Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 a elwir hefyd (gan Lywodraeth Cymru) yn Fil. Cyflwynwyd y bil gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cyflwyno "Treth Trafodiadau Tir" (LTT), a fydd yn disodli Treth Dir Treth Stamp y DU yng Nghymru o Ebrill 2018 a mesurau i fynd i’r afael ag osgoi trethi datganoledig.

Rhannau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae’r Bil yn nodi 7 rhan:[1]

  • egwyddorion allweddol LTT, megis y math o drafodiadau a fydd yn denu tâl i LTT a’r person sy’n atebol i dalu LTT;
  • y weithdrefn ar gyfer pennu cyfraddau a bandiau trethi;
  • sut y caiff y dreth ei chyfrifo a pha ryddhadau allai fod yn gymwys;
  • mesurau penodol i fynd i’r afael ag osgoi trethi datganoledig;
  • cymhwyso’r Bil mewn perthynas â lesoedd;
  • y darpariaethau penodol sy’n gymwys i amrywiaeth o bersonau a chyrff mewn perthynas ag LTT;
  • y ddarpariaeth ar gyfer llenwi ffurflen trafodiadau tir ac ar gyfer talu’r dreth; a

dyletswyddau ar drethdalwyr i wneud taliadau a thalu cosbau a llog o dan rai amgylchiadau.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. Gwefan senedd.cynulliad.cymru; adalwyd 27 Awst 2017.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]