Wicipedia:WiciBrosiect Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Oddi ar Wicipedia

Dyma dudalen WiciBrosiect Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Dyma fan i gydlynu'r gwaith o wella'r swmp o erthyglau am Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Nod y WikiBrosiect ydy darparu ystod llawn o erthyglau cynhwysfawr yn ymwneud â phynciau sy'n gysylltiedig gyda'r Eisteddfod Genedlaethol, drwy greu, ehangu a chynnal erthyglau am ddigwyddiadau, pobl, lleoliadau a gwrthrychau perthnasol.

Canllawiau[golygu cod]

Ar gyfer gweld beth yw'r ymarfer da ar gyfer creu a golygu erthyglau, ewch at Wicipedia:Arddull.

Cwmpas y prosiect[golygu cod]

Unrhyw erthyglau o fewn Categori:Eisteddfod Genedlaethol Cymru, hefyd rhai erthyglau o fewn Categori:Cymry,Categori:Diwylliant Cymru a Categori:Cymunedau Cymru.

Tasgau[golygu cod]

Dyma restr o dasgau i'w cwblhau. Gellir trafod pob tasg mewn manylder ar y dudalen sgwrs. Rhowch {{Cwblhawyd}} wrth bob tasg wedi iddynt gael eu cwblhau.

Delweddau a ffeiliau sain[golygu cod]

Mae prinder mawr o ddelweddau rhydd o'r Eisteddfod yma ac ar y Comin. Efallai bod rhai lluniau wedi eu huwchlwytho yma, ond heb eu categoreiddio'n gywir (e.e. hwn). Mae modd uwchlwytho rhai lluniau perthnasol o Flickr. Os gwyddoch am unrhyw rai sydd a lluniau neu ffeiliau sain, gofynnwch os cewch eu huwchlwytho. Dyma enghreifftiau a bethau sydd ar goll:

  • Y Goron
  • Y Gadair
  • Pafiliynau
  • Cloriau rhaglenni'r dydd/ Cyfansoddiadau

ffynonellau posib[golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu cod]

Aelodau'r prosiect[golygu cod]

Dyma restr o gyfranwyr ar y prosiect. Mae croeso i chi ychwanegu eich henw at y rhestr.

  1. --Ben Bore (sgwrs) 13:18, 15 Hydref 2012 (UTC)[ateb]
  2. Adam (sgwrscyfraniadau) 02:53, 28 Hydref 2012 (UTC) Bwriadaf uwchlwytho delweddau o eisteddfodau i Gomin o ffrwd Flickr y Llyfrgell Genedlaethol, a'u hychwanegu at erthyglau perthnasol. Gweler fy nghyfrif ar Gomin.[ateb]