Dyddiaduron teulu Thomas Jones, Cwningar, Niwbwrch

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Cyflwyniad[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg
Prif erthygl: Dyddiaduron amgylcheddol Cymreig

Casgliad o ddyddiaduron wedi cael eu hysgrifennu yn bennaf gan Thomas Jones yn disgrifio ei waith bob dydd ar ei dyddyn, Cwningar, Niwbwrch. Ei wraig oedd Cadi Penras. Y prif ddyddiadurwr oedd Thomas Jones, Cwningar, ond cafodd rhai o'r dyddiaduron diweddaraf eu hysgrifennu gan ei fab Richard.

Tywyn Niwbwrch fel ag y mae heddiw

Hanes y teulu[golygu | golygu cod y dudalen]

Aelodau o'r teulu[golygu | golygu cod y dudalen]

Thomas Jones (y prif ddyddiadurwr)
Richard Jones (mab TJ, awdur y dyddiaduron diweddarach, weithiau heb fod yn glir p'un ai TJ ynteu RJ a'u hysgrifennodd).
  • Plant

Dyddiaduron[golygu | golygu cod y dudalen]

Ym mysg dyddiaduron teulu Thomas Jones gwelwn wyth dyddiadur wedi eu hysgrifennu rhwng 1870 a 1881 (1872, 1876, 1877 ac 1879 ar goll), hefyd, mae un llyfryn yn cofnodi dyddiadau paru’r hychod â’r baeddod, a’r buchod (gan enwi pob un) â’r teirw rhwng y blynyddoedd 1882 a 1887. Ni ellir dweud â phendantrwydd mai Thomas Jones yw awdur pob un, ond mae’r llaw ysgrifen yn gymharol debyg ynddynt i gyd.

Llyfrau Cownts[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ogystal â’r dyddiaduron mae wyth o lyfrau “cownt” yn dyddio rhwng 1842 a 1933.Mae'r llyfrau hyn yn dangos economi Cwningar mewn llawysgrifen gwreiddiol.

Maent yn cofnodi:

  • cyfrifon cwnhingod

cyfrifon rhandiroedd morhesg cyfrifon gwerthu matiau cyfrifon cyflogau’r gweithwyr cyfrifon crydd Enwau a rhif y rhai sydd wedi ymuno ar Gymdeithasfa Ddirwestol yn Niwbwrch…512 o enwau

enwau’r ffermydd, eu maint a swm y rhent rhestrau prynu a gwerthu nwyddau, a’u prisiau Cyfrifon y troliau’n cario cerrig Cyfrif y ‘clyb’ Ac efallai cyfrif ymgymerwr angladdau.

Ffynonellau[golygu | golygu cod y dudalen]