Wicipedia:Wicibrosiect WiciNatur

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
WiciNatur
Prosiect ar y cyd gyda Llên Natur
Pwrpas y prosiect yw gwella'r hyn sydd ar gael ar rywogaethau, yn y Gymraeg, ar Wicipedia ac ar wefan Llên Natur.
Llen Natur Conference May 2017 44.jpg
Poster 5.png


Digwyddiadau[golygu cod y dudalen]

Cynhaliwyd Gweithdy ym Mhlas Tan y Bwlch ar 6 Mai 2017 (manylion isod). Mae'r gwaith sydd o'n blaenau'n aruthrol! Fe'i nodir isod. Ers y gynhadledd mae nifer o olygyddion newydd wedi bod wrthi'n golygu erthyglau'r Wicipedia Cymraeg.

Tasgau[golygu cod y dudalen]

Sylwer: Awgrymwn mai'r flaenoriaeth yw adar ynysoedd Prydain, ond gallwch ddilyn eich arbenigedd, wrth gwrs!

Mae'r Canllaw Pum Munud i'w ganfod yn y fan yma.

Mae Wicipedia:Arddull yn rhoi arddull arferol y Wicipedia Cymraeg.

Erthyglau da y gellir eu defnyddio fel modelau
 1. Mae Rhedwr Awstralia - adar nad ynt yng ngwledydd Prydain.
 2. Mae Mwyalchen y mynydd - adar gwledydd Prydain.
 3. Môr-hesgen
Ymaelodi!

Cyn gwneud dim arall, trowch i'ch Dalen Defnyddiwr (cliciwch ar eich enw ar frig eithaf unrhyw ddalen) ac ychwanegwch y cod hwn: {{Blwch Wici Natur}}. Cyhoeddwch / Cadwch / Safiwch y ddalen. Dylai'r blwch yma ymddangos:

Cuvier-12-Hibou à huppe courte.jpg Mae'r defnyddiwr hwn aelod o
Wici Natur.

1. Ychwanegu lluniau o Comin[golygu cod y dudalen]

Bydd pob llun y byddwch yn ei bysgota o Comin i Wicidata yn ymddangos yn y Bywiadur!!!

2. Ychwanegu lluniau o wefan Llên Natur ar erthyglau Wicipedia[golygu cod y dudalen]

 • Uwchlwytho ffotograffau o Gymru yng nghorff yr erthygl, er mwyn rhoi stamp Cymreig ar yr erthyglau. Uwchlwythwch y lluniau o Oriel Llên Natur i'r Wicipedia Cymraeg (ac os ydyn nhw'n fwy na hanner meg (500kb, yna Comin!)

3. Teuluoedd o adar[golygu cod y dudalen]

Gweithgaredd 1
 • Copio tudalennau wedi'u creu'n barod gan Davith Fear. Mae Rhedwr Awstralia eisioes wedi'i wneud. Dyna'r fformat i'w ddilyn! Ceir dalen hefyd yma i chi gopio a phastio testun i greu erthyglau.
Gweithgaredd 2

Patrwm ar gyfer erthyglau newydd:

Teulu o adar yw’r ___________ , sy’n air gwyddonol neu Ladin (_________ yn Saesneg). Maent yn perthyn i’r rhiant tacson _______________. Mae aelodau’r teulu hwn o adar i’w cael yn _______________. Fel arfer maent yn adar mawr/canolig eu maint/ bychain. __________ yw eu lliw fel arfer ac o ran edrychiad maent yn _____________ gyda phigau ____________ a choesau _____________. Mae eu diet fel arfer yn cynnwys ______________.

Cofiwch hefyd ychwanegu Categori ar ddiwedd eich llith! [[Categori:Teuluoedd o adar]]

4. Sain[golygu cod y dudalen]

Ychwanegu llinell i ddod a ffeil sain o Comin. Awgrymwn mai'r flaenoriaeth i ni yw adar ynysoedd Prydain.

Gweithgaredd 1
 • Agorwch y rhestr hon:
Sain adar sydd ar gael ar Comin Dyma restr o ffeiliau sain sydd ar Comin sydd wedi'u cysylltu gydag erthygl Gymraeg. Does dim llawer - tua 160! Mae angen cynaeafu ychwaneg!

Copiwch yr enw Cymraeg i ffenest chwilio'r Wicipedia Cymraeg er mwyn canfod yr deryn. Yna, cliciwch ar 'Gweld cod y dudalen' er mwyn ei golygu.

Os yw'r geiriau canlynol yn y Wybodlen, ewch ymlaen i'r nesaf:

| delwedd2 ={{#invoke:Wikidata|getValue|P51|{{{sain|FETCH_WIKIDATA}}}}}

Mae'r linell hon o god yn bachu'r clip yn otomatig! Os nad yw'r linell yn y wybodlen, yna gludwch y linell gyfan, fel y mae - o dan y linell delwedd =.

Gweithgaredd 2

Mae na doreth o glipiau sain ar Comin yn fama. Copiwch y rhai sy'n berthnasol i Gymru ar ddalen Wicidata ee dyma ddalen Wicidata ar 'Gwennol lifadeiniog y mynydd. Copiwch deitl y clip ar Comin a gludwch ef yn y dudalen. Bydd angen creu nodwedd newydd (Delwedd) wrth gwrs. O wneud hyn, mi wneith y clip sain ymddangos yn otomatig yn yr erthygl ar Wicipedia ac yn y Bywiadur!

5. Testun[golygu cod y dudalen]

Erthyglau da a ellir eu defnyddio fel modelau
 1. Mae Rhedwr Awstralia - adar nad ynt yng ngwledydd Prydain.
 2. Mae Mwyalchen y mynydd - adar gwledydd Prydain.
Gweithgaredd 1

Codio testun gan Twm Elias a'i roi ar erthyglau Wicipedia.

Gweithgaredd 2
 • Canfod testun o lyfrau i'w rhoi ar Wicipedia. Cofiwch nodi'r ffynhonnell! Defnyddiwch: <ref>Rhowch enw'r llyfr, cyhoeddwr, dyddiad ayb yma.</ref>


Bird Diversity 2013.png

Atodiod: MEWNGOFNODI I WICIPEDIA[golygu cod y dudalen]

I ffindio'r Wicipedia Cymraeg, rhowch y gair 'Wicipedia' yn eich porwr (e.e. Google). Os nad ydych wedi creu cyfri, yna mae'r botwm 'Creu cyfri' ar frig dde'r ddalen: os ydych eisioes wedi creu cyfri, yna 'Mewngofnodi' fydd ei angen. Am y ddau neu dri tro cyntaf, cewch CAPTCHA (sy'n hen niwsans!) ond wedi hynny, mae eich cyfrifiadur yn cofio eich cyfrinair, hyd yn oed ar brosiectau eraill wici e.e. Comin, Wicirhywogaeth neu Wicidata. Os nad ydych yn creu cyfri, yna mi fydd y byd a'r betws yn gweld eich cyfeiriad IP!

Un o'r pethau cyntaf ddylech wneud wedi i chi fewngofnodi ydy newid iaith y rhyngwyneb. I wneud hynny, chwiliwch am 'Dewisiadau' (neu 'Preferences') a dewisiwch 'Cymraeg'. Hawdd fel baw!

Un o'r ffyrdd gorau o sicrhau cywirdeb erthyglau Wicipedia ydy i bob Defnyddiwr (neu olygydd) gadw llygad ar ddalenau y pynciau hynny sydd o ddiddordeb. Ar 'Dewisiadau' fe welwch hefyd fod modd i chi gael rhybudd pob tro y bydd rhywun yn golygu'r dalennau sydd yn eich 'Rhestr Wylio'. Ewch i waelod y 'Dewisiadau' a thiciwch y tri blwch. Rwan ta, ewch i erthygl Wicipedia y carech ei gwella / cadw llygad arni a chliciwch ar y seren (mae hon bron ar frig pob erthygl. O'i dewis, mi wnaiff ymddangos yn eich ffefrynnau / Rhestr Wylio'.

Felly, dyna ni wedi gwneud dau beth sy'n hanfodol ar gyfer golygu yn y Gymraeg: mewngofnodi a chadw llygad ar rai erthyglau! Cofiwch wneud hyn cyn y Gweithdy; mi fydd yn amhosib i chi greu cyfri ar y diwrnod gan fod y system yn cloi wedi i bump greu cyfrif! Os cewch drafferth... dyfal donc... a thriwch eto! Os aiff hi'n ben-set yna ebostiwch y Wicipedwyr profiadol ar wicipediacymraeg@gmail.com.

CEWCH GYRCHU POB DIM YNGLYN Â'R GWEITHDY TRWY CHWILIO AR WEFAN WICIPEDIA (efo C) AM WN (WiciNatur) MEWN UNRHYW FLWCH CHWILIO.

MYNYCHWYR DIWRNOD WICINATUR[golygu cod y dudalen]

 1. Wyn Bowen-Harris, Bethesda
 2. Duncan Brown, Waunfawr
 3. Cathryn Charnell-White
 4. Daria Cybulska, Rhuthun
 5. Ann Corkett, Bangor
 6. Anita Daimond, Bethesda
 7. Twm Elias, Nebo, Penygroes
 8. Marian Elias, Clynnog Fawr
 9. Jason Evans, Aberystwyth
 10. Davyth Fear, Llanrug
 11. Bruce Griffiths, Bangor
 12. Gareth Griffiths, Caernarfon
 13. Andrew Hawke, Aberystwyth
 14. Ffion Hughes, Rhuthun
 15. Gareth Heulfryn, Llanwnda
 16. Nia Jones, Bangor
 17. Gareth Jones , Pwllheli
 18. Dewi Bryn Jones, Bangor
 19. Menai Jones
 20. Rhys Jones, Waunfawr
 21. Dominig Kervegant, Tregarth
 22. John Lubbock, Llundain
 23. Rheinallt Llwyd, Aberystwyth
 24. Hywel Madog, Porthmadog
 25. Rhys Madog, Llanfrothen
 26. Luned Meredith , Llanuwchllyn
 27. Haf Meredydd, Llanfair
 28. Gareth Morlais, Caerdydd
 29. Aaron Morris, Ynys Mon
 30. Nerys Mullally, Bangor
 31. Robin Owain, Rhuthun
 32. Lari Parc, Y Fron, Carmel
 33. Tudur Pritchard, Waunfawr
 34. Delyth Prys Jones, Bangor
 35. Ross Prys Jones
 36. Gareth Roberts , Deiniolen
 37. Iwan Roberts, Rhuthun
 38. Einir Thomas, Niwbwrch
 39. Rwth Tomos, Tywyn
 40. Pryderi Thomas, Niwbwrch
 41. Math Williams, Y Bontnewydd
 42. Howard Williams, Aberteifi
 43. Ifor Williams, Llanfaglan
 44. Gwyn Williams, Rhuthun
 45. Paul Williams, Blaenau Ffestiniog

Dolennau allanol perthnasol[golygu cod y dudalen]