Cenedlaetholdeb sifig

Oddi ar Wicipedia
Cenedlaetholdeb sifig
Enghraifft o'r canlynolideoleg wleidyddol Edit this on Wikidata
Mathcenedlaetholdeb Edit this on Wikidata
Y gwrthwynebcenedlaetholdeb ethnig Edit this on Wikidata

Ffurf gynhwysol ar genedlaetholdeb yw cenedlaetholdeb sifig, cenedlaetholdeb dinesig neu genedlaetholdeb rhyddfrydol sydd yn cyfuno rhyddfrydiaeth gyda'r syniad o genedligrwydd. Mae'n wahanol i ffurfiau eraill ar genedlaetholdeb gan ei bod yn pwysleisio gwerthoedd unigolyddol yn hytrach na chymunedoliaeth, cyfunoliaeth, ac hawliau grŵp.

Yn ôl cenedlaetholdeb sifig, hawliau sifil a gwleidyddol yr unigolyn, ei barch at y gyfraith, a'i ddyletswyddau i'r wladwriaeth ddemocrataidd sydd yn nodi ei fod yn aelod o'r genedl. Nid yw cenedligrwydd yn ddibynnol ar ofynion hil, iaith, neu ddiwylliant, eithr y diwylliant gwleidyddol sifig a bennir gan y wladwriaeth, ac felly nid oes gwahaniaeth rhwng cenedligrwydd a dinasyddiaeth.

Mae ffurfiau eraill ar genedlaetholdeb, megis cenedlaetholdeb ethnig a diwylliannol, yn beirniadu cenedlaetholwyr sifig am ddiystyru pwysigrwydd y pethau sydd yn diffinio grwpiau ethnig a chenhedloedd hanesyddol, megis gwaedoliaeth, iaith, crefydd, neu hunaniaeth ddiwylliannol.