Midleton

Oddi ar Wicipedia
Midleton
Mathanheddiad dynol Edit this on Wikidata
Cylchfa amserUTC±00:00 Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
SirSwydd Corc Edit this on Wikidata
GwladBaner Gweriniaeth Iwerddon Gweriniaeth Iwerddon
Arwynebedd12.44 km² Edit this on Wikidata
Uwch y môr5 ±1 metr Edit this on Wikidata
Cyfesurynnau51.9088°N 8.1747°W Edit this on Wikidata
Map

Mae Midleton / / ˈmɪdəltən / ; Gwyddeleg, sy'n golygu "mynachlog yn y gored") [1] yn dref yn ne-ddwyrain Swydd Corc, Iwerddon . [2] Mae tua 16 km i'r dwyrain o Ddinas Corc ar Afon Owenacurra a ffordd N25, sy'n cysylltu Corc â phorthladd Rosslare . Yn dref loeren i Ddinas Corc, mae Midleton yn rhan o Metropolitan Cork . Mae'n ganolbwynt busnes canolog ar gyfer Ardal Dwyrain Corc. Mae Midleton o fewn etholaeth Dwyrain Cork o'r Dáil, sef sennedd Gweriniaeth Iwerddon.

Hanes[golygu | golygu cod]

Yn y 1180au sefydlodd y Normaniaid o dan arweiniad Barri Fitz Gerald abaty ar gored ar yr afon i'w boblogi gan fynachod Sistersaidd o Fwrgwyn . Daeth yr abaty i gael ei adnabod fel "Chore Abbey" a "Castrum Chor", gan gymryd ei enw o'r gair Gwyddeleg cora (cored), er bod rhai yn dweud bod "Cor" yn dod o "Côr" neu "Corawl". Mae'r abaty yn cael ei goffau yn yr enw Gwyddeleg ar gyfer Midleton, Mainistir na Corann , neu "Mynachlog yn y Gored", ac afon leol Owenacurra neu Abhainn na Cora sy'n golygu "Afon y Coredau". Codwyd Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, sy'n perthyn i Eglwys Iwerddon, ym 1825 a heddiw saif ar safle'r abaty. [2]

Roedd gan y Capten Walter Raleigh (Syr Walter yn ddiweddarach) gysylltiad â Midleton, gan fyw am gyfnodau yn Youghal gerllaw rhwng 1585 a 1602. Digwyddodd ei bresenoldeb oherwydd dosbarthiad tir fel gwobr am helpu i atal Ail Wrthryfel Desmond 1579–1583. Fel rhan o'r ataliad hwn gorchmynnwyd ef i gipio Castell Barry yn Cahermore . Wedi ei ddiarddel o'r castell, cymerodd y Desmond FitzGerald Seneschal, neu stiward Imokilly, loches yn yr Abaty, ond gorfu iddo ffoi drachefn gan Raleigh .

Mae Raleigh yn cael y clod am blannu'r tatws cyntaf yn Ewrop, hefyd yn Youghal .

Enillodd y dref yr enw Midleton neu "Middle Town" fel y brif dref hanner ffordd, 10 milltir rhwng Corc ac Youghal . Ymgorfforwyd fel tref farchnad a depo post yn 1670, gan dderbyn ei siarter gan Siarl II, fel "bwrdeistref a thref Midleton". Yn ddiweddarach byddai'n dod yn dref bost y Great Southern and Western Railway .

Gwnaethpwyd Alan Brodrick, Llefarydd Tŷ'r Cyffredin Gwyddelig ac Arglwydd Ganghellor Iwerddon yn Farwn ac Is-iarll Midleton yn 1715 a 1717 yn ôl eu trefn. Mae Stryd Broderick yn y dref yn ei goffau.

Mae'r dref yn gartref i'r Old Midleton Distillery a sefydlwyd gan James Murphy yn 1825. [3] Gweithredodd y ddistyllfa yn annibynnol hyd 1868, pan ddaeth yn rhan o'r Cork Distilleries Company, a unwyd yn ddiweddarach yn Irish Distillers yn 1967. [3] Ym 1988, cymerodd y cwmni diodydd Ffrengig Pernod Ricard feddiant cyfeillgar gan Irish Distillers. [3] Roedd yr Old Midleton Distillery, sy'n cynnwys y pot mwyaf yn y byd o hyd - llestr copr gyda chynhwysedd o 140,000 litr, ar waith tan 1975 pan drosglwyddwyd y cynhyrchiad i gyfleuster pwrpasol newydd, y New Midleton Distillery . [3] Mae'r New Midleton Distillery yn cynhyrchu nifer o wisgi Gwyddelig, gan gynnwys Jameson Whisky, Redbreast, a Paddy . Mae hefyd yn cynhyrchu fodca a jin. Ym 1992, adferwyd yr hen ddistyllfa a'i hailagor fel canolfan ymwelwyr. [4] Yn cael ei hadnabod fel Profiad Jameson, mae'r ganolfan ymwelwyr yn gartref i nifer o atyniadau, gan gynnwys olwyn ddŵr weithredol fwyaf Iwerddon (gyda diamedr o 7m). [5]

Midleton ar ddechrau'r 20fed ganrif

Ar ben y brif stryd saif cofeb i 16 o ddynion Byddin Weriniaethol Iwerddon a laddwyd ar 20 Chwefror 1921 yn ystod Rhyfel Annibyniaeth Iwerddon . Lladdwyd deuddeg o bersonél yr IRA yn ystod ymosodiad aflwyddiannus gan luoedd Prydain yn nhref gyfagos Clonmult, tra bod pedwar arall wedi’u dal a dau o’r rheiny’n cael eu dienyddio’n ddiweddarach. Y digwyddiad oedd y farwolaeth unigol fwyaf i'r IRA yn ystod y rhyfel. Arweiniodd y 'Capten' Sean O'Shea gang Clonmult ac mae wedi'i gladdu fel pennaeth y Cynllwyn Gweriniaethol ym mynwent Midleton. Gerllaw saif cofeb yn nodi 200 mlynedd ers Gwrthryfel Iwerddon yn 1798 .

Mae dau dŷ a ddyluniwyd gan Augustus Pugin, (- ac yn ddiweddarach y Senedd-dŷ yn Llundain), ar waelod Main Street. Maent bellach yn ffurfio un adeilad ac yn gartref i far cyhoeddus. [6]

Yn 2015, gosodwyd cerflun dur mawr o'r enw Kindred Spirits ym Mharc Bailick. Mae'r cerflun hwn yn coffáu rhodd i leddfu newyn, a wnaed ym 1847 gan bobl Brodorol America Choctaw, yn ystod y Newyn Mawr .

Addysg[golygu | golygu cod]

Eglwys y Rosari Sanctaidd

Sefydlodd Elizabeth Villiers, cyn- feistres William o Orange, ysgol breifat o'r enw Coleg Midleton yn 1696 . Cysylltir yr ysgol yn draddodiadol ag Eglwys Iwerddon . Mae cyn-ddisgyblion yn cynnwys Isaac Butt, sylfaenydd y Gynghrair Ymreolaeth, Reginald Dyer, cyflawnwr Cyflafan Amritsar a John Philpot Curran, cyfreithiwr a thad Sarah Curran . 

Economi[golygu | golygu cod]

Mae cyflogwyr lleol yn cynnwys manwerthu, gweithgynhyrchu ysgafn, cynhyrchu bwyd, twristiaeth a diwydiannau distyllu wisgi.  Yn Whitegate gerllaw mae gorsaf bŵer nwy gyntaf y wladwriaeth yn ogystal ag unig burfa olew Iwerddon. Mae llawer o drigolion Midleton hefyd yn cymudo i swyddi yn ninas Corc, Carrigtwohill neu Little Island. 

Yn draddodiadol roedd prif ardal fasnachol a manwerthu'r dref ar y Stryd Fawr ac mae hyn yn parhau i ddarparu siopa - yn bennaf gyda pherchnogaeth leol.  Mae rhan fasnachol Midleton hefyd wedi ehangu i hen safle Midleton Mart, a elwir bellach yn Market Green. Mae gan nifer o fanwerthwyr rhyngwladol siopau yn Midleton, gan gynnwys Tesco, Lidl, Boots, ac Aldi . Mae canolfan siopa Green Green ym mhen gogleddol y dref. Mae hyn yn cynnwys sinema pum sgrin, Tesco a siopau eraill ac mae Gwesty Midleton Park ychydig dros y ffordd. Mae archfarchnad sy'n eiddo lleol, Hurley's Super-Valu, hefyd wedi'i lleoli ym mhen gogleddol y dref gyferbyn â'r hyn a elwir yn 'Gooses Acre'. Ar ddydd Sadwrn y parc drws nesaf i SuperValu yw safle Marchnad Ffermwyr Midleton.  Mae Lidl, Aldi a McDonald's wedi'u lleoli mewn ardal siopa a phreswyl newydd ar lan yr afon.

Mae Midleton hefyd yn gartref i'r Old Midleton Distillery, atyniad i dwristiaid sy'n cynnwys y pot-ston-stondin mwyaf yn y byd.

Daearyddiaeth[golygu | golygu cod]

Lleolir y dref mewn dyffryn ffrwythlon islaw bryniau i'r gogledd gyda Harbwr Cork a'r arfordir i'r de. Yn y gorffennol, y sianel o'r Harbwr i Ballinacurra gerllaw ( Gwyddeleg: Baile na Cora , sy'n golygu "Tref yn y Gored"), yn fordwyol gan gychod hyd at 300 tunnell. Oherwydd siltio dros y blynyddoedd, mae'r sianel bellach yn eithriadol o fas.

Demograffeg[golygu | golygu cod]

Yn yr 20 mlynedd rhwng cyfrifiad 1996 a 2016, dyblodd poblogaeth ardal Midleton i bob pwrpas, o 6,209 i 12,496 o bobl. [7]

Yng nghyfrifiad 2016, o 12,496 o drigolion Midleton, roedd 72% yn Wyddelod gwyn, llai nag 1% yn deithwyr gwyn Gwyddelig, 17% o ethnigrwydd gwyn arall, 4% yn ddu, 1% yn Asiaidd, 1% o ethnigrwydd arall, a 4% heb nodi eu hethnigrwydd. O ran crefydd roedd yr ardal yn 77% yn Gatholig, 9% yn datgan crefyddau eraill, 11% heb unrhyw grefydd, a 3% heb ddatgan. [8]

Cludiant[golygu | golygu cod]

Rheilffordd[golygu | golygu cod]

Trên Corc yng ngorsaf reilffordd Midleton

Mae gorsaf reilffordd Midleton ar rwydwaith Rheilffordd Maestrefol Corc ac mae'n un o ddau derfynfa (y llall yw Cobh) i mewn ac allan o orsaf reilffordd Cork Kent . Cyfnewid teithwyr yn Cork Kent am drenau i Ddulyn a Thralee.

Agorwyd y rheilffordd i Midleton ar 10 Tachwedd 1859 gan y Cork & Youghal Railway, cwmni a gymerwyd drosodd yn ddiweddarach gan y Great Southern & Western Railway. Midleton oedd lleoliad gwaith rheilffordd y cwmni hwn.

Caewyd y llinell rhwng Midleton a Chorc i'w defnyddio'n rheolaidd rhwng 1963 a 2009. Parhaodd defnydd achlysurol (yn bennaf cludo betys o Midleton i Ffatri Siwgr Mallow) am flynyddoedd lawer ar ôl 1963, ond daeth hyd yn oed y defnydd achlysurol o'r lein i ben ym 1988, gyda'r trên olaf i ddefnyddio'r trac yn daith i deithwyr ar gyfer Cefnogwyr CLG Midleton i Ddulyn ar gyfer rownd derfynol Pencampwriaeth Hurling Clybiau Hŷn Iwerddon Gyfan (lle chwaraeodd Midleton). Cwblhawyd y gwaith o ailagor y lein gan Iarnród Éireann ar 30 Gorffennaf 2009. [9]

Awyr[golygu | golygu cod]

Y maes awyr agosaf yw Maes Awyr Corc .

Bws[golygu | golygu cod]

Mae Bus Éireann yn rhedeg gwasanaethau bws i ac o Midleton, gan gynnwys i Orsaf Fysiau Dinas Cork, Whitegate, Waterford, Ballinacurra, Carrigtwohill, Little Island, Glounthaune a Tivoli . 

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

CLG Midleton yw clwb lleol Cymdeithas Athletau Gaeleg, a Chlwb Rygbi Midleton y clwb rygbi lleol. Mae grwpiau crefft ymladd yn cynnwys Clwb Aikido Midleton [sydd wedi bod yn dysgu Aikido yn Nwyrain Corc ers 2006] a Chlwb Taekwondo Midleton.  CPD Midleton yw'r tîm pêl-droed lleol, ac mae clwb criced hefyd. 

Pobl nodedig[golygu | golygu cod]

 • Richard Bettesworth - cyfreithiwr a gwleidydd [ dyfyniad sydd ei angen ]
 • Ganed Edward Bransfield - darganfyddwr honedig (amheuol) o Antarctica, yn Ballinacurra ger Midleton [10]
 • Alan Brodrick - cyfreithiwr a gwleidydd
 • Tom Horan - cricedwr o Awstralia [11]
 • James Martin - gwleidydd a barnwr o Awstralia
 • Shane O'Neill - chwaraewr pêl-droed proffesiynol [12]
 • Nora Twomey - cyfarwyddwr ac animeiddiwr a enwebwyd am Wobr yr Academi [13]
 • Elizabeth Villiers - llyswraig o Loegr a sefydlodd Goleg Midleton [14]

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

 • Middletown, Swydd Armagh
 • Rhestr o abatai a phriordai yn Iwerddon (Swydd Corc)
 • Rhestr o drefi a phentrefi yn Iwerddon
 • Tai Marchnad yn Iwerddon
 • Midleton (etholaeth Senedd Iwerddon)
 • Midleton Very Rare

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Mainistir na Corann / Midleton". logainm.ie. Irish Placenames Commission. Cyrchwyd 3 April 2020.
 2. 2.0 2.1 The illustrated road book of Ireland. London: Automobile Association. 1970.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Townsend, Peter (1997–1999). The Lost Distilleries of Ireland. Glasgow: Neil Wilson Publishing. ISBN 9781897784877.
 4. "Taoiseach Officially Marks Irish Distillers' Expansion at Midleton Distillery". Irish Distillers. 24 April 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 17 August 2018. Cyrchwyd 17 August 2018.
 5. Shepherd, S; et al. (1992). Illustrated guide to Ireland. London: Reader's Digest.
 6. "McDaids, 55,56 Main Street, Midleton, County Cork". National Inventory of Architectural Heritage. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 January 2019. Cyrchwyd 11 January 2019.
 7. "Midleton (Ireland) Agglomeration". citypopulation.de. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 December 2019. Cyrchwyd 3 April 2020.
 8. "Midleton". Census 2016 – Small Area Population Statistics. CSO. 2016. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 April 2018. Cyrchwyd 2 April 2018.
 9. "Irish Rail – Projects – Glouthaune – Midleton". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 6 June 2011. Cyrchwyd 20 October 2007.
 10. "Irish explorer who discovered Antarctica honoured in home village". The Irish Times. 25 January 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 April 2021. Cyrchwyd 21 September 2020.
 11. "The Irish who played for Australia". cricketeurope.com. CricketEurope Magazine. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-11-21. Cyrchwyd 21 September 2020.
 12. "Ireland face missing out on rising US star Shane O'Neill". The Irish Times. 11 February 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2 December 2020. Cyrchwyd 21 September 2020.
 13. "When life really gets animated for Cork animator Nora Twomey". irishexaminer.com. Irish Examiner. 24 May 2018. Cyrchwyd 21 September 2020.
 14. "Midleton College – History". midletoncollege.ie. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 22 October 2020. Cyrchwyd 21 September 2020.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]