Cronfa Aled Isaf

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cronfa Aled Isaf gyda'r argae.

Cronfa ddŵr ar Fynydd Hiraethog yn sir Conwy yw Cronfa Aled Isaf. Saif i'r gogledd o'r briffordd A543, i'r de-ddwyrain o bentref Gwytherin ac i'r de o bentref Llansannan, 1194 troedfedd uwch lefel y môr.

Ffurfiwyd y gronfa trwy adeiladu argae ar draws Afon Aled. Fel mae'r afon yn gadael y gronfa mae'n disgyn i lawr clogwyni i ffurfio Rhaeadr y Bedd. Mae'n gronfa weddol fawr, gydag arwynebedd o 65.7 acer (26.6ha.). Fel cronfa Llyn Aled gerllaw, adeiladwyd y gronfa yn y 1930au i ddarparu dŵr i Rhyl a Prestatyn, ond nid oedd digon o arian ar gael i orffen y gwaith i gael y dŵr i'r trefi hyn. Fe'i defnyddir yn awr i reoli llif Afon Aled.

Ceir pysgota am nifer o rywogaethau o bysgod, yn cynnwys Penhwyad.