Bocsŵn

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
logo bocswn

Sefydlwyd Bocsŵn yn y flwyddyn 2001 er mwyn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael profiadau cerddorol a chelfyddydau perfformio cadarnhaol. Arianwyd y prosiect gan BBC Plant Mewn Angen, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Lleolir y prosiect yn Stiwdio 12, Llangefni, Ynys Môn.

Nod y prosiect[golygu | golygu cod y dudalen]

Gall pawb gymryd rhan yn sesiynau Bocsŵn – beth bynnag fo gallu, profiadau a gwybodaeth o gerddoriaeth a pherfformio – sicrhau fod buddiolwyr yn mwynhau sy’n bwysig i ni. Mae sylw'r prosiect ar gymryd rhan lawn ac annog creadigrwydd. Mae’r gwasanaethau yn amrywio o’r profiadau cyntaf i ddechreuwyr, hyd at ddarparu gweithdai arbennigol sy’n cefnogi datblygiad ein pobl ifanc talentog.

Mae Bocsŵn yn darparu cyfleoedd unigryw i blant a phobl ifanc weithio gyda cerddorion profiadol sy’n eu hannog ac yn eu hysbrydoli i ddysgu sgiliau newydd wrth chwarae offerynnau, cyfansoddi caneuon a recordio’r gwaith yn y stiwdio bwrpasol. Defnyddir y gerddoriaeth fel arf ar gyfer mynegiant, fel modd o therapi ac er mwyn annog datblygiad personol.

Mae Bocsŵn yno i ddarparu gweithdai creu cerddoriaeth am ddim i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 18 oed. Mae’r creu cerddoriaeth yn cynnwys popeth o roc a phop, i gerddoriaeth glasurol a jazz.

Darpariaethau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Bocsŵn yn darparu holl offerynnau bydd angen i gymeryd rhan yn y gweithgaerddau. Bwriad Bocsŵn yw bod pawb yn cael y cyfle i weithio dan arweiniad tiwtoriaid profiadol, profesiynol mewn amgylchedd cyfeillgar a saff. Mae pob buddiolwyr yn cael eu achredu am eu gwaith. [1] Yn ystod cyfnod gweithdy Bocsŵn, fe fydd buddiolwyr yn dysgu llu o sgiliau newydd gan gynnwys

  • Gwneud ffrindiau newydd trwy greu cerddoriaeth
  • Dysgu chwarae offerynnau o bob math, drymiau, gitar, bas, allweddellau, Iwcalili
  • Gwella sgiliau gweithio mewn tîm, gweithio’n annibynnol
  • Codi hyder wrth siarad a rhannu syniadau, dysgu gwrando ar farn eraill a thrafod i greu cynnyrch terfynnol.

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc[golygu | golygu cod y dudalen]

Fel rhan o'r prosiect sefydlwyd Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc er mwyn meithrin ac annog bandiau ifanc Ynys Môn i fod yn hunan gynaladwy drwy trefnu gigs a digwyddiadau eu hunain.

Bandiau sydd yn cael eu cynnwys yn y Rhwydwaith yw Carma ac An(n)earol.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]