Wicipedia:WiciBrosiect Y Wladfa

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma dudalen WiciBrosiect Y Wladfa. Dyma fan i gydlynu'r gwaith o wella'r swmp o erthyglau am Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia.

Nodau[golygu cod y dudalen]

Nod y WikiBrosiect ydy darparu ystod llawn o erthyglau cynhwysfawr yn ymwneud â phynciau sy'n gysylltiedig gyda'r Wladfa, drwy greu, ehangu a chynnal erthyglau am ddigwyddiadau, pobl, lleoliadau a gwrthrychau perthnasol. Gweler rhai awgrymiadau islaw.

Amcanion a manteision[golygu cod y dudalen]

 • Cynyddu nifer a/neu ehangu ar fanylder erthyglau'r Wicipedia Cymraeg
 • Cynyddu'r wybodaeth sydd ar gael yn Gymraeg am Y Wladfa
 • Rhoi cyfle i siaradwyr/dysgwyr Cymraeg Y Wladfa ymarfer eu Cymraeg
 • Cryfhau'r cysylltiadau rhwng Cymru a'r Wladfa drwy weithio ar y cyd

Cwmpas y prosiect[golygu cod y dudalen]

Unrhyw erthyglau o fewn Categori:Y Wladfa. Gan bod traddodiadau'r Ariannin/De America bellach yn rhan annatod o fywydau a diwylliant disgynyddion y Gwladfawyr heddiw, mae'n debyg bydd cynnwys erthyglau o fewn Categori:Yr Ariannin,Categori:De America yn berthnasol yn arbennig gyda phynciau fel daearyddiaeth, hanes, gwleidyddiaeth a diwylliant.

Rhwystrau[golygu cod y dudalen]

 • Diffyg cysylltiad rhwng cyfranwyr presenol Wicipedia a darpar gyfranwyr o'r Wladfa
 • Diffyg cyswllt cyflym i'r we yn Y Wladfa
 • Diffyg hyder yn eu Cymraeg ysgrifenedig
 • Anghyfarwydd gyda golygu Wicipedia (yn Gymraeg na Sbaeneg)

Datrysiadau posib[golygu cod y dudalen]

 • Cysylltu â sefydliadau (Menter Patagonia, capeli, ysgolion a thiwtoriaid Cymraeg y Wladfa a Cymdeithas Cymru-Ariannin)
 • Cysylltu â chyfranwyr at es:Wikiproyecto:Patagonia (Wicibrosiect Patagonia ar y Wicipedia Sbaeneg) a gweld os allwn gydweithio/trefnu digwyddiadau golygu ar cyd.
 • Ysgrifennu canllawiau dwyieithog Cymraeg/Sbaeneg
 • Awgrymu erthyglau i'w creu/ehangu
 • Creu egin erthyglau/ creu erthyglau sgerbwd ar gyfer pynciau pendol (eg trefi, afonydd, parciau cenedlaethol, adar)

Tasgau[golygu cod y dudalen]

Dyma restr o dasgau i'w cwblhau. Gellir trafod pob tasg mewn manylder ar y dudalen sgwrs. Rhowch {{Cwblhawyd}} wrth bob tasg wedi iddynt gael eu cwblhau.

 • Creu a datbltygu erthyglau am bob dinas/tref/uned weinyddol yn yr ardal, yn arbennig ble mae/roedd presenoldeb mawr gan y Cymry.
 • Creu llinell amser yn nodi cerrig milltir a digwyddiadau arwyddocaol. (y cynllunio o flaen llaw, dyddiau cynnar, cerrig milltir, digwyddiadau tu hwnt i'r Wladfa a effeithiodd arni fel newid polisi llywodraeth ganolog a'r Rhyfelodd Byd))
 • Creu erthyglau pwrpasol ar gyfer ardannau o fewn erthygl Y Wladfa, megis Llenyddiaeth y Wladfa, y berthynas gyda'r boblogaeth frodorol, masnach, addysg.
 • Creu erthygl am bobl: Arweinwyr (gwleidyddol, addysgol, busnes, crefyddol), mwy o erthyglau unigol ar gyfer teithwyr ar Y Mimosa
 • Creu erthyglau (neu rhestrau i ddechrau) am drefi, pentrefi ac ardaloedd gydag enwau Cymraeg/Cymreig.
 • Bwydydd:
Bara llechwen - (cyfeirid ato yma ac yma, ac yng Nghymru yma)
Torta negra/Torta gales (cyferir ati yma - er, am ryw reswm, mae Torta negra yn ail-gyfeirio at bara brith ar y Wikipedia Sbaeneg ac mae Torta gales yn ail-gyfeirio at picau ar y maen - hmmm!)
Mae hyd yn oed Cystadleuaeth Teisen Ddu Trelew - geler yma ac yma!
 • Cysylltu gydag ysgolion drwy Wikipedia Ariannin.
 • Creu erthyglau Cymraeg ar fywyd gwyllt y Wladfa (ee. yr aderyn sy'n dwyn yr enw teyrn spectolog[1]

Syniadau pellach am erthyglau[golygu cod y dudalen]

Castellano English Cymraeg
Lista de las capillas Y Wladfa - Rhestr Capeli'r Wladfa
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Bryn Gwyn - Bryn_Gwyn,_Chubut
(ehangwch/expandir)
Drofa Dulog - Drofa Dulog
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Glyn Du - Glyn Du
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Treorky - Treorky
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Hendre - Hendre, Dyffryn Camwy
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Departamento Gaiman Gaiman Department Dosbarth Gaiman
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Masacre de Trelew Trelew massacre Cyflafan Trelew Yes check.svg Cwblhawyd
/(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Mate Mate Mate
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Asado Asado Asado
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Aeropuerto de Trelew Almirante Marcos A. Zar Almirante Marcos A. Zar Airport Maes Awyr Almirante Marcos A. Zar Yes check.svg Cwblhawyd
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Museo regional Pueblo de Luis Amgueddfa Trelew
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
es:Museo histórico regional de Gaiman Amgueddfa y Gaiman
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Separado! - ffilm gan Gruff Rhys
(ehangwch/expandir)
es:La Asociación Gales-Argentina
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
en:The Wales-Argentina Society
(ddim yn bodoli/no existe todavía)
Cymdeithas Cymru-Ariannin

Rhestr gan Gaston o'r wici Sbaeneg:

Daearyddiaeth[golygu cod y dudalen]

Delweddau a ffeiliau sain[golygu cod y dudalen]

 • Mae'n siwr bod nifer fawr o ddelweddau rhydd ar gael am y Wladfa (e.e ar Flickr) o gapeli Cymraeg, buesnesau gydag enwau Cymraeg/Cymreig ayyb. Byddai'n fuddiol eu llwytho ar Y Comin neu mynd iti i roi rhai sy'n bodoli yno'n barod i'r categori Welsh diaspora in Argentina
 • Byddai'n dda cael map animeiddiedig yn dangos ehangiad y drefedigaeth.

Esiamplau[golygu cod y dudalen]

Dyma rai esiamplau o ddelweddau sydd eisoes wedi eu hychwanegu:

Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i:
Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i:
Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i:

Cyfeiriadau[golygu cod y dudalen]

 • E. Wyn James a Bill Jones (gol.), Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2009)
 • Robert Owen jones Yr Efengyl yn y Wladfa Llyfrgell Efengylaidd Cymru 1987
 • Lewis Jones Y Wladva Gymreig yn Ne America
 • Elvey MacDonald (1999) Yr Hirdaith (Llandysul: Gwasg Gomer) ISBN 1-85902-554-4
 • Abraham Matthews (1894) Hanes y Wladfa Gymreig yn Patagonia (Aberdar: Mills ac Evans)
 • Cathrin Williams (2007) Y Wladfa yn dy boced (Gwasg y Bwthyn, ail arg.) ISBN 1-904845-55-X
 • Glyn Williams (1975) The desert and the dream: a study of Welsh colonization in Chubut 1865-1915 (Gwasg Prifysgol Cymru) ISBN 0-7083-0579-2
 • Glyn Williams (1991) The Welsh in Patagonia: the state and the ethnic community (Gwasg Prifysgol Cymru) ISBN 0-7083-1089-3
 • R. Bryn Williams (2000) Gwladfa Patagonia 1865–2000 = La colonia galesa de Patagonia 1865–2000 = The Welsh colony in Patagonia 1865–2000 (Gwasg Carreg Gwalch) ISBN 0-86381-653-3)
 • R. Bryn Williams (1962) Y Wladfa (Gwasg Prifysgol Cymru) ISBN 0708304311
 • Paul W. Birt (2004) Bywyd a Gwaith John Daniel Evans, El Baqueano
 • Cylchgrawn Llafar Gwlad (erthygl am enwau unigryw i'r Wladfa mewn rhifyn o'r cylchgrawn o gwmpas Mehefin/Gorffennaf 2010)
 • Mari Emlyn (2009) Llythyrau'r Wladfa 1865 - 1945
 • Mari Emlyn (2010) Llythyrau'r Wladfa 1945 - 2010

Aelodau'r prosiect[golygu cod y dudalen]

Dyma restr o gyfranwyr ar y prosiect. Mae croeso i chi ychwanegu eich henw at y rhestr.

 1. --Ben Bore (sgwrs) 12:10, 22 Tachwedd 2012 (UTC)Reply[Ateb]
 2. --Gastón Cuello (sgwrs) 14:49, 24 Ionawr 2013 (UTC) (I am interested in helping. I live in Trelew, Chubut and not speak Welsh but I speak [so so] English)Reply[Ateb]
 3. --Llywelyn2000

Digwyddiadau[golygu cod y dudalen]

Golygathon Y Wladfa. Llyfrgell genedlaethol Cymru