Sgwrs Wicipedia:Geirfa

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Cynnig[golygu cod y dudalen]

Hoffwn gynnig ein bod yn:

 • copïo’r [[1]] o’r wikipedia Saesneg i’r dudalen Sgwrs yma
 • ychwanegu/bathu’r termau Cymraeg ar y chwith ac ail-drefnu’r rhestr yn nhrefn yr wyddor ar gyfer y termau Cymraeg.
 • cyfieithu’r eglurhad ar y termau
 • ychwanegu termau eraill cyfrifiadurol, yn enwedig y rhai sydd yn cael eu bathu ar gyfer y Wicipedia, gan roi’r term Saesneg sy’n cyfateb.
 • Gadael y rhannau gorffenedig ar y dudalen sgwrs am ryw fis i roi cyfle i’w trafod cyn eu symud i’r dudalen help ei hun.

Beth am alw’r dudalen yn:

Geirfa Wicipedia

Gallem groes-gyfeirio’r dudalen i’r dudalen wiki:Lecsicon_cyfrifiadurol_Saesneg-Cymraeg


(I propose that we:

 • Copy [[2]] to this talk page
 • Add/create the Welsh terms on the left and reorder alphabetically by the Welsh term
 • Translate the explanations of the terms
 • Add general computer terms, especially ones created by Wicipedia users, giving the equivalent English term
 • Leave the completed sections on the talk page for a month or so to allow for discussion before posting to the lexicon page.)

Lloffiwr 23:26, 5 Tachwedd 2005 (UTC)

Ar waelod y tudalen dwi wedi copïo'r testun Saesneg. Mae termau mewn cromfachau yn perthnasol i'r Wicipedia Saesneg yn unig; mae rhai gwyrdd gyda'r fersiynnau Cymraeg dwi'n credu sy'n gywir. Croeso i chi anghytuno, dyma holl bwynt y dudalen sgwrs. Gareth 10:52, 20 Rhagfyr 2005 (UTC)
Termau'r Wicipedia Saesneg nawr yn cael eu dangos gyda llinell drwyddynt, i'w wneud yn fwy clir. Gareth 14:45, 7 Ionawr 2006 (UTC)

"Anamrwysedd"[golygu cod y dudalen]

Dwi ddim yn hoff o'r gair yma am 'disambiguation'. Dylid geirfa fod yn hawdd i'w ddeall -- beth sy'n bod ar 'gwahaniaethu'? Gareth 11:19, 20 Rhagfyr 2005 (UTC)

Cytuno bod gwahaniaethu yn well. Lloffiwr 22:54, 28 Rhagfyr 2005 (UTC)

Blaenwelediad[golygu cod y dudalen]

Dwi dim yn siwr pryd ddaeth hwn yn gyfieithad o 'preview' yma, ond mae'n well gen i'r gair gwreiddiol 'rhagolwg'. Gareth 11:19, 20 Rhagfyr 2005 (UTC)

Yn cytuno - gweler hefyd Sgwrs MediaWiki:Tog-previewontop. Lloffiwr 14:15, 20 Rhagfyr 2005 (UTC)

Termau sydd ddim i gael isod, gydag awgrymiadau[golygu cod y dudalen]

Revision (hanes tudalen) → diwygiad
Version (hanes tudalen) → diwygiad
(An) Edit → golygiad
Delete → dileu
Undelete → atgyfodi neu adfer?
Log → lòg
Revert
Patrolled
(Wiki) markup → cystrawen wici
Nodwedd yn y meddalwedd MediaWiki: gweler [3]. (Angen diwygio'r negeseuon MediaWiki:Markaspatrolleddiff, MediaWiki:Markaspatrolledtext, MediaWiki:Markedaspatrolled, MediaWiki:Markedaspatrolledtext.)
Media
h.y., ffeiliau sain a fideo. (Angen diwygio'r neges MediaWiki:Media_tip)
Rwyn hoffi adfer am undelete. Beth am ddefnyddio 'ffeiliau sain a fideo' am media? Rwyf wedi gweld y term 'clyweled' am 'audiovisual' a 'cyfryngau' yn derm cyffredinol am gyfryngau cyfathrebu (papurau newydd, teledu, etc). Mae Geiriadur yr Academi yn cyfieithu 'log' cyfrifiadurol fel 'lòg' neu 'cofnodydd'. Lloffiwr 22:16, 6 Chwefror 2006 (UTC)

Pa air dylen ni defnyddio ar gyfer references: cyfeiriadau neu ffynonellau? Dwi'n siwr bydd pawb yn cytuno gyda throednodion am footnotes a nodiadau am notes. --Adam 19:59, 9 Mehefin 2006 (UTC)

Mae Geiriadur yr Academi yn cynnig y posibiliadau canlynol (ymhlith eraill) am dermau yr ydem yn eu defnyddio'n aml wrth ysgrifennu erthyglau:

 • source - ffynhonnell (ffynonellau)
 • references - cyfeiriadau
 • bibliography - llyfryddiaeth
 • footnote - troednodyn (troednodion)
 • note - nodyn (nodiadau)
 • works - gweithiau
 • abbreviation - byrfodd(au)
Bydd cyfeirnodion yn mwy addas am "references"?

--Adam 09:30, 25 Mehefin 2006 (UTC)

Mae Geiriadur yr Academi yn neilltuo'r gair cyfeirnod at yr ystyron 'reference number' a 'reference mark' neu at ddefnydd mewn llythyr. Lloffiwr 17:17, 25 Mehefin 2006 (UTC)

Geirfa[golygu cod y dudalen]

Accidental link
A wikilink where the displayed text is the name of the target article. To display text other than the name of the target article, use a piped link.
Anchor
An HTML term for code that lets you link to a specific point in a page, using the "#" character. You can use them to link to a section of a page, e.g. Wikipedia:How to edit a page#Links,_URLs,_images. Note that anchors currently have no effect in redirects.
Arbitration
The final step in the dispute resolution process.
See also Wikipedia:Arbitration Committee.
Ban → Gwahardd
Banning is the extreme, last resort action by which someone is prevented from editing Wikipedia for a prolonged or indeterminate length of time. Reason for banning is usually a long history of biased edits, persistent adding of incorrect or doubtful material, refusal to cooperate with others, or extreme incivility and threats. If someone is banned, their username is blocked, and any username or IP that is with great likelihood identified as being the same person can be blocked without any further reason. See also: Block.
Gweithred eithafol yw 'Gwahardd' pryd yr atelir rhywun rhag golygu Wicipedia dros gyfnod eithaf sylweddol neu efallai gyfnod amhenodedig. Y rhesymau fel arfer yw hanes sylweddol o olygu rhagfarnllyd, ychwanegiadau anghywir neu amheus cyson, gwrthod cydweithredu gydag eraill, angwrteisi eithafol neu wneud bygythiadau. Os gwaherddir rhywun bydd ei enw defnyddiwr yn cael ei rwystro, a gall unrhyw enw defnyddiwr neu gyfeiriad IP sydd yn debygol o'i adnabod fel yr un person hefyd gael ei rwystro. Dyfrig 23:37, 8 Ionawr 2006 (UTC)
Dw i ddim yn siwr a ydyw 'rhwystro' uchod yn cyfleu yn gwbwl gywir ystyr blocio Dyfrig 23:37, 8 Ionawr 2006 (UTC)
Es i ar ôl yr arferiad cyfrifiadurol, h.y. 'block cookies' -> 'rhwystro cwcis' ac yn y blaen. Gareth 21:06, 17 Ionawr 2006 (UTC)
Os ydy pawb arall yn hapus dw i yn ddigon hapus gyda rhwystro.
Blanking
Removing all content from a page. Newcomers often do this accidentally. On the other hand, if blanking an article is done in bad faith, it is vandalism. If blanking is done to a vandalised brand-new page, it is maintenance, and the page will be deleted by an admin within a few hours if no dispute arises. {{delete}} should be added to the blanked page to draw attention to it, rather than just blanking it. Newcomers often mistake blanking for deletion.
Block → rhwystro (ond bloc sy'n cael ei ddefnydio ar y funud)
Action by a sysop, removing from a certain IP-number or username the ability to edit Wikipedia. Usually done against addresses that have done vandalism or against users who have been banned. See also: Ban.
Boilerplate text
A standard message which can be added to an article using a template. For example, {{stub}} is expanded to the following:
See also Wikipedia:Boilerplate text.
Bot
A program that automatically or semi-automatically adds or edits Wikipedia-pages.
See also Wikipedia:Bots, Rambot.
Broken link
Also used: edit link, red link.
A link to a nonexistent page, usually colored red. [[Template:]] may display this way depending on your settings.
Broken redirect
Redirect to a non-existing page. Common opinion is that these should be removed.
Bureaucrat → Uwch-weinyddwr (biwrocrat sydd yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd)
A Wikipedia Administrator who has been entrusted with promoting users to sysops.
See also Wikipedia:Bureaucrats.
Mae'n rhaid fod gwell air nag 'Uwch-weinyddwr'... Gareth 19:02, 14 Ionawr 2006 (UTC)
Efallai Arch er dw i ddim yn siwr. Oes mwy nag un. Beth am Prif. Dyfrig
Wel, ar hyn o bryd dim ond un sydd i gael ond mae'n bosib y bydd mwy nag un yn y dyfodol os yw'r prosiect yn tyfu'n ddigonol. Gareth 20:47, 16 Ionawr 2006 (UTC)
Category → Categori
A category is a collection of pages automatically formed by the Wikipedia servers by analysing category tags in articles. Category tags are in the form [[Category:Computers]]. The part after the ":" is the name of the Category. Adding a category tag causes a link to the category and any super-categories to go to the bottom of the page. As stated, it also results in the page being added to the category listing. A list of basic categories to browse through can be found at Category:Fundamental, though a more user-friendly way to find a category is at Wikipedia:Browse.
Cleanup
The process of repairing articles that are ungrammatical, are poorly formatted, etc. Cleanup generally requires only editing skills, as opposed to the specialized knowledge that is more often called for by pages needing attention.
See also: Wikipedia:Cleanup process.
Beth am tacluso neu efallai glanhau er mae gwell 'da fi'r cyntaf.
Y weithred o gywiro erthyglau sydd yn anramadegol neu wedi ei ffurfio'n wael ac ati. Gallu golygu sydd eisiau fel arfer o gymharu â'r wybodaeth angenrheidiol sydd ei angen i wella tudalennau sydd angen sylw.
Comment out
To hide from normal display whilst retaining the material for editors to see. This is done by inserting the characters <!-- at the start of the comment text and --> at the end. These character strings are used to delimit comments in HTML code.
Community Portal ('portal cymunedol' ar hyn o bryd, sydd braidd yn hyll)
One of Wikipedia's main pages. It can often be found on the quickbar (on the left side in most skins), and is a page that lists the collaboration of the week, outstanding tasks that need to be addressed, and several other useful bits of information and resources. The Community Portal is useful for picking an article or topic to work on or read.
Beth am "Porth y Gymuned"? --Adam 16:08, 19 Mehefin 2006 (UTC)
Copyedit
A change to an article that only affects formatting, grammar, and other presentational aspects.
Copyvio
Also used: copyviol.
Copyright violation. Usually used in an edit summary when some copyrighted material has been added to Wikipedia.
See also Wikipedia:Copyrights.
Cut and paste move
Moving a page by taking the text of the page, and put it into the edit window for the second page. Generally considered worse than the 'move page' option, because it causes the page and its edit history to be in different places. Cut and paste moves can be fixed by administrators.
See also Wikipedia:How to fix cut and paste moves.
Data dump
To import material from outside sources into Wikipedia without editing, formatting and linking. This is frowned upon by most Wikipedians.
See also Wikify.
Developer → datblygwr
A user who can make direct changes to the Wikipedia software and database.
See also m:Developers for a list of developers and further information.
Diff → gwahan
The difference between two versions of page, as displayed using the Page history feature, or from Recent Changes. The versions to compare are encoded in the URL, so you can make a link by copying and pasting it - for instance when discussing a change on an article's talk page.
See also m:Help:Diff.
Disambiguation → Gwahaniaethu
Also used: dab, disambig.
The process of resolving the conflict that occurs when articles about two or more different topics have the same natural title.
See also Wikipedia:Disambiguation.
Disambiguation page → tudalen wahaniaethu
A page that contains various meanings of a word, and refers to the pages where the various meanings are defined.
Double redirect → ail-gyfeiriad dwbl
A redirect which leads to another redirect. Counterintuitively, this will not bring one to the final destination, so it needs to be eliminated by linking directly to the target redirect.
Edit conflict → Cyd-ddigwyddiad golygu, Croesgyffyrddiad golygu
Two or more parties both attempt to save different edits to the same page at the same time. The later edit doesn't take effect, but the editor is prompted to merge their edit with the earlier one.
See also Wikipedia:Edit conflicts.
Edit summary → Crynodeb golygu
Cynnwys y blwch "Crynodeb:" islaw'r blwch golygu pan wrthi'n golygu tudalen. Dangosir y crynodeb ar lòg hanes y dudalen.
Gweler hefyd Wikipedia:Edit summary.
Edit war → Ymrafael golygu
Dau neu ragor o olygwyr yn newid tudalen byth a hefyd i ryw hoff-fersiwn, gan ddad-wneud golygiadau nad ydynt yn hoffi. Fel arfer, canlyniad yw'r ymrafael golygu i anghydfod ar dudalen sgwrs na ddaethpwyd i gyrundeb arno.
Gweler hefyd Wikipedia:Edit war.
External link → cyswllt allanol
Also used: ext. ln, ext lk, or extlink.
A link to a website not owned by Wikimedia. The alternatives are an internal link, wikilink or free link within Wikipedia, and an interwiki link to a sister project.
See also Wikipedia:External links.
FA → Pigion
Featured article, an article that has been selected as representing "the best of Wikipedia". Articles become featured articles when a FAC gets consensus for promotion.
Fork
A splitting of an entity to satisfy different groups of people - in Wikipedia, this can either mean a project-wide split, in which a group of users decides to take a project database and continue with it on their own site (which is perfectly legal under the GFDL), or the split of an article, usually to accommodate different POVs. The latter is often called a POV fork and generally regarded as highly undesirable.
Free link
A link pointing to another page within Wikipedia or its sister projects by using the wiki markup double square-brackets "[[" and "]]". Sometimes they are referred to as wikilinks or internal links. Unless otherwise specified in a user's monobook.css, these links usually show up as blue if they are working and you haven't visited them before, red if they are broken, and purple if they are working and you have visited them before; note that they do not have the arrow symbol characteristic of an external link.
GFDL
GNU Free Documentation License. Wikipedia articles are released under this license.
See also Wikipedia:Copyrights.
Google test
Running sections or titles of articles through the Google search engine for various purposes. The four most common are to check for copyright violations, to determine which term among several is the most widely used, to decide whether a person is sufficiently famous to warrant an article or is simply engaging in vanity and to check whether a questionable and obscure topic is real (as opposed to the idiosyncratic invention of a particular individual).
See also Wikipedia:Google test.
GPL
GNU General Public License. Wikipedia's software is released under this license.
History → hanes
All previous versions of an article, from its creation to its current state. Also called page history.
See also: Wikipedia:Page history
Infobox → gwybodlen
A consistently formatted table which is present in articles with a common subject. See Wikipedia:Infobox and Wikipedia:Infobox templates for a how-to guide.
See also: taxobox.
Internal link
See free link.
Interwiki
A link to a sister project; this can be an interlanguage link to a corresponding article in a different language in Wikipedia, or a link to a project such as Wikibooks, Meta, etc.
Language link
See Interwiki.
m → B
On the Recent changes page, m (lower case, bold) indicates a minor edit.
Main Page → Hafan
The page to which every user not specifying an article is redirected. The Main Page contains links to current events, presents certain articles (like a featured article of the day and links to Wikipedia's newest articles), and also serves as an entry point to browsing all articles by topic or other classification. Links to sister projects and other-language Wikipedias are also a prominent feature on the Main Page. Due to its high exposure, all content on the Main Page is protected.
Mediation
An attempt by a third party to resolve an edit war or other conflict between users. There exists a Wikipedia:Mediation Committee which can do so on a more or less official basis as the penultimate step in the Wikipedia:dispute resolution process.
See also: Wikipedia:What is mediation?; Wikipedia:Mediation.
MediaWiki
The software behind Wikipedia and its sister projects, as well as several projects not related to Wikimedia, and a namespace.
Compare with Wikimedia.
See also Wikipedia:MediaWiki, Wikipedia:MediaWiki namespace.
Merge →Cyfuno
Cyfuno dwy dudalen i'w gwneud yn un tudalen. See Wikipedia:Merging and moving pages
Meta
A separate wiki (http://meta.wikipedia.org) used to discuss general Wikipedia matters. In the past, this has been called Metapedia, Meta Wikipedia, Meta Wikimedia, and many other combinations.
See also Meta.
Meta page → tudalen prosiect
Page that provides information about Wikipedia. Meta pages are more correctly referred to as project namespace pages. Meta pages should not be confused with a page on Meta-Wikimedia.
See also Wikipedia:Meta page.
Mirror
A website other than Wikipedia that uses content original to Wikipedia as a source for at least some of its content.
See also Wikipedia:Mirrors and forks.
Move → symud
Changing the name and location of an article because of a misspelling, violation of naming convention, misnomer, or inaccuracy. Involves either renaming the page or moving it and constructing a redirect to keep the original link intact.
See also Help:Renaming (moving) a page.
N → N
On the Recent changes page, N (upper case, bold) indicates a new page or article.
Namespace → parth
A way to classify pages. Wikipedia has namespaces for encyclopedia articles, pages about Wikipedia (project namespace), user pages (User:), special pages (Special:), template pages (Template:), and talk pages (Talk:, Wikipedia talk:, and User talk:), among others.
See also Wikipedia:Namespace.
NPOV
Neutral point of view, or the agreement to report subjective opinions objectively, so as not to cause edit wars between opposing sides. As a verb, to remove biased statements or slanted phrasing. As an adjective, it indicates that an article is in compliance with Wikipedia's NPOV policy.
Null edit
a null edit is made when an editor opens the edit window of a document then re-saves the file without having made any text changes. This is sometimes done to change the functioning of templates (which require articles containing them to be edited in order for any changes to take effect).
Open tasks
A template (found at {{opentask}}) that lists several more or less janitorial things to do. It is found on the community portal as well as on many user pages.
Page → tudalen
Any individual topic within Wikipedia; the web page without the top, bottom and side bars. Pages include articles, stubs, redirects, disambiguation pages, user pages, talk pages, documentation and special pages.
Unrhyw destun unigol o fewn Wicipedia; y dudalen we heb y bariau pen, gwaelod ac ochr. Gall tudalen fod yn erthygl, stwbyn(cnewyllyn erthygl), ailgyfeiriad, tudalen gwahaniaethu, tudalen defnyddiwr, tudalen sgwrs, nodiadau neu yn dudalen arbennig Dyfrig 01:26, 9 Ionawr 2006 (UTC)
Yr wyf wedi defnyddio tudalen a dalen uchod. oes yna wahaniaeth rhwng y ddau air yn y cyswllt hwn Dyfrig 01:26, 9 Ionawr 2006 (UTC)
Ystyr tudalen yn ôl Geiriadur PC yw un ochr i ddalen. Ystyr arferol dalen yw Sheet of paper. Gan hynny oes gwell defnyddio 'tudalen' yn unig uchod? Rwyf wedi mentro diwygio'r uchod - dwed os nad yw wrth dy fodd. Mae cynnig i gael i newid stwbyn yn gnewyllyn erthygl felly rwyf wedi nodi hynny uchod. Lloffiwr 14:30, 21 Ionawr 2006 (UTC)
Yn gwbwl fodlon a'r cywiriadau Diolch Dyfrig 20:44, 21 Ionawr 2006 (UTC)
PD → parth cyhoeddus
Public domain
Peer Review
A request to have fellow wikipedians review and help improve an article. Wikipedia has a page specifically for posting such a request and offering up your work for review. See Wikipedia:Peer Review.
Personal attack
A comment that is not directed at content, but insults or threatens another editor (or a group of editors) personally. To maintain a friendly and productive atmosphere, personal attacks are forbidden per Wikipedia policy and may be grounds for blocking in serious and/or repeated cases.
See also: Wikipedia:No personal attacks, Wikipedia:Remove personal attacks
Piped link
A link where the displayed text is not the name of the target article. Such links are created using the pipe character "|" e.g. [[Target article|Displayed text]]. The pipe trick is a software feature that generates the displayed text for you in certain circumstances.
See also Wikipedia:Piped link.
Portal
Portal
POV
Point of view. Originally referred to each of many perspectives on an issue which may need to be considered and balanced in an encyclopedic article. Today, more often used as an insulting synonym for "bias", as in "That reply was POV, not neutral.".
Project namespace → Parth Wicipedia
The project namespace is a namespace dedicated to providing information about wikipedia.
Protected page → tudalen diogel
A page that cannot be edited except by sysops. Usually this is done to cool down an edit war.
Tudalen na ellir ei olygu ond gan weinyddwr. Fel arfer diogelir tudalen er mwyn tawelu cynnen golygyddol ar y dudalen.
See also Wikipedia:This page is protected.
Ydi gwarchod yn well air yma? (tudalen warchod, gwarchod tudalen ayyb.) Gareth 21:24, 20 Ionawr 2006 (UTC)
Mae 'tudalen warchod' yn golygu tudalen sydd yn gwarchod rhywbeth arall. Cynigiaf 'tudalen a ddiogelir' neu 'tudalen a warchodir' gan dueddi at y cynnig cyntaf. Lloffiwr 14:30, 21 Ionawr 2006 (UTC)
The Pump → Y Caffi
Also used: VP.
A nickname for Wikipedia:Village pump.
Random page → Tudalen ar hap
The Random page link is on the left of each page for most skins. It will take you to a Wikipedia article that is chosen by a computer algorithm without any deliberate pattern or meaning to the choice.
Recent changes → newidiadau diweddar
A dynamically generated page (found at Special:Recentchanges) that lists all edits in descending chronological order. Recent changes are checked regularly by editors doing RC patrol, which means checking all suspicious edits to catch vandalism as early as possible. Other ways of watching recent changes are the Recentchanges IRC channel, or CryptoDerk's Vandal Fighter, which announce changes in realtime.
Redirect → Ail-gyfeiriad
Also used: redir.
A page title which, when requested, merely sends the reader to another page. This is used for synonyms and ease of linking. For example, impressionist might redirect to impressionism.
See also Wikipedia:Redirect.
Red link
See Broken link.
Refactor
The act of restructuring a document, usually applied to the ordering and summarizing of talk pages.
See also: Wikipedia:Refactoring talk pages
Revert
An edit that reverses changes made by someone else.
See also Wikipedia:Revert
Rollback → rolio nôl
To change a page back to the version before the last edit. Sysops have special tools to do this more easily.
Sandbox → Blwch tywod
A sandbox is a page that users may edit however they want. Though it is meant to help users experiment and gain familiarity with Wiki markup, the public sandbox at Wikipedia:Sandbox is often filled with strange things and patent nonsense. In addition to the public sandbox, users may create private sandboxes on subpages of their user page, e.g. User:Hephaestos/Sandbox.
Section editing
Using one of the '[edit]' links to the right of each section's title, one can get an edit window containing only the section of the page that's below the [edit] link. This makes it (hopefully) easier to find the exact spot where one wants to edit, and helps you avoiding an edit conflict. You can turn section editing off in your preferences under the "Enable section editing via [edit] links" option.
Self-link
A Wikilink contained in an article that points the reader to that same article, e.g. linking Vice President in the article "Vice President". Such links are automatically displayed as strongly emphasised text rather than links, but the more complex case of a link which redirects to the same article is not, and should be de-wikified.
Skin → croen
The appearance theme in Special:Preferences. Currently, five are available: Standard, Nostalgia, Cologne Blue, Monobook, and MySkin.
Split
Separating a single page into two or more pages.
Steward → stiward
An Administrator who has been empowered to change any user's status, including granting and revoking Administrator status and granting bureaucrat status.
See also Wikipedia:Administrators#Stewards.
Stub → cnewyllyn
An article usually consisting of one short paragraph or less.
See also Wikipedia:Find or fix a stub.
Strike out
Placement of text in strikethrough (HTML <s></s>) tags. This is very rarely used in articles, but is relatively common in votes and discussions when a contributor changes his opinion. As not to cause confusion, the outdated comments are stricken out (like this). Generally, one should strike out only one's own comments.
Subpage → is-dudalen
A page connected to a parent page. You can only create subpages in certain namespaces. Do not use subpages in the main article space.
See also Wikipedia:Subpages.
Talk page → tudalen sgwrs
A page reserved for discussion. Very confusingly, the link to a talk page is labelled "discussion". All pages within Wikipedia (except talk pages themselves!) have talk pages attached to them.
See also Wikipedia:Talk page.
Taxobox
A type of infobox, a taxobox is a taxonomy table positioned at the right side of an entry for a species or organism (or for a genus or family), giving a chart of the kingdom, phylum, etc. of the creature. Taxoboxes are also used for similar standardised tables.
See also Wikipedia:Taxobox.
Template → nodyn
A way of automatically including the contents of one page within another page, used for boilerplate text, navigational aids, etc.
See also: Wikipedia:Template namespace.
Translation → Cyfieithu
The English-language Wikipedia should have only pages in English. Non-English pages are subject to deletion unless translated.
See also: Wikipedia:Pages needing translation into English for pages on the English Wikipedia that are written in a foreign language; Wikipedia:Translation into English for requests for translations into English of pages from foreign-language Wikipedias.
Transwiki
Move a page to another wiki, in particular Wiktionary, Wikibooks, Wikisource or sep11.
See also m:Transwiki.
Troll
A user who incites or engages in disruptive behavior (trolling). There are some people who just enjoy causing conflict, and there are those who make a hobby of it. However, these are few in number. Calling someone a troll in a dispute is a bad idea; it has an effect similar to calling someone a Nazi – no further meaningful debate can be held.
Compare with Cabal.
See also polarization.
Unencyclopedic
What should not be in Wikipedia; the term is highly debated and sometimes considered useless or tautological.
See also Wikipedia:Unencyclopedic.
User page → tudalen defnyddiwr
A personal page for Wikipedians. Most people use their pages to introduce themselves and to keep various personal notes and lists. They are also used by Wikipedians to communicate with each other via the user talk pages. A user page is linked to as [[User:Hephaestos|Hephaestos]] and appears as Hephaestos.
See also Wikipedia:User page.
Vandalism → fandaliaeth
Deliberate defacement of Wikipedia pages. This can be by deleting text or writing nonsense, bad language etcetera. The term is often incorrectly used to discredit the views of an opponent in edit wars. Vandalism can be reported at Wikipedia:Vandalism in progress.
See also m:Wikipedia vandalism.
Vanity page
A page in the article namespace that presents biographical details of a non-famous person favorably and is considered inappropriate and/or unencyclopedic by most Wikipedians. Such articles are often suspected to be written by their subjects.
See also Wikipedia:Wikipedia is not a vanity press.
Village pump → y Caffi
The main community forum of Wikipedia (found at Wikipedia:Village pump), where proposals, policy changes, technical problems and other internals are announced and discussed in front of a wider audience than a topic-specific page would have.
Watchlist → rhestr gwylio
A set of pages selected by the user, who can then click on My watchlist to see recent changes to those pages.
See also: Help:Watching pages.
Wikibooks → Wicillyfrau
A Wikipedia sister project that works to develop free textbooks, manuals, and other texts online.
See also Wikibooks.
Wikilink
A link to another Wikipedia page, as opposed to an external link. See Wikipedia:Canonicalization.
Wiki markup
Also used: wiki text, wikitext.
Code like HTML, but simplified and more convenient, for example '''bold''' instead of <b>bold</b>. It is the source code stored in the database and shown in the edit box. Searching by the Wikipedia software is done in the wikitext, as opposed to searching by Google, which is done in the resulting text. The size of a page is the size of the wikitext.
See also Wikipedia:How to edit a page, Wikipedia:Guide to layout.
Wikimedia
Properly Wikimedia Foundation Inc., a non-profit organisation that provides a legal, financial and organisational framework for Wikipedia and its sister projects and provides the necessary hardware.
Compare with MediaWiki.
See also Wikimedia.
Wikipedian → Wicipediwr
Also used: Wikipedist, Wikipede.
A contributor to Wikipedia.
See also Wikipedia:Wikipedians.


Wikiquote
A Wikipedia sister project to create a free online collection of quotations.
See also Wikiquote.
Wikisource → Wicitestun
A Wikipedia sister project to create a free online compendium of primary source texts.
See also Wikisource.
Wikispecies → Wicirhywogaeth
A Wikipedia sister project. It is a wiki-based, species directory that provides a solution to the problem that there is no central registration of species data in Wikipedia. Wikispecies will provide a central, more extensive database for taxonomy. Wikispecies is aimed at the needs of scientific users rather than general users.
Wiktionary → Wiciadur
A Wikipedia sister project to create a free online dictionary of every language.
See also Wiktionary.