Gwobr Goffa Daniel Owen

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Un o brif wobrau Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw Gwobr Goffa Daniel Owen. Mae'r seremoni wobrwyo yn digwydd ar ddydd Mawrth yr Eisteddfod. Rhoddir gwobr o £5000 am nofel yn Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Sefydlwyd y wobr yn 1978 ac fe'i enwyd ar ôl y nofelydd Cymraeg nodedig Daniel Owen (1836-1895). Y wobr yn y flwyddyn gyntaf oedd £500, yn rhoddedig gan HTV Cymru. Yn y blynyddoedd cynnar nid oedd y wobr yn cael seremoni ar lwyfan y Pafiliwn ond fe gychwynwyd wneud hynny yn 1999, er nad yw'n seremoni orseddol lawn. Yn 2000, cododd y wobr ariannol i £5000, gan roi fwy o statws ac amlygrwydd i'r gystadleuaeth.[1]

Rhestr enillwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Blwyddyn Eisteddfod Buddugwr Ffugenw Testun
1978 Caerdydd Alun Jones Cymydmaen Hirfaen (Ac yna Clywodd Sŵn y Môr)
1979 Caernarfon Beti Hughes Penymorfa Pontio'r Pellter
1980 Dyffryn Lliw Aled Islwyn O'r Arch Sarah Arall
1981 Maldwyn Neb yn deilwng
1982 Abertawe Neb yn deilwng
1983 Môn Neb yn deilwng
1984 Llanbedr Pont Steffan Richard Cyril Hughes Goronw ap Maredudd Castell Cyfaddawd
1985 Y Rhyl Aled Islwyn Cadw’r Chwedlau’n Fyw
1986 Abergwaun Robat Gruffudd Y Llosgi
1987 Porthmadog Rhydwen Williams Amser i Wylo
1988 Casnewydd Neb yn cystadlu
1989 Llanrwst Roger Ioan Stephens Jones Rhos Ddu O Wlad Fach...!
1990 Rhymni Geraint V. Jones Owain Tudur Yn y Gwaed
1991 Yr Wyddgrug Atal y wobr
1992 Aberystwyth Atal y wobr
1993 Llanelwedd Endaf Jones Jôs Bach y Penci Mewn Cornel Fechan Fach
1994 Castell Nedd Eirug Wyn Lewys Smôc Gron Bach
1995 Abergele Beryl Stafford Williams Calennig Mellt yn Taro
1996 Bro Dinefwr Atal y wobr
1997 Meirion Gwyneth Carey Pandora Mwg
1998 Bro Ogwr Geraint V. Jones Urien Semtecs
1999 Môn Ann Pierce Jones Pry Cop Fflamio
2000 Llanelli Geraint V. Jones Ifan Cur y Nos
2001 Dinbych Neb yn deilwng
2002 Tyddewi Eirug Wyn Seimon Bitsh!
2003 Maldwyn Elfyn Pritchard Pen Ffridd Pan Ddaw'r Dydd...?
2004 Casnewydd Robin Llywelyn Wil Chips Un Diwrnod yn yr Eisteddfod
2005 Eryri Siân Eirian Rees Davies Cae Cors I Fyd Sy Well
2006 Abertawe Gwen Pritchard Jones Ebolion Dygwyl Eneidiau
2007 Sir y Fflint Tony Bianchi Chwilen Pryfeta
2008 Caerdydd Ifan Morgan Jones Y Pobydd Igam Ogam
2009 Meirion Fflur Dafydd Palindrom Y Llyfrgell
2010 Blaenau Gwent Grace Roberts Spot y Ci Adenydd Glöyn Byw
2011 Wrecsam Daniel Davies Blod Tair Rheol Anhrefn
2012 Bro Morgannwg Robat Gruffudd Rhys Afallon
2013 Sir Ddinbych Bet Jones Seiriol Wyn Craciau
2014 Sir Gaerfyrddin Lleucu Roberts Botwm Crys Rhwng Edafedd
2015 Maldwyn Mari Lisa Abernodwydd Veritas
2016 Sir Fynwy Guto Dafydd 246093740 Ymbelydredd
2017 Môn Neb yn deilwng
2018 Caerdydd Mari Williams[2] Ysbryd yr Oes Doe a Heddiw (ailenwyd Ysbryd yr Oes)
2019 Sir Conwy Guto Dafydd[3] Arglwydd Diddymdra Carafanio

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1.  Bethan Mair Williams (2013). O! tyn y gorchudd: Clasur Cyfoes? - Traethawd MPhil.
  2.  Mari Williams yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen 2018. Eisteddfod Genedlaethol Cymru (7 Awst 2018).
  3. Gwobr Goffa Daniel Owen i Guto Dafydd , BBC Cymru Fyw, 6 Awst 2019.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]