Gwobr Goffa Daniel Owen

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Un o brif wobrau Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw Gwobr Goffa Daniel Owen. Mae'r seremoni wobrwyo yn digwydd ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod. Rhoddir gwobr o £5000 am nofel yn Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen. Mae'r wobr er cof am y nofelydd Cymraeg Daniel Owen, a fu farw yn 1895.

Rhestr enillwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Blwyddyn Eisteddfod Buddugwr Ffugenw Testun
1978 Caerdydd Alun Jones Hirfaen (Ac yna Clywodd Sŵn y Môr)
1979 Caernarfon Beti Hughes Pontio'r Pellter
1980 Dyffryn Lliw Aled Islwyn Sarah Arall
1981 Maldywn Neb yn deilwng
1982 Abertawe Neb yn deilwng
1983 Môn Neb yn deilwng
1984 Llanbedr Pont Steffan Richard Cyril Hughes Castell Cyfaddawd
1985 Y Rhyl Aled Islwyn Cadw’r Chwedlau’n Fyw
1986 Abergwaun Robat Gruffudd Y Llosgi
1987 Porthmadog Rhydwen Williams Amser i Wylo
1988 Casnewydd ?
1989 Llanrwst Roger Ioan Stephens Jones ?
1990 Rhymni Geraint V. Jones Yn y Gwaed
1991 Yr Wyddgrug Neb yn deilwng
1992 Aberystwyth Neb yn deilwng
1993 Llanelwedd Endaf Jones Mewn Cornel Fechan Fach
1994 Castell Nedd Eirug Wyn Smôc Gron Bach
1995 Abergele Beryl Stafford Williams Mellt yn Taro
1996 Bro Dinefwr Neb yn deilwng
1997 Meirion Gwyneth Carey Mwg
1998 Bro Ogwr Geraint V. Jones Semtecs
1999 Môn Ann Pierce Jones Fflamio
2000 Llanelli Geraint V. Jones Cur y Nos
2001 Dinbych Neb yn deilwng
2002 Tyddewi Eirug Wyn Bitsh!
2003 Maldwyn Elfyn Pritchard Pan Ddaw'r Dydd...?
2004 Casnewydd Robin Llywelyn Un Diwrnod yn yr Eisteddfod
2005 Eryri Sian Eirian Rees Davies I Fyd Sy Well
2006 Abertawe Gwen Pritchard Jones Dygwyl Eneidiau
2007 Sir y Fflint Tony Bianchi Pryfeta
2008 Caerdydd Ifan Morgan Jones Igam Ogam
2009 Meirion Fflur Dafydd Y Llyfrgell
2010 Blaenau Gwent Grace Roberts Adenydd Glöyn Byw
2011 Wrecsam Daniel Davies Tair Rheol Anhrefn
2012 Bro Morgannwg Robat Gruffudd Afallon
2013 Sir Ddinbych Bet Jones Craciau
2014 Sir Gaerfyrddin Lleucu Roberts Rhwng Edafedd
2015 Maldwyn Mari Lisa Abernodwydd Veritas
2016 Sir Fynwy Guto Dafydd 246093740 Ymbelydredd
2017 Môn Neb yn deilwng
2018 Caerdydd Mari Williams[1] Doe a Heddiw (ailenwyd Ysbryd yr Oes)
2019 Sir Conwy Guto Dafydd[2] Arglwydd Diddymdra Carafanio

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1.  Mari Williams yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen 2018. Eisteddfod Genedlaethol Cymru (7 Awst 2018).
  2. Gwobr Goffa Daniel Owen i Guto Dafydd , BBC Cymru Fyw, 6 Awst 2019.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]