Defnyddiwr:Rhyswynne/AA

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Delweddau/sain/fideo[golygu | golygu cod y dudalen]

Sut mae'n gweithio[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Egluro gwahaniaeth rhwng rhoi delweddau ar Wicipedia ac ar y Comin
 • Edrych ar y trwyddedi (angen gofyn caniatad pawb sy'n cyfrannu at AA - geiriad addas/eglur ar unrhyw daflen caniatad)
 • Sut mae gweld pwy sy'n defnyddio delwedd.

Esiamplau[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Tractor - Esiampl o dractor yn Nefyn ar cy, tractors o dramor ar en
Gallai'r llun yma gael ei gynnwys ar erthygl Nefyn. Esiamplau tebyg yn gallu deillio o luniau'r prosiect (e.e. Hunt Dinbych ar dydd San Steffan yn ymddangos ar erthygl Dinbych, hela, ceffylau, ayyb)
 • Amaeth Clicio oddi ymai weld bth sy'n bodoli, ble mae bylchau
 • Ffermwr Llun o ffarmwr Cymreig yn hel ar cy

Dolenni at wefan AA/is-adran o wefan AA[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Angen erthyglau am fath o dir (Tir âr, Perllannau, Dolydd/Caeau).
 • O dan Dolydd/Caeau gellir ychwanegu dolenni at wefan AA os oes gwybodaeth perthnasol, e.e. prosiect enw caeau, enw enwau ffermydd ayyb)

Casglu delweddau[golygu | golygu cod y dudalen]

Cydweithio ar dynnu lluniau/rhannu/uwchlwytho

 • Adeiladau (parlwr godro, stablau, ysguborau, tomen silwair, corlanau, pwll trochi defaid, marchand da byw*)
 • Anifeiliad (bridiau Cymreig defaid Llyn, dafad Gymreig, gwartheg duon)
 • Offer/Crefftau (gwneud menyn, cneifio)
 • Beth arall?

Cynnwys ysgrifenedig[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhoi cynnwys AA ar Wicipedia (gyda chydnabyddiaeth yn ar ffurf 'cyferiadau' - golygwyr Wicipedia i wneud hyn os yr wybodaeth yn hygyrch ar wefan AA a gyda thrwydded addas i ailddenfyddio gair-am-air fyddai orau, fel arall bydd aralleirio yn bosib. Ail ddefnyddio cynnwys Wicipedia ar AA - os ydych yn brin o gynnyws mewn u rhyw faes, falle gallwn gynorthwyo i ddod i hyd iddo arlein. Mae pob hawl gan AA ei ailddenfyddio. Ddim bobo amser yn hawdd i'w ddarganfod.

Cyhoeddusrwydd[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Wicipedia Cymraeg
 • Wikimedia UK (sefydliad/elusen sy'n gyfrifol am hyrwyddo a hwyluso gweithgarwch ar y Wicipedia a'i chwaer broseiectau yn y DG)
 • Wikimedia Commons (prif borth delweddau yr holl brosiectau Wikimedia ymhob iaith)
 • Arall?

Man i gasglu'r holl ddeunydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Eto, fel ffordd o wneud unrhyw gyfraniadau gan AA yn fwy amlwg, gallwn o bosib osod pob delwedd mewn i ymddangos menw un man arbennig, drwy ddefnyddio categoriau, unai drwy
1. Gael categori ar gyfer y prosiect (byddai rhaid cael caniatad os yn gwnedu hyn ar y Comin), fel ar gyfer Sain Ffagan: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:St_Fagans_National_History_Museum
2. Drwy greu cyfrif Amgueddfa Atgofion ar Wikipedia, ble gellir unai gweld yn hawdd popeth a lwythwyd gan defnyddiwr (e.e. gennyf fi) neu drwy osod galeri ar y dudalen denfyddiwr (e.e.)

Cydweithio pellach[golygu | golygu cod y dudalen]