Bysiau Dyma Fo

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Cwmni bysiau yng Nghoedpoeth ger Wrecsam oedd Bysiau Dyma Fo.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd Bill Jones, athro yn ysgolion Bryn Offa yng Nghoedpoeth ac Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam, yn cynorthwyo ei ffrind Nefydd Jones efo'i gwmni bws – R.N.Jones - yng Nghoedpoeth yn ei amser hamdden. Bu farw Nefydd ym 1977, a phrynodd Bill un o'r bysiau Ford Transit a dechreuodd gwmni llogi, preifat, gan weithio gyda'r nos. Cymerodd Bill ymddeoliad cynnar o'r ysgol, ac efo'i wraig Eileen, cofrestrodd gwmni W.T. & E.E. Jones, yn defnyddio'r Transit ar wasanaeth ysgol rhwng Brymbo ac Ysgol Bryn Tabor, ysgol eu plant.

Dywedir i'r enw "Dyma fo!" ddeillio o ffrind a oedd wedi cael trafferth i ddod o hyd i'r tŷ yn y Mwynglawdd. “Wel, dyma fo,“ dywedodd Bill, a sylweddolodd bod enw 'Dyma Fo' yn enw berffaith ar gyfer eu tŷ, ac ar gyfer eu bysiau hefyd. Cyflogwyd y dyn llefrith lleol (Glyn Jones) i yrru'r bws.

Prynwyd ail fws ac enillwyd cytundeb ysgol arall, a datblygodd y busnes. Cymerwyd drosodd gwasanaeth X50 rhwng Ddinbych i Wrecsam am gyfnod, a chludwyd myfyrwyr o Ruthun a Chorwen i goleg NEWI. Llogwyd bysiau - a gyrwyr – gan amrywiaeth o gymdeithasau: clybiau criced a phêl-droed, Sefydliad y Merched, ysgolion Sul ac ati. Pan gododd Crosville eu prisiau o 34 ceiniog i bunt - gwrthododd rhieni anfon eu plant i Ysgol Bryn Offa. Cynhaliwyd dosbarthiadau gan y rhieni yn neuadd y pentref yng Nghoedpoeth, a defnyddiwyd cludiant Dyma Fo.

Cyfranodd y teulu i gyd at y busnes; Robert fel peiriannydd, ac arferai'r plant iau ennill pres poced ychwanegol wrth gyfri pres mân y cwmni.

Gweithredodd cwmni arall, Williams & Davies, o garej yn Ffordd yr Efail, Southsea. Ar ôl ymddeoliad Os Williams a Stan Davies ym 1981, prynwyd y garej, rhai o'r bysiau a'r gwasanaethau gan y Jonesiaid. Ar un adeg, roedd gan y cwmni 12 bws gwyn, aur a brown, bob un ohonynt yn cario'r enw 'DYMA FO'. Dygodd dri o fysiau 'double decker' yr enwau 'Ffydd', 'Cariad' a 'Gobaith'.

Penderfynodd Bill ac Eileen ymddeol ym mis Chwefror 1988. Roedd Tony Strafford wedi gweithio fel peiriannydd dros Gyngor Sir Clwyd, ac yn yrrwr rhan amser efo Williams & Davies, a bellach efo Dyma Fo. Clywodd bod Bill ac Eileen eisiau gwerthu bws mini, ond ar ôl trafodaethau, prynodd 2 goets ac un bws deulawr. Sefydlwyd Strafford Coaches ym mis Ebrill, gan defnyddio'r garej yn Ffordd yr Efail hyd at 1991. Prynwyd bws arall gan fysiau GHA, ac mae gan y cwmni 200 o fysiau erbyn hyn.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Wrexham Bus Companies, gan Mike Edge.