Siachmat

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio

Siachmat yw sefyllfa mewn Gwyddbwyll ble mae Brenin un chwaraewr yn cael ei fygwth, ac yn methu dianc na chael gwared ar y bygythiad. Dyw'r Brenin byth yn cael ei gipio neu ei ladd mewn Gwyddbwyll, gan fod y gem yn dod i ben pan fo'r Brenin mewn Siachmat. Mae'r person sydd mewn Siachmat yn colli'r gem.

Os yw'r Brenin yn cael ei fygwth gelwir hyn y Siach, ond gellir symud allan o Siach drwy symud i sgwâr sydd ddim yn cael ei fygwth gan y gelyn, cymryd y darn sy'n ei fygwth ei hun neu gyda darn arall, neu flocio'r bygythiad. Mae Siach ble nad yw'r Brenin yn medru gwneud yr un o'r rhain yn Siachmat.

Daw'r term yn ôl rhai geiriaduron o Arabeg, ac mae'n ddatblygiad o'r dywediad "شاه مات‎". Ysytyr llythrennol hyn yw "mae'r Brenin yn ddiaymadferth" neu "mae'r Brenin wedi'i drechu".

Siachmat ar waith[golygu | golygu cod y dudalen]

Os oes gan un chwaraewr fantais sylweddol dros y llall mae'n haws o lawer i gael Siachmat. Serch hynny, y lleiafswm o ddarnau sydd angen i gyflawni Siachmat yw:

All Marchog yn unig, ac Esgob yn unig ddim creu Siachmat, ac mae'n amhosib i ddau Farchog i orfodi Siachmat os yw'r chwaraewr arall yn gwybod beth mae'n gwneud. Ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn mae angen y Brenin i gynorthwyo. Os oes gan berson lawer o ddarnau ar ôl, does dim angen cymorth y Brenin.

Siachmat elfennol[golygu | golygu cod y dudalen]

Un sefyllfa gyffredin mewn Gwyddbwyll yw ble mae gan un chwaraewr ddau Gastell, neu Gastell a Brenhines, ac mae'n eu defnyddio i greu Siachmat drwy wthio Brenin y gwrthwynebydd i ymyl y bwrdd.

Bydd y ddau ddarn yn gweithio gyda'i gilydd i osod Siach am yn ail ar y Brenin, ac wedi i'r Brenin gilio i ymyl y bwrdd bydd un o'r ddau yn ei roi mewn Siachmat.
Siachmat dau ddarn

Siachmat Brenhines[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r ddau ddiagram yn dangos y ddau Siachmat elfennol gyda'r Frenhines. Gall yr union sgwariau amrywio, ond mae'r egwyddor yr un peth.
  • Yn y llun cyntaf mae'r Frenhines yn dod yn syth o flaen y Brenin i'w atal rhag symud.
  • Yn yr ail mae'r ddau Frenin yn wynebu'i gilydd, a'r Frenhines yn dod i linell y Brenin i'w osod mewn Siachmat.
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 kd e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 ql e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 kl f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Siachmat Brenhines 1
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 kd e8 f8 g8 ql h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 kl e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Siachmat Brenhines 2

Siachmat Castell[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r ddau ddiagram yn dangos y ddau Siachmat elfennol gyda'r Castell. Yr un egwyddor sydd ar waith gyda Siachmat Castell â Siachmat y Frenhines, sef gwthio Brenin y gwrthwynebydd yn ôl i'r ymyl a defnyddio'r Brenin i gynorthwyo wrth greu Siachmat.

  • Yn yr ail mae'r Brenin wedi cael ei gornelu.
Siachmat Castell Siachmat Castell

Siachmat Dau Esgob[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae dwy brif ffordd o orfodi Siachmat gyda dau Esgob, a gall rhain ddigwydd ar unrhyw gornel o'r bwrdd. Mae'r cyntaf yn Siachmat mewn cornel, a'r ail yn y sgwâr nesaf at y gornel.

Dyw hi ddim yn anodd i ddau Esgob orfodi Siachmat, ond mae'n rhaid dilyn dwy egwyddor wrth wneud hynny:

  • Mae'r Esgobion yn gweithio'n well pan maen nhw ar ganol y bwrdd.
  • Mae'n rhaid defnyddio'r Brenin fel darn ymosodol i orfodi Siachmat.
Siachmat Dau Esgob Siachmat Dau Esgob

Siachmat Esgob a Marchog[golygu | golygu cod y dudalen]

Hwn yw'r Siachmat anoddaf i'w orfodi, a dim ond mewn cornel mae'r Esgob yn rheoli mae modd gwneud hynny.

Dyma ddwy sefyllfa wahanol ble mae'r ddau ddarn wedi cyfuno i greu Siachmat gydag Esgob a Marchog. Mae'r un cyntaf yn Siachmat gyda'r Esgob, a'r ail yn Siachmat gyda'r Marchog. Yn yr ail lun gallai'r Marchog fod ar c6 neu d7.

  • Rhaid chwarae'n ofalus wrth orfodi Siachmat Esgob a Marchog i osgoi Methmat.
  • Mae'n rhaid peidio gwastraffu amser rhag i'r rheol 50 symudiad olygu bod y gêm yn gorffen yn gyfartal.
Siachmat Esgob a Marchog Siachmat Esgob a Marchog

Ffynonellau[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Iolo Jones a T. Llew Jones, A Chwaraei Di Wyddbwyll? (Gwasg Gomer, 1980), t. 38.