Y Llwynog

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Soned gan R. Williams Parry yw Y Llwynog. Mae'n enwog iawn, yn enwedig y diweddglo: "Digwyddodd, darfu, megis seren wib."

Mesur - Soned Shakesperaidd;

10 sill i bob llinell

Rhannu'n ddwy ran: 8 llinell a 6 llinell

Patrwm odl: a b a b, c ch c ch, d dd d dd, e e.

Cwpled cloi

Effaith Y Technegau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r berfau'n pwysleisio breuder y sefyllfa, yn enwedig berfau'r llinell glo "digwyddodd darfu" a'r un modd y gymhariaeth "megis seren wib". Mae seren wib llawn ysblander, a'r profiad o'i gweld mor rhyfeddol ac mor brin ag yw llwynog. Ychwanega'r ansoddeiriau hefyd at ysblander y foment prin "gwych, anrheuliedig, oediog, sefydlog a cringoch.

Neges y Bardd[golygu | golygu cod y dudalen]

Gallwn ddadlau bod R. Williams Parry yn creu darlun o freuder profiad y funud.

"Digwyddodd, darfu, megis seren wib"

Rhywbeth dros dro yw profiadau dyn ar ddaear a'r pleser yw mwynhau rhyfeddod y foment.

"Llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o'm blaen"

Yn yr un modd mae'n bosibl ei fod yn awgrymu mai bodau dros dro ydyn ni ar y ddaear hon. Dywed hefyd mai rhai o'r profiadau mwyaf byrhoedlog yn aml yw y rhai cofiadwy, arbennig a gwerthfawr.

Pam defnyddio Soned?[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwaith soned yw cyfleu neges mewn modd rhyddmig a thrwy hynnu'n trosglwyddo rhyw brofiad arbennig i'r gwrandawr. Yn y bedair llinell ar ddeg rhaid i'r bardd reoli ei hun i gynnwys dim ond y geiriau sy'n haeddu eu lle ac yn ychwanegu at y profiad. Yn hanesyddol hefyd disgwylir i'r soned gyrraedd uchafbwynt yn y gwpled clo yn ogystal a datblygiad yn ail hanner y gerdd. Gwneir hyn yn gampus gan R. Williams Parry yn y gerdd hon wrth sôn am brofiad a gafodd gyda'i ffrindiau un "gorffennaf gwych".

Mae'n gerdd berthnasol i'n hoes ni heddiw gan ei bod yn dangos prydferthwch byd natur ac yn dangos anifail yn ei gynefin naturiol. Mae'r gerdd yn ein annog ni i werthfawrogi byd natur a phrofiadau heddiw.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]