Parc Thema Oakwood

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Parc Thema Oakwood
Oakwoodpark.jpg
Mathparc difyrion Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
SirSir Benfro Edit this on Wikidata
GwladBaner Cymru Cymru
Cyfesurynnau51.7794°N 4.8048°W Edit this on Wikidata
Hydro, un o reidiau'r parc

Parc thema yn Sir Benfro yw Parc Thema Oakwood. Y teulu McNamara agorodd y parc yn 1987 fel parc bach teulu. Dros y blynyddoedd, tyfodd y parc i mewn i barc thema llawn. Erbyn hyn mae yna nifer o reidiau rholer ac atyniadau dŵr. Ym mis Mawrth 2008 cafodd y parc yn ei brynu gan y grŵp Aspro-Ocio.[1]

Mae'n cynnwys sawl reid Rola-bola gan gynnwys Megafobia, Treetops a'r Hydro.

Datblygiad Cronolegol y Parc[golygu | golygu cod y dudalen]

Rola-bola Speed
1987: Agor parc. Mae'r bobsleigh, y cyrsiau ymosod a'r cartiau go yn bresennol yn yr agoriad. Dim ond y bobsleigh sydd ar ôl.
1988: Mwynglawdd Aur Nutty Jake (Teithio Tywyll Teulu).
1989: Trên Rola-bola Teulu Treetops.
1991: Sioe lwyfan animatronig Jake's Music Hall (Jake's Town).
1994: Taith Dŵr Teulu Snake River Falls. Ar y pryd roedd hwn yn ychwanegiad eithaf sylweddol i'r parc hamdden bach. Wrth ychwanegu'r cwympiadau, tynnwyd 2 o'r 8 cwrs ymosod gwreiddiol (cyrsiau 7 ac 8) wrth i'r cwympiadau gael eu hadeiladu ar ardal llinell sip un o'r cyrsiau.
1995: Play Town Farm i blant gan gynnwys taith ar dractor. Cynlluniwyd datblygiad pellach yn y maes hwn ond ni ddaethpwyd ag ef byth.
1996: Megafobia, Trên Rola-bola pren.
1997: Coaster Sky Vertigo. Kiddie Coaster (Clown Coaster bellach) yn Play Town. Ailwampiad gyffredinol i'r Parc.
1999: Cwrs Attack yw'r cyntaf o atyniadau gwreiddiol Oakwood i wynebu'r fwyell fel rhan o ehangiad y parc. Mae hyn yn gwneud lle i'r Bounce Tower Coaster ym 27 Mawrth, trydydd atyniad migwrn gwyn y parc. Ychwanegir Cysylltiadau Gwesteion, mae'n ganolfan wybodaeth i dwristiaid yn ogystal ag ail ganolfan cymorth cyntaf, hefyd, mae'n gyswllt rhwng gwesteion a pharc, cwynion, eiddo coll a phlant coll yw ei brif ddyletswyddau.
2000: Cau Jake's Town. Ceir Plasty Voodoo bellach ar safle Neuadd Gerdd Jake. Mae Play Town yn cael ei ailwampio gyda lansiad Kidz World ac ychwanegu'r Wacky Factory.
2001: Mae Mwynglawdd Aur Nutty Jake, sydd eisoes wedi cau ers 2000, bellach yn cael ei drawsnewid yn Brer Rabbit Burrow.
2002: Hydro yw'r reid fwyaf i gyrraedd ers Megafobia 6 blynedd ynghynt. Mae go-cartiau Hŷn ac Iau yn cael eu hechel.
2003: Mae Plasty Voodoo yn cael ei ailwampio yn Spooky 3D ar gyfer y Sulgwyn.
2004: Mae Plane Crazy yn cael ei agor ar safle'r hen go-cartiau Iau.
2005: Nid yw Speed yn cyrraedd yn ôl y bwriad oherwydd trasiedi Hydro y Pasg blaenorol. Mae Hydro ei hun yn cael ei ailagor ar ôl cau trwy bron bob un o dymor 2004. Mae'n ailagor gyda thu mewn cwch newydd gyda gwell ataliadau a rhywfaint o ail-frandio (lliw newydd yn bennaf: coch). The Magic Factory yw'r atyniad newydd i blant ar gyfer eleni. Mae sioe ôl-dywyll Oakwood yn colli ei sgrin dŵr laser; mae'n cael ei ddisodli gan ffynhonnau "dawnsio", cyfres o jetiau dŵr goleuedig wedi'u coreograffu i gerddoriaeth.
Gostyngiad cychwynnol Speed
2006: Mae Speed ​​Euro-Fighter (Now Speed: No Limits) yn cael ei agor ar safle'r hen Senior Go-Karts.
2007: Mae Oakwood yn adleoli ei Premier Theatre o New Orleans yn ôl i leoliad Wacky Factory, drws nesaf i Plane Crazy. Mae Wacky yn symud i Lost Kingdom, sy'n colli ei Gestyll Bownsio. Mae Oakwood hefyd yn cynnal digwyddiad ar gyfer ei ben-blwydd yn 20 oed sy'n caniatáu i westeion ddod i mewn i'r parc am £ 2.95 am un diwrnod yn unig.
2008: Torrwyd adloniant hwyrnos Oakwood i ddim ond un sioe awyr agored (Band y Brodyr Blues) trwy gael gwared ar y ffynhonnau "dawnsio". Fe symudodd tân gwyllt y parc hefyd y tu ôl i Speed, oherwydd safle cyfagos y parc, Bluestone. Bellach mae amheuaeth ynghylch adloniant hwyr y parc yn y dyfodol oherwydd y berchnogaeth / rheolaeth newydd.
2009: Perchnogion Sbaenaidd newydd 'Aspro Ocio S.A' yn diddymu digwyddiad adloniant haf Oakwood After Dark; mae'r parc yn ymestyn ei amseroedd agor un awr yn ystod mis Awst ac mae'r holl adloniant yn cael ei dorri. Ni ychwanegir unrhyw atyniadau newydd, sy'n golygu mai 2009 yw'r drydedd flwyddyn yn olynol heb unrhyw ddatblygiadau newydd. Cyflwynir system POS newydd i gyflymu mynediad i'r parc.
2010: Rhyddhawyd logo newydd. Mae bownsio wedi'i ail-baentio yn goch a gwyn, ac mae ailgynllunio tu mewn.
2011: Mae enw Hydro yn cael ei newid i "Drenched" ac mae'r parc yn cael gweddnewidiad mewnol arall. Mae canonau dŵr yn cael eu hychwanegu at blatfform gwylio sydd newydd ei greu yn agos at y daith Drenched. Mae Siop Melys draddodiadol newydd yn agor. Mae agor yn hwyr y nos tan 10pm yn dychwelyd ar ddydd Mercher a dydd Gwener ym mis Awst. Mae'r dyn tân Sam yn gwneud ymddangosiad cymeriad, ac mae sioe ddeifio uchel yn agor ym mis Gorffennaf yn rhedeg yn ddyddiol tan ddiwedd mis Awst. Mae Brer Rabbit yn cael ei ail-lunio ar gyfer hanner tymor mis Hydref i 'Scare Rabbit's Hollow'.
2012: Mae'r parc yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed ac yn addasu logo'r parc i hysbysebu'r ffaith hon. Mae thema New Orleans yn cael ei dileu ac mae Wild West yn cael ei adfer i'r ardal o amgylch Spooky 3D. Mae Lost Kingdom yn cael ei ail-frandio fel 'Fun Factory' ac mae'r parc yn derbyn gweddnewidiad gydag adeiladau, ffensys a reidiau'n cael eu paentio.
2013: Kidz World yn cael ei symud a Neverland yn agor. Daw hyn â reidiau newydd (yn ogystal ag ail-thema) sy'n cynnwys Skull Rock (ffliw coed o Barc Thema Camelot), Crocodile Coaster (hefyd o Camelot), Ysgol Hedfan Tink (Crazy Plane Ffurfiol), Neverland Chase, Lost Boys Adventure, Jolly Roger, Hooks House of Havoc (ardal chwarae dan do), Journey to Neverland, Aerodrome a London Taxi Ride. Ail-frandiwyd y parc o Sky Leap yn Moon Landing, adleoli rhai reidiau plant i'r hen ardal 'Plane Crazy' a chreu'r 'Circus Land' newydd sy'n cynnwys Clown Coaster, Carwsél Plant, Syrcas Express a Maes Chwarae Scorches.[2] In Hydref 2013 the park announced via their Facebook page that Brer Rabbit would close at the end of the 2013 season![3]

Ym mis Hydref 2013 cyhoeddodd y parc trwy eu tudalen Facebook y byddai Brer Rabbit yn cau ar ddiwedd tymor 2013.[3]

2014: Dylai Chwedl Sleepy Hollow fod wedi agor yn yr haf ond cafodd ei gwthio yn ôl flwyddyn. Yn y pen draw bydd yn disodli Brer Rabbit.[4] Yn ôl Clare Stansfield (Pennaeth Marchnata newydd Oakwood), “Buddsoddodd y parc £ 4.5 miliwn yn ei ardal Neverland newydd ac eleni mae gennym fwy o fuddsoddiad mawr a fydd yn gweld creu man chwarae meddal newydd, taith i blant, a chyfanrwydd bwyty â thema newydd a rhywbeth cyffrous iawn wedi'i gynllunio ar gyfer yr haf!”[5]
2015: Ni ychwanegwyd unrhyw reidiau, sy'n golygu mai hon oedd yr ail flwyddyn i'r ardal newydd gael ei gohirio.
2016: Cyhoeddiad ardal newydd o’r enw tir Dahl, i’w seilio ar ysgrifau Roald Dahl, i agor y flwyddyn honno. Gohiriwyd y prosiect, gan wneud 2016 y drydedd flwyddyn heb unrhyw reidiau newydd. Roedd cyflwyno'r digwyddiad 'Spooktacluar' ar gyfer Calan Gaeaf yn boblogaidd iawn i Oakwood, gyda'r Spooked live: House of Horrors, 'Melltith yr eneidiau coll' a dau barth dychryn. Cyrhaeddodd Megafobia 20 mlynedd yn y parc hefyd a derbyniodd ei drenau gynllun lliw aur neu arian. Caewyd bownsio hefyd i wneud gwelliannau i'r reid.
2017: Agorwyd Flight of the Giant Peach yn yr ardal newydd o'r enw tir Dahl.
2018: Gollyngwyd thema Roald Dahl, gydag Flight of the Giant Peach yn cael ei ailenwi’n Creepy Crawler a daeth yr ardal yn Spooky Street.
2019: Dizzy Disk, taith siâp disg nyddu a weithgynhyrchir gan DINIS Amusement Equipment wedi'i leoli yn hen ardal tir y syrcas. Hefyd, cynlluniwyd ailgyflwyno Bownsio ar gyfer yr haf.[6] Er gwaethaf hyn, ni agorodd Bownsio oherwydd i'r gwaith adnewyddu gymryd mwy o amser na'r disgwyl. Symudwyd y tecups o Circusland i Spooky Street a'u henwi'n Witches 'Brew.
2021: Disgwylir i Bounce (a gaeodd yn 2016) agor yn haf 2021 fel y crybwyllwyd gan weithwyr cynnal a chadw Oakwood.

Damwain Angeuol[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar 15 Ebrill 2004 bu farw Hayley Williams, 16 oed, o Bont-y-pŵl, wedi iddi ddisgyn 30 meter o reid yr 'Hydro' yn Oakwood ger Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro. Er nad oedd yr Hydro yn drên rola-bola draddiadol, o ran nad oedd yn ffigwr-wyth, gyda chylchdaith crwn, ond yn hytrach yn reit ar siâp pedol, roedd ei nodweddion yr un peth fel arall i reid trên tonnau.

Digwyddodd y ddamwain yn ystod gwyliau'r Pasg. Roedd Hayley wedi bod ar wyliau efo'i mam a'i chwaer mewn carafán yn Sir Benfro. Roedd yn gerddor talentog a chafodd recordiad ohoni'n canu a darn gyfansoddodd hi ar gyfer ei arholiad TGAU eu chwarae yn y gwasanaeth. Clywodd y gwrandawiad yn Aberdaugleddau ddydd Mawrth fod y ferch ysgol wedi dioddef anafiadau i'w chorff a achosodd waedu mewnol. Ddydd Llun, y diwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol wedi gwyliau'r Pasg, cafwyd gwasanaeth yn Ysgol Gatholig St Alban, Pont-y-pŵl, i helpu ei chyd-ddisgyblion i ddod i delerau â'u colled. Bu'n rhaid cau'r Hydro dros dro.[7] Cafodd cwmni Oakwood Leisure, oedd yn rhedeg yr atyniad pan fu Hayley farw, ddirwy o £250,000 ar ôl cyfaddef nad oedd staff wedi sicrhau fod teithwyr wedi eu diogelu ar y reid.[8]

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. www.walesonline.co.uk; adalwyd 20 Awst 2016.
  2. "Archived copy". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 Ionawr 2013. Cyrchwyd 21 December 2012.CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. 3.0 3.1 https://en-gb.facebook.com/oakwoodthemepk
  4. "Oakwood's Sleepy Hollow".
  5. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2015-09-24. Cyrchwyd 2021-09-21.
  6. "New rides at Oakwood Theme Park revealed". 22 Mawrth 2019.
  7. http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_3650000/newsid_3655500/3655557.stm
  8. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/33104420

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]