'r sioe.[17] Mae aelodau o staff ysgrifennu’r Community wedi cynnwys Liz Cackowski, Dino Stamatopoulos, Chris McKenna, Megan Ganz, Andy Bobrow, Alex Rubens, Tim Saccardo a Matt Warburton. Yn ogystal, ysgrifennodd yr aelod cast Jim Rash, a enillodd Wobr Academi yn 2011 am gyd-ysgrifennu'r ffilm The Descendants, episod yn cyfres pedwar.

Mae'r sioe yn adnabyddus am ei defnydd aml o benodau thematig bob tymor, sy'n defnyddio ystrydebau a trofegau teledu fel cysyniadau un episod sy'n chwarae gydag atal anghrediniaeth wrth gynnal parhad y plot.[18] [19] Enghraifft o episod thematig nodedig yw " Remedial Chaos Theory" yng nghyfres 3, lle mae'r cast yn archwilio saith realiti paralel gwahanol yr un noson, gyda'r un amrywiad allweddol yw rholyn o un dis chwe ochrog mewn gêm o Yahtzee y mae Jeff yn defnyddio i ddiswyddo aelod o'r grŵp i fynd i ôl pizza (y seithfed amrywiad yw nad oedd y dis yn cael rholio o gwbl).[20] Themâu episodau aml yw gwyliau blwyddyn ysgol (Calan Gaeaf a'r Nadolig yw'r mwyaf aml), peli paent,[21] a gwahanol fathau o animeiddio.[22] [23] [24]

Ffilmio[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd ffilmio'r sioe yn cynnwys llawer o waith byrfyfyr, yn enwedig gan Chevy Chase. Ynglŷn â Chase, dywedodd Harmon ei fod yn “tueddu i feddwl am linellau y gallwch chi gorffen golygfeydd â nhw weithiau”.[25] Soniodd hefyd am Joel McHale a Donald Glover, yr actorion sy'n portreadu Jeff a Troy yn y drefn honno, fel byrfyfyrwyr medrus.[15] Ar wahân i ychydig o olygfeydd allanol a saethwyd yng Ngholeg Dinas Los Angeles, ffilmiwyd y sioe yn lot Paramount Studios yn Hollywood, California, yn ystod cyfresi un trwy bump. Ar gyfer cyfres chwech, symudodd y gyfres i Ganolfan Stiwdio CBS, ac oedd yn cynnwys golygfeydd allanol o Goleg Dinas Los Angeles am y tro cyntaf ers tymor dau.[26] Defnyddiodd y gyfres y dechneg camera sengl, lle mae pob shot yn cael ei ffilmio'n unigol, gan ddefnyddio'r un camera.[27]

Trydydd cyfres[golygu | golygu cod y dudalen]

Adnewyddwyd y sioe am drydydd cyfres ar Fawrth 17, 2011.[28] Dechreuodd y ffilmio ar ei gyfer ar Orffennaf 25, 2011.[29] Cafodd Jim Rash, sy'n portreadu'r Deon Pelton, ei ddyrchafu i brif cymeriad ar ôl cael rôl achlysuro trwy gydol y ddau gyfres cyntaf.[30] Cafodd Michael K. Williams ei gastio fel athro bioleg newydd y grŵp astudio, sy'n cael ei ddisgrifio fel cymeriad dwys iawn.[31] Mae John Goodman yn ymddangos fel cymeriad achlysurol trwy gydol y tymor fel Is-Ddeon Laybourne, pennaeth ysgol atgyweirio aerdymheru Greendale, ac mae'n elyn i Dean Pelton.[32]

Darlledwyd trydedd cyfres Community am y tro cyntaf ar Fedi 22, 2011. Ar 14 Tachwedd, 2011, cyhoeddodd NBC eu bod yn tynnu Community o’u hamserlen ganol tymor, gan ddisodli’r gyfres 30 Rock a oedd yn ddychwelyd.[33] Dechreuodd fans o gyfres ymgyrch i gael y sioe yn ôl ar yr awyr gan ddefnyddio Twitter, Tumblr, a Facebook, gan trwy creu hashtags megis #SaveCommunity, #SixSeasonsAndAMovie, a #OccupyNBC.[34] Ymatebodd NBC i’r adlach trwy gyhoeddi bod y rhwydwaith yn dal i gynllunio i ffilmio ac darlledu'r 22 episod gweddill a gynlluniwyd ar ôl yr hiatws amhenodol, ac y byddai dyfiodol y gyfres yn cael ei penderfynnu ar ôl i’r episodau a gynlluniwyd darlledu.

Ar 7 Rhagfyr, 2011, rhyddhaodd CollegeHumor fideo o'r enw "Save Greendale (with the cast of Community)" gan ddefnyddio cast Community yn eu cymeriadau i hyrwyddo'r gyfres a'r ysgol mewn fideo â steil PSA.[35] Ar 22 Rhagfyr, 2011, creodd cefnogwyr y gyfres flach mob y tu allan i bencadlys Canolfan Rockefeller NBC yn Ninas Efrog Newydd ar gyfer Occupy NBC. Roedd y fflach mob wedi'i wisgo mewn dillad Nadolig, yn gwisgo goatees "llinell amser dywyllaf", ac yn canu "O 'Christmas Troy" o bennod y cyfres cyntaf "Comparative Religion" ac yn llafarganu "Go Greendale, go Greendale, go".[36] Ar Ionawr 6, 2012, cyhoeddodd cadeirydd adloniant NBC, Robert Greenblatt, na chafodd Community ei chanslo, er na soniodd am ddyddiad dychwelyd.[37]

Ar Chwefror 21, 2012, cyhoeddodd y crëwr Dan Harmon trwy Twitter y byddai'r trydydd cyfres yn ailddechrau ar Fawrth 15, 2012, ar yr amser rheolaidd o ddydd Iau am 8:00pm.[38]

Pedwerydd cyfres[golygu | golygu cod y dudalen]

Disodlwyd crëwr a chynhyrchydd y gyfres Dan Harmon fel showrunner y gyfres yn y pedwerydd ryfres, wrth i’r ysgrifenwyr David Guarascio a Moses Port (cyd-grewyr Aliens in America) cymryd yr awenau fel rhedwyr y sioe a'i chynhyrchwyr. Dywedodd Sony Pictures Television, sy’n cynhyrchu’r gyfres ynghyd â Universal Television, y byddai Harmon yn gweithio fel cynhyrchydd ymgynghori, ond honnodd Harmon na chafodd wybod am y fargen ac na fyddai’n dychwelyd mewn sefyllfa heb unrhyw uchelfreintiau gweithredol.[39] Roedd diwedd y trydydd cyfres hefyd yn nodi sawl ymadawiad arall gan gynnwys y cynhyrchwyr gweithredol Neil Goldman a Garrett Donovan, yr ysgrifennwr / cynhyrchydd Chris McKenna a'r actor / ysgrifennwr Dino Stamatopoulos. Gadawodd cyfarwyddwyr nifer o episodau a chynhyrchwyr gweithredol Anthony a Joe Russo y sioe hefyd er mwyn cyfarwyddo Captain America: The Winter Soldier.[40] [41]

Yn gynnar ym mis Hydref 2012, gohiriodd NBC première y pedwerydd cyfres, a oedd wedi'i drefnu ar gyfer Hydref 19, 2012, heb gyhoeddi dyddiad newydd.[42] Ar Hydref 30, 2012, cyhoeddodd NBC y byddai'r pedwerydd cyfres yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ar Chwefror 7, 2013, gan ddychwelyd i'w slot amser gwreiddiol o ddydd Iau am 8:00pm.[43]

Ar 21 Tachwedd, 2012, cyhoeddwyd bod Chevy Chase wedi gadael y sioe trwy gytundeb ar y cyd rhwng yr actor a’r rhwydwaith. O ganlyniad i amseru a'r cytundeb a wnaed, mae cymeriad Chase, Pierce, yn absennol am ddwy episod - ni ymddangosodd yn y ddegfed episod (a gynhyrchwyd fel y nawfed), "Intro to Knots", a'r ddeuddegfed episod, "Heroic Origins".[44] [45] Ymddangosodd hefyd mewn rôl llais yn unig yn ye episod "Intro to Felt Surrogacy", sef yr episod olaf a gynhyrchwyd ar gyfer y tymor, ac fel rhan o'i gytundeb i adael y sioe, roedd yn ofynnol i Chase recordio'r holl sain ar gyfer y golygfeydd lle ymddangosodd ei gymeriad, ochr yn ochr â'r cymeriadau eraill, fel pyped.[46] Roedd diweddglo'r cyfres, a ffilmiwyd allan o ddilyniant, gan mai hwn oedd yr unfed episod ar ddeg a gynhyrchwyd, yn nodi ymddangosiad olaf Chase ar y sgrin fel aelod rheolaidd o'r cast.[47] Byddai Chase yn ymddangos mewn cameo ym première cyfres 5.[48]

Pumed cyfres[golygu | golygu cod y dudalen]

Chris McKenna ar banel Community yn WonderCon 2012

Ar Fai 10, 2013, adnewyddwyd y sioe am bumed cyfres.[8] Ar 1 Mehefin, 2013, cyhoeddodd Dan Harmon y byddai'n dychwelyd fel showrunner ar gyfer cyfres pump, gan ddisodli'r rhedwyr cyfres pedwar, Moses Port a David Guarascio, gyda'r cyn-ysgrifennwr Chris McKenna yn dychwelyd fel cynhyrchydd.[49] Ar 10 Mehefin, cadarnhaodd Sony Television yn swyddogol ddychweliad Harmon a McKenna am y pumed cyfres.[50] Dychwelodd Dino Stamatopoulos, Rob Schrab a'r brodyr Russo hefyd.

Fodd bynnag, penderfynodd yr aelod cast Donald Glover beidio â dychwelyd fel aelod cast amser llawn am y pumed cyfres, gan ymddangos ym mhump episod cyntaf y tair episod ar ddeg yn unig.[51] I wneud lan am absenoldeb Glover a Chase, cafodd Jonathan Banks ei gastio yn y pumed cyfres ym mis Awst 2013 ac ymddangosodd mewn 11 o 13 episod y cyfres, gan bortreadu Buzz Hickey, athro troseddeg.[52] Yn ogystal, ail-ymunodd John Oliver, a chwaraeodd yr Athro Duncan trwy gydol y ddau cyfres cyntaf, ei rôl yn nghyfres 5 ar gyfer nifer o episodau.[53]

Ar Fai 9, 2014, cyhoeddodd NBC ei fod wedi canslo Community.[54] Am sawl blwyddyn cyn ei ganslo, mabwysiadodd cefnogwyr y slogan "six seasons and a movie", llinell o'r episod "Paradigms of Human Memory" ynghylch etifeddiaeth obeithiol Abed o gyfres byrhoedlog NBC, The Cape.[55] [56] [57] Gwrthodwyd cynigion i barhau â'r gyfres gan ddarparwyr ffrydio poblogaidd fel Netflix[58] a Hulu.[59]

Chweched cyfres[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar 30 Mehefin, y diwrnod yr oedd contractau'r cast i fod i ddod i ben, cyhoeddodd Yahoo! ei fod wedi archebu chweched cyfres 13-episod i ffrydio ar Yahoo! Screen, gan gynnwys y prif gast ynghyd â'r cynhyrchwyr Dan Harmon, Chris McKenna, Russ Krasnoff, a Gary Foster. Meddai Harmon, "Rwy'n falch iawn y bydd Community yn dychwelyd am ei chweched cyfres ar Yahoo. . . Edrychaf ymlaen at ddod â'n sitcom NBC annwyl i gynulleidfa fwy trwy ei symud ar-lein."[9] Fodd bynnag, fe wnaeth Yvette Nicole Brown adael i ofalu am ei thad a oedd yn wael, er iddi ymddangos yn westai yn "Ladders" ac "Emotional Consquences of Broadcast Television".[60] Cafodd Paget Brewster ei gastio fel yr ymgynghorydd Francesca "Frankie" Dart a chastiwyd Keith David fel y dyfeisiwr Elroy Patashnik.[61] Dechreuodd y ffilmio ar gyfer cyfres chwech ar Dachwedd 17, 2014, ac ar Ragfyr 8, 2014, dathlodd y gyfres garreg filltir 100 o epiodau.[62] Daeth y ffilmio i ben ar Fawrth 27, 2015.[63]

Mewn cyfweliad Mehefin 3, 2015 gyda TV Insider, eglurodd Dan Harmon pam y byddai cyfres chwech yn debygol o fod yr olaf o'r sioe:

"Rydym wedi ffrwydro gyda shrapnel llwyddianus. MAe Dr. Ken nawr yn Dr. Ken. Mae'n debyg bod gan Alison ei lygaid yr ffilmau. Mae Gillian yn gweithio ar sioe Netflix. Os oedd unrhyw ffordd hydol o gwarantu bod pawb yn dychwelyd ar yr un bryd, gadewch i ni ei wneud. Ond bydd lot haws rhoi ffilm at ei gilydd na i cael nhw i gyd i ddweud "Gadewch i ni ei rhoi un mwy cyfres!"[64]

Er gwaethaf mantra "six seasons and a movie" y sioe, ni wnaeth Yahoo farchnata cyfres chwech yn ffurfiol fel y cyfres olaf. Ar Orffennaf 30, 2015, nododd Joel McHale fod Yahoo! "eisiau [gwneud mwy o cyfresi Community], ond roedd pob un o gontractau [yr actorau] i fyny ar ôl chwe blynedd."[65] Yn ddiweddarach, eglurodd McHale ei ddatganiad trwy Twitter, gan ddweud "Nid yw Community wedi ei chanslo."[66] Rhyddhaodd Yahoo ddatganiad: "Rydyn ni wedi gweld gwerth aruthrol yn ein partneriaeth â Sony ac rydyn ni'n parhau i drafod cyfleoedd i Community yn y dyfodol."[67] Dywedodd Harmon y gallai "fod wedi dweud ie ar unwaith" i gyfres saith, ond penderfynodd "o ystyried cyflymder a thaflwybr yr actorion" o blaid "cael [y cast] yn ôl at ei gilydd ar gyfer ffilm anhygoel."[68] Ar Ionawr 4, 2016, cyhoeddodd Yahoo ei fod wedi cau ei wasanaeth Yahoo Screen, ar ôl dileu $42 miliwn, gyda’i raglenni gwreiddiol yn cael eu symud i Yahoo TV er mwyn i’r cyhoedd barhau i'w gwylio.[69]

Ffilm[golygu | golygu cod y dudalen]

Mewn cyfweliad yn Mehefin 2014 gyda The Hollywood Reporter, cadarnhaodd Zack Van Amburg o Sony Pictures Television fod ffilm Community yn y camau cynnar o'i ddatblygiad. Pan ofynnwyd a oedd gan Sony gynlluniau y tu hwnt i'r chweched cyfres, dywedodd Amburg:

"Does dim modd nad ydym yn gwneud ffilm nawr! Rwy'n meddwl unwaith bod gennym ffilm, gadewch i ni edrych a penderfynu faint yn fwy o Community mae'r byd eisiau. Byddaf yn dweud celwydd os dywedais dydyn ni heb cael rhai sgyrsiau cynnar sy'n cyffroes iawn am beth all ffilm potensial fod a pwy all ei cyfarwyddo."[70]

Blwyddyn yn ddiweddarach, ar ôl i'r chweched tymor lapio, dywedodd Dan Harmon nad oedd yn barod i gynhyrchu ffilm ar ddiwedd y tymor:

"Dywedais wrth Yahoo, 'Ni allaf meddwl am ysgrifennu ffilm nes i mi gweld eisiau Community,' ... Roeddant eisiau gwneud ffilm yn syth, a gall Yahoo gwneud hwnna. Mae nhw fel yr NSA."[71]

Ym mis Gorffennaf 2016, yn ystod cyfweliad â Larry King Now, sicrhaodd Harmon y bydd ffilm Community “yn digwydd”, wrth fynegi ansicrwydd ar sut i ddechrau ei chynhyrchu.[72] Ym mis Gorffennaf 2017, mewn cyfweliad ag Time, nododd Harmon ynglŷn â ffilm Comunmity, "Yn ddiweddar cefais sgwrs gyda chyfarwyddwr a yw'r math o foi y gallai ei bwysau yn y diwydiant wneud i hynny ddigwydd. Am y tro cyntaf ers amser maith, rydw i mewn gwirionedd yn meddwl am hynny eto."[73] Ym mis Tachwedd 2017, dywedodd Harmon wrth The Wrap ei fod ef a Justin Lin yn gweithio i wneud i'r ffilm ddigwydd.[74]

Ym mis Ionawr 2018, nododd cyd-seren y gyfres Danny Pudi fod y cast yn dal i fod yn gyffrous am obaith o ffilm, gan nodi, "Mae gennym ni gadwyn destun fach, felly rydyn ni bob amser fel, 'Rydyn ni'n barod! Rydyn ni'n barod!'"[75] Ar Fawrth 23, 2018, soniodd Joel McHale ei fod yn dal i fod yn obeithiol am y ffilm, wrth nodi ei fod yn teimlo y byddai dod â’r cyn-gyd-gastiwr Donald Glover yn ôl yn hanfodol i wneud y ffilm yn llwyddiant, er ei fod yn ansicr a fyddai hyn yn ymarferol. Ymhelaethodd McHale: "Byddai'n wych ei wneud, byddwn i'n ei wneud mewn munud Efrog Newydd."[76]

Ym mis Mehefin 2019, pan ofynnwyd iddi mewn cyfweliad am gwneud ffilm Community dywedodd Alison Brie, "Ie, rwy'n credu y byddwn i." Gan ychwanegu, "Rwy'n golygu, 'drych, mae fel, a ydyn ni'n mynd i wneud y ffilm? Rwy'n teimlo pe bai'r ffilm Community byth yn cael ei gwneud, dylid ei gwneud ar gyfer Netflix yn unig, a byddai'n hwyl ei gwneud, ond, rwy'n credu y byddai'n well pe gallem gael pawb i'w wneud, felly rwy'n teimlo y gallai hynny ei wneud yn anodd."[77]

Derbyniad[golygu | golygu cod y dudalen]

Derbyniad beirniadol[golygu | golygu cod y dudalen]

Derbyniodd cyfres cyntaf y sioe adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan, gan sgorio 69 allan o 100 yn seiliedig ar 23 beirniad ar Metacritic.[78] Galwodd David Bushman (Curadur, Teledu) o Canolfan y Cyfryngau Paley Community sioe newydd orau tymor yr Hydref.[79] Rhoddodd Jonah Krakow o IGN 8.5 i'r cyfres cyntaf gan ddweud bod "Community yn y pen draw wedi rampio i fyny a chyflwyno straeon anhygoel yn ail hanner y gyfres."[80]

Derbyniodd yr ail cyfres clod beirniadol uchel, gan sgorio 88 allan o 100 yn seiliedig ar 4 beirniad ar Metacritic.[81] Graddiodd Emily Nussbaum o New York Magazine a Heather Havrilesky o Salon.com Community fel y sioe orau yn 2010.[82] [83] Yn rhestr 25 cyfres teledu gorau 2010 The AV Club daeth Community yn ail, gan nodi bod yr episodau gorau yw "Modern Warfare", "Cooperative Calligraphy", a "Abed's Uncontrollable Christmas".[84] Enwodd IGN Community y gyfres gomedi orau yn 2010 a 2011.[85] [86]

Mae Danny Pudi wedi derbyn clod beirniadol am ei berfformiad.

Parhaodd y clod am y sioe yn y trydydd cyfres, gan sgorio 81 allan o 100 yn seiliedig ar 4 beirniad ar Metacritic.[87] Roedd hefyd ar frig y Pôl Defnyddiwr Metacritig yn y categori 'Sioe Deledu Orau 2011', gan dderbyn 3,478 o bwyntiau.[88] Roedd Community ar sawl rhestr deledu gorau beirniaid; gan gynnwys ail safle yn ôl Paste,[89] bumed gan HitFix[90] a The Huffington Post,[91] gyntaf gan Hulu[92] ac yn drydydd ar 100 Gorau Popeth TV.com yn 2011.[93]

Yn 2012, rhestrodd Entertainment Weekly y sioe yn #15 yn y "25 Sioe Deledu Gwlt Orau o'r 25 Mlynedd Ddiwethaf," gyda chanmoliaeth uchel: "Mae perthnasedd y gyfres ar gyfer llinellau stori uchelgeisiol, uchel eu cysyniad (ee ond ychydig o sioeau sy'n barod i ymroi episod gyfan i animeiddio stop-motion), hiwmor meta , a chyfeiriadau diwylliant pop cyson wedi ei helpu i ennill y math o dilyniant gan ffans mae'n rhaid i rai o'i gystadleuwyr comedig ar gyfradd uwch genfigenu ohono."[94] Gwnaeth pôl defnyddiwr ar Splitsider enwi "Remedial Chaos Theory" fel y episod sitcom orau erioed, gan guro pennod The Simpsons "Marge vs. the Monorail".[95]

Roedd yr adolygiadau ar gyfer y pedwerydd cyfres yn gyffredinol yn gadarnhaol, ond yn llai brwdfrydig na derbyniad y tri chyfres cyntaf. Sgoriodd 69 allan o 100 yn seiliedig ar 17 beirniad ar Metacritic.[96] Dywedodd Verne Gay o Newsday fod y sioe "yn bendant dal i fod yn Community, yn dal yn dda ac yn dal i fod heb ddiddordeb mewn ychwanegu gwylwyr newydd."[97] Ar y llaw arall, ysgrifennodd Alan Sepinwall o Hitfix, "Mae'n teimlo bod [Moses] Port, [David] Guarascio a'r awduron eraill wedi penderfynu i wrthdroi-beiriannydd y fersiwn [Dan] Harmon Community, ond ni allai ymdopi heb cynhwysyn coll Harmon ei hun."[98] Mae Mike Hale o The New York Times wedi nodi bod y gyfres "wedi cael ei dymchwel, ei hiwmor wedi ehangu tu hwnt i gydnabyddiaeth, ac mae'r ddwy episod a ddarparwyd i'w hadolygu ... yn cael llai o chwerthin rhyngddynt nag un olygfa dda o'r hen Community."[99]

Parhaodd y chweched tymor i dderbyn adolygiadau cadarnhaol, gan sgorio 78 allan o 100 yn seiliedig ar 12 adolygiad ar Metacritic, [100] a sgorio sgôr cymeradwyo 87% ar Rotten Tomatoes, gyda'r consensws, "Er gwaethaf newidiadau cast a darlledu, mae'r Gymuned yn rheoli i aros ar frig ei ddosbarth hynod. " [101] Ysgrifennodd Amy Amatangelo o The Hollywood Reporter, "Mae popeth yr oedd cefnogwyr yn ei garu am olion Cymuned [...] mae'r sioe wedi trosglwyddo'n ddi-dor i leoliad ar-lein." [102] Mae'r Los Angeles Times hystyried yn ' Lloyd "rhywbeth arbennig" am y tymor, gan ddweud ei fod yn "byw yn ymwybyddiaeth ei adeiladu ei hun mewn rhyw fath o ffordd dirfodol ond hefyd yn ddramatig ystyrlon." [103] The New York Times yn teimlo ' Hale Harmon sy'n gyfrifol "am droi i mewn i whimsicality countercultural effeithio, comedi cyflym" yn y tymor. [104] Amser yn teimlo ' James Poniewozik ei yr un sioe yn hiwmor ac ansawdd, er iddo nodi yn absennol "ymdeimlad o genhadaeth ynghylch y cymeriadau. [. . . ] Efallai ei bod yn ddigon i'r Gymuned, yn rhydd o bwysau graddio NBC, i fyw ei hail fywyd yn rhydd i fod yn rhyfedd ac yn chwareus ac yn arbrofol. " [105]

Ers ei episod olaf, mae Community wedi ymddangos ar nifer o restrau sy'n pennu'r sioeau teledu gorau erioed. Yn TV (The Book): Two Experts Pick the Greatest American Shows of All Time, gosododd beirniaid Alan Sepinwall a Matt Zoller Seitz Communtiy yn rhif 54 yn eu rhestr cyfunol 100 uchaf, gan eu gosod yn yr adran sy'n dwyn y teitl "Groundbreakers and Workhorses."[106] Yn 2017, gosododd IGN y sioe yn y 51fed safle yn ei 100 safle uchaf o sioeau teledu, gyda'r awdur Jonathon Dornbush yn ei ddisgrifio "fel llythyr cariad meta i'r ffilmiau a'r sioeau a ysbrydolodd ef a'i grewr, Dan Harmon."[107]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. Lyons, Margaret (May 6, 2011). "The One With All the Episode-Title Formulas". NY Mag. Vulture. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 20, 2011. Cyrchwyd August 17, 2011.
 2. Mitovich, Matt (June 25, 2009). "Fall TV: NBC Announces Premiere Dates". TV Guide. http://www.tvguide.com/News/FallTV-NBC-premieres-1007251.aspx.
 3. Flint, Joe (October 23, 2009). "NBC picks up 'Community,' 'Parks and Recreation' and 'Mercy' for season". Los Angeles Times. Archifwyd o y gwreiddiol ar October 26, 2009. Cyrchwyd October 31, 2009.
 4. "NBC Orders More Trauma and Community, Parks & Recreation, Law & Order: SVU & More". TV by the Numbers. January 20, 2010. http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/01/20/nbc-orders-more-trauma-and-community-parks-recreation-and-law-order-svu/39513.
 5. "NBC Gives Pickups To Thursday-Night Comedies '30 Rock,' 'The Office' and 'Community'". NBC. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 7, 2010. Cyrchwyd March 5, 2010.
 6. Gorman, Bill (March 17, 2011). "'The Office,' 'Parks & Recreation,' 'Community' Renewed By NBC". TV by the Numbers. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 21, 2011. Cyrchwyd March 17, 2011.
 7. Andreeva, Nellie (May 10, 2012). "NBC's 'Community' Renewed with 13 Episode Order". Deadline Hollywood. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 11, 2012. Cyrchwyd May 10, 2012.
 8. 8.0 8.1 Stanhope, Kate (May 10, 2013). "Community Renewed for Fifth Season". TV Guide. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 7, 2013. Cyrchwyd May 10, 2013.
 9. 9.0 9.1 Hibberd, James (June 30, 2014). "'Community' saved! Yahoo orders sixth season". Entertainment Weekly. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 14, 2014. Cyrchwyd June 30, 2014.
 10. "AV Department". Archifwyd o y gwreiddiol ar December 19, 2009. Cyrchwyd December 28, 2009.
 11. Wagner, Curt (March 4, 2012). "'Community' gets animated in 'Abed's Master Key' webisodes". Redeye Chicago. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 16, 2013. Cyrchwyd March 2, 2012.
 12. 12.0 12.1 "Fine writing spurs Chevy to move to ‘Community'". Omaha World-Herald. September 22, 2009. http://www.omaha.com/article/20091022/ENTERTAINMENT/710229873. Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; mae'r enw "OWH" wedi'i ddiffinio droeon gyda chynnwys gwahanol
 13. "Water and Power Episode Nine at Channel101.com". Archifwyd o y gwreiddiol ar February 28, 2011. Cyrchwyd September 12, 2009.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 Hyden, Steven (September 19, 2009). "How Dan Harmon went from doing ComedySportz in Milwaukee to creating NBC's Community". The A.V. Club. Archifwyd o y gwreiddiol ar October 23, 2009. Cyrchwyd October 25, 2009.
 15. 15.0 15.1 Loggins, Emma (October 19, 2009). "Joel McHale & Dan Harmon of Community". Fanbolt. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 10, 2011. Cyrchwyd October 25, 2009.
 16. Raftery, Brian (September 22, 2011). "How Dan Harmon Drives Himself Crazy Making Community". Wired. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 16, 2014. Cyrchwyd May 11, 2014.
 17. Rose, Lacey (July 17, 2013). "Community's Dan Harmon Reveals the Wild Story Behind His Firing And Rehiring". The Hollywood Reporter. Archifwyd o y gwreiddiol ar April 26, 2014. Cyrchwyd May 11, 2014.
 18. Tigges, Jesse (May 31, 2012). "The List: 10 Best Genre Episodes of Community". Columbus Alive. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 14, 2014. Cyrchwyd June 25, 2014.
 19. McGill, Megan (August 1, 2012). "Top 10 Community Episodes". Den of Geek. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 3, 2014. Cyrchwyd June 25, 2014.
 20. Frucci, Adam (February 20, 2012). "An Historic Episode Takes On a New Classic: 'I Love Lucy' vs. 'Community'". Splitsider. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 23, 2014. Cyrchwyd June 25, 2014.
 21. Snierson, Dan (April 29, 2011). "Community: Guest star Josh Holloway and creator Dan Harmon on the paintball season finale". Entertainment Weekly. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 29, 2013. Cyrchwyd June 25, 2014.
 22. Arbeiter, Michael (April 12, 2013). "Community's Puppet Episode: Well, That's It. Show's Over". Hollywood.com. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 6, 2014. Cyrchwyd June 25, 2014.
 23. VanDerWerff, Emily (April 3, 2014). "Community: "G.I. Jeff" An existential dilemma gets animated—'80s style!". The A.V. Club. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 6, 2014. Cyrchwyd October 6, 2019.
 24. Sepinwall, Alan (December 9, 2010). "'Community' - 'Abed's Uncontrollable Christmas': We all watch Christmas TV". HitFix. Archifwyd o y gwreiddiol ar February 14, 2015. Cyrchwyd June 25, 2014.
 25. Elkin, Michael (October 1, 2009). "College Daze". The Jewish Exponent. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 29, 2011. Cyrchwyd October 25, 2009.
 26. Sepinwall, Alan (January 13, 2015). "'Community' stars and Dan Harmon on the move to Yahoo: Press Tour live-blog". HitFix. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 15, 2015. Cyrchwyd March 20, 2015.
 27. Surette, Tim (December 2, 2011). "Throwdown: Single-Camera Comedies vs. Multi-Camera Comedies". TV.com. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 15, 2018. Cyrchwyd June 9, 2018.
 28. Ausiello, Michael (March 17, 2011). "Breaking: NBC Renews The Office, Community and Parks and Recreation". TVLine. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 8, 2011. Cyrchwyd July 24, 2011.
 29. Goldberg, Matt (July 25, 2011). "Filming on Season 3 of COMMUNITY Begins Today with a Nice Welcome for the Cast and Crew". Collider. Archifwyd o y gwreiddiol ar October 16, 2011. Cyrchwyd December 18, 2011.
 30. Adalian, Josef (July 22, 2011). "Community Creator Dan Harmon on What's in Store for Next Season". NY Mag. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 23, 2011. Cyrchwyd July 24, 2011.
 31. Bryant, Adam (July 23, 2011). "Community Taps The Wire's Michael K. Williams to Teach Biology". TV Guide. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 14, 2011. Cyrchwyd July 24, 2011.
 32. Abrams, Natalie (July 25, 2011). "John Goodman Signs on As Dean of Community". TV Guide. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 5, 2011. Cyrchwyd July 25, 2011.
 33. Goldberg, Lesley; Ng, Philiana (November 14, 2011). "'Prime Suspect' Future Uncertain, 'Community' Will Be Back on NBC". The Hollywood Reporter. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 15, 2011. Cyrchwyd November 15, 2011.
 34. "Community pulled from NBC's schedule: The backlash". The Week. November 16, 2011. Archifwyd o y gwreiddiol ar December 16, 2011. Cyrchwyd December 27, 2011.
 35. "CollegeHumor Exclusive: Save Greendale (with the cast of Community)". December 7, 2011. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 8, 2012. Cyrchwyd December 27, 2011.
 36. Simon, Perry Michael (December 22, 2011). "Occupy NBC Sings to save Community". Nerdist. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 10, 2012. Cyrchwyd December 27, 2011.
 37. Martin, Denise (January 6, 2012). "NBC Scoop! Hargitay Signs Up for Another Season of SVU, Community to Return in Spring". TV Guide. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 8, 2012. Cyrchwyd January 6, 2012.
 38. Harmon, Dan (February 21, 2012). "What you call 8:00, we call home. Community returns to Thursday nights on March 15th". Twitter. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 21, 2015. Cyrchwyd February 21, 2012.
 39. Harmon, Dan (May 19, 2012). "HEY, DID I MISS ANYTHING?". Dan Harmon Poops. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 22, 2013. Cyrchwyd May 19, 2012.
 40. Adalian, Josef (May 18, 2012). "Dan Harmon Is No Longer Showrunner on Community". Vulture. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 19, 2012. Cyrchwyd May 19, 2012.
 41. Sepinwall, Alan (May 19, 2012). "Can 'Community' work without Dan Harmon?". HitFix. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 22, 2012. Cyrchwyd May 19, 2012.
 42. Carter, Bill (October 8, 2012). "NBC Delays Premiere of ‘Community’". The New York Times. http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/10/08/nbc-delays-premiere-of-community/.
 43. Villarreal, Yvonne (October 30, 2012). "'Community' goes back to school Feb. 7 as NBC sets midseason slate". Los Angeles Times. http://www.latimes.com/entertainment/tv/showtracker/la-et-st-community-returns-feb-7-nbc-reveals-midseason-schedule-20121030,0,2529541.story.
 44. VanDerWerff, Emily (April 18, 2013). "Intro To Knots". The A.V. Club. Archifwyd o y gwreiddiol ar April 19, 2013. Cyrchwyd October 6, 2019.
 45. VanDerWerff, Emily (May 2, 2013). "Heroic Origins". The A.V. Club. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 7, 2013. Cyrchwyd October 6, 2019.
 46. VanDerWerff, Emily (April 11, 2013). "Intro To Felt Surrogacy". The A.V. Club. Archifwyd o y gwreiddiol ar April 16, 2013. Cyrchwyd October 6, 2019.
 47. Andreeva, Nellie (November 21, 2012). "Chevy Chase Leaving NBC's 'Community'". Deadline Hollywood. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 22, 2012. Cyrchwyd November 22, 2012.
 48. Goldman, Eric (January 3, 2014). "Community: How the Season 5 Cameo Came to Be". IGN. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 3, 2014. Cyrchwyd January 3, 2014.
 49. Goldberg, Lesley (June 1, 2013). "Dan Harmon Returning as 'Community' Showrunner". The Hollywood Reporter. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 2, 2013. Cyrchwyd June 1, 2013.
 50. Snierson, Dan (June 10, 2013). "'Community': Dan Harmon officially returning for season 5". Entertainment Weekly. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 13, 2013. Cyrchwyd June 10, 2013.
 51. Ausiello, Michael (July 8, 2013). "Community Season 5: Donald Glover Not Returning Full Time — Who's Gonna Tell Abed?". TVLine. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 10, 2013. Cyrchwyd July 8, 2013.
 52. Goldman, Eric (August 20, 2013). "Breaking Bad's Jonathan Banks Joins Community". IGN. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 20, 2013. Cyrchwyd August 20, 2013.
 53. Goldberg, Lesley (September 11, 2013). "'Community' Brings Back 'Daily Show's' John Oliver for Season 5 (Exclusive)". The Hollywood Reporter. Archifwyd o y gwreiddiol ar September 13, 2013. Cyrchwyd September 12, 2013.
 54. Goldman, Eric (May 9, 2014). "Community Cancelled by NBC". IGN. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 9, 2014. Cyrchwyd May 9, 2014.
 55. O'Neal, Sean (March 26, 2014). "Talk has begun about making Community's six seasons and a movie a reality". The A.V. Club. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 12, 2014. Cyrchwyd May 11, 2014.
 56. Jagernauth, Kevin (May 9, 2014). "Six Seasons and a Movie? Nope- NBC Cancels Community". IndieWire. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 12, 2014. Cyrchwyd May 11, 2014.
 57. Evans, Bradford (March 26, 2014). "Amazingly, Community Might Actually Get Those Six Seasons and a Movie". Splitsider. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 12, 2014. Cyrchwyd May 11, 2014.
 58. Stedman, Alex (May 11, 2014). "Netflix Not Picking Up 'Community,' Dan Harmon Reacts to Cancellation". Variety. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 12, 2016. Cyrchwyd June 13, 2016.
 59. Nededog, Jethro (June 24, 2014). "Insider: 'Community' Isn't Dead Yet, Hulu Still in Talks With Sony". TheWrap. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 7, 2016. Cyrchwyd June 13, 2016.
 60. Schneider, Michael (September 30, 2014). "Exclusive: Yvette Nicole Brown Departs Community". TV Guide. Archifwyd o y gwreiddiol ar October 3, 2014. Cyrchwyd September 30, 2014.
 61. Nemetz, Dave (November 10, 2014). "'Community' Enrolls Paget Brewster, Keith David For Season 6". Yahoo!. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 11, 2014. Cyrchwyd November 10, 2014.
 62. Brouwer, Bree (December 9, 2014). "Cast, Crew Of Yahoo's 'Community' Celebrate The Series' 100th Episode". Tubefilter. Archifwyd o y gwreiddiol ar April 2, 2015. Cyrchwyd March 21, 2015.
 63. Rubens, Alex (March 27, 2015). "Last day of production on Community Season 6. WARNING: I am full of feelings, so there may be some earnest, unfunny tweets on the way". Twitter. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 8, 2016. Cyrchwyd March 31, 2015.
 64. Schneider, Michael (June 3, 2015). "Community Finale: Dan Harmon on Jeff and Annie, Movie Possibilities, and Profanity". TV Insider. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 4, 2015. Cyrchwyd June 4, 2015. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 65. Shulman, Randy (July 30, 2015). "From Soup to Nuts: An interview with Joel McHale". Metro Weekly. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 3, 2015. Cyrchwyd August 3, 2015.
 66. McHale, Joel (August 4, 2015). "Easy sugar-bear, Community is not canceled. #QuestionMarkSeasonsAndaMovie". Twitter. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 2, 2015. Cyrchwyd August 8, 2015.
 67. Baysinger, Tim (August 6, 2015). "Joel McHale Sets the Record Straight About Community: It's Not Canceled". Adweek. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 9, 2015. Cyrchwyd August 8, 2015.
 68. "Dan Harmon Dishes Community Movie Prospects, Confirms Big-Screen Title". TVLine. July 10, 2015. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 5, 2015. Cyrchwyd August 8, 2015.
 69. Wallenstein, Andrew (January 4, 2016). "Yahoo Screen Shuttered: Video Service Hosted 'Community'; NFL Telecast". Variety. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 4, 2016. Cyrchwyd January 4, 2016.
 70. Goldberg, Lesley (June 30, 2014). "'Community' Revival: Sony Exec Talks Studio Persistence, Movie Odds". The Hollywood Reporter. Archifwyd o y gwreiddiol ar July 3, 2014. Cyrchwyd July 3, 2014. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 71. Gennis, Sadie (June 7, 2015). "A Community Movie Might Really Happen... and Soon". TV Guide. Archifwyd o y gwreiddiol ar June 17, 2016. Cyrchwyd June 13, 2016. Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 72. Schwartz, Ryan (July 12, 2016). "Community Movie 'Will Happen,' Series Creator Dan Harmon Declares". TVLine. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 5, 2017. Cyrchwyd January 5, 2017.
 73. Eadicicco, Lisa (July 19, 2017). "Dan Harmon on the Future of Rick and Morty and That Community Movie". Time. Archifwyd o y gwreiddiol ar September 19, 2017. Cyrchwyd September 20, 2017.
 74. Gajewski, Ryan (November 21, 2017). "Dan Harmon on 'Community' Movie: Justin Lin and I Are 'Trying' to Make It Happen". The Wrap. Archifwyd o y gwreiddiol ar November 23, 2017. Cyrchwyd November 23, 2017.
 75. MacDonald, Lindsay (January 11, 2018). "Community's Danny Pudi: The Cast Is Ready for a Movie". TVGuide.com. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 19, 2018. Cyrchwyd March 20, 2018.
 76. McCreesh, Louise (March 23, 2018). "Joel McHale says a Community movie can't happen without Donald Glover". Digital Spy. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 26, 2018. Cyrchwyd March 26, 2018.
 77. Moghaddami, Victoria (June 20, 2019). "Alison Brie Would Want a 'Community' Movie Made for Netflix". PopCulture. Cyrchwyd June 20, 2019.
 78. "Community: Season 1". Metacritic. Archifwyd o y gwreiddiol ar September 13, 2010. Cyrchwyd February 16, 2010.
 79. Bushman, David (October 13, 2009). "And the Best New Show of the Season Is..." Paley Center. Archifwyd o y gwreiddiol ar December 28, 2009. Cyrchwyd February 16, 2010.
 80. Krakow, Jonah (May 27, 2010). "Community: Season 1 Review". IGN. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 30, 2010. Cyrchwyd June 6, 2010.
 81. "Community: Season 2". Metacritic. Archifwyd o y gwreiddiol ar December 15, 2010. Cyrchwyd December 20, 2010.
 82. Nussbaum, Emily (December 5, 2010). "The Year in TV". New York. Archifwyd o y gwreiddiol ar December 9, 2010. Cyrchwyd December 10, 2010.
 83. Havrilesky, Heather. "The best TV shows of 2010". Salon.com. Archifwyd o y gwreiddiol ar February 23, 2011. Cyrchwyd December 20, 2010.
 84. "The 25 best television series of 2010". The A.V. Club. December 20, 2010. Archifwyd o y gwreiddiol ar December 25, 2010. Cyrchwyd July 8, 2011.
 85. "Best of 2010". IGN. December 20, 2010. Archifwyd o y gwreiddiol ar August 6, 2011. Cyrchwyd October 14, 2011.
 86. "Best Comedy Series – Best of 2011". IGN. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 3, 2012. Cyrchwyd December 27, 2011.
 87. "Community: Season 3". Metacritic. Archifwyd o y gwreiddiol ar April 15, 2012. Cyrchwyd April 13, 2012.
 88. "Metacritic Users Pick the Best of 2011: Best Television Show of 2011 as Voted by Metacritic Users". Metacritic. Archifwyd o y gwreiddiol ar April 15, 2012. Cyrchwyd April 13, 2012.
 89. Jackson, Josh (December 1, 2011). "The 20 Best TV Shows of 2011". Paste. Archifwyd o y gwreiddiol ar December 5, 2011. Cyrchwyd December 7, 2011.
 90. Sepinwall, Alan (December 14, 2011). "TV Top 10 of 2011: The best 10 returning shows". HitFix. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 3, 2012. Cyrchwyd December 15, 2011.
 91. Glennon, Morgan (December 14, 2011). "Best Television Shows of 2011". The Huffington Post. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 9, 2012. Cyrchwyd December 15, 2011.
 92. Collins, Ben (December 23, 2011). "Best of 2011". Hulu. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 7, 2012. Cyrchwyd December 24, 2011.
 93. "TV.com's Top 100 Everything of 2011, Vol. 10: Items 10–1". TV.com. December 30, 2011. Archifwyd o y gwreiddiol ar January 7, 2012. Cyrchwyd January 3, 2012.
 94. "25 Best Cult TV Shows from the Past 25 Years." Entertainment Weekly. August 3, 2012, p. 41.
 95. Frucci, Adam (March 7, 2012). "And the Best Sitcom Episode of All Time Is…". Splitsider. http://splitsider.com/2012/03/and-the-best-sitcom-episode-of-all-time-is/.
 96. "Community: Season 4". Metacritic. Archifwyd o y gwreiddiol ar February 10, 2013. Cyrchwyd February 10, 2013.
 97. Gay, Verne (February 6, 2013). "'Community' review: Never fear, the gang's all here". Newsday. Archifwyd o y gwreiddiol ar February 10, 2013. Cyrchwyd February 10, 2013.
 98. Sepinwall, Alan (February 7, 2013). "Review: NBC's 'Community' not the same without Dan Harmon in season 4". Hitfix. Archifwyd o y gwreiddiol ar February 10, 2013. Cyrchwyd February 10, 2013.
 99. Hale, Mike (February 6, 2013). "Same Classroom, New Curriculum on 'Community'". The New York Times. Archifwyd o y gwreiddiol ar February 11, 2013. Cyrchwyd February 10, 2013.
 100. "Community : Season 6". Metacritic. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 20, 2015. Cyrchwyd March 18, 2015.
 101. "Community: Season 6". Rotten Tomatoes. Archifwyd o y gwreiddiol ar March 21, 2015. Cyrchwyd March 25, 2015.
 102. Amatangelo, Amy (March 16, 2015). "'Community' Season 6: TV Review". The Hollywood Reporter. http://www.hollywoodreporter.com/review/community-season-6-tv-review-781571.
 103. Lloyd, Robert (March 17, 2015). "'Community' is back in session, this time on Yahoo Screen". Los Angeles Times. http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-community-review-20150317-column.html.
 104. Hale, Mike (March 16, 2015). "A Sixth Season for ‘Community,’ Rescued by Yahoo Screen". The New York Times. https://www.nytimes.com/2015/03/17/arts/television/a-sixth-season-for-community-rescued-by-yahoo-screen.html?_r=0.
 105. Poniewozik, James (March 16, 2015). "Review: Community Comes to Yahoo, the Same But Different". Time. http://time.com/3744573/review-community-season-6-yahoo/.
 106. Sepinwall, Alan; Zoller Seitz, Matt (2016). TV (The Book): Two Experts Pick the Greatest American Shows of All Time (arg. First.). New York: Grand Central Publishing. pp. 213–215. ISBN 9781455588190.
 107. Dornbush, Jonathon (January 18, 2017). "Top 100 TV shows of all time". IGN. http://www.ign.com/lists/top-100-tv-shows/51.