Bacha Hi O'Ma

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Bacha Hi O'Ma
Genre Cwis
Cyflwynwyd gan Alwyn Siôn
Gwlad/gwladwriaeth Cymru
Iaith/ieithoedd Cymraeg
Nifer cyfresi 6
Cynhyrchiad
Amser rhedeg 45 munud
Cwmnïau
cynhyrchu
Teledu'r Tir Glas
Darllediad
Sianel wreiddiol S4C
Fformat llun 576i (4:3 SDTV)
Rhediad cyntaf yn 28 Medi 1991 – 3 Chwefror 1997

Rhaglen adloniant ar S4C oedd Bacha Hi O'Ma wedi ei gyflwyno gan Alwyn Siôn. Roedd y sioe yn paru merched a bechgyn wrth i'r naill a'r llall ateb cwestiynau, gyda un cwpl yn ennill y gystadleuaeth i fynd am bryd o fwyd rhamantaidd.[1]

Cynhyrchwyd y rhaglen gan Teledu'r Tir Glas (Antena erbyn hyn). Darlledwyd chwe cyfres rhwng 1991 a 1997.

Fformat[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn y rhan gyntaf, byddai tair merch yn cystadlu am dri dyn. Roedd y dynion wedi ei "bachu" ar drofwrdd a fyddai'n troi yn araf. Roedd rhaid i'r ferch ddewis dyn drwy wasgu ei seiniwr wrth i'w dewis nhw ddod i'r golwg, a byddai rhaid ateb cwestiwn yn gywir er mwyn cadw ei 'bachiad'. Unwaith i'r tair merch wneud eu dewis, byddai un dyn ar ôl.

Yn dilyn hyn, byddai cwis rhwng y tair merch, ac o ateb cwestiwn yn gywir, gallai'r ferch ddewis ffeirio ei dyn hi am un o'r lleill. O gael ateb anghywir, bydda'i Alwyn yn cyfnewid dau ddyn o'i ddewis e. Ar ddiwedd y cwis hwn, roedd tri phâr wedi eu dewis a byddai'r gynulleidfa stiwdio yn pleidleisio ar bwy oedden nhw'n ystyried y cwpl gorau. Byddai'r enillydd yn mynd i'r rownd derfynol.

Yn ail hanner y sioe, roedd tri dyna nawr yn cael dewis o'r trofwrdd, gyda'r merched yn eistedd mewn cadeiriau gwiail yn hongian o'r bachau, yn ogystal â un dyn anffodus na ddewiswyd o'r rownd gyntaf. Eto roedd rhaid gwasgu'r seiniwr i ddewis merch, ac ateb cwestiwn yn gywir er mwyn 'bachu'. Galla'i gam-amseru gwasgu'r botwm olygu dewis y dyn mewn camgymeriad, i ddifyrrwch mawr y gynulleidfa. Wedi ffurfio tri phâr, byddai'r dyn olaf yn gorfod "bachu hi o 'ma".

Byddai'r cwis yn parhau rhwng y tri phâr gyda'r merched yn cael ei symud o gwmpas. Ar y diwedd, byddai pleidlais y gynulleidfa yn dewis y cwpl i fynd ymlaen i'r rownd derfynol.

Roedd y rownd derfynol yn her 'curiad calon'. Roedd y ddau bâr wedi eu clymu gyda'i gilydd ac roedd yn rhaid iddynt redeg lawr y grisiau i gyrraedd seiniwr ar y gwaelod, tra bod Alwyn yn gofyn cwestiwn. Byddai ateb cywir yn golygu gallai'r cwpl ddringo'r grisiau eto, wrth i'r cwestiynau barhau. Ar ddiwedd yr amser, y cwpl ar ben y grisiau byddai'n ennill. Roedd atebion cywir yn y rownd derfynol yn ennill arian a byddai'r pâr buddugol yn cadw'r arian ac yn cael mynd am bryd o fwyd rhamantus mewn bwyty. Byddai cyplau yn dychwelyd ar ddiwedd y gyfres gyda'r pâr buddugol yn ennill gwyliau i'r Caribî.[2]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1.  Bacha Hi O’ma. Antena. Adalwyd ar 22 Hydref 2018.
  2.  Bacha Hi O'Ma. UK Gameshows. Adalwyd ar 22 Hydref 2018.